Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de...
Download
1 / 46

Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de mediu asociate proi - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de mediu asociate proiectelor si activitatilor industriale Timisoara, 19 Februarie 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de mediu asociate proi' - isra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de mediu asociate proi 1349084

Prezentarea principalelor cerinte legale pentru evaluarea impactului asupra mediului si bilanturi de mediu asociate proiectelor si activitatilor industriale

Timisoara, 19 Februarie 2008


C erinte legale pentru eim si bm

Legea Protectiei Mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului - Tipuri de acte de reglementare:

acord de mediu/acord integrat de mediu

aviz de mediu pentru planuri si programe

aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu (la schimbarea titularului de activitate, la incetarea activitatii) ca prevederi ale unui program, de conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate)

autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu

Cerinte legale pentru EIM si BM


C erinte legale pentru eim si bm1

Tipuri de documentatii: 195/2005 privind protectia mediului -

Bilant de mediu pentru autorizare activitate, respectiv incetare activitate

Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)

Raport de mediu - parte a documentatiei aferenta planurilor sau programelor

Cerinte legale pentru EIM si BM


C erinte legale pentru eim si bm2

Raport de amplasament 195/2005 privind protectia mediului - - documentatie necesara obtinerii autorizatiei integrate de mediu

Program de conformare - plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse prin prevederile autorizatiei de mediu sau avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul activitatii

Raport de securitate - documentatie necesara pentru obiective în care sunt prezente substante periculoase

Cerinte legale pentru EIM si BM


C erinte legale pentru eim si bm3

Legislatie aferenta: 195/2005 privind protectia mediului -

Bilant de mediu – OM 184/1997, OM 756/1997, OM 1798/2007

EIM – OM 860 /2002, modificat si completat de OM 210/2004 si OM 1037/2005, OM 863/2002

Raport de mediu – HG 1076/2004 si OM 995/2006

Raport de amplasament – OUG 152/2005 si Legea 84/2006

Raport de securitate – SEVESO II

Cerinte legale pentru EIM si BM


A c erinte legale pentru eim directive europene

DIRECTIVE EUROPENE PRIVIND EIM 195/2005 privind protectia mediului -

Directiva Consiliului Europei nr. 85/337/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Directiva Consiliului Europei nr. 97/11/EC pentru amendarea Directivei Consiliului Europei nr. 85/337/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Directiva Consiliului Europei nr. 2003/35/EC privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, in ceea ce priveste participarea publicului si accesul la justitie a Directivelor Consiliului Europei 85/337/EC si 96/61/EC.

Directiva Consiliului Europei nr. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

A. Cerinte legale pentru EIM – Directive Europene


A c erinte legale pentru eim romania

LEGISLATIA DIN ROMANIA CE TRANSPUNE SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Hotararea Guvernului Nr. 1213/2006 (M.O. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii – cadru EIM pentru anumite proiecte publice si private

a intrat in vigoare la 24.11.2006

abroga Hotararea Guvernului 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru EIM pentru anumite proiecte publice si private

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania1

impune DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUIefectuarea EIM in faza de pregatire a studiului de fezabilitate a proiectului, cu mentiunea ca procedura EIM incepe prin depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu in faza de studiu de prefezabilitate a proiectului;

metodologia de aplicare a procedurii cadru EIM, continand competentele, durata etapelor procedurale si dispozitii privind informarea si participarea publicului, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului Nr. 1213/2006 (24.12.2006). Este inca in faza de proiect.

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania2

Ordinul DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI860/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare impactului asupra mediului si emitere a acordului de mediu –

a fost modificat si completat de Ordinul 210/2004 (M.O. 309/07.04.2004) si Ordinul 1037/2005 (M.O. 985/07.11.2005)

inca in vigoare pana la data publicarii in Monitorul oficial al noului Ordin aflat in faza de proiect

Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru EIM

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania3

LEGISLATIA DIN ROMANIA CE TRANSPUNE SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 (M.O. 1078/30.15.05) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

2. Legea nr. 84/2006 (M.O. 327/11.04.2006) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005(M.O. 1078/30.15.05) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania4

CLASIFICAREA ACTIVITATILOR DUPA IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII

Activitati cu impact nesemnificativ – NU se emite acord de mediu.

Activitati cu impact redus asupra mediului – sunt supuse procedurii SIMPLIFICATE de avizare de mediu pentru obtinerea acordului unic.

Activitati si/sau instalatii cu impact semnificativ asupra mediului – sunt supuse procedurii COMPLETE de evaluare a impactului asupra mediului in vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania5

ETAPE DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII aferente procedurii de emitere a acordului de mediu:

Etapa de evaluare initiala a solicitarii depuse de titularul proiectului

Etapa de incadrare a proiectului in procedura de EIM

Etapa de definire a domeniului si de evaluare a Raportului privind Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (RSEIM)

Etapa de Analiza a calitatii RSEIM

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania6

A. Etapa de depunere a solicitarii si evaluare initiala a acesteia

1. Solicitantul depune la autoritatea locala pentru protectia mediului:

Cererea tip (semnata si stampilata de proiectant sau elaborator)

Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism eliberat de catre comisia de acorduri unice) si certificatul de urbanism (copie)

Informarea publicului asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru un proiect.

si achita contravaloarea tarifului perceput pentru evaluarea initiala.

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania7

2. Autoritatea pentru protectia mediului realizeaza o evaluare initiala a proiectului (in termen de 5 zile de la primirea solicitarii):

Daca proiectul prezinta un impact nesemnificativ asupra mediului, autoritatea verifica solicitarea si localizeaza amplasamentul in planul de urbanism si fata de zonele speciale (arii protejate, zone-tampon, etc) si daca in raport cu acestea:

amplasamentul nu prezinta impact, fisa tehnica se stampileaza cu stampila A ‘’Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu’’;

Daca proiectul prezinta un impact potential, solicitarea se supune etapei de incadrare a proiectului in procedura EIM.

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania8

A. Etapa de depunere a solicitarii si evaluare initiala a acesteia (continuare)

Daca proiectul prezinta impact redus sau semnificativ asupra mediului, titularul depune documentele solicitate de autoritate:

memoriul tehnic

documente doveditoare privind informatiile declarate

dovada de plata a tarifului

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania9

B. Etapa de incadrare a proiectului acesteia in procedura EIM

(in termen de 15 zile de la finalizarea etapei de evaluare initiala)

Autoritatea pentru protectia mediului verifica:

incadrarea proiectului in anexa I.1 (‘’ Lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun EIM’’) sau in anexa I.2 (‘’Lista activitatilor si/sau instalatiilor cu potential semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de incadrare in procedura EIM’’)

pozitia fata de ariile din reteaua ecologica Natura 2000

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania10

Pentru proiectele prevazute in acesteiaanexa I.1 si cele situate in una din ariile retelei Natura 2000 (supuse EIM), autoritatea pentru protectia mediului:

Stabileste trecerea la Etapa de definire a domeniului evaluarii

Stampileaza fisa tehnica cu stampila B ‘’Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu’’

Evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul – rezultatul se consemneaza intr-un proces verbal caruia i se anexeaza si o Lista de control; procesul verbal poate contine solicitari de documente sau informatii suplimentare

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania11

Intocmeste anuntul public (in termen de 10 zile de la emiterea deciziei de incadrare)

Comunica in scris solicitantului urmatoarele:

Decizia privind continuarea procedurii

Necesitatea furnizarii unor informatii suplimentare

Anuntul public, in vederea afisarii de catre titular (in 10 zile de la primirea deciziei).

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania12

Pentru proiectele prevazute in emiterea deciziei de incadrare)anexa I.2, autoritatea pentru protectia mediului:

Stabileste trecerea la etapa de incadrare a proiectului in procedura EIM (pentru stabilirea necesitatii efectuarii REIM )

Evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul – rezultatul se consemneaza intr-un proces verbal caruia i se anexeaza si o Lista de control; procesul verbal poate contine solicitari de documente sau informatii suplimentare

Analizeaza informatiile si documentele cerute suplimentar

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania13

Convoaca colectivul de analiza tehnica (CAT) emiterea deciziei de incadrare)

Comunica solicitantului data prezentarii proiectului

Prezinta in cadrul CAT proiectul si propunerea de parcurgere a etapei de incadrare

Transmite in scris titularului de proiect, decizia de incadrare a proiectului intr-una din categoriile:

proiect pentru care estenecesara efectuarea EIM – se supune etapei de definire a domeniului evaluarii

proiect pentru care nu estenecesara efectuarea EIM – se supune procedurii simplificate de avizare  aplicarea stampilei B ‘’Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu’’

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania14

C. Etapa de definire a domeniului evaluarii si realizarea raportului privind EIM

Etapa de definire = etapa prin care se determina problemele care vor fi supuse EIM si gradul lor de extindere

1. In 20 de zile de la comunicarea deciziei finale de incadrare a proiectului sau de la primirea informatiilor solicitate suplimentar, autoritatea pentru protectia mediului:

Analizeaza informatiile suplimentare

Convoaca CAT

Comunica solicitantului data prezentarii proiectului in cadrul CAT

Prezinta in CAT proiectul si propuneri pentru continuarea procedurii cu parcurgerea etapei de definire a domeniului

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania15

Completeaza pe baza observatiilor primite de la CAT indrumarul cu problemele specifice pentru efectuarea studiului EIM si lista actelor de reglementare emise de alte autoritati necesare eliberarii acordului de mediu

Daca proiectul necesita emiterea acordului integrat de mediu (conform anexei I.1), indrumarul va contine si necesitatea aplicarii cerintelor specifice autorizatiei integrate de mediu

In cazul proiectelor care implica substante periculoase, este necesara elaborarea raportului de securitate in exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (conform cerintelor legale SEVESO II)

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania16

2. In 20 de zile de la data efectuarii etapei de definire in cadrul CAT, autoritatea pentru protectia mediului transmite titularului indrumarul

3. Pe baza indrumarului, titularul realizeaza (printr-o persoana fizica/juridica atestata) RSEIM si-l inainteaza autoritatii insotit, daca este cazul, de raportul de securitate

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania17

D. cadrul CAT, autoritatea pentru protectia mediului transmite titularului indrumarulEtapa de analiza a calitatii RSEIM

1. In 5 zile de la primirea RSEIM, autoritatea pentru protectia mediului si titularul stabilesc modalitatile de participare a publicului in luarea deciziilor legate de proiect si le anunta prin mass-media (cu cel putin 30 zile inainte de data prevazuta pentru dezbaterea publica).

2. Titularul organizeaza dezbaterea publica.

3. In urma dezbaterii publice, autoritatea:

evalueaza propunerile/comentariile publicului;

solicita titularului completarea raportului EIM cu o anexa care sa contina solutiile de rezolvare pentru problemele semnalate.

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania18

4. In 40 de zile de la primirea anexei la raport, autoritatea pentru protectia mediului:

analizeaza raportul, anexa, informatiile si documentele primite de la titular;

convoaca CAT;

prezinta in cadrul CAT concluziile privind raportul si anexa si propunerea privind continuarea procedurii.

CAT analizeaza in cadrul sedintei documentele primite si decide daca sunt sau nu necesare modificari sau corectari ale raportului (raportul cu modificarile si corectarile necesare se inainteaza catre CAT pentru o noua analiza)

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania19

5. autoritatea pentru protectia mediului: Autoritatea pentru protectia mediului consemneaza opiniile CAT si stabileste decizia de emitere/respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.

Daca decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat in timpul sedintei CAT  in 30 zile de la data sedintei, autoritatile participante transmit in scris punctul de vedere autoritatii pentru protectia mediului.

Daca in termenul specificat, autoritatea pentru protectia mediului nu primeste punctul de vedere al celorlalte autoritati, se considera ca nu exista obiectii legate de realizarea proiectului

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania20

Etapa de emitere/respingere a acordului de mediu autoritatea pentru protectia mediului:

1. In 10 zile de la definitivarea deciziei CAT, autoritatea pentru protectia mediului transmite titularului:

Decizia de emitere/respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu

Continutul anuntului public

2. In cazul deciziei de emitere:

daca in 20 zile de la publicarea anuntului nu sunt observatii din partea publicului, autoritatea emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu;

Daca exista observatii din partea publicului => se reia procedura de la etapa de solicitare a informatiilor suplimentare cu plata tarifelor aferente etapelor reevaluarii

3. In cazul deciziei de respingere – titularul proiectului poate solicita in decurs de maxim 90 de zile de la data respingerii, reluarea procedurii (cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura reluate)

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania21

Participarea publicului la procedura EIM autoritatea pentru protectia mediului:

Informarea publicului se realizeaza pentru urmatoarele etape:

Depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect – anunt public facut de titular in mass-media

Decizia etapei de incadrare a proiectului:

Informarea publicului de catre titular se face in 10 zile de la primirea deciziei;

Publicul poate prezenta autoritatilor propunerea de reconsiderare a deciziei in 10 zile de la publicarea ei

Decizia etapei de analiza a calitatii raportului EIM

Informarea publicului de catre autoritate si titular se face cu cel putin 30 zile inainte de data la care va avea loc dezbaterea publica

Publicul poate inainta propunerile justificate privind EIM pana la data la care are loc dezbaterea publica

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


A c erinte legale pentru eim romania22

Decizia finala de emitere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu

Anuntarea publica de catre autoritate se face in 5 zile de la luarea deciziei finale

Observatiile publicului se primesc in 10 zile de la anuntul public

Anuntarea publica de catre titular a deciziei finale se face in 10 zile de la primirea acesteia

A. Cerinte legale pentru EIM – Romania


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu

LEGISLATIA DIN ROMANIA PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITATILOR EXISTENTE SI A CELOR NOI

OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterii a autorizatiei de mediu

OM 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu

OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu1

OM 1798/2007 stabileste cadrul legal pentru emiterea autorizatiei de mediu

Autorizatia de mediu se elibereaza pentru stabilirea conditiilor de functionare ale unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care s-a emis acord de mediu

Bilantul de mediu reprezinta o lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se cuantifica impactul de mediu de pe un amplasament, si se elaboreaza in conformitate cu cerintele Ordinului 184/1997

Nivelul bilantului de mediu (I sau II) se stabileste de catre autoritatea de mediu

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu2

Daca bilantul de mediu (Nivel II) a identificat un impact de mediu semnificativ, respectiv depasirea pragurilor de interventie pentru valorilor emisiilor determinate in laborator, atunci bilantul de mediu se completeaza cu studiul de evaluare a riscului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu3

Etapele obtinerii autorizatiei de mediu sunt: mediu semnificativ, respectiv depasirea pragurilor de interventie pentru valorilor emisiilor determinate in laborator, atunci bilantul de mediu se completeaza cu studiul de evaluare a riscului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane.

Depunerea documentelor la ACPM (autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu)

ACPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele depuse de solicitant, stabileste daca sunt necesare informatii si acte suplimentare si le solicita titularului de activitate

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu4

Pentru activitatile existente, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul pe baza evaluarii documentatiei initiale depuse de titular, lista autorizatiilor necesare si necesitatea efectuarii bilantului de mediu

Dupa executarea bilantului de mediu, titularul depune un raport cu concluziile bilantului si cu recomandari pentru programul de conformare.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu5

Raportul la bilantul de mediu se supune dezbaterii publice. lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul pe baza evaluarii documentatiei initiale depuse de titular, lista autorizatiilor necesare si necesitatea efectuarii bilantului de mediu

Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ACPM stabileste in cadrul CAT daca emite autorizatia de mediu, cu sau fara program de conformare.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu6

ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu.

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Decizia poate fi contestata public in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu programe de conformare

Programul de conformare mediu., ca instrument in procesul de autorizare a unei activitati industriale, cuprinde:

i) masuri de reducere a efectelor prezente si viitoare ale activitatii asupra mediului si

ii) masuri de remediere, cu precizarea termenelor, responsabilitatilor si identificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu – Programe de conformare -


B c erinte legale pentru bilanturi de mediu programe de conformare1

Programul de conformare mediu. este necesar pentru orice obiectiv care continua sau inceteaza activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara.

Programul de conformare se negociaza intre autoritatea de protectia mediului si titularul activitatii.

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu – Programe de conformare -


Expertiza relevanta halcrow romania

Registru de active pentru activitati viitoare mediu.

Client – Privat

Perioada: 2005

Locatie – Romania

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Halcrow Romania a fost solicitata sa realizeze evaluarea din punct de vedere al aspectelor de mediu, sanatate si securitatea muncii, a obiectivelor aferente activitatilor de extractie si productie titei si distributie produse petroliere din industria petroliera.

Au fost investigate aproximativ 1800 facilitati de extractie a titeiului si gazelor naturale si 290 de statii de distributie si depozite de stocare produse petroliere.

 • Obiectivele proiectului au fost:

 • Evaluarea riscurilor de mediu

 • Servicii de consultanta privind posibilitatea solicitarii unor viitoare investigatii

 • Sugestii privind imbunatatirea activitatilor viitoare


Expertiza relevanta halcrow romania1

Evaluari de mediu pentru obiective din industria chimica si petrochimica

Client – Privat

Perioada: 2005

Regiune – Judetele Arges, Dolj si Prahova

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

 • Aspectele acoperite in cadrul proiectului au fost:

 • managementul de mediu pentru toate facilitatile;

 • legislatie si autorizari;

 • activitati cu potential pentru viitoare modernizari;

 • aspecte de mediu: emisii in aer, contaminare sol si apa subterana, evacuarea in sisteme de canalizare/ape de suprafata, generarea si depozitarea deseurilor.

Halcrow a fost solicitat sa realizeze o evaluare privind aspectele de mediu pentru un combinat de ingrasaminte chimice si doua rafinarii petroliere din Romania.


Expertiza relevanta halcrow romania2

Reabilitarea zonei industriale Valea Terovei petrochimica

Client – Consiliul Judetean Caras Severin

Perioada: 2004 - 2006

Regiune – Judetul Caras Severin

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Consiliul Judetean Caras Severin a delegat Halcrow pentru elaborarea unei aplicatii financiare eligibile in cadrul: Proiecte Regionale Mari de Infrastructura Phare 2004-2006. Proiectul a avut drept obiectiv reabilitarea zonei industriale Valea Terovei in parteneriat cu primaria Resita.

 • Aplicatia a inclus:

 • intocmirea unui studiu de fezabilitate

 • analiza financiara

 • realizarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului


Expertiza relevanta halcrow romania3

Bilanturi de mediu pentru obiective de extractie si productie din industria petroliera

Client – Privat

Perioada: 2005 - 2006

Regiune – Romania

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Bilanturile de mediu au fost elaborate in conformitate cu legislatia romaneasca de mediu si normele de sanatate si siguranta in munca.

Halcrow a elaborat bilanturi de mediu nivel 0, I si II pentru un numar de peste 300 de obiective de exploatare si productie petroliera. Printre acestea s-au numarat:

 • parcuri de rezervoare si sondele aferente acestora

 • statii de compresoare

 • statii de tratare

 • depozite de titei

 • depozite de reziduuri petroliere


Expertiza relevanta halcrow romania4

Sistem de management al deseurilor solide in localitatile Oravita, Baile Herculane si Semenic

Client – Consiliul Judetean Caras Severin

Perioada: 2006

Regiune – Judetul Caras Severin

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Proiectul a constat in elaborarea documentatiei necesare finantarii PHARE a unui sistem de colectare selectiva, transfer si transport al deseurilor solide.

 • Proiectul s-a concentrat pe urmatoarele obiective:

 • Inlaturarea surselor de poluare datorate depozitarii necontrolate a deseurilor

 • protectia sanatatii publice prin inchiderea zonelor de depozitare necontrolata a deseurilor si construirea unui sistem de management de mediu adecvat

 • stabilirea necesarului de infrastructura si echipamente pentru realizarea sistemului de gospodarire a deseurilor.


Expertiza relevanta halcrow romania5

Identificare amplasamente si Oravita, Baile Herculane si Semenic

Evaluarea Impactului asupra Mediului

pentru viitoare statii de bioremediere

si depozite de deseuri nepericuloase

Client – Privat

Perioada: 2006 - 2007

Regiune – Bacau, Galati, Braila, Olt, Giurgiu, Teleorman, Dambovita

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Activitatile principale din cadrul proiectului au constat in:

Halcrow a fost solicitat sa investigheze diferite amplasamente pentru identificarea celei mai potrivite locatii conform prevederilor legislative pentru construirea unor depozite permanente de deseuri si instalatii de procesare a deseurilor (statii de bioremediere)

 • identificarea si selectarea locatiilor conform cerintelor legale

 • executarea unor foraje geotehnice si de monitorizare

 • studii geotehnice

 • coordonarea analizelor chimice pentru probele de apa si sol prelevate

 • discutii preliminare cu autoritatile locale

 • evaluarea si elaborarea unor rapoarte de amplasament cuprinzand informatiile de baza necesare viitoarelor etape de proiectare si de evaluare a impactului asupra mediului


Expertiza relevanta halcrow romania6

Reabilitarea infrastructurii turistice din zona Semenic Oravita, Baile Herculane si Semenic

Client – Consiliul Judetean Caras Severin

Perioada: 2005 - 2006

Regiune – Judetul Caras Severin

Expertiza relevanta – Halcrow Romania

Consiliul Judetean Caras Severin a delegat Halcrow sa elaboreze o aplicatie financiara eligibila pentru finantare in cadrul: Proiecte Regionale Mari de Infrastructura Phare 2004 -2006.

Aplicatia a avut drept obiectiv reabilitarea infrastructurii turismului din zona Semenic, si anume drumurile judetene DJ582, DJ582D si DJ 582E.

Proiectul a inclus expertiza privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform legislatiei romanesti.


Finalizare
Finalizare Oravita, Baile Herculane si Semenic

Va multumesc pentru atentie!

Madalina Popescu

Manager Departament de Mediu

Halcrow Romania

Tel +40 740 953 483

E-mail PopescuM@halcrow.com