Science on stage slovakia
Download
1 / 24

SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA. Marián Kireš Zuzana Ješková Dalibor Krupa. Úvod. SCIENCE ON STAGE predstavuje Európsky projekt iniciovaný v r. 1999 s cieľom pritiahnuť pozornosť k problémom v oblasti prírodovedného vzdelávania a hľadať ich riešenia v európskom kontexte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA' - stacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Science on stage slovakia

SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA

Marián Kireš

Zuzana Ješková

Dalibor Krupa

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Úvod

 • SCIENCE ON STAGE predstavuje Európsky projekt iniciovaný v r. 1999 s cieľom pritiahnuť pozornosť k problémom v oblasti prírodovedného vzdelávania a hľadať ich riešenia v európskom kontexte.

 • Projekt realizovaný formou festivalu vedy má za cieľ umožniť stretnutia učiteľov a ďalších odborníkov na vzdelávanie s cieľom výmeny skúseností v oblasti inovatívnych vyučovacích metód a vybudovať sieť odborníkov na vzdelávanie a popularizáciu prírodných vied.

 • Je zameraný na obsah a spôsob vyučovania prírodných vied a hľadanie ciest ako stimulovať a motivovať u študentov ich záujem o prírodné vedy.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Hist ria projektu
História projektu

Physics on Stage1

6-10.november 2000 v CERN v Ženeve, Švajčiarsko

 • CERN (European Organization for Nuclear Research),

 • ESA (European Space Agency)

 • ESO (European Southern Observatory)

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Hist ria projektu1
História projektu

Physics on Stage2

2-6.apríla 2002 Nordwijk Holandsko

 • CERN,

 • ESRF (The European Synchrotron Radiation Facility),

 • EMBL (The European Molecular Biology Laboratory),

 • EFDA (The European Fusion Developement Agreement)

 • ESO

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Hist ria projektu2
História projektu

Physics on Stage3, Nordwijk 8-15.novembra 2003

 • Bolo vytvorené združenie významných vedecko-výskumných inštitúcií EIROforum v spolupráci s Európskou komisiou.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Hist ria projektu3
História projektu

 • Od roku 2004 Science on Stage súčasť tzv. iniciatívy ESTI (The European Science Teachers Initative) podporovanej všetkými siedmimi partnermi EIROforum,

 • vydávanie časopisu Science in School pre učiteľov prírodovedných predmetov.

 • Science on Stage1 12-18.október 2004 CERN v Ženeve

 • Science on Stage2 2-6.apríla 2007 ESRF/ILL v Grenobli.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Hist ria projektu4
História projektu

národné prehliadky - zabezpečované národným riadiacim výborom,

 • Poľský festival fyziky

 • Veľtrhy nápadov – Česká republika

 • Festival fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky,

  od r. 2002 pod vedením RNDr. Dalibora Krupu, národného koordinátora projektu Science on Stage.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Ako to vyzer na science on stage
Ako to vyzerá na Science on Stage

 • živý a pestrofarebný „trh“ s národnými stánkami, v ktorých jednotlivé krajiny prezentujú originálne nápady, zaujímavé školské projekty, experimenty a merania, učebné pomôcky a kde po celý čas návštevníci korzujú zo stánku do stánku, diskutujú, experimentujú a nadväzujú nové kontakty.

 • počas festivalu prebiehajú tzv. workshopy, t.j. stretnutia účastníkov v malých skupinách, kde sa diskutuje na rozličné témy súvisiace s prírodovedným vzdelávaním, napr. úloha internetu vo vzdelávaní, interdisciplinárny prístup vo výučbe prírodných vied, aktivity hands-on a pod.

 • predstavenia na scéne, to sú napr. študentské divadielka, show programy, žongléri demonštrujúci ako pracuje gravitácia, tanečné predstavenia, fyzika v ping-pongu a tanci a množstvo ďalších,

 • súčasťou festivalu aj návštevy špičkových vedecko-výskumných inštitúcií hostiteľského mesta festivalu, ktoré dávajú učiteľom možnosť získať najhorúcejšie informácie z oblasti výskumu navštívených pracovísk.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Ako to vyzer na science on stage1
Ako to vyzerá na Science on Stage

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Uk ky experimentov astn kov festivalu
Ukážky experimentov účastníkov festivalu

Elektrostatický účes

S použitím kovovej sieťky a starých magnetofónových pások si pomocou Van der Graafovho generátora môžete vytvoriť takýto exotický účes.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Uk ky experimentov astn kov festivalu1
Ukážky experimentov účastníkov festivalu

Zahrajme si na plastových fľašiach

Fľaše sú natlakované tak, aby vydávali tóny durovej stupnice.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Uk ky experimentov astn kov festivalu2
Ukážky experimentov účastníkov festivalu

Udrží „fakír“ takúto „záťaž“?

Demonštrácia veličiny tlakna fakírskej posteli

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Uk ky experimentov astn kov festivalu3
Ukážky experimentov účastníkov festivalu

Naozaj to nespadne?

Kuchynské nástroje a pohyb bicykla na lane pri demonštrovaní pojmu ťažisko a rovnovážna poloha.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Uk ky experimentov astn kov festivalu4
Ukážky experimentov účastníkov festivalu

Teplovzdušný balón

Použitie plastového vrecana odpad a fénu na vlasy.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


O alej
Čo ďalej?

 • Európsky projekt podporovaný združením EIROforum a Európskou komisiou bol v r. 2007 ukončený festivalom vedy Science on Stage2 v Grenobli.

 • Úspech tohto projektu presiahol všetky očakávania.

 • Z popudu Nemeckej fyzikálnej spoločnosti tak vzišla myšlienka zorganizovať národný festival vedy ale s rozšírením o medzinárodnú účasť - v októbri 2008 uskutočnil v Berlíne celoeurópsky Science on Stage festival s účasťou 300 učiteľov a expertov v oblasti prírodovedného vzdelávania z 27 európskych krajín a Kanady

 • V marci 2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov národných riadiacich výborov s cieľom vypracovať stratégiu a ďalší postup ako toto významné podujatie s európskym rozmerom opäť postaviť na nohy. Na stretnutí sa vytýčilo ďalšie smerovanie aktivít s horizontom prípravy medzinárodnej prehliadky Science on Stage v r. 2011.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 09
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

Ciele projektu:

C1: Vytvoriť národný webový portál SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA

C2: Pripraviť a akreditovať kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov SoS SVK

C3: Vyškoliť skupinu učiteľov stredných škôl

(3roky x 2 skupiny x 24 učiteľov = 144 učiteľov)

C4: Vytvoriť a realizovať systém internej grantovej finančnej a odbornej podpory

(3roky x 30 projektov)

C5: Realizovať regionálne prehliadky SoS

(3roky x 5 prehliadok)

C6: Zorganizovať národnú prehliadku SoS

(3roky x 1 prehliadka)

C7: Pripraviť národnú expozíciu Science on Stage a podporiť účasť národného tímu na medzinárodnej prehliadke SoS.

(3roky x 1 prehliadka)

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 091
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A1: Predstavenie myšlienky Science on Stage Slovakia

 • zakúpime webovú doménu www.science-on-stage.sk

 • použijeme jednotnú šablónu na vzhľad portálu podľa vzoru:

 • www.science-on-stage.eu,

 • pripravíme propagačné materiály (poster, poznámkové bloky, obaly, vizitky, nálepky s logom SoS Slovakia),

 • pre komunikáciu s verejnosťou začneme používať emaily:

 • [email protected]

 • webový portál bude obsahovať:

  • Úvodná strana

  • O nás

  • Naši partneri

  • Aktivity

  • Výučbové materiály

  • Ako za zapojiť

  • Science in School

  • Média

  • Spolupracujúce inštitúcie

  • Sponzori

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 092
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A2: Kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov: „Fyzika na scéne“

  • akreditovaný kurz pre učiteľov základných a stredných škôl,

  • on-line podpora v Moodle,

  • webový portál a tlačená publikácia ako základná študijná literatúra,

  • prezenčná forma zameraná na nácvik realizácie SoS aktivít,

  • v závere kurzu vlastný projekt učiteľa ako príspevok na portál....

  • Ukážky:

   • Štruktúra vzdelávacieho obsahu

   • Žiadosť o akreditáciu

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 093
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A3: Školenia učiteľov v rámci akreditovaného kurzu: Fyzika na scéne

 • kombinovaná forma on-line a prezenčného vzdelávania,

 • školenie by mohlo byť v rámci Festivalu fyziky v Smoleniciach,

 • 24 účastníkov, 2 permanentní lektori, 2- 4 lektori na vybrané časti,

 • v závere po prezentovaní projektu udelený certifikát....

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 094
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A4: Podpora vybraných vedeckých projektov na školách: „Školský vedecký projekt“

 • vyškolení učitelia ale aj ďalší (ako členovia SFS) sa budú môcť spolu so študentmi uchádzať mini grantovým systémom o podporu školských výskumných projektov,

 • zo strany riešiteľov projektu dostanú vybrané školské výskumné projekty odborného garanta,

 • prefinancujeme im náklady na nákup vybavenia,

 • projekty odprezentujú na regionálnych prehliadkách, pripravia k nim aj poster, a zavesíme po recenzii na portál,

 • najlepšie projekty vyberie odborná porota na národnú prehliadku,

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 095
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A5: Regionálne prehliadky Science on Stage

 • základnú prezentáciu na regionálnych prehliadkach budú tvoriť nami pripravené ukážkové experimenty z aktivity A1,

 • riešitelia podporených školských vedeckých projektov odprezentujú svoje aktivity,

 • prehliadky chápeme ako Ďeň vedy v regióne, pozvať rodičov, spolužiakov.....susedné školy....regionálne – jednodňové SoS

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 096
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A6: Národná prehliadka Science on Stage Slovakia

 • bolo by vhodné udržať Smolenice...a Festival fyziky ako už rozbehnutú akciu,

 • najlepšie z podporených projektov pozveme na národnú prehliadku, ostatní sa zúčastnia na vlastné náklady....

 • súčasťou národnej prehliadky by mohlo byť aj školenie „nových“ učiteľov...

 • vyjhodnotíme podobne ako na SoS najlepší projekt.....postúpi na medzinárodný festival...

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Veda na sc ne slovensko science on stage slovakia projekt apvv lpp 0223 097
Veda na scéne SlovenskoScience on Stage Slovakia Projekt APVV LPP-0223-09

 • A7: Účasť a národný stánok na medzinárodnej prehliadke Science on Stage

 • zabezpečíme prípravu koncepcie národného stánku,

 • zostavíme najlepšie a inovované experimenty podľa návrhov učiteľov,

 • podporíme účasť na medzinárodnej prehliadke SoS,

 • 2011 – Kodaň, Dánsko.

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


Akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť

Festival Fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4.-7. máj 2010


ad