D.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

D.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi. Ağustos 2000’den Başlayan Çalışmalar. “B.U.T.” artış oranı. Tahsilat oranı. Satınalma Maliyetleri. İstek ve Gereksinimler. ?. Sağlık Hizmet Süreçleri. Destek Hizmet Süreçleri. Finansal Süreçler. Faturalama. Malzeme Yönetimi. Dış Kaynak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D e uygulama ve arastirma hastanesi

D.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ağustos 2000’den Başlayan Çalışmalar


D e uygulama ve arastirma hastanesi

“B.U.T.”

artış oranı

Tahsilat

oranı

Satınalma Maliyetleri

İstek ve Gereksinimler


D e uygulama ve arastirma hastanesi

?

Sağlık Hizmet Süreçleri

Destek Hizmet

Süreçleri

Finansal Süreçler

Faturalama

Malzeme

Yönetimi

Dış Kaynak


D e uygulama ve arastirma hastanesi

FİNANSAL SÜREÇLER-I

100

Plan

“Malzeme Yönetimi”

SARF

Analiz

Eylem

Kontrol

 • Planlama

 • Satınalma

 • Teslim

 • Depolama

 • İç tüketim

0


Malzeme y netimi
Malzeme Yönetimi

Temel Sorunlar:

 • Stok fazlalıkları

 • Muadil malzeme çeşitliliği

 • Yüksek bedelli malzemeler

 • Şartnameler ve Uygunluk

 • Teslim ve depolama sorunları

 • Ara alım sıklığı

 • Ödemelerde gecikmeler


Malzeme y netimi1
Malzeme Yönetimi

Temel felsefe:

 • Uygun stok ve kritik stok tanımlamalarıyla,

 • Doğru malzemenin

 • En uygun fiyatla

 • En uygun kalitede teminini;

 • Uygun yerde depolanarak

 • Uygun yerde kullanımını sağlamak.


Planlama
Planlama

100

 • Malzeme kartlarının ve kodlarının oluşturulması

 • Ortalama tüketim, alım ve sunum fiyatına

  bilgi-işlemden ulaşılabilmesi

 • Stok, kritik stok, maliyet, depo çıkış analizleri yaparak alım politikalarını belirlenmesi ve karar verilmesi

 • Teknik şartnamelerin gözden geçirilmesi

0


Sat nalma
Satınalma

100

 • Rekabeti artıracak önlemlerin alınması

 • Alternatif satınalma yöntemlerinin ve

  tedarikçilerin araştırılması

 • İhalelerin Aralık-Ocak aylarına kaydırılması

 • Uygun zamanda ödeme sağlanması

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Satınalma

“İlaç İhalesi”

 • 2001 de %43 iskonto

 • 2002’ ye hazırlık

  “Tıbbi Malzeme İhalesi”

 • 2002’ ye hazırlık

  “Merkez Laboratuarı İhalesi”

 • 2002’ ye hazırlık


Teslim
Teslim

100

 • Muayene komisyonlarına işlerlik kazandırılması ve etkin çalışması

0


Depolar
Depolar

100

 • İç depoların daraltılması

 • Ana depoların ayrıntılı tanımlanması

 • Yeni depoların oluşturulması

 • Yapılanmış depolar

  • Sarf, Eczane, Tıbbi Malzeme, Merkez Laboratuvarı, Demirbaş, Temizlik, Teknik Hizmetler

0


Depolarda yap lanlar
Depolarda Yapılanlar

 • Son kullanım tarihi yaklaşan malzemenin kullanımının hızlandırılması

 • Stokların izlenmesi

 • Ek-6 dışındaki malzeme ve ilaçların faturalandırılması için sürekli fiyatların güncelleştirilmesi


Reuse projesi
Reuse Projesi

100

 • Bütün kliniklerde reuse dökümü,

 • Tümünün dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin gözden geçirilmesi,

  HEDEF: Herbir malzeme için reuse oranı saptamak, buna göre planlama ve maliyet analizi yapmak.

0


Demirba
Demirbaş

 • Referans numaraları verilmesi (Özür dileriz!)

 • Bilgiişlem üzerinde demirbaş programı yapılması

 • ABC analizleri

 • Demirbaşların kayıtlarının bilgiişlemde tutulması


Stek gereksinim
İstek-Gereksinim

 • Anabilim Dalları’ndan 1 ve 5 yıllık gereksinim listeleri

 • İsteklerin fiyatlandırılması ve amaçları saptandı.


Planlama1
Planlama

 • Olası kaynaklar belirlenerek planlama yapılması

 • Kaynak sağlamak amacıyla DPT’ye 3 adet projesi verilmesi


Sat nalma1
Satınalma

 • Teknik şartnamelerin gereksinime yönelik ve çok katılıma olanak sağlayacak şekilde olması,

 • Bakım-onarım ve yedek parça ücretlendirilmesi

Alım bedeli

% 100

Garanti

Parça dahil: % 5-9

Parça hariç: % 2-5

0

yıllar

1-2

5

10


Bak m onar m al malar
Bakım-Onarım Çalışmaları

 • Tıbbi Cihazlar için standart bakım-onarım anlaşma formatları

 • Tıbbi cihazlarla ilgili elektronik ortamda kimlik kartları

 • Uygun fiyat ve kalitede hizmet sunun kuruluşlarla anlaşma (ör: cerrahi el aletleri).

 • Biyomedikal Mühendislik


Biyomedikal m hendislik
Biyomedikal Mühendislik

Amaç

 • Bakım onarım anlaşmalarını azaltmak,

 • Anlaşmalı cihazlarda kontrolörlük,

 • Cihaz ve yedek parça tamiri

 • Tıbbi cihaz alımlarında teknik destek

 • Hizmetiçi ve öğrenci eğitimi

  Yapılanlar

 • Bina, personel

 • Makine parkı

 • İMYO ile eğitim protokolü


Terkin
Terkin

 • Bakım onarım kararında eş zamanlı terkin kararının gözden geçirilmesi,

 • Düzenli terkinin sağlanması


D e uygulama ve arastirma hastanesi

FİNANSAL SÜREÇLER-II

100

Plan

“Faturalama”

Analiz

Eylem

Kontrol

 • Fatura İş Akışlarının Çıkarılması

 • Faturaların eksiksiz ve doğru oluşturulması

 • En kısa sürede ilgili kuruma gönderilmesi

 • Fatura bilgilerinin kurum ve hasta bazında takibi

 • En kısa sürede ve eksiksiz ödemenin sağlanması

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Fatura İş Akışlarının Çıkarılması

Sevk

Hasta Kartının Açılması

100

Hasta Kart Hareketleri

Kurum İçi Etkinlikler

Hasta Kartının Kapatılması

Faturanın Çekilmesi

Faturanın Gönderilmesi

Fatura Kontrol Sistemi

Kurum Dışı Etkinlikler

Tahakkuka bağlanma

Ödeme

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

 • Sevk zinciri ve Sevk evrakları

 • Kodlama ve işlemlerin kayda geçirilmesi

 • Epikriz-dosya-fatura uyumluluğu

 • Yatış-Çıkış büroları (1,2,3,4,5. Katlar)

 • Yatan hasta fatura takip bürosu (Z kat)

 • Bilgi-işlem alt yapısı

 • Fatura inceleme komisyonu

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

 • “Kodlama Çalışmaları”

  - Kodların gözden geçirilmesi

  - Bütçe uygulama talimatı-hastane uygulamaları

  arasında fark nedeniyle uyum çalışmaları

  - Ankara’ya bu konuda öneriler gönderilmesi

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

“Yapılanın Yazılması, Yazılanın Yapılması”

 • Servislerde işlemlerin günlük olarak

  işlenmesi

 • Malzemelerin ve ilaçların günlük olarak

  eczaneden çekilmesi ve işlenmesi

 • Tetkik girişlerinin günlük olarak işlenmesi

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

“Yapılanın Yazılması, Yazılanın Yapılması”

Ameliyat paketleri kaldırıldı

Ameliyat

Paketleri

Anestezi

Paketleri

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

Anestezi

Paketleri

Yapılan ek işlem

Kullanılan malzeme

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

“Yapılanın Yazılması, Yazılanın Yapılması”

Anestezi paketleri kaldırılıyor

Anestezi

Paketleri

Yapılan ek işlem

Kullanılan malzeme

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

Yapılan ek işlem

Kullanılan malzeme

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Faturaların Eksiksiz Ve

Doğru Oluşturulması

100

“Fatura İnceleme Komisyonu”

 • Haziran 2001’de geri dönen faturalar için Fatura İnceleme Komisyonu kuruldu

 • Kurumlara gitmeden (Yeşil Kart ve SSK) epikriz-dosya-fatura uyumluluğu sağlanıyor

 • Fatura geri dönüş gerekçesine göre ilgili birim ve kişiye geri dönüş sağlandı

0


Faturalar n en k sa s rede g nderilmesi
Faturaların En Kısa Sürede Gönderilmesi

“Tahsilat bürosu”

100

 • Tüm faturaların kurum bazında hasta çıkışından ilgili kuruma teslimine kadar geçen sürenin izlemi

 • Günlük fatura çekimini, ilgili kurumun ödemesini kolaylaştıracak format

 • Kurumlara lokalizasyonlara göre Sistematik gönderim (Elden, Posta, Kargo)

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Fatura bilgilerinin kurum ve hasta bazında takibi

“Tahsilat bürosu”

100

Tüm faturaların kurum bazında ödemeye kadar izlemi

2 ay içinde ödenmemiş faturalar için mektup gönderilmesi

Fatura takip formu (SSK, Yeşil Kart)

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

Fatura bilgilerinin kurum ve hasta bazında takibi

“Paket Programlar”

100

Emekli Sandığı Hastaları aylık izlem,

Maliyet analizi,

Kardiyoloji, Göz, Genel Cerrahi, GKDC

Paket Programların yaygınlaşması yönünde eğilim

Yapılan ek işlem

Kullanılan malzeme

H.D.

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

Sabit işlem

(A, B, C, D, E)

0


D e uygulama ve arastirma hastanesi

En kısa sürede ve eksiksiz ödemenin sağlanması

100

Tahsilat bürosu elemanları tarafından tahakkuk ve ödeme noktalarının elden takipleri

Başhekimlik düzeyinde ilgili kurumlarla periodik sorun çözme toplantıları ve iletişim

Rektörlük ve Başhekimlik düzeyinde üst kurumlar ile iletişim

0