Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSS PowerPoint Presentation

OSS

263 Views Download Presentation
Download Presentation

OSS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM OSS Khóaluậntốtnghiệp: TÌM HIỂU CMIS ,PKI VÀ ALFRESO THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU GVHD: TH.S NGUYỄN TRÁC THỨC SVTH: 06520285 ĐOÀN QUANG MINH 06520467 NGUYỄN HÒA THUẬN Khoá : 1 Lớp : CNPM01

 2. NỘI DUNG

 3. 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ PKI CMIS Đề tài: TÌM HIỂU PKI VÀ CMIS TRÊN ALRESCO XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU UIT ECM

 4. 1.1 THỰC TRẠNG • Tài liệu tại trường đang được lưu trữ ở dạng truyền thống (giấy).Tốnnhiềukhônggianvà chi phí. • Các qui trìnhluânchuyểnhồsơrườmrà, mấtnhiềuthờigian. • Vấn đề xác thực và bảo vệ tài liệu ngàycàngtrởnênthiếtyếu. • Khả năng thất thoát tài liệu do hư hỏng cao.

 5. 1.2 GIẢI PHÁP • Triển khai hệ thống quản lý tài liệu trên nền ECM - Alfresco. • Tích hợp Alfresco, CMS Joomla qua CMIS tạo ra giao diện độc lập và thân thiện người dùng. • Tích hợp chữ ký số(PKI) giải quyết vấn đề xác thực và bảo vệ tài liệutrên một số qui trình làm việc. • Toàn bộ giải pháp sử dụng công cụ và phần mềm nguồn mở.

 6. 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI • Tìm hiểu công nghệ: CMIS, PKI • Tìm kiếm giải pháp cho thực trạng quản lý tài liệu hiện nay tại trường. • Xây dựngứngdụngthửnghiệmcôngnghệ, có khảnăngpháttriểnvềsau.

 7. 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT • ECM – Alfresco • CMS – Joomla • CMIS • PKI – workflow • YUBICO • LDAP – CAS server

 8. 3.1 ECM - Alfresco • ECM – Hệ quản trị nội dung doanh nghiệp • Alfresco – Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở mạnh mẽ. Hỗ trợ phát triển thêm extension cho việc tích hợp chữ ký số.

 9. 3.2 CMIS CMIS là bản đặc tả các dịch vụ chuẩn do các nhà cung cấp ECM lớn cùng nhau lập ra. Có các ưu điểm: • Chỉ cần viết một lần, chạy với tất cả các Repository(kho tài liệu). • Tích hợp đa kho tài liệu. • Người dùng chỉ cần học cách dùng một giao diện cho tất cả kho tài liệu.

 10. 3.3 CMS - Joomla • Sốlượnggiaodiệnkhổnglồliêntụcđượcpháttriển. • Luôn nằm trong top 3 CMS hàngđầuthếgiới do nhàxuấtbảnPackt Publishing bìnhchọn.

 11. 3.4PKI - Digital Signature - OTP Chốngchốibỏ Chứng minh nguồngốc Bảovệmậtkhẩu Tăngcườngbảomật Hạnchếmấtmậtkhẩu Ngừakeylogger Kiểmtratoànvẹndựliệu

 12. ỨngdụngAlfresco Digital Signature Module ký lên file pdf dùng khóa mềm P12 – PKCS12. Ký file trực tiếp ngay trên giao dựng web. Ký từ xa thông qua Webservice, Webscript của Alfresco. Cho phép nhiều chữ ký trên cùng 1 loại tài liệu ( ký approve).

 13. 4. ỨNG DỤNG MINH HỌA Deployment diagram: DBServer(MySQL) PHP WebServer(Apache) Joomla CMS CAS - SSO Alfresco ECM ECM DB CMS DB AD Server Yubico CMIS LDAP Server Java WebServer(Tomcat) Remote Server

 14. 4. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NguyễnHòaThuận: • Pháttriểnmodule chữkýsốtrên Alfresco. • Tíchhợptínhnăng OTP cho CAS server. • Càiđặtvàcấuhình LDAP • Tìmhiểuvàdựnghệthống EJBCA Đoàn Quang Minh: • Viết CMIS API trên PHP. • Từ đó, phát triển giao diện cho Alfresco ECM trên Joomla. • Tích hợp tính năng workflow và chữ ký số vào hệ thống. • …

 15. 4. CMIS API • CMIS API đượcviếttrên PHP theochuẩnRESTful Web Service.

 16. 4. PKI trên ALfresco • Phát triển phần mở rộng cho tính năng chữ ký số trên Alfresco.

 17. 4. CAS server hỗtrợ OTP • Tíchhợptínhnăng OTP cho CAS server.

 18. 4. DEMO ỨNG DỤNG Bảng phân quyền hệ thống

 19. 5.1 KẾT LUẬN Các kết quả thu được: • Nghiên cứu công nghệ: CMIS, PKI • Giải pháp quản lý tài liệu cho trường đại học. • Hệ thống minh họa với các chức năng:quản lý tài liệu cơ bản, hỗ trợ workflow, chữ ký số, …

 20. 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN • Hoàn thiện hệ thống quản lý luận văn và công văn • Chỉnh sửa tính năng workflow dùng CMIS • Nâng cấp hệ thống chữ ký số hỗ trợ khóa cứng (PKCS#11).

 21. XIN CẢM ƠN Nhómxin chân thành cảm ơn • Thầy NGUYỄN TRÁC THỨC. • Thầy HUỲNH NGỌC TÍN • Quý thầy cô hội đồng bảo vệ luận văn. • Các bạn sinh viên. Đã quan tâm theo dõi.