testdaf instituto veiklos ap valga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TestDaF instituto veiklos apžvalga PowerPoint Presentation
Download Presentation
TestDaF instituto veiklos apžvalga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

TestDaF instituto veiklos apžvalga - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

TestDaF instituto veiklos apžvalga. tai Akademinės testų draugijos padalinys, kurį 2001m. bendromis pastangomis įkūrė keletas Vokietijos institucijų: Vokietijos aukštųjų mokyklų rektorių konferencija, Vokietijos akademinių mainų tarnyba, Gėtės institutas, Hageno universitetas,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TestDaF instituto veiklos apžvalga' - spike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
tai Akademinės testų draugijos padalinys, kurį 2001m. bendromis pastangomis įkūrė keletas Vokietijos institucijų:
  • Vokietijos aukštųjų mokyklų rektorių konferencija,
  • Vokietijos akademinių mainų tarnyba,
  • Gėtės institutas,
  • Hageno universitetas,
  • Bochumo universitetas,
  • Leipcigo universitetas
  • Vokiečių kalbos mokymo draugija;
slide3
rengia standartizuotus testus, kuriais siekiama nustatyti, ar kandidatai pakankamai moka vokiečių kalbą, kad galėtų studijuoti Vokietijos aukštosiose mokyklose;
 • – testuojant nustatomi trys kandidatų kalbos mokėjimo lygiai:
  • TDN (Test DaF Niveau) 3 B1, B2
  • TDN (Test DaF Niveau) 4
  • TDN (Test DaF Niveau) 5 C1, C2;
slide5
pagal griežtai nustatytą standartą nauji testai rengiami ir testuojama 6–7 kartus per metus;
 • testuojama nustatytu laiku instituto įkurtuose testavimo centruose, jų institutas turi daugiau nei 300, maždaug 70-tyje pasaulio šalių.
 • Kandidatų skaičius nuolat auga:
kandidat ini lygis paprastai gana auk tas ta iau kas metai kinta 2005 met rezultatai
Kandidatų žinių lygis paprastai gana aukštas, tačiau kas metai kinta:2005 metų rezultatai:
klausomo teksto supratimas

Klausomo teksto supratimas

Parengė:

Alma Imbrasienė

Dalius Jarmalavičius

nekamosios kalbos charakteristika
Šnekamosios kalbos charakteristika
 • Dominuoja trumpi posakiai;
 • Sakiniai gali būti nutraukiami;
 • Gali būti sukeičiama žodžių tvarka (inversija);
 • Nuorodos į daiktus, kurie yra šalia pašnekovo (-ų);
 • Nemažai nežodinių (neverbalinių) priemonių.

PASTABA:

 • Klausymo tekste (iš kasetės ar kompaktinės plokštelės) dažniausiai trūksta informacijos, kuri labai dažna realiose situacijose (pvz., prašymas pakartoti).
 • Klausymo tekstuose reali situacija gali būti tik iš dalies atvaizduota, taigi, ir tikrinama.
problemos su kuriomis susiduria kandidatai
Problemos, su kuriomis susiduria kandidatai
 • Klausant tekstus užsienio kalba, informacija apdorojama ir išsaugoma mažesniu mastu, nei tai būtų daroma gimtąja kalba. Kuo labiau išlavinta gramatinė ir leksinė kompetencija, tuo aktyvesnė darbinė atmintis;
 • Dažniausiai klausymo įgūdžiai nėra pakankamai išlavinti, kai kandidatų mokymosi procese dominuoja rašytiniai tekstai
 • Abstraktų teksto turinį sunkiau suprasti nei konkretų
slide13

kontekstas

klausymo intencija

klausytojo vaidmuo

užduotis

klausymo stilius

klausytojas

tekstas

enciklopedinės

sociolingvistinės

turimos žinios

pragmatinės

kalbinės

Kognityvinis apdorojimas

klausytojo vaidmuo
Klausytojo vaidmuo
 • Pašnekovas

asmuo, aktyviai dalyvaujantis pokalbyje; vaidmuo, netinkantis testo atvejui

 • Klausytojas

pranešimo, paskaitos dalyvis, kuriam adresuojama informacija

 • Pasyvus pokalbio dalyvis

asmuo, girdintis kitų asmenų pokalbį, kurio informacija adresuojama ne jam

klausy mo stilius
Klausymo stilius
 • Globalusis (bendras)

gebėjimas suprasti pagrindines klausomo teksto mintis

 • Selektyvusis (atrankinis)

gebėjimas suprasti ir išrinkti svarbiausią informaciją

 • Detalusis

gebėjimas suprasti visas klausomo teksto detales

vesties r ys
Įvesties rūšys

Įvestys gali būti skirstomos į:

 • temas
 • šaltinius
 • autentiškumą
 • sudėtingumą
 • klausymo stilių
1 vesties temos
1. Įvesties temos
 • turėtų būti artimos ir įdomios tikslinės grupės nariams (kandidatams),
 • 1990 Kembridže išleistoje J.A. van Ek’o ir J.L.M. Trim’o knygoje Threshold Level pateikiama pvz., tokia temų klasifikacija.:
 • informacija apie asmenį,
 • gyvenimo sąlygos, aplinka,
 • kasdienis gyvenimas,
 • laisvalaikis ir pramogos,
 • kelionės,
 • žmonių tarpusavio santykiai,
 • sveikata ir higiena,
 • švietimas ir lavinimas,
 • pirkiniai,
 • valgiai ir gėrimai,
 • paslaugos,
 • vietovės,
 • kalbos,
 • orai,
2 vesties temos
2. Įvesties temos
 • kiekviena tema gali būti skirstoma smulkiau, pvz., tema “laisvalaikis ir pramogos” skirstoma taip:
 • laisvalaikis,
 • pomėgiai ir interesai,
 • radijas ir televizija,
 • kinas, teatras, koncertai ir t.t.,
 • parodos, muziejai ir t.t.
 • dvasinė ir meninė veikla,
 • sportas,
 • spauda

Parinkti ir pagrįsti standartizuotam testui!

vesties sud tingumas
ĮVESTIES SUDĖTINGUMAS

Įvesties sudėtingumas priklauso nuo:

 • turinio savybių
 • lingvistinių savybių
turinio po i riu vesties sud tingum lemia tai
Turinio požiūriu įvesties sudėtingumą lemia tai:
 • ar lengva identifikuoti įvesties kontekstą?
 • ar lengva identifikuoti įvesties veiksmo vietą?
 • ar aktuali įvesties tema?
 • ar aiški įvesties kompozicija?
 • kiek temų aptariama vienoje įvestyje?
 • kiek informacijos pateikiama vienoje įvestyje?
 • ar informacija pateikiama konkrečiai, ar abstrakčiai?
 • ar aiškiai pateikiama informacija?
 • ar reikia specialių dalykinių žinių įvesčiai suprasti?
 • ar aišku, ko siekia kalbėtojas / kalbėtojai?
 • ar kalbėtojas / kalbėtojai sako tai, ką galvoja, ar galima nujausti, kad taip nėra?
 • ar klausytojas privalo pats daryti išvadas?
 • ar įvestyje yra nuorodų apie jos struktūrą?
 • ar įvestyje yra informacijos pakartojimų?
lingvistiniu po i riu vesties sud tingum lemia tai
Lingvistiniu požiūriu įvesties sudėtingumą lemia tai:
 • ar sudėtingas įvesties žodynas?
 • ar galima kai kuriuos nežinomus žodžius suprasti iš konteksto?
 • ar įvestyje yra neįprastų žodžių kombinacijų?
 • ar įvestyje daug daugiareikšmių žodžių?
 • ar įvestyje yra sustabarėjusių posakių, frazeologizmų?
 • ar ilgi įvesties sakiniai?
 • ar sudėtingi įvesties sakiniai?
 • ar daug gramatikos temų apima įvestis?
 • ar yra kalbėtojo / kalbėtojų kalba rišli?
 • ar įvestyje yra leksinių nukrypimų nuo normos?
 • ar įvestyje yra gramatinių nukrypimų nuo normos?
 • ar įvestyje yra komunikacinių susitarimų?
 • koks įvesties rūšies ir jos turinio santykis?
 • ar aiški teksto struktūra?
 • ar įvestyje yra signalų apie jos skirstymą?
 • ar įvestį galima laikyti vientisa?
u du o i r ys
Užduočių rūšys
 • Uždarosios: kelių pateiktų pasirinkčių (multiple choice, yes-no/ true-false), atitikmenų siejimo (vok. Zuordnungsaufgaben);
 • Pusiau atvirosios :
 • Tarpų užpildymo, įrašymo (Cloze-Test, lentelių, diagramų pildymas),
 • trumpų atsakymų formulavimas;

Pastaba:

 • Pusiau atvirose užduotyse kombinuojamos

dažniausiai 2 gebėjimų rūšys: klausymas ir rašymas.

 • Uždaro tipo užduotyse pasirinktys (trikdžiai) neturi būti per

ilgi, kad nebūtų apsunkinta (“apkrauta”) atmintis

kaip organizuoti klausym bei formuluoti u duotis
Kaip organizuoti klausymą bei formuluoti užduotis?
 • Prieš užduotį kandidatas turi būti supažindinamas su klausomo teksto situacija (pvz., pateikiamas situacijos pavadinimas);
 • Aiški užduoties formuluotė;
 • Pirmiausia duodama perskaityti užduotis, po to klausomas tekstas;
 • Užduotys turi būti pateikiamos chronologine tvarka (pagal klausomą tekstą);
 • Užduotys bei punktai (items) neturi vieni kitų paaiškinti;
 • Užduotys turi būti formuluojamos taip, kad nebūtų įmanoma jų išspręsti neklausant teksto;
 • Vienam klausomam tekstui rekomenduojama pateikti ne daugiau kaip 8 pasirinktis (items).
klausymo u duotys atskir lygi testuose pagal europos kalb metmenis
Klausymo užduotys atskirų lygių testuose (pagal Europos kalbų metmenis)
 • A2 pusiau atviros (tarpų užpildymo, įrašymo), uždarosios (kelių pasirinkčių (multiple choice), atitikmenų siejimo (vok. Zuordnungsaufgaben) → Start 2;
 • A2+ uždarosios (yes/no, multiple choice) → Sprachstands- Analyse Deutsch;
 • B1 uždarosios (true/false) → Zertifikat Deutsch;
 • B2 uždarosios (true/false) → Zertifikat Deutsch plus;
 • C1 uždarosios (true/false, multiple choice, atitikmenų siejimo (Zuordnungsaufgaben), pusiau atviros (trumpų atsakymų formulavimas, lentelių užpildymas) → Mittelstufe Deutsch, Zentrale Mittelstufeprüfung.
kaip nustatyti teksto lygmen pagal europos klab metmenis
Kaip nustatyti teksto lygmenį pagal Europos klabų metmenis?
 • Geriau paimti trumpesnius tekstus, kas leistų tikslingiau sukurti punktus (items) tame pačiame lygyje;
 • Užduočių bei punktų lygmens nustatymui rekomenduojama olandų sukurta sistema Dutch grid (vadovaujant Charles Alderson)