nu corup iei n procesul de achizi ii publice din domeniul protec iei mediului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NU CORUP ŢIEI în procesul de achiziţii publice din domeniul protec ţiei mediului! PowerPoint Presentation
Download Presentation
NU CORUP ŢIEI în procesul de achiziţii publice din domeniul protec ţiei mediului!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

NU CORUP ŢIEI în procesul de achiziţii publice din domeniul protec ţiei mediului! - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ. NU CORUP ŢIEI în procesul de achiziţii publice din domeniul protec ţiei mediului!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NU CORUP ŢIEI în procesul de achiziţii publice din domeniul protec ţiei mediului!' - sorley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
În prezent şi în ultimii 3 ani, în zona proiectului, cel mai mare volum de achiziţii publice, ca valoare, îl constituie contractele de lucrări, servicii şi bunuri destinate protecţiei mediului ce includ reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, managemen-tul deşeurilor, menţinerea zonelor verzi, întreţinerea curăţeniei în locurile publice, etc. .

Procesul de atribuire de contracte de achiziţii este derulat în aceste cazuri de către instituţiile administraţiei publice locale în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

În legătură cu contractele de achiziţii derulate până în prezent în aria proiectului, articolele apărute în presă, informaţiile furnizate de cetăţeni şi rapoartele de monitorzare alternativă a mediului realizate periodic de către GEC Nera semnalează în principal următoarele aspecte:

 • În multe cazuri lucrările sau serviciile prestate sunt de calitate slabă. În cazul contractelor de lucrări au fost necesare în mod frecvent intervenţi / reparaţii chiar după câteva luni de la darea în funcţiune a investiţiei.
 • Contractele de achiziţii sunt atribuite aceloraşi firme care fac parte dintr-un grup restrâns de companii câştigătoare.

Implemnetarea acestui proiect nu vizează realizarea de anchete privind corectitudinea atribuirii de contracte de achiziţii publice şi corectitudinea realizării ulterioare a lucrărilor, serviciilor sau a achiziţiei de bunuri în cadrul acestor contracte.

Aceste aspecte sunt verificate de către autorităţile publice abilitate prin lege.

slide3
Aleşii locali şi personalul instituţiilor administraţiei publice locale implicate în procesul de achiziţii publice nu cunosc / nu respectă prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei procesului de achiziţii .
 • Achiziţiile publice reprezintă un proces complex ale cărui componente nu sunt la îndemâna cetăţeanului obişnuit şi prin urmare, comportă un potenţial major pentru oficiali de abatere de la datorie şi de la moralitate

Factorii locali direct interesaţi în transparenţa achiziţiilor publice şi populaţia pun constrângerile menţionate mai sus pe seama prezenţei fenomenului de corupţie în procesul de derulare a achiziţiilor publice şi simt nevoia creşterii gradului de transparenţă a procesului de achiziţie prin măsuri care să vizeze:

 • îmbunătăţirea gradului de informare a cetăţenilor şi a factorilor locali direct interesaţi în transparenţa achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului în ceea ce priveşte căile şi mecanismele legale de exercitare a dreptului de monitorizare, a procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului.
 • creşterea gradului de implicare a instituţiilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice în domeniul protecţiei mediului.

Proiectul îşi propune monitoriza-rea transparenţei procesului de achiziţii pe care beneficiarii de fonduri publice destinate achiziţiilor trebuie să o asigure în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Beneficiarii acestei transparenţe trebuie să fie în primul rând populaţia din localităţile plasate în aria proiectului.

slide4
PARTENERUL PROIECTULUI
 • Instituţia Prefectului Judeţul Caraş – Severin

ASOCIAŢII PROIECTULUI

 • Asociaţia Speo Caraş – Oraviţa, Grupul Şcolar Industrial “Mathias Hammer “ Anina, Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă

COLABORATORII PROIECTULUI

 • Primăriile din aria proiectului

ARIA DE IMPLEMENTARE

 • Oraşele Anina, Oraviţa, Moldova Nouă şi comunele Prigor, Bozovici, Bănia, Eftimie Murgu, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou, Ciudanoviţa, Ticvaniu Mare, Grădinari, Vărădia, Vrani, Berlişte, Ciuchici, Sasca Montană, Cărbunari, Naidăş, Ciclova Română, Socol, Pojejena, Berzasca, Coronini şi Sicheviţa din sudul judeţului Caraş – Severin

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

 • IANUARIE 2010 – NOIEMBRIE 2010

Cascada Beuşniţa

Apus de soare la Baziaş

slide5
OBIECTIVE GENERALE
 • Să implice ONG-urile în parteneriat cu autorităţile publice în promovarea transparenţei procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului în oraşele mici şi localităţile rurale din sudul Banatului

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Să contribuie la creşterea gradului de informare şi conştientizare a factorilor direct interesaţi, a instituţiilor administraţiei publice locale şi a cetăţenilor privind căile şi mecanismele legale de exercitare a dreptului de monitorizare a procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului.
 • Să contribuie la creşterea gradului de responsabilitate al instituţiilor administraţiei publice locale privind obligaţia pe care o au, în calitate de autorităţi contractante de lucrări, servicii şi bunuri, de a asigura transparenţa achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului.

Voluntarii de la Gec Nera

la o campanie de

informare în oraşul Moldova Nouă....

....şi la o campanie de igenizare

la Baziaş

slide6
GRUPURI ŢINTĂ SPECIFICE
 • GT1 – factorii locali direct interesaţi în derularea transparenţei achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului incluzând operatori ai serviciilor de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, întreţinerea spaţiilor verzi, managementul deşeurilor menajere, etc.), şcoli, spitale, asociaţii de locatari, ONG-uri, IMM-uri, întreprinzătorii independenţi, leaderii de opinie locali
 • GT2 – factorii de decizie şi personalul instituţiilor administraţiei publice locale din aria proiectului (Consiliul Judeţean, Consiliile locale) implicaţi în procesul de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului

GRUPURI ŢINTĂ LĂRGITE

 • GT3 – populaţia din aria proiectului

BENEFICIARI

 • populaţia din aria proiectului – cca 44.000 locuitori

BUGET

 • 33765 Euro din care:

-30340 Euro finanţare de la Uniunea Europenă

-3425 Euro finanţare locală

Stânca Baba Caia de la Coronini

Cascada Şuşara

slide7
ACTIVITĂŢI

Activităţi destinate creşterii gradului de informare a grupurilor ţintă privind căile şi mecanismele legale de realizare a transparenţei şi monitorizării din partea publicului a procesului de derulare a achiziţiilor publice:

 • Elaborarea publicaţiilor informative şi a materialelor de vizibilitate a proiectului.
 • Activităţi de informare a GT 1 şi GT2 cu aplicaţii practice privind baza legală a transparenţei achiziţiilor publice şi modalităţile de monitorizare din partea publicului a procesului de derulare a achiziţiilor publice
 • Activităţi de voluntariat destinate conştientizării cetăţenilor (GT 3) privind dreptul la informare în procesul de derulare a achiziţiilor publice

Activităţi de monitorizare în aria proiectului a transparenţei procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului:

 • Identificarea principalelor achiziţii publice de mediu din zona proiectului.
 • Monitorizarea transparenţei procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului din aria proiectului şi întocmirea rapoartelor de monitorizare.

Voluntarii de la Gec Nera în

misiune de igenizare a râului

Nera la Sasca Românâ .......

....şi în campanie de informare şi

conştientizare a populaţiei din Moldova Veche

slide8
REZULTATE
 • Sesiuni de informare
 • Campanie publică de informare
 • Rapoarte de monitorizarea transparenţei procesului de derulare a achiziţiilor publice
 • PUBLICATII

●Buletinul informativ  « INFORURALIS »

●Broşura „Transparenţa procesului de achiziţii publice destinate protecţiei mediului în sudul Banatului”

●Pliantul informativ „Cine se teme de transparenţa procesuluide achiziţii publice destinate protecţiei mediului?”

●Flyer (fluturaş) „ Achiziţii destinate protecţiei mediului ce urmează să se realizeze în localitatea ta”

●Poster„Cui şi cum ne adresăm pentru a afla informaţii despre achiziţiile publice destinate protecţiei mediului”

● Pliantul promotional

Campanie de informare

a populaţiei în oraşul Anina.....

....şi monitorizarea mediului la

iazul Tăuşani - Moldova Nouă

slide9
IMPACTUL PROIECTULUI
 • IMPACT Nr. 1

Creşterea gradului de informare şi conştientizare a factorilor direct interesaţi (GT 1), a instituţiilor administraţiei publice locale (GT2) şi a cetăţenilor din aria proiectului (GT 3) privind căile şi mecanismele legale de exercitare a dreptului de monitorizare a procesului de derulare a achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului

 • IMPACT Nr.2

Creşterea gradului de responsabilitate al instituţiilor administratiei publice locale privind obligaţia pe care o au, în calitate de autorităţi contractante de lucrări, servicii şi bunuri, de a asigura transparenţa achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului.

Instalare de panouri informative

la Şopotu Nou...

...şi la popasul Paralela 45

de la Cascada Bigăr

slide10
ECHIPA DE PROIECT

GEC NERA

Cornel Popovici Sturza - coordonator de proiect, Ileana Rotaru, Alin Şuşan, Silviu Cheva, Sava Maria, Ileana Pascal, Loredana Şein

Instuţia Prefectului

Judeţul Caraş – Severin

Marius Ghibuş,Traian Jumanca

Grupul Şcolar Industrial

Moldova Nouă

Mariana Corcodel

Grupul Şcolar Industrial „Mathias Hammer” Anina

Mirabela Schinteie

Asociaţia Speo Caraş Oraviţa

Gheorghe Chiran

slide11
Vă mulţumim !Prezentare realizată dedr. ing. Cornel Popovici Sturza

FACILITATEA DE TRANZIŢIE 2007/19343.01.11 - CONSOLIDAREA SPRIJINULUI SOCIETĂŢII CIVILE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

Grupul Ecologic de Colaborare NERA

325600 Oraviţa, 1 Decembrie 1918, 60,

judeţul Caraş – Severin Tel./fax +4 255 572026,

+4 722 43719,E-mail: gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro,

Data editării: februarie 2010

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro