Soveltava liikuntakasvatus - PowerPoint PPT Presentation

jaser
soveltava liikuntakasvatus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soveltava liikuntakasvatus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soveltava liikuntakasvatus

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Soveltava liikuntakasvatus
91 Views
Download Presentation

Soveltava liikuntakasvatus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Soveltava liikuntakasvatus Palveluntarjonta PAP-TE-CA-malli

 2. Palveluntarjontamalli

 3. PAPTECA – Planning Suunnittelu • Lait ja valtakunnalliset tavoitteet • Opetussuunnitelmat • Koulun toimintaperiaatteet inkluusioon liittyen • Olosuhteet koulussa • Opettajien koulutus • Liikunnanopetusohjelma • Oppilaiden valmius

 4. PAPTECA – AssessmentArviointi Yksilölliset tarpeet tulee arvioida • Jotta tunnistettaisiin heidät, joilla saattaa olla viivästymiä kehityksessä. • Jotta tunnistettaisiin oppilaiden viivästymien luonne. • Jotta tätä tietoa voidaan käyttää sopivan opetusryhmän löytämiseksi. • Jotta oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin erikoistuvaa ohjausta voidaan kehittää.

 5. Ympäristö Apuvälineet Tuen tasot Numerot Sosiaalinen ympäristö Melu Varusteet Opetus/yksilö Vahvuudet ja heikkoudet Edeltävä kokemus Tehtävien vaikeustaso Asenne Oppimistyyli PAPTECA – AssessmentArvionti

 6. Hyvä tietää • Tarvitsetko avustusta tunnille pääsemisessä? • Minkälaiset muutokset tai sovellukset ovat olleet aikaisemmin avuksi? • Mikä on nykyinen kunto- ja taitotasosi? • Tarvitseeko minun tietää jotakin muuta mahdollisista sairauksistasi? • Mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteesi?

 7. Määräykset Yksilöllinen opetussuunnitelma (HOJKS, oppimissuunnitelma) Tavoitteet ja päämäärät Opetussuunnitelmaa koskeva tapaaminen Käyttäytymistavoitteet Opetusryhmän valinta Integraation jatkuvuus Ohjaajien suhde Valmistelu Korvaa Määräykset/Opetusryh-män valinnan Tunnistaa työtehtävät, joihin kuuluu mm. yhteistyökokous & paperihommat liittyen yksilöllisiin suunnitelmiin PAPTECA - Prescription/Placement/PreparationOpetusryhmän valinta/Valmistelu

 8. Yksilöllinen opetussuunnitelma(HOJKS, oppimissuunnitelma) • HOJKS:n sisältö: • Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista • Tavoitteet • Opiskelun sisällöt • Arviointi ja edistymisen seuranta • Opetusryhmän kuvaus • Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako • Oppimissuunnitelman sisältö: • Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista • Opetuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen • Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako • Arviointi ja edistymisen seuranta

 9. PAPTECA – PreparationLiikuntatunnin valmistelu Mitä? Mihin? Miksi? Miten? Kuka? Päivittäin Viikoittain Lukukausittain Vuosittain

 10. PAPTECA - Teaching/Counselling/CoachingOpetus/neuvonta/valmennus Vaihtelee... • Oppimistavan mukaan • Taitotason mukaan • Ryhmän koon mukaan • Tilojen ja välineiden mukaan • Liikuntamuodon mukaan • Käytöksen mukaan

 11. PAPTECA – EvaluationArviointi • Oppilaan tuen tarpeen arviointi • Opettajan toiminta • Opetuksen tavoitteiden toteutuminen • Opetusmenetelmät • Yksilöllisen opetussuunnitelman tavoitteet (Oppimissuunnitelma, HOJKS) • Tavoitteiden, opetuspaikan ja välineiden sopivuus

 12. Evaluation – Arvointikriteerit ja normit • Kriteeripohjainen arviointi • Vertailu ennalta sovittuihin kriteereihin • Taidon tai kyvyn hallinnan taso • Esim. TGMD -testi • Normipohjainen arviointi • Vertailu olemassa oleviin normeihin (samanikäiset ja sama sukupuoli) • Alle/yli keskitason • Esim. Koululaisten kunnon ja liikehallinnan testistö • Autenttinen arviointi • Mitataan taitoja, joita oppilas tarvitsee osallistuakseen menestyksekkäästi liikuntaan • Esim. Taidon pilkkominen pienempiin osiin

 13. Resurssien koordinointi Tieto palveluista Kumppanuuksien luominen Kommunikaatiotaidot Rahoitus Monialainen tiimi Vanhemmat Koulu/yhteisö/urheilu Konsultointi Asiantuntijan rooli Tukea palveluita ja ryhmäopetusta Aikuisopetus Asiantuntijan neuvot ja arviointi Tunnistaa ja koordinoida resursseja Soveltavan liikuntakasvatuksen asiantuntijan paikan luominen PAPTECA – Coordination of Resources/ConsultingKonsultointi

 14. PAPTECA – AdvocacyTukitoiminta • Tukitoiminnan määrittely: Toimintaa asian edistämiseksi, säilyttämiseksi tai puolustamiseksi • Työskentelyä monilla tavoilla ja eri tasoilla muuttaakseen • uskomuksia, • asenteita ja • käyttäytymistä.

 15. Tukitoiminta Suomessa • Oppilaat: • Yleinen tuki (eriyttäminen, tukiopetus, joustava ryhmittely) • Tehostettu tuki (osa-aikainen erityisopetus, yksilöllinen ohjaus, oppilashuollon palvelut) • Erityinen tuki (HOJKS, apuvälineet, avustajapalvelut, kokoaikainen erityisopetus) • Opettajat: • Työnohjaus, täydennyskoulutus, moniammatillinen yhteistyö, soveltuvat opetusvälineet ja -tilat erityisliikunnan opettamiseen

 16. Lähteet • Huovinen, T. (2000). Soveltava liikunnanopetus muuttuvassa koulussa: toimintatutkimus erityisliikunnanopettajan työstä. Jyväskylä • Lieberman L. J. & Houston-Wilson C. (2002) Strategies for Inclusion: A Handbook for Physical Educators. Human Kinetics. • Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012): Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168. • Sherrill, C. (1993) Adapted physical activity, recreation, and sport : crossdisciplinary and lifespan. Madison, Wis.:Brown & Benchmark. 4. painos. • Sherrill C. (2004) Adapted physical activity, recreation, and sport: crossdisciplinary and lifespan. London: Boston: McGraw-Hill. 6. painos.