p virkning l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Påvirkning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Påvirkning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Påvirkning - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Påvirkning. ExFac H2006 - 3. November 2006 Knut Lundby. Denne forelesningen. Om ’påvirkning’ i pensum - med ”noggå attåt” Forelesningsmomentene legges ut på ExFac-siden etterpå Før pause: Evaluering av emnet Til slutt: Beskjed om eksamen. Kommunikasjon og påvirkning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Påvirkning' - stacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p virkning

Påvirkning

ExFac H2006 - 3. November 2006

Knut Lundby

denne forelesningen
Denne forelesningen
 • Om ’påvirkning’ i pensum - med ”noggå attåt”
 • Forelesningsmomentene legges ut på ExFac-siden etterpå
 • Før pause: Evaluering av emnet
 • Til slutt: Beskjed om eksamen

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

kommunikasjon og p virkning
Kommunikasjon og påvirkning
 • ’Kommunikasjon’ betyr både å
 • – meddele
 • – dele
 • Den som meddeler vil påvirke
 • Når vi deler, blir vi påvirket
 • Peters: Mediene gjorde ’kommunikasjon’ mulig
 • > Medienes rolle i påvirkningsprosesser

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

mennesket og media
Mennesket og media
 • Mediumsentrert teori og forvandlingstenkningen handler om hvordan mediet selv påvirker.
 • Påvirkningsbegrepet brukes om effekter, virkninger av mediert kommunikasjon.
 • Når ’mediet former sansningen’ (Ytreberg) – er ikke det påvirkning?
 • ’Parasosial interaksjon’ – er ikke det påvirkning?
 • Samspill mellom oss/samfunnet og mediene, mer enn rettet påvirkning

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

p virkning av symbolske omgivelser
Påvirkning av symbolske omgivelser
 • Samspillet mellom medier og modernitet: sosial organisering av symbolsk makt.
 • Makro samfunnsanalyse, men også konsekvenser for den enkelte. ”The self as a symbolic project”
 • Hvordan mediene preger de symbolske omgivelsene våre.
 • Hvordan de symbolske omgivelsene preger mediene.
 • Er ikke dette påvirkning? Men gjensidig, ikke enveis.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

teorier om p virkning 1
Teorier om påvirkning - 1
 • ’Mass Communication Research’
 • 1927: Lasswell om propaganda
 • – mediene: nålespisser intravenøst
 • – stimulus-respons tankegang
 • – ”Hvem sier hva i hvilken kanal til hvem med hvilken effekt?”
 • Dysfunksjoner, latente funksjoner (Lazarsfeld, Merton).
 • Tostegshypotesen (1944,1955) (Lazarsfeld, Katz) (i dag: flere steg)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

defleur 1970 contemporary theories of mass communication
DeFleur (1970): ’Contemporary theories of mass communication’
 • Criticizes the ”overwhelming concentration on effect”
 • The Individual Differences Theory
 • The Social Categories Theory
 • The Social Relationships Theory
 • The Cultural Norms Theory

– media may reinforce rather than convert

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

teorier om p virkning 2
Teorier om påvirkning - 2
 • ’Information Theory’
 • Effektivitet i informasjonsbehandling mer enn effekt i kommunikasjon > computere
 • 1948/49: Shannons matematiske teori
 • – videreutviklet sammen med Weaver
 • – lineær, vekt på støy og overføring
 • Systemtilnærming mer enn påvirkning
 • – sirkulær og teknisk kommunikasjonsforståelse
 • Kybernetikk, feedback.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

teorier om p virkning 3
Teorier om påvirkning - 3
 • Teorier om kulturindustrien
 • 1940-tallet: Frankfurterskolen (”Kritisk teori”) - Horkheimer, Adorno.
 • Påvirkning fra den samlede kulturindustrien, ikke enkeltmedier.
 • Brukeren et like sårbart bytte som i nålestikk-tankegangen.
 • Masse-begrepet.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

teorier om p virkning 4
Teorier om påvirkning - 4
 • Mot studiet av resepsjon
 • Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham fra 1964.
 • Stuart Hall: Encoding/Decoding (skrevet ca 1973): Om TV-seing
 • Kommunikasjon i flere faser, med:
 • – Encoding i produksjonen
 • – Decoding på resepsjonssiden: dominerende, opposisjonell eller kritisk (forhandlende) ”lesing” eller avkoding
 • Påvirkning: bekreftelse, status quo

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

teorier om p virkning 5
Teorier om påvirkning - 5
 • The Return of Everyday life
 • I hvor stor grad er det påvirknings-tenkning i:
 • • ’The intersubjective movement’
 • - symbolsk interaksjonisme
 • - etnometododologi m.fl.
 • • ’The ethnography of the audience’
 • - the question of the reader
 • - cultural & feminist studies
 • - ’uses and gratifications’

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

ytreberg om p virkning
Ytreberg om påvirkning
 • Et hovedkapittel i pensum.
 • Påvirkningstenkningen er:
 • • lineær, rettet fra S til M
 • (i motsetning til ’rituell’)
 • • opptatt av effekter
 • (vs. resepsjon, bekrefting)
 • • ofte ’objektive metoder’
 • (i motsetning til fortolking)
 • • lite kritisk, administrativ
 • (vs.syn for motsetninger)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

p virkning og makt
Påvirkning og makt
 • Påvirkning er spørsmål om makt - eller innflytelse.
 • – i alle de teoriene vi har diskutert
 • Mattelart & Mattelart (Ch. 4) viser til særskilte teorier om makt:
 • • Foucault: a relational concept of power
 • • Althusser: ideological apparatus
 • • Bourdieu: symbolic power
 • Er disse relevante for medie-påvirkning?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

barn vold og medier
Barn, vold og medier
 • Omstridt og komplisert. Ulike medier. Ulike aldersgrupper. Kjønn.
 • • Noen forskere: medievold betyr ikke så mye
 • - kan ikke stole på eksperimenter
 • - vold en del av kulturen
 • • Andre forskere: medievold har konsekvenser
 • - de ’positive’ overser systematisk og psykologisk forskning
 • - skaper et potensial for vold som løsningsmåte
 • Noen i risikogruppe, andre ikke. Ulik terskel for utløsning av vold.
 • Avhenger av situasjon og miljø. Ikke direkte årsakssammenhenger.
 • Hva slags effekter, virkninger? Media ikke eneste årsak.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

eksamen exfac03 mvit h st 2006
Eksamen EXFAC03-MVIT - høst 2006
 • Trekkfrist: 10. november
 • Skriftlig eksamen:
 • 24. november kl. 09:00 (2 timer).
 • * Gymsal 2 Idrettsbygningen
 • Ingen særlige hjelpemidler (notater e.l.) er tillatt

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)