Hvad virker? ….og hvordan måles virkning?”
Download
1 / 58

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Hvad virker? ….og hvordan måles virkning?” – en forskningsvinkel på virkning af vejledning, opkvalificering, løntilskud og anden indsats til svagere ledige. Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle 14. Marts 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Besk ftigelsesnetv rkets workshop i vejle 14 marts 2013 jacob nielsen arendt forskningsleder

Hvad virker? ….og hvordan måles virkning?” – en forskningsvinkel på virkning af vejledning, opkvalificering, løntilskud og anden indsats til svagere ledige.

Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle

14. Marts 2013

Jacob Nielsen Arendt

Forskningsleder

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning


Disposition
Disposition

 • Hvem er svage ledige?

 • Den aktive indsats

 • Hvordan måles effekter?

 • Evidens

  • Lodtrækningsforsøg

  • Andre studier

 • Opsummering


Hvem er svage ledige
Hvem er svage ledige?

 • Svag?

  • Kært barn… Ikke-arbejdsmarkedsparat, udsat,…

  • Kompetence og helbredsbegrænsninger ifht. at få job

 • ”Jobcenter”-terminologi:

  • Ledige med problemer udover ledighed

  • Match-kategori 2, 3

 • ”Den brede tættekam”:

  • Ledige med helbredsproblemer

  • Langtidsledige (> 1 år)

  • Ledige med ikke-vestlig baggrund

  • Ledige med lavt kvalifikationsniveau

  • Unge ledige uden uddannelseAktiv indsats
Aktiv indsats

 • Vejledning og opkvalificering

 • Ordinær uddannelse

 • Virksomhedsrettet aktivering

 • Samtaler

Ikke altid god viden om

hvad disse ting indeholder


Omfanget af aktiv indsats
Omfanget af aktiv indsats

 • Skift i 1994: Ønske om mere aktiv politik

 • Balancerer generøst ydelsessystem?

Kilde: DØRS E2007

Pr. 1. januar 2013:


Fordeling af indsatser
Fordeling af indsatser

 • Tidligere meget vejledning og opkvalificering


Fordeling af indsatser1
Fordeling af indsatser

 • Nu fokus på virksomhedsrettet aktiveringFordeling af indsatser2
Fordeling af indsatser

Kilde: DØRS E2012


Overordnet om virkning af aktivering
Overordnet om virkning af aktivering

 • DØRS Forår 2007:

  • Der bruges 15.8 mia på aktivering (i dag ca. 24)

  • 2001: samlet nettotab på 3 mia.

  • 1995, 1998: lille overskud hhv underskud

  • Overskud primært pga motivationseffekt på 1,8 mia.

 • Men…

 • Motivationseffekter svære at estimere

 • Begrænset viden om andre effekter:

  • Fortrængning, lønpres for ordinært ansatte

  • Virksomhedsomkostninger ved øget antal ansøgninger


Hvordan m les effekter
Hvordan måles effekter?

 • Kommune foretager pilotprojekt, fx mentorordning for unge på kontanthjælp

 • 45% kommer efterfølgende i beskæftigelse?

 • Er det en stor effekt?


Hvilke effekter m les
Hvilke effekter måles?

 • Effekt forstås her som sammenligning mellem deltagere i intervention med kontrafaktiske situation uden deltagelse:

  ”Hvordan går det aktiverede såfremt de ikke var blevet aktiveret”

  ”Hvordan ville det gå ikke-aktiverede såfremt de var blevet aktiveret”

  ”Hvordan ville det gå aktiverede såfremt de var blevet aktiveret anderledes eller på andre tidspunkter”

 • Kontrafaktum kan aldrig observeres, så effekter kan aldrig observeres  Må estimeres


Hvordan m les effekter1
Hvordan måles effekter?

 • Skal danne estimat for kontrafaktum: kontrolgruppen

 • Gyldne standard: Lodtrækningsforsøg

A1, kompetencer motivation …

Beskæftigelse = B1

Deltager

I aktivering

Effekt:

B1 – B0

+ A1 – A0

Ikke-deltager

Beskæftigelse = B0

= B1 – B0

pga. lodtræk

A0, kompetencer motivation …


Hvordan m les effekter uden lodtr kning
Hvordan måles effekter uden lodtrækning?

 • Hvad er en god kontrolgruppe?

 • Aktiverede inden aktivering?

 • Alle ikke-aktiverede med samme karakteristika?


Problemer
Problemer

 • Kan aktiveredes arbejdshistorik bruges som kontrol?

Når vi bør sammenligne

disse?

Kan vi sammenligne

disse?

Kilde: DØRS E2007


Problemer1
Problemer

 • Varigheden af ledighed er afgørende:

Giver ikke mening af sammenligne afgang på forskellige tidspunkter

Kilde: DØRS E2012


Derfor standard
Derfor: Standard…

 • Sammenlign ledige deltagere med ikke-deltagere

 • På samme tidspunkt i ledighedsforløb

 • Med samme observerede karakteristika

 • Uobserverede karakteristika? (selektion)

 • (Metode: Matching eller varighedsmodeller)


Hvordan p virker aktivering de ledige
Hvordan påvirker aktivering de ledige?

 • Typiske effekter:

Kontrafaktisk forløb uden aktivering

Sorterings-

effekt


Danske lodtr kningsfors g p besk ftigelsesomr det
Danske lodtrækningsforsøg på beskæftigelsesområdet

 • Hurtig-i-gang I og II.

  • Hurtig, intensiv indsats, forsikrede ledige

 • Alle i gang

  • Hurtig, intensiv indsats, langvarigt ikke-forsikrede

 • Unge – godt i gang

  • Intensiv indsats, mentor, unge match 1-2

 • Aktive – hurtigere tilbage.

  • Hurtig, intensiv indsats, sygedagpenge


Litteratur
Litteratur

 • Vidensopsamlinger:

  • Rosholm & Svarer (2011)

   • Virksomhedsrettet aktivering

  • Graversen (2012)

   • Virksomhedsrettet aktivering for udsatte

  • Andersen & Pilegaard (2012)

   • Indsatser for svage unge

  • Arendt (kommende)

   • Vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering

  • Arendt & Pozzoli (kommende)

   • Ordinær uddannelseHurtig i gang
Hurtig i gang

 • Lodtrækningsforsøg i 2005 for forsikrede

Brev om

forløb

Afklaring + Intensive samtaler

Fremrykket aktivering

Mer-andel der

overgår til selvforsørgelse

Ugers ledighed


Hurtig i gang1
Hurtig i gang

 • Positiv effekt for alle (forsikrede) ledige

 • Effekten af den tidlige indsats ser dog ud til at være særlig stor for højtuddannede ledige

 • Interviews indikerer at flere uddannede forsøger at få job for at undgå aktivering

 • Stadig ikke set langtidseffekter eller forstået effekter


Indsats overfor svage ledige
Indsats overfor svage ledige

 • ”Alle i gang”, 2008

 • Målgruppe:

  • Kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere over 29 år med mindst 26 ugers ledighed

 • Indsats:

  • Ugentlige samtaler i 26 uger

 • Problem:

  • Mange fritages for indsats (20% ekskl. ferie)

  • Er med i deltagergruppen (”intenderet indsats”)

  • Dog stadig langt flere deltagere til samtale


Selvfors rgelse og aktivering i 43 uger
Selvforsørgelse- og aktivering i 43 uger

 • Rosholm & Svarer, 2008

Merandel: stort set kun særligt tilrettelagte forløb og uddanelse


Effekten
Effekten:

 • ”Økonomisk tab på 8.700 pr. ledig”

 • NB: Selvforsørgelse inkl. uddannelse


Alle i gang flere resultater
Alle i gang – flere resultater

 • Opdelt på jobcentre (9):

  • Én signifikant positiv effekt (gevinst: 10.000)

   • Mindre aktivering

  • Én signifikant negativ effekt (tab: 30.000)

   • Mere aktivering

  • Negative resultater kan skyldes fastholdelse under aktivering  kræver længere evalueringshorisont?


Alle i gang for specifikke grupper
Alle i gang – for specifikke grupper

 • Arbejdsmarkedsparate

  • Positivt, men ikke signifikant effekt

 • Ikke-arbejdsmarkedsparate

  • Negativ, men ikke signifikant effekt

 • Køn, alder, tidligere selvforsørgelsesgrad:

  • Ikke signifikant

 • Ingen effekt på overgang til fleks, førtid


Unge godt i gang
Unge-godt-i gang

 • Målgruppe: Under 30 år. Matchgruppe 1-2. Fire grupper:

  • Uden uddannelse, ikke-parat til uddannelse/job

  • Uden uddannelse, ikke-parat til uddannelse

  • Uden uddannelse, parat til uddannelse

  • Med uddannelse

 • Indsatser:

  • Tidlig samtale, afklaring af læsefærdigheder

  • Tidlige aktivering (senest efter 6 uger)

  • Mentor for unge uden uddannelse

  • Vejledning ifht. sundhed og velvære


Unge godt i gang implementering
Unge-godt-i gang - implementering

Som for alle-i-gang : Vanskeligt at implementere planlagt indsats for svagere ledige,

her unge uden uddannelse

Brug af mentor, FVU samt forebyggende, afklarende tilbud (fx psykolog, fysisk træning)

langt under planlagt.


Unge godt i gang resultater
Unge-godt-i gang - Resultater

Effekt på uddannelse

Effekt på selvforsørgelse

Substitution?

Påbegynder uddannelse 1 uge tidligere

Udgangspunkt atter lavt: 18% efter 49 uger

Effekt på selvforsørgelse atter mere negativ, når aktiveringsgrad større (fastholdelse)


Uddybende kvalitative resultater
Uddybende ”kvalitative” resultater

 • Jobcentre med gode resultater :

  • Tillægger intensiveret indsats mening

  • Helhedsorienteret tankegang

   • ej kun beskæftigelse og uddannelse

  • Tværfaglig indsats

  • Ifht. uddannelse: stærkt fokus, UU-vejleder tidligt inddraget


Aktive hurtigere tilbage
Aktive – hurtigere tilbage

 • Intensiv indsats, forebyggende og afklarende samtaler overfor sygedagpengemodtager og fleksjobbere.

 • Overordnede effekter

  • Ingen effekt på selvforsørgelse

  • Flere delvist rask-meldinger

  • Nettotab

 • Men kun evalueret over 50 uger


Andre analyser af samtaler for svage ledige
Andre analyser af samtaler for svage ledige

 • To danske studier:

  • Tidligere, flere samtaler har ingen betydning for ikke arbejdsmarkedsparateOrdin r uddannelse
Ordinær uddannelse

 • Overordnet:

 • Betydelig fastholdelse,

 • Ikke altid programeffekter.

 • Sum: Nettoeffekt

 • Selv positive nettoeffekter kan ikke altid opveje omkostninger  Negativt nettoafkast.

 • Hovedspørgsmål: Er langsigtseffekter fanget?

 • Flere evalueret i op til 5 år efter indsats.


Dansk evidens for ordin r uddannelse tendens for svage ledige ingen virkning
Dansk evidens for ordinær uddannelse:Tendens for svage ledige: ingen virkning

 • Ikke-forsikrede ledige:

  • ét studie uden effekt (for indvandrere), (Rosholm m.fl.)

  • ét med positiv effekt (DØRS E2012)

 • Lavt uddannelsesniveau:

  • Mindre negativ effekt for lavt-uddannede (DØRS 2007, Kjærsgaard)

  • Negativ, ens, for alle (Munch & Skipper, Staghøj m.fl.)

 • Helbredsproblemer:

  • Ingen effekt for sygemeldte (Høgelund & Holm; Henning m.fl.)


Internationalt mere blandet
Internationalt: Mere blandet

 • Modstridende viden for unge ledige:

  • Tre studier med positiv effekt (England, Sverige, USA)

  • Tre studier peger på et nul eller negativ effekt (to Finland, Østrig).

 • Ledige med helbredsproblemer:

  • To studier viser ingen effekt (Norge, Sverige)

  • Et studie finder positiv effekt(Norge)Vejledning og opkvalificering ekskl ord
Vejledning og opkvalificering (ekskl. ord)

 • To danske studier

  • Skipper 2010:

   • Kontanthjælpsmodtagere, match 4-5, følges 3 år

  • Clausen et al. 2009:

   • Indvandrere i introduktionsprogram, følges 3 år


Vejledning og opkvalificering
Vejledning og opkvalificering

 • INGEN af disse viser positive resultater!

 • Kortvarig vejledning og afklaring

  • Ikke-forsikrede indvandrere: Ingen effekt

  • Match 4: Negativ, Match 5: Ingen

 • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

  • Ikke-forsikrede indvandrere: Ingen effekt

  • Match 4: Negativ, Match 5: Negativ

 • Særligt tilrettelagte projekter

  • Match 4: NegativErfaringer fra udlandet
Erfaringer fra udlandet

 • Jobsøgningskurser:

  • Positiv for udsatte ledige med andre problemer end ledighed og for lavt uddannede.

 • Kort opkvalificering:

  • Korte tyske kurser (Traininsmassnahmen) med fokus på afklaring

  • Positive effekter for alle, også på lang sigt.Virksomhedsrettet aktivering sfi 2012
Virksomhedsrettet aktivering (SFI 2012)

 • Udsatte ledige:

  • Kontanthjælp, langtidsledige, problemer udover ledighed, ikke-arbejdsmarkedsparat

 • Overordnede resultater:

  • Stærk evidens for positive effekter på private virksomheder

  • Moderat evidens for positive, mindre, effekter i offentlige sektor


Specifikke indsatser
Specifikke indsatser

 • Løntilskud:

  • Clausen et al. 2009: Positiv effekt for indvandrere

  • Jensen & Graversen 2010: Lille positiv effekt, særligt for ressourcesvage, som sjældent deltager

 • Virksomhedspraktik:

  • Skipper 2010: Negativ effekt (0, efter 1½ år)

 • Beskæftigelsesprojekter:

  • Graversen (2004): Positive effekter • Hvilken rolle spille konjunkturerne
  Hvilken rolle spille konjunkturerne?

  • Hårdere ”sortering”: flere svage ledige

  Giver det mening, hvis der ”ikke er job derude”?

  Men… der er jo stadig mange job…

  + Mindre fastholdelse

  + Arbejdsstyrken skal bevare kvalifikationer

  Så argument for skift i indsats, snarere end mindre

  Kilde: DØRS E2012


  Afh nger effekten af konjunkturen
  Afhænger effekten af konjunkturen?

  • Matchgruppe 2-3 (DØRS E12):

  Overraskende positiv?

  Ændret tid i ledighed


  Afh nger effekten af konjunkturen1
  Afhænger effekten af konjunkturen?

  • Ufaglærte (DØRS E12):

  Ændret tid i ledighed


  Opsummering i
  Opsummering I

  • Begrænset evidens…

  • Men peger i samme retning:

  • Aktivering virker sjældent for svage ledige

  • Primære undtagelse: Private løntilskud

  • ét men: hvad med den balancerende motivationseffekt?


  Evidens for en motivationseffekt
  Evidens for en motivationseffekt?

  • Øget afgang til beskæftigelse inden indsats:

   • Ja, for forsikrede

    • Fremrykket aktivering (Geerdsen)

    • Øget risiko for aktivering (Rosholm & Svarer)

   • Men mindre for svage ledige

    • Fremrykket kontaktforløb/ Brev med annoncering af indsats/sanktion (Hurtig i gang, Unge i gang)

    • Øget sanktionering (Svarer, Ungeindsats)


  Motivationseffekt
  Motivationseffekt

  • Fremrykning af aktive periode

   (Geerdsen 2006):

  Men dette resultat er netop blevet

  ”udfordret” i ny SFI publikation

  (Graversen, 2012)


  Motivationseffekt1
  Motivationseffekt

  • Virker det for svage ledige?

  • Alle-i-gang/Unge-i-gang tyder ikke på det

   • Men alle over én kam

  • AKF 2011: ”Når kassen smækker i”

   • Kontanthjælpsmodtagere der sanktioneres finder ikke job, men forsørges i højere grad af venner/familie


  Sp rgsm l
  Spørgsmål

  • Modtager de ledige de rette tilbud?

   • Kan vi forbedre inddeling i behov?

   • Hvem skal skubbes, hvem skal hjælpes/hvordan?

  • Hvorfor er resultaterne for uddannelse ikke bedre?

   • Er kurserne ikke af tilstrækkelig kvalitet?

  • Virker motivationseffekten for svage ledige?

   • Måske for nogen

  • Er det bedst at drosle mere ned for aktivering af svage ledige?  Unge godt i gang ekstra
  Unge godt i gang - ekstra

  • Med uddannelse:

  • Tidligere, hyppigere samtaler, tidligere virksomhedsrettet aktivering

  • Flere i job (1 uges mere beskæftigelse efter 49 uger)

  • Nettogevinst: 4.317