vammaisuuden m rittelyn malleja
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vammaisuuden määrittelyn malleja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Vammaisuuden määrittelyn malleja - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Vammaisuuden määrittelyn malleja. Lääketieteellinen malli Sosiaalinen malli Biopsykososiaalinen malli. Lääketieteellinen malli. Sairas, sairaalloinen Heikko ja hauras Tarvitsee hoitoa tai kuntoutusta Jalka, käsi, näkö tai jotakin muuta puuttuu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vammaisuuden määrittelyn malleja' - conway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vammaisuuden m rittelyn malleja

Vammaisuuden määrittelynmalleja

Lääketieteellinen malli

Sosiaalinen malli

Biopsykososiaalinen malli

l ketieteellinen malli
Lääketieteellinen malli
 • Sairas, sairaalloinen
 • Heikko ja hauras
 • Tarvitsee hoitoa tai kuntoutusta
 • Jalka, käsi, näkö tai jotakin muuta puuttuu
 • Ei osaa kävellä, ei osaa puhua, ei pysty näkemään
 • Epäonninen
 • Terveyslautakunnalle kuuluva asia
sosiaalinen malli
Sosiaalinen malli
 • Henkilö
 • Yhteisön jäsen
 • Isä, äiti, veli, serkku, ystävä
 • Saattaa tarvita erityishuomiota, mutta ei ole sairas
 • Puhuu omasta puolestaan
 • Tietää mitä haluaa
 • Oikeutettu hyvään elämänlaatuun
 • Vammaisuus aiheutuu fyysisistä ja asenteellisista esteistä
l ketieteellisen ja sosiaalisen mallin vaikutuksia liikunnanopetukseen
Lääketieteellinen malli

Terapeuttinen ja kuntouttava

Erotetaan ja eristetään

Lääketieteen ammattilainen luo liikuntaohjelman

Sosiaalinen malli

Voimaannuttava ja itsemääräävä

Integraatio ja inkluusio

Monitieteellinen ryhmä yhdessä erityistä tukea tarvitsevan henkilön kanssa luo yksilöllisen liikuntaohjelman

Lääketieteellisen ja sosiaalisen mallin vaikutuksia liikunnanopetukseen
slide5
ICF
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO 2002; suomennettu 2004)
 • ”Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus”
 • Tavoite: tarjoaa yhtenäisen sanaston ja viitekehyksen toiminnallisen terveyden kuvaamiseen
 • Biopsykososiaalinen malli
icf biopsykososiaalinen malli
ICF - Biopsykososiaalinen malli
 • Vammaisuus universaalina inhimillisenä kokemuksena
 • Viitekehys/työkalu mittaamaan yhteiskunnassa toimimista
 • Toiminta on tärkeää hoidon suunnittelussa, mutta myös yleisen terveyden arvioinnissa ja politiikan kehittämisessä
 • Kohdistaa huomion vamman syistä vaikutukseen
 • Kontekstuaaliset tekijät
icf biopsykososiaalinen malli1
ICF – Biopsykososiaalinen malli

Viitekehys, jokakeskittyyterveydenosatekijöihintaudin/vammanseuraustensijaan – positiivinenjarakentava

icf suomessa
ICF Suomessa
 • Ohjeistaa moniammatillista työnjakoa, mutta ei tarjoa suoranaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä
 • ”Yhteinen kieli” palveluiden kehittämisessä, väestötutkimuksissa ja toimintakyvyn kliinisissä tutkimuksissa
 • Myös kasvatuksen ja kuntoutuksen määrittelyissä korostetaan osallistumista aiempaa enemmän
icf k sitteellinen malli

ICF: Käsitteellinen malli

Toimintakyky sisältää kaikki kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen toimintaan

Toimintarajoitteet sisältävät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset rajoitteet, jotka voivat olla pysyviä tai tilapäisiä

icf n osatekij t
Kehontoiminnot

Suoritukset

&

osallistuminen

Ympäristö- & yksilötekijät

Toiminnot

Rakenteet

Kyvykkyys

Suorituskyky

Rajoitukset

Helpottavattekijät

ICF:n osatekijät
icf k sitteellinen malli1
ICF: Käsitteellinen malli

Terveydentila

(häiriö/sairaus)

Suoritukset

(Rajoitukset)

Kehontoiminnot

& ruumiinrakenteet

(Vammat)

Osallistuminen

(Rajoitukset)

Ympäristö-tekijät

Yksilö-tekijät

suoritukset ja osallistuminen
Suoritukset ja osallistuminen

1 Oppiminenjatiedonomaksuminen

2 Yleisettehtävätjavaatimukset

3 Kommunikaatio

4 Liikkuminen

5 Itsestähuolehtiminen

6 Kotiinjaasumiseenliittyvätasiat

7 Ihmistenvälinenvuorovaikutus

8 Suuretelämänalueet

9 Yhteiskunta; sosiaalinenjakunnallinenelämä

kontekstuaaliset tekij t
Yksilö

Sukupuoli

Ikä

Muu terveydentila

Selviytymiskeinot

Sosiaalinen tausta

Koulutus

Ammatti

Edeltävät kokemukset

Luonne

Ympäristö

Välineet

Luonnollinen ympäristö

Tuki ja ihmissuhteet

Asenteet

Palvelut, järjestelmät ja toimintaperiaatteet

Kontekstuaaliset tekijät
icf luokituksen perusteet
Toimiva ihminen - ei pelkästään vammainen henkilö

Universaali malli - ei vähemmistöjä koskeva malli

Yhdistävä malli - ei pelkästään lääketieteellinen tai sosiaalinen malli

Interaktiivinen malli - ei lineaarisesti etenevä malli

Huomioi koko kontekstin - eipelkkää henkilöä

Kulturaalisesti muokattavissa - ei vain länsimainen konsepti

Toimii käytännössä - ei perustu vain teoriaan

Kattaa koko elämänkaaren - ei vain aikuiskeskeinen

ICF-luokituksen perusteet
l hteet
Lähteet
 • Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012): Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168.
 • Sherrill C. (2004) Adapted physical activity, recreation, and sport : crossdisciplinary and lifespan. London : Boston : McGraw-Hill. 6th Ed
 • Swain, J., French, S. & Cameron, C. (2003) Controversial issues in a disabling society. Buckingham ; Philadelphia, PA : Open University Press
 • Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). ICF – toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.
 • WHO (2002) Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF.