slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - PowerPoint PPT Presentation


  • 59 Views
  • Uploaded on

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.". Projekt. Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.' - spiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Projekt

Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti

Evangelikální teologický seminář

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide2

Cíle projektu

Projekt Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti si klade za cíl předložit model takového prosazování rovnosti obou pohlaví, který vede k tvorbě harmonického soužití mužů a žen zajišťujícího trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Projekt chce poukázat na skutečnost, že v genderové otázce nemá jít pouze o rovnost, ale především o vztah – o kvalitu soužití obou pohlaví, chce zdůraznit spolupráci mezi pohlavími versus jejich konkurenci. 

Chce navrhnout takový model postavení mužů a žen, který vychází z komplementarity pohlaví, preferencí žen, a nenese s sebou růst napětí mezi pohlavími ani negativní dopady na kvalitu života rodiny a společnosti.

Projekt chce diskutovat silné a slabé stránky stávajících aktivit na podporu zvýšení zaměstnanosti žen a definovat trvale udržitelné aktivity, které přispějí ke změně nepříznivého demografického vývoje, většímu uplatnění žen na trhu práce a povedou k posílení kvality rodinného života.

Chce také posílit komunikaci mezi odborníky a organizacemi zabývajícími se genderovou otázkou.

slide3

Klíčové aktivity

V rámci projektu  bude zorganizováno deset kolokvií, které mají být prostorem rozvoje modelu harmonického soužití pohlaví, prostorem setkávání se odborníků, diskuse,  navazování spolupráce a prohlubování spolupráce aj.

V rámci projektu bude vydáno 5 brožur zabývajících se aktuálními tématy jako jsou např. „Mateřská centra jako místa rozvoje“, „Mít čas na děti – rovné šance pro muže“ – jak pracovní prostředí ovlivňuje kvalitu času otců s jejich dětmi, „Po čem ženy touží?“ atd.

Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci na podzim roku 2007.

slide6

Výstupy projektu

  • zlepšení managementu partnerských organizací
  • školení základů managemntu a time-managementu klíčových pracovníků
  • školení koučinku (zahájení začátekem roku 2007)
  • odborná diskusní setkání – zhruba 60 lidí se dosud zúčastnilo jednotlivých kolokvií
  • hlavní část práce s cílovými skupinami v rámci širší veřejnosti bude zahájená společně s informační kampaní, vydáním jednotlivých brožur a v rámci pilotoní aplikace ve sboru Církve bratrské Praha 6 v prosinci 2006
slide7

Spolupráce s partnery

po úvodním nastavení jednotlivých kompetencí a odpovědností v partnerských smlouvách nedošlo již k žádným podstatným výkyvům, které by mohly ohrozit naplňování cílů projektu

různorodost partnerských organizací (VOŠ, sdružení 35 NNO různého typu, org. zaměřující se na psycholgické poradenství, církev atd.) umožňuje mnohem efektivněji oslovit cílové skupiny a sdílet potřebné know-how

vážíme si partnerských organizací, které se rozhodly vstoupit do tohoto projektu. S prohlubující se spoluprací se prohlubují i naše vztahy, jež přinášejí pozitivní a překvapivou synergii.

slide8

Silné a slabé stránky projektu

Silné

různorodost partnerů

vazba na církevní komunity – kontinuita aplikace nejen mezi jednotlivci

Slabé

zatím omezená fyzická komunikace s dalšími organizacemi zabývajícími se RŠ a genderovými otázkami, nedostatek zpětné vazby

slide9

Definice problémů při realizaci

Určitým rizikem projektu je tlak z opačné strany názorového spektra a možné negativní reakce nekterých představitelů konzervativních názoru, např. představitelů některých církví.

V části křesťanského prostředí, z něhož partneři projektu vycházejí, existují k genderové problematice silné předsudky.

Pro minimalizaci tohoto rizika se od počáteční fáze projektu přistupuje ke sporným otázkám velice citlive a jsou shromáždovány pouze věcné, ověřené argumenty a fakta a je veden intenzivní dialog.

slide10

Mgr. Jiøí Unger

tajemník ÈEA

mobil: +420 777 842 000

e-mail: info@ea.cz, www.ea.cz

Skype: czechea; ICQ 223-833-135

Plzeòská 166; 150 00 Praha 5

Czech Republic

Èeská evangelikální aliance