Rozszyfrowywanie struktury protonu
Download
1 / 34

Rozszyfrowywanie struktury protonu - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Rozszyfrowywanie struktury protonu. Metody pomiaru struktury obiektów złożonych Rozpraszanie elektronów na nukleonie czy na jego składnikach Składniki punktowe wewnątrz nukleonu to kwarki Definicja funkcji struktury Rozpraszanie głęboko-nieelastyczne Wnioski z pomiarów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozszyfrowywanie struktury protonu' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozszyfrowywanie struktury protonu
Rozszyfrowywanie struktury protonu

 • Metody pomiaru struktury obiektów złożonych

 • Rozpraszanie elektronów na nukleonie czy na jego składnikach

 • Składniki punktowe wewnątrz nukleonu to kwarki

 • Definicja funkcji struktury

 • Rozpraszanie głęboko-nieelastyczne

 • Wnioski z pomiarów

 • Rozpraszanie neutrin i porównanie uzyskanych rozkładów kwarków w nukleonieuniwersalność

 • opis łamania skalowania, QCD

 • spin kawarków i spin protonu

 • Ewa Rondio, 31 marca 2009


  Metoda badany obiekt jest tarcz obserwujemy rozpraszanie na nim obiekt w punktowych
  Metoda: badany obiekt jest tarczą,obserwujemy rozpraszanie na nim obiektów punktowych

  Dokładność zależy

  od tego jak duże obiekty

  rozpraszamy

  (tak jak w mikroskopie  od długości fali)

  doświadczenie typu Rutherforda


  Czy z obserwacji toru pocisk w mo na si dowiedzie o strukturze kszta cie

  Pierwszy obiekt

  Czy z obserwacji toru pocisków można się dowiedzieć o strukturze (kształcie)

  Drugi obiekt


  Badania struktury przez obserwacje zderze

  Struktura atomu odkryta w doświadczeniu Rutherforda

  WNIOSEK

  w folii mamy dużo „pustego miejsca”

  mamy też obiekty na tyle ciężkie, że cząstki mogą się od nich odbić

  JĄDRO ATOMOWE

  Badania struktury przez obserwacje zderzeń

  Folia złota


  Rozpraszanie elastyczne kinematyka
  Rozpraszanie elastycznekinematyka

  • Rozdzielcześć wzrasta ze wzrostem przekazu czteropędu

   (niezmiennik transf. Lorenza)

   odpowiada to zmniejszaniu się długości fali wymienianego fotonu

   Związek z kątem rozpraszania:

   dla

  m -masa pocisku

  Tarcza

  P=(M,0)

  Przekaz :

  Energii

  czteropędu

  jedna zmienna (np. Q2 lub kąt) wystarcza do pełnego opisu procesu


  Pomiar rozk adu adunku
  Pomiar rozkładu ładunku

  • Jądro atomu

  • w dośw.

  • Rutherforda

  • Punktowe

   Przy większych

   przekazach pędu

  • Widoczne

   rozmycie

   rozkładu

   ładunku  Formfaktor
  Formfaktor

  Struktura cząstki tarczy jest opisywana przez form-faktor

  Kryje on cała naszą niewiedzę o tym obiekcie na którym rozpraszamy pociski

  (tutaj elektrony)

  Formfktory wyznacza się przez dopasowanie do danych doświadczalnych


  Wyniki pomiar w formfaktora nukleonu
  Wyniki pomiarów formfaktora nukleonu

  • Dla cząstek nierelatywistycznych formfaktor jest transformatą Furiera rozkładu ładunku

  • Dla cząstek o spinie ½ mamy 2 formfaktory:

   elektryczny i magnetyczny albo Diraca i Pauliego

  dane dobrze dają się opisać przez

  formfaktor dipolowy (GD)


  Zmiana q 2 zmienia powi kszenie
  Zmiana Q2 zmienia „powiększenie”

  • Małe Q2

  • widzimy jako

  • całość pojedyńczy

  • obiekt w tarczy

  • (atom, jądro..)

  • rozmiar tego obiektu

  • zależy od Q2 w procesie

  • rozpraszania,

  • a więc od długości fali

  • fotonu, który jest

  • wykorzystywany do

  • próbkowania struktury

  • tarczy

  • Większe Q2

  • w tej samej tarczy

   zaczynamy widzieć

   mniejsze struktury


  Pomiary rozpraszania elektron w na nukleonach w slac u
  Pomiary rozpraszania elektronów na nukleonach w SLAC-u

  Wynik był całkowitym zaskoczeniem

  tego się spodziewano

  zaobserwowano dużo słabszą zależność

  od Q2, a więc od kąta rozpraszania !!

  jak dla rozpraszania na obiekcie punktowym

  zmienna W opsuje masę hadronowego stanu

  końcoewgo

  Rysunek z pracy M.Breidebach et.al.,

  Phys.Rev.Lett.23,935(1969)


  Skalowanie rozpraszanie na punktowych sk adnikach
  Skalowanie rozpraszanie na punktowych składnikach

  Rozpraszanie odbywa się na punktowych obiektach wewnątrz nukleonu

   partonach

  Przekrój czynny będzie sumą rozpraszań na poszczególnych partonach

  Dla każdego mamy rozpraszanie elestyczne

  F2(x,Q2)

  A dla całego nukleonu

  pojawia się czynnik opisujący jakie są w nim partony  tzw. Funkcja struktury


  Skalowanie zale no od jednej zmiennej
  Skalowanie – zależność od jednej zmiennej

  Interpretacja zmiennej skalowania

  X 

  ułamek pędu nukleonu niesiony

  przez parton który brał udział

  w oddziaływaniu

  Obserwacja skalowania doprowadziła

  do powstaniaModelu Partonowego  Zmiana powi kszenia patrzymy na budow tarczy w coraz mniejszej skali
  zmiana powiększeniapatrzymy na budowę tarczy w coraz mniejszej skali

  Pik elastyczny

  wzbudzenie jądra

   zmiana skali:x=Q2/2MPn

  Zmienna x: zawsze definiuje ułamek pędu całego obiektu ,jaki niesie ten jego składnik na którym nastąpiło rozproszenie

  Dlatego zawsze dla rozpraszania elestycznego mamy x=1

  a obserwacja w mniejszej skali powoduje zmianę definicji x


  Funkcja struktury
  Funkcja struktury

  jeśli nukleon jest:

  • Czago się spodziewamy?

   zastanówmy się jakiego kształtu

   funkcji struktury spodziewamy się przy różnych założeniach o tym jak zbudowany jest nukleon

   Pamiętamy, że jest to

  • funkcja określająca:

  • szanse znalezienia partonu o określonym pędzie

  wg. książki Martin@Holzen


  Pomiary funkcji struktury nukleonu
  Pomiary funkcji struktury nukleonu

  • Pomiary rozpraszania elektornów i mionów na swobodnych, quasi-swobodnych (deutron) i związanych w jądrach atomowych nukleonach

  • Pomiary rozpraszania neutrin, głównie na tarczach jądrowych

   w obu przypadkach wiązka kierowana jest na tarcze w spoczynku

   maksymalne dostępne Q2 kilkaset GeV2

   tzw pomiary na tarczy stacjonarnej

  • Pomiary dla wiązek przeciwbieżnych

   elektron-proton w akceleratorze HERA

  • Energia znacznie większa, dlatego

   szerszy obszar dostępnych

   zmiennych kinematycznych

   zakres Q2 do 104GeV2

   a zmienna x bardzo mała do 10-4

  mierzymy w funkcji x i Q2  Rozszyfrowywanie struktury protonu

  różne,bo prawdopodobieństwo oddziaływania

  dla naładowanych leptonów proporcjonalne do ładunku2

  protonu i neutronu, przy założeniu symetrii izospinowej

  dla tarczy izoskalarnej (A=Z/2)


  Rozszyfrowywanie struktury protonu
  Porównanie funkcji F2 nukleonu mierzonejw rozpraszaniu naładowanych leptonów i w rozpraszaniu neutrin

  Punkty – pomiary dla neutrin

  (komora pęcherzykowa Gargamelle)

  Linia – wynik dopasowania do punktów

  uzyskanych dla rozpraszania elektronów

  w eksperymatach w SLAC * 18/5

  Wniosek: ładunki obiektów punktowych

  w nukleonie wynoszą

  1/3 i 2/3

   są takie same jak ładunki kwarków

  postulowanych przez Gelmana

  do wyjaśnienia multipletów

  hadronów


  Wi cej o strukturze protonu z pomiar w funkcji struktury
  Więcej o strukturze protonuz pomiarów funkcji struktury


  Czy tylko kwarki s sk adnikami nukleonu
  Czy tylko kwarki są składnikami nukleonu?

  wyniki pomiarów

  F2 mierzy rozkład pędu

  jeśli cały pęd niesiony

  przez kwarki to

  • Pomiary wskazują, że kwarki niosą tylko około połowy pędu,

  • jest jeszcze jakiś składnik, który nie bierze udziału

   w oddziaływaniach z leptonami

   są to

   GLUONY


  Jak wygl da nukleon w wietle pomiar w w rozpraszaniu g boko nieelestycznym
  Jak „wygląda” nukleon w świetle pomiarów w rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  kwarki

  walencyjne

  q

  pary kwark-antykwark

  mogą się pojawiać i znikać

  niosą kolor i anty-kolor

  q

  Gluony

  przenoszą oddziaływania

  między kwarkami

  niosą 2 kolory, opis w QDC


  Wsp czesne wyniki pomiar w f 2
  Współczesne wyniki pomiarów F rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?2

  obserwacja łamania

  skalowania 

  efekty QCD


  Rozszyfrowywanie struktury protonu

  Oddziaływanie głęboko- nieelastyczne rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  ( z ang.DIS)

  Kinematyka :

  =E -E’

  Q2=-q2=4EE’sin /2

  xBj=Q2 / 2M

  y=  / E

  Proces podstawowy: *qq


  Qed qcd
  QED rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?QCD

  chromodynamika kwantowa

  elektrodynamika kwantowa

  aS – stała sprzężenia

  oddz. silnego

  a – stała sprzężenia

  elektro-magnetycznego

  Najważniejsza różnica między QED i QCD:

  w QEDfotony nie sprzęgają się same ze sobą

  w QCDistnieje sprzężenie gluon-gluon


  Zdolno rozdzielcza mikroskopu dis
  Zdolność rozdzielcza „mikroskopu DIS” rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  im głębiej zaglądamy tym więcej widzimy par kwark-antykwark

  Mechanizm: kwarki emitują gluony, gluony tworzą pary …

  Pqg

  Pgq

  Pgg

  prawdopodobieństwo emisji zależy od Q2, można je obliczyć w QCD

  wyznaczono funkcje opisujące podział pędu Pij (splitting functions) w tych procesach

  Skala m

  zamieniona z Q2


  Amanie skalowania
  Łamanie skalowania rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  F2(x)dla dwóch

  (bardzo różnych) wartości Q2

  Linia ciągła – parametryzacja

  i ważny test QCD

   rozkłady partonów

  opisujemy funkcjami typu

  przy wybranej wartości

  następnie obliczamy wartości

  F2(x) dla innych wartości

  i porównujemy z pomiarem

  wyraźnie widoczne

  łamanie skalowania

  i jego ilościowy opis


  Wyniki pomiar w i ich opis w ramach qcd
  Wyniki pomiarów rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?i ich opis w ramach QCD


  Spin kwarku
  Spin kwarku rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  Spin partonu (kwarku) = 1/2


  Pomiar polaryzacji kwark w wewn trz protonu
  Pomiar polaryzacji kwarków rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?wewnątrz protonu

  }foton może być pochłonięty tylko przez kwark

  o przeciwnej polaryzacji

  Spin fotonu = 1

  Spin kwarku = 1/2


  Kryzys spinowy
  „kryzys spinowy” rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  • Orbitalny moment pędu

  • możliwy wkład od kwarkó

  • i od gluonów

  • Nic o tym w tej chwili nie wiemy

  • Cel experymentów następnej

   generacji

  • brakujący wkład może być

  • niesiony przez gluony

  • zadanie obecnie prowadzonych

   eksperymentów

  wkład kwarków

  nie wystarcza


  Podsumowanie
  Podsumowanie: rozpraszaniu głęboko nieelestycznym?

  Wiemy z pomiarów co jest

  wewnątrz nukleonu

  Obiekty na których zachodzi

  rozpraszanie to KWARKI

  (sprawdzono ich ładunki i spin)

  Badania obecne dotyczą dużych

  „powiększeń” i opisu rozkładów

  pędu kwarków w nukleonie i ich

  ewolucji ze zmianą Q2

  Rozkłady partonów są uniwersalne

  tzn. wyznaczone w jednym procesie

  opisują też inne

  Spin protonu wymaga czegoś więcej niż wkład od kwarków, pomiary