Om oss - PowerPoint PPT Presentation

soyala
om oss n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om oss PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Om oss
147 Views
Download Presentation

Om oss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Om oss • Etablert: 1996 • Sted: Sjøvegan (Sør-Troms) • Virksomhet: Konsulent- og kursvirksomhet: Kurs- og karrieresenter: Karriereomstilling Bedrifts- og forretningsutvikling Etablererbistand Organisasjoner og bedrifter i omstilling Organisasjonsmålinger Teamutvikling Data: Systemutvikling, systemimplementering og systemvedlikehold • 7 Ansatte: Økonomi, organisasjon og ledelse, coaching, spesial- og veiledningspedagogikk og data oddgeir@edb-kunnskap.no

  2. Vår kursportefølje • Karriereutvikling og karriereplanlegging • Bedriftsetablering • Skal du starte egen bedrift - etablererskolen • Aksjeskolen – del 1 • Aksjeskolen – del 2 • Salg og markedsføring • Ledelse og situasjonsbestemt ledelse • Studieteknikk • Presentasjonsteknikk • Datakortet (7 moduler) • Datakortet ekspert (4 moduler) • Webutvikling med FrontPage • Digitale bilder og digital bildebehandling • Datateknologi og nettverk • PC- byggern oddgeir@edb-kunnskap.no

  3. KARRIEREOMSTILLING • Er et personalpolitisk virkemiddel • Er et virkemiddel for kompetanseplanlegging i egen organisasjon • For å stimulerer til aktiv medarbeiderskap, initiativ og ansvar for utvikling av egen karriererolle og jobbfremtid • Bruk av karriereplanlegging og karrieresenter som virkemiddel for medarbeidere og ledere til å håndtere endring/omstilling og nedbemanning oddgeir@edb-kunnskap.no

  4. Nettverk er nøkkelen for jobb” ”Hvordan bygge sitt eget nettverk” ”Aktiv nettverksjobbing” ”De snille er karriere-tapere” ”Råd for jobbintervju” ”Vis entusiasme” ”Husk at du er aktuell” ”Presentasjon av deg selv” ”Tren på forhånd” ”Hvordan foregår jobbintervjuet” ”Kjenn deg selv og din profil” ”Kjenn dine jobbpreferanser” ”Meg selv og mitt produkt” ”Selg deg selv” ”Definer din situasjon - velg” ”Slik ødelegger du for deg selv” ”Hvordan gjøre research før jobbsøk” ”Verktøy i jobbsøk” ”Personlighet gir deg jobb” ”Overbevis i jobbintervju” Eks. på noen overskrifter og temaer fra vårt karrieresenter: oddgeir@edb-kunnskap.no

  5. ROM FOR GRÜNDERE - GRÜNDERROM • Ca 50 nyetableringer, i året. • Levetiden for ”enkeltpersonsforetakene” er kort • Hver tredje nyetablering blir lagt ned i løpe av tre år oddgeir@edb-kunnskap.no

  6. ROM FOR GRÜNDERE - GRÜNDERROM Trender: • Færre og færre får ”Gullklokken” • Flere og flere må ”overleve” som selvstendig næringsdrivende • Arbeidsgivere ”leier” arbeidskraft i stedet for å eie arbeidskraften oddgeir@edb-kunnskap.no

  7. ROM FOR GRÜNDERE - GRÜNDERROM Omgivelsene: • Bardu, Dyrøy, Senja/Finnsnes og Sørreisa skaper og har skapt strukturer for gründer(e) • Indre Sør-Troms har mye ”å gå på”, for å hjelpe frem gründere – litt fragmentert og mangler formelle strukturer/møteplasser for gründere • Med ”Rom for gründere” ønsker vi å skape et faglig miljø for selverkjennelse og individuell utvikling, i vår region oddgeir@edb-kunnskap.no

  8. ROM FOR GRÜNDERE - GRÜNDERROM Konseptet: Lokal forankring • Et ”Inkubatorrom” i hver kommune • Et variert miljø, i ”samboerskap”, med andre. • For alle typer virksomhet, i alle faser av sin virksomhet • Faglig ”undervisning” (dag, kveld og helg) • Kandidaten – får sin egen personlig rådgiver • Nettverksbygging og erfaringsseminarer • Samarbeid med andre gründermiljøer og prosjekter oddgeir@edb-kunnskap.no