Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012 - PowerPoint PPT Presentation

kyrie
pressekonferanse kunnskapsminister kristin halvorsen 23 august 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012
99 Views
Download Presentation

Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Økt gjennomføring i videregående opplæring Pressekonferanse Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 23.august 2012

 2. Ny GIV i alle kommuner:

 3. Andel elever som går fra 1. til 2. trinn

 4. Andel elever fra 2. trinn til 3. trinn eller ut i lære

 5. Andel fra 3. trinn som får studie- eller yrkeskompetanse

 6. Elever i påbyggingsår

 7. Ikke bestått påbygg, etter 2. trinn

 8. Færre ukjente ungdommer

 9. Karakterfordeling eksamen 10. trinn

 10. Timetall i matematikk i Norden

 11. Hva slags matematikk? (PISA 2009)

 12. Arbeidsformer i matematikktimene

 13. PISA 2009 – på rett vei

 14. Noen satsinger i matematikk • Ny GIV • Etterutdanning og yrkesretting • Knutepunktskoler • Fornying av ungdomstrinnet • Regnesatsing med kompetanseutvikling av lærere på egen skole. • Ungdomstrinn i utvikling – nettsted på Udir.no • Matematikkskole på nett • Revisjon av læreplanene – mer vekt på grunnleggende ferdigheter i regning • Videreutdanning av lærere i matematikk • Nasjonalt senter for matematikk • Avskriving av studielån etter PPU for masterstudenter i realfag