poluare i tehnici de depoluare a mediului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poluare și tehnici de depoluare a mediului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poluare și tehnici de depoluare a mediului

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Poluare și tehnici de depoluare a mediului - PowerPoint PPT Presentation


 • 500 Views
 • Uploaded on

Poluare și tehnici de depoluare a mediului. INTRODUCERE Conferința ONU pentru Mediu și Dezvoltare, Rio de Janeiro 1992 Protocolul de la Kyoto Glosar Capitolul I POLUAREA MEDIULUI 1.1. Istoric 1.2. Conceptul de poluare a mediului 1.3. Tipuri și forme de poluare 1.4. Factori poluanți

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poluare și tehnici de depoluare a mediului


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Poluare și tehnici de depoluare a mediului

  2. INTRODUCERE • Conferința ONU pentru Mediu și Dezvoltare, Rio de Janeiro 1992 • Protocolul de la Kyoto • Glosar Capitolul IPOLUAREA MEDIULUI • 1.1. Istoric • 1.2. Conceptul de poluare a mediului • 1.3. Tipuri și forme de poluare • 1.4. Factori poluanți • 1.5. Surse de poluare

  3. INTRODUCERE • Deșeuri organice  zacăminte de combustibili fosili  cantități importante de biomasă • Industrializare excesivă  distrugrea echilibrului natural • Ecosistemele naturale  transformări, uneori degradări ireversibile • Ecosistemele artificiale  surse de poluare în majoritatea cazurilor • Presiuni asupra sistemelor naturale ale planetei: • Sprapopularea și urbanizarea • Mărirea producției economice cu toate efectele negative

  4. Conferința ONU pentru Mediu și Dezvoltare, Rio de Janeiro 1992 Atmosfera • schimbările climatice atorate efectului de seră • subțirea stratului de ozon Hidosfera • efectele exploatări oceanelor asupa mediului acvatic • sărăturarea pânzei de apă freatică și a cursurilor de apă • contaminarea microbiană a apei și criza de apă potabilă Litosfera • eroziunea solului și extinderea deșertificării • sărăturarea solului Biosfera • reducerea biodiversității • dispariția masivă a pădurilor tropicale • poluarea generată de îngrășăminte și pesticide • riscuri de scăpări accidentale de toxine Antroposfera • folosirea și perfecționarea biotehnologilor • riscuri nucleare • efectele energiilor noi asupra mediului • transportul și gestionarea deficitară a deșeurilor

  5. Protocolul de la Kyoto Mecanisme (Articolul 2) • Aplicarea și/sau elaborarea de politici și măsuri în concordanță cu circumstanțele naționale • Mărirea eficienței energetice în sectoarele semnificative ale economiei naționale • Protectia si sporirea mijloacelor de absorbtie si a rezervoarelor de acumulare a gazelor cu efect de sera, • Promovarea practicilor de gospodarire durabila a padurilor, impadurirea si reimpadurirea; • Promovarea unor forme durabile de agricultura in lumina consideratiilor privind schimbarile climatice; • Cercetarea, promovarea, valorificarea si folosirea crescanda a formelor noi de energie regenerabila, a tehnologiilor de retinere a bioxidului de carbon si a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protectiei mediului;

  6. Reducerea progresiva sau eliminarea gradata a imperfectiunilor pietei, stimularea fiscala, reducerea de taxe si de subventii in toate sectoarele producatoare de gaze cu efect de sera si care actioneaza, in vederea indeplinirii obiectivelor conventiei, precum si aplicarea instrumentelor de piata; • Încurajarea reformelor adecvate in sectoarele semnificative vizate in promovarea politicilor si masurilor care limiteaza sireduc emisiile de gaze cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal; • Masuri de limitare si/sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, insectorul de transport; • Limitarea si/sau reducerea emisiilor de metan prin recuperare si folosire in managementul deseurilor, precum si in producerea, transportul si distributia energiei;

  7. Articolul 5 al protocolului: • Sisteme naționale pentru estimarea emisiilor antropogenice rezultate din surse sau din retinerea prin absorbtie a tuturor gazelor cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal. • Metodologiile pentru estimarea emisiilor rezultate din activitatea umana de la surse si din eliminarile prin rezervoare a tuturor gazelor cu efect de sera, nereglementate de Protocolul de la Montreal, vor trebui sa fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentala pentru Schimbarile Climatice și agreate de Conferinta Părtilor la cea de-a treia sesiune. • Potențialelede încălzire globală folosite pentru a calcula emisiile antropogenice echivalente de bioxid de carbon provenite de la surse sau de la eliminarea prin receptoare a gazelor cu efect de seră, vor trebui să fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentala pentru Schimbările Climatice.

  8. Mediu biotic • Mediu abiotic • Echilibru ecologic • Ecosistem • Factori de mediu • Protecția mediului • Poluarea mediului • Deteriorarea mediului • Poluare • Poluant

  9. Glosar MEDIU = Totalitatea factorilor fizici, chimici meteorologici și biologici dintr-un areal cu care un organism viu vine în contact. • Noțiunea de mediu este sinonimă cu cea de mediu înconjurătr, mediu ambiant, mediu de viață (Dicționarul de ecologie) • Mediul desemnează ansamblulelementelor naturale sau artificiale care condiționează viața omului (Larousse) • Mediul reprezintă ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul și subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, inclusiv valorile materiale și spirituale (Legea Protecției Mediului 137/1995)

  10. Areal Suprafața de răspândire a unei specii, gen, familii de plante sauanimale. Mediu biotic Totalitatea organismelor vii și a relațiilor care se stabilesc între acestea. Mediu abiotic Elementele fizice, chimice, sau de altă natură care acționează direct sau indirect asupra organismelor vii dintr-un anumit areal. Echilibru ecologic Ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica armonioasă a acestuia. Ecosistem Complex dinamic de comunități de microorganisme, plante și animale și mediul lor abiotic cu care interacționează într-o unitate funcțională.

  11. Factori de mediu Apa, aerul, solul, subsolul, vegetația terestră și acvatică, rezervațiile și monumentele naturale (plante și animale rare, arbori izolați, formațiuni geologice careprezintă interes științific sau peisagistic). Protecția mediului Atitudini și activități ce vizează păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea factorilor naturali de mediu, dezvoltarea valorilor naturale  Utilizarea rațională a resurselor naturale, prevenirea și combaterea poluării mediului și a efectelor naturale dăunătoare determinate de fenomene naturale. Poluarea mediului Acțiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau pot dăuna sănătății și bunăstării umane,simultan cu prejudicii severe aduse economiei.

  12. Deteriorarea mediului Alterarea caracteristicilor fizice, chimice și structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversității și productivității biologice a ecosistemelor naturale și antropizate, afectarea echilibrului ecologic și a calității vieții cauzate în principal de poluarea apei, aerului, solului și subsolului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea și valorificarea lor deficitară, amenajarea necorespunzătoare a teritoriului.

  13. Poluare (lat. polluere – a murdări) • ColocvialOrice acțiune de deteriorare a mediului normal de viață a animalelor. • BiologicProcesul de deteriorare a echilibrelor din ecosferă prin modificarea până la valori toxice a concentrației unr factori existenți sau nou introduși în mediu, în special ca urmare a unor activități antropice. Poluant Oice substanță solidă, lichidă, gazoasă sau energie (radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații) care, introdusă în medi, modifică echilibrul constituenților acestuia și a organismelor vii aducând daune bunurilor materiale.

  14. Capitolul IPOLUAREA MEDIULUI • 1976 explozie la fabrica chimică de la Seveso, Italia dioxină în atmoferă • 1978 Low Canal din statul New York construcții ridicate pe o suprafață d depozitare a deșeurilor chimice  locația a fost declarată nelocuibilă • 1984 în Bhopal, India scurgeri de gaz de la o fabrică americană  3.800 morți și 200.00 răniți • 1986 accidentul de la reactorul nuclear de la Cernobîl d periculozitatea și dimensinea potențialelor surse de poluare • 1991 Conflictul din Golful Persic  Irakul a deversat intenționat peste un miliard de litri de petrolîn golf și a dat foc la peste 700 butoaie cu petrol, contaminând cu fum atmosfera din zona Orientului Mijlociu.

  15. 1.1.Istoric • Epoca de piatră  metalului, s-a dezvoltat mineritul, ceea ce a condus la penetrarea în atmosferă a așa ziselor resturi de mină, cum sunt mercurul, cuprul, plumbul, nichel. • O serie de istorici speculează faptul că uilizarea excesivă a plumbului pentru țevile de canalizare în Roma antică a condus la otrăvirea cronică cu plumb a celor care își permiteau utilizarea unor astfel de țevi. • Există o serie de dovezi evidente (mostre de păr aparținătoare unor figuri istorice marcante, ex. Newton, Napoleon) din perioada Revoluției Industriale, care demonstrează pezența în atmosferă a elementelor toxice (nichel, antimoniu). • În anii 1800 prezența și efectele poluări au fost și mai evidente (ex. pălărierii prezentau simptome de dezorientare ca urmare a distrugerilor nervoase produse de sărurile de mercur utilizate la tratarea fetrului; pantofarii prezentau boli de ficat ca urmare a efectelor solvenților utilizați la lustruirea încălțămintei fabricate de aceștia). • Spre sfârșitul secolului XX și începutul secolului nostru, poluarea a devenit o problemă de stringentă actualitate cu consecințe globale. Aceasta se datorează nu numai persistenței poluanților în mediu ci și efectelor prouse de aceștia, cele mai grave concretizându-se în schimbări atmosferice și climatice.

  16. POLUARE Poluarea aerului – rezultat al unei varietăți de cauze, nu toate sub controlul omului (ex. furtunilor în deșert, fumul provenit de la incendiile forestiere, curenții de aer – descoperirea de pesticide în Antarctica -) • Prezența în atmosferă a unuia sau mai multor contaminanți într-o asemenea cantitate și pe o asemenea durată încât prejudiciază sau tinde să aducă prejudicii sănătății și/sau bunăstării umane, animale sau vegetale. Poate caza probleme de sănătate contribuind la deprecierea mediului, concretizată în special în îngustarea stratului de ozon al atmosferei  aparița schimbărilor climatice. • Modernizarea a contribuit la creșterea progresivă și constantă a poluării atmosferice an de an. Principalele indiustrii pouante ale aerului: termocentralele, fabricile de ciment, siderurgia, rafinăriile, uzinele chimice și mineritul. Principalii poluanți ai aerului: CO, CO2, Pb, O3, NOx, PM, SO2.

  17. Poluarea fonică • Prin definiție: sunetele nedorite  zgomot • Mediul natural consține o serie de surse de zgomot: vântul, sunetele emise de vulcani în erupție, oceanele,sunetele emise de animale. • Omul și industria: zgomotul produs de mașinile industriale, transport etc. • Toate acestea afectează atât somnul, cât și auzul, capacitatea de comunicare, chiar și sănătatea. • La momentul de față este privită ca o componetă a poluări aerului constituind un adevărat produs secundar al mediului industrial. Studii medicale au demosntrat potențialele efecte negative asupra sănătății: stări de enervare, niveluri ridicate de colesterol, accidente vasculare, nevroze, căderi nervoase. Nivelurile de zgomot de peste 90 decibeli pot produce pierderea auzului și alterări ireversibile ale sistemului nervos. OMS a fixat limita de superioară de 45 decibeli pentru orașe.

  18. Poluarea apei • Deșeurile domestice • Deșeurile industriale • Deșeurile rezultate din industria petrolului și minerit • Accidente industriale • Deșeuri agricole

  19. Poluarea chimică • Emisii provenite din industrie • Deșeurile industriale • Accidente industriale • Deșeuri agricole

  20. 1.2.Conceptul de poluare a mediului Mediu  Mediu înconjurător  Mediu ambiant Întreaga gamă de fenomene și procese dăunătoare mediului înconjurător, care presupune introducerea directă sau indirectă în mediu, în special ca urmare a activității umane,a unor substanțe și/sau energii susceptibile a contribui sau cauza un potențialpericol pentru sănătatea umană, deteriorarea resurselor biologice a ecosistemelor și un obstacol în calea utilizării legitimea mediului.

  21. 1.3. Tipuri și forme de poluare Clasificare Natura • Fizică • Chimică • Biologică Origine • Accidentală • Permanentă Sursa • Punctiformă • Raspandită

  22. Durata de timp • Momentană • Actuală • Veche Factorul uman • Naturală • Artificială Activitățile care o generează • Menajeră • Industrială • Agricolă • Prin transport

  23. 1.4.FACTORI POLUANȚI Orice element al mediului aflat în cantități ce depășesc limita de toleranță a uneia sau mai multor specii de viețuitoare, împiedicând astfel înmulțirea și dezvoltarea acestora printr-o acțiune nocivă.

  24. Clasificare Fizici • particule solide, • radiații ionizante sau chimice, • emisi masive de energie, zgomot Chimicicompuși naturali sau de sinteză Biologiciplante

  25. 1.5.SURSE DE POLUARE Surse naturale: • incendiile, • erupțiile vulcanilor, • vântul, • ape subterane acide sau alcaline, • plantele (polenul), • schimbările meteorologice bruște, (însoțite de moificări ele stării de ioizare a atmosferei  agravarea bolilor cardiovasculare)

  26. Surse artificiale (antropice): industria, agricultura, transporturile, activitatea menajeră • Industria: energetică (cenușă, oxizi de S, N, C și metale grele), siderurgia (pulberi, gaze nocive, metale grele în atmosferă ar și în apele uzate, generate), chimică (în special atmosfera, cu oxizi de C, N, S, NH3, H2S, cloruri, fluoruri, hidrocarburi, fenoli, negru de fum, pesticide) materialelor de constrcții (praf de ciment în special), nucleară (poluanți radioactivi ca urmare a depozitării deșeurilor radioactive, a emanaților în atmosferă și a apelor uzate de spălare și răcire care conțin materiale radioactive și se deversează neepurate).

  27. Agricultura poluanți vegetali și specifici sectorului zootehnic. Poluanți vegetali: • Îngrășăminte chimice  doar din sopradozaj (azotați  acidifierea solului; NPK  carență de microelemente în sol;P  suprafosfatare, carență de zinc) • Pesticide  remanență  reziduuri ce determină grave dezechilibre ecologice. Toxicitatea DL50 • Irigarea neadecvată  urmări rave asura structurii solului (procese de compactare, ridicarea nivelului freatic, sărăturarea solului) Poluanți din sectorul zootenic: • Dejecții lichide și solide • Ape uzate rezultate în urma evacuării hidraulice a deșeurilor din adăposturi • Utilizarea biostimulatorilor, enzimelor, hormonilor  creșterea intensivă • Industria alimentară  reziduuri organice ajunse în mediu odată cu aple folosite în procesele tehnologice, depozitatrea în condiții neadecvate cea ce permite dezvoltarea unor microorganisme.

  28. Transporurile (poluarea atmosferică și fonică). Se manifestă în special în aglomerările urbane și natura emisiilor depinde de tipul motorului și a combustibilului folosit (CO, CO2, NOx, hidrocarburi nearse, metale grele – mercur, tetraetil plumb sau tetrametilplumb -). Activitatea menajeră efectele sale sunt dintotdeauna, dar prezența sa s-a făcut simțită odată cu apariția aglomerărilor urbane ceea ce a condus la imposibilitatea reglării mecanismelor de autoepurare ale mediului (ex. deșeuri solide, lichide, noxe gazoase generate de procesul de ardere din incinta încăperilor).