publiseringsanalyse 2012 ann kristin fiske ils
Download
Skip this Video
Download Presentation
Publiseringsanalyse 2012 Ann-Kristin Fiske, ILS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Publiseringsanalyse 2012 Ann-Kristin Fiske, ILS - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Publiseringsanalyse 2012 Ann-Kristin Fiske, ILS. Hovedtrekk 2008 - 2012. Liten nedgang fra 2011 Samlet tellende publisering minker med 1,2\% Nivå 1 poeng øker med 3,5\% Nivå 2 poeng minker med 8,9\%. Økning i antall publikasjoner. Samlet antall publikasjoner øker med 14,1\%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publiseringsanalyse 2012 Ann-Kristin Fiske, ILS' - stan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publiseringsanalyse 2012 ann kristin fiske ils
Publiseringsanalyse 2012

Ann-Kristin Fiske, ILS

hovedtrekk 2008 2012
Hovedtrekk2008 - 2012
 • Liten nedgang fra 2011
 • Samlet tellende publisering minker med 1,2%
 • Nivå 1 poeng øker med 3,5%
 • Nivå 2 poeng minker med 8,9%
kning i antall publikasjoner
Økning i antall publikasjoner
 • Samlet antall publikasjoner øker med 14,1%
 • Nivå 1 publikasjoner øker med 12,9%
 • Nivå 2 publikasjoner øker med 18,8%
 • Antall publikasjoner på nivå 2 utgjør 21,35% i 2012-en økning fra 20,5% i 2011
publikasjonskanaler 2012
Publikasjonskanaler 2012
 • Tidsskriftartikler står for 55,6% av publikasjons-poengene i 2012 – en nedgang fra 60% i 2011
 • Antologier står for 33,1% av poengene, en økning fra 23,1% i 2011
 • Monografier står for 11,3% av poengene, en nedgang fra 16,9% i 2011
niv fordeling 2012
Nivåfordeling 2012
 • 78,7% av antall publikasjoner er på nivå 1
 • 21,3% av antall publikasjoner er på nivå 2
 • Totalt antall publikasjoner i 2012 er 267, hvorav 210 er på nivå 1 og 57 på nivå 2
niv fordeling 20121
Nivåfordeling 2012
 • 65,1% av poengene er på nivå 1
 • 34,9% av poengene er på nivå 2
 • Tidsskriftartikler står for 91,26% av nivå 2 poengene
niv fordeling 20122
Nivåfordeling 2012
 • 57,3% av poengene fra tidsskriftartikler er nivå 2 poeng
 • 9,2% av poengene antologiartikler er nivå 2 poeng
 • Ingen av poengene fra monografier er nivå 2 poeng
samlet antall publikasjoner
Samlet antall publikasjoner
 • 14,1% økning i antall publikasjoner totalt- 267, mot 234 i 2012
 • Økning i antall publikasjoner ved alle enheter
 • ILS (6,3%), IME (40,0%), ISP (21,3%) og PFI (11,4%)
stabilt samlet antall publikasjonspoeng
Stabiltsamlet antall publikasjonspoeng
 • Samlet antall publikasjonspoeng går ned med 1,2%
 • Økning i antall publikasjonspoeng ved ISP (22,7%) og IME (9,8%)
 • Tilbakegang i antall publikasjonspoeng ved ILS (11,1%) og PFI (4,7%)
fordeling av publikasjonspoeng mellom enhetene
Fordeling av publikasjonspoeng mellom enhetene
 • Flest poeng ved PFI, etterfulgt av ILS
 • ISP øker mest med 22,6%
 • Poengfordeling 2012
  • PFI: 84,8
  • ILS: 74,4
  • ISP: 62,7
  • IME: 21,2
niv fordeling 20123
Nivåfordeling 2012
 • PFI har størst andel nivå 2 poeng
 • Fordeling av nivå 2 poeng
  • PFI: 36,42 (42,9 % av total)
  • ILS: 21,25 (28,6 %)
  • ISP: 18,63 (29,7 %)
  • IME: 8,5 (40,2 %)
 • Størst økning i nivå 2 poeng ved IME (107,3 %) og ISP (34,0 %)
 • Tilbakegang på ved ILS (32,8 %) og ved PFI (14,9 %)
publikasjonspoeng pr f rstestilling 2012
Publikasjonspoeng pr. førstestilling 2012
 • IME: 4,23
 • ISP: 3,40
 • ILS: 3,24
 • PFI: 2,58
 • Årsverk i førstestilling omfatter professorer, førsteamanuensis- og amanuensis-stillinger
 • Tallene er ikke helt sammenliknbare da det varierer hvor mye undervisning som er knyttet til førstestillingene
publiseringspoeng pr fag rsverk 2012
Publiseringspoeng pr. fagårsverk 2012
 • UV-gjennomsnitt 2012 er 1,28 publiseringspoeng pr. fagårsverk
 • UiO gjennomsnitt 2012 er 1,26 publiseringspoeng pr. fagårsverk. PFI og ISP ligger over UiO gjennomsnittet
 • Målsettingen i UVs årsplan er 1,25 publiseringspoeng pr. fagårsverk i 2012
 • DBHs definisjon av fagårsverk omfatter stillingstypen «Undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstillinger» inklusive midlertidig ansatte og ansatte i rene undervisnings- og støttefunksjoner som forskningsbibliotekarer o.a.
rsverk ved uv fakultetet
Årsverk ved UV-fakultetet
 • Fagårsverk ihtDBHs definisjon som omfatter stillingstypen «Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger» inklusive midlertidig ansatte og ansatte i rene undervisnings- og støttefunksjoner som forskningsbibliotekarer o. a.
 • Årsverk i førstestilling omfatter professorer, førsteamanuensis- og amanuensis-stillinger
 • Årsverk i førstestillinger opp til 79,2 i 2012 fra 76,5 i 2011
sammenligning av publikasjonspoeng pr fag rsverk
Sammenligning av publikasjonspoeng pr. fagårsverk
 • 1,28 publikasjonspoeng pr. fagårsverk i 2012, opp fra 1,25 i 2011
 • UV ligger noe bak HF og SV som får henholdsvis 1,34 og 1,36 poeng per fagårsverk
 • UiO gjennomsnittet for 2012 er 1,26 poeng
 • UV ligger 1,6% over UiO gjennomsnittet i 2012, mot 2,5% over i 2011
endring i publikasjonspoeng
Endring i publikasjonspoeng
 • Alle fakultet viser nedgang unntatt Odontologisk og MatNat fakultetet. Medisinsk fakultet er stabil.
 • Det er minst nedgang ved UV-fakultetet
 • UVs andel av de nasjonale poengene faller fra 1,71% i 2011 til 1,6% i 2012
antall publikasjoner
Antall publikasjoner
 • UV viser 14,1% økning i antall publikasjoner
 • Teologisk fakultet går tilbake med 43,8%
relativ andel niv 2 poeng
Relativ andel nivå 2 poeng
 • UV oppnådde 34,9% nivå 2 poeng i 2012, en nedgang fra 37,6% i 2011
 • UV ligger under både HF og SV som ligger på henholdsvis 43,4% og 54,4%
 • UiO gjennomsnittet i 2012 er 48,7%
fordeling mellom publiseringskanaler
Fordeling mellom publiseringskanaler
 • UV ligger høyere enn HF men lavere enn SV i andel tidsskriftartikler i 2012
 • 91,26% av UVs nivå 2 poeng kommer fra tidsskriftartikler
 • UV ligger høyere enn både HF og SV i andel antologiartikler i 2012
 • HF og UV publiserer større andel monografier enn SV
publisering niv fordeling
Publisering nivåfordeling
 • UV ligger lavere enn både HF og SV i andel nivå 2 poeng
 • UV går tilbake, HF øker, mens SV er stabil
ad