Atat rk n hayati ve k l
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Updated On :

ATATÜRK’ÜN HAYATI VE KİŞİLİĞİ. 1881-1938. 1881- Selanik 1888- Şemsi Efendi Mektebi 1893- Askeri Rüşdiye 1896- Manastır Askeri İdadisi 1899- İstanbul Harp Okulu 1902- Teğmen Rütbesi 1905- Yüzbaşı Rütbesi 1907- Kıdemli Yüzbaşı 1909- Kurmay Başkanı. 1905- 1907- Şam 1907- Manastır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Atat rk n hayati ve kisiligi

 • 1881- Selanik

 • 1888- Şemsi Efendi Mektebi

 • 1893- Askeri Rüşdiye

 • 1896- Manastır Askeri İdadisi

 • 1899- İstanbul Harp Okulu

 • 1902- Teğmen Rütbesi

 • 1905- Yüzbaşı Rütbesi

 • 1907- Kıdemli Yüzbaşı

 • 1909- Kurmay Başkanı


Atat rk n hayati ve kisiligi

 • 1905- 1907- Şam

 • 1907- Manastır

 • 1909- İstanbul

 • 1910- Fransa

 • 1911- 1912- Trablusgarp Savaşı

 • 1912- 1913- Balkan Savaşları


Atat rk n hayati ve kisiligi


I d nya sava n n sonu lar
I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Ulusalcılık duyu ve tutkusu gelişti.

 • I. Dünya Savaşı’nın getirdiği acı ve sıkıntılar, çok yakında yeni bir savaşın çıkacağının habercisi oldu.

 • Avrupa’nın dünya politikasındaki üstünlüğü azalmaya başladı.

 • ABD ve Japonya gelişme gösterdi.

 • 1914 yılında, I. Dünya Savaşı başlarken, ABD’nin, Avrupa’ya toplam 6 milyar dolar borcu vardır. 1918 yılına gelindiğinde, Avrupa devletlerinin, ABD’ye toplam borcu 16 milyar dolardır.


Galler
İşgaller Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • İngiltere: Musul, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batum’u işgali.

 • Fransa: Mersin, Adana ve çevresi ile 15 Eylül 1919 itibarıyla İngiltere’nin yerine Urfa, Antep ve Maraş’ı işgali.

 • İtalya: Kuşadası-Antalya arasındaki bölgenin işgali.

 • Yunanistan: İzmir’in işgali.


Yerel direni rg tleri
Yerel Direniş Örgütleri Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

 • Kuvay-ı Milliye: Silahlı kuvvetlere yardımcı olmak, onların bulunmadığı yerlerde görev yapmak üzere, gönüllü kimseler tarafından oluşturulan silahlı birliklerdir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele ettiler.


Gallere kar direni
İşgallere Karşı Direniş Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

13 Kasım 1919: “Geldikleri gibi giderler!”.

 • Mondros Mütarekesi’nden sonra, İtilaf Devletleri’nin işgallere başlamaları üzerine;

  9. Ordu Müfettişi olarak İstanbul’dan yola çıkan Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a vardı.


Havza genelgesi 28 may s 1919
Havza Genelgesi Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,28 Mayıs 1919

 • Mitingler düzenlenerek, işgallerin protesto edilmesi.

 • Gösteriler sırasında, düzenin korunmasına dikkat edilmesi.

 • Hıristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesi.

 • Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul Hükümeti’ne uyarıda bulunulması gibi istekler yer almıştır.


Amasya genelgesi 22 haziran 1919
Amasya Genelgesi Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,22 Haziran 1919

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

 • İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu, yerine getirememektir. Bu durum, milletimizi yok duruma düşürmüştür.

 • Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.


Erzurum kongresi 23 temmuz 7 a ustos 1919
Erzurum Kongresi Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,23 Temmuz-7 Ağustos 1919

 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.

 • Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı, millet birleşerek karşı koyacaktır.

 • Manda ve himaye kabul olunamaz.

 • Milli kuvvetleri, etkili

  Milli iradeyi, hakim kılmak esastır.


Kongreler
Kongreler Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Balıkesir Kongresi: 26-30 Temmuz 1919

 • Alaşehir Kongresi: 16-25 Ağustos 1919

 • Sivas Kongresi: 4-11 Eylül 1919


Kurtulu sava nda bat cephesi
Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,Batı Cephesi

 • I. İnönü Muharebesi: 6-10 Ocak 1921

 • II. İnönü Muharebesi: 23 Mart-1 Nisan 1921

 • Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri: 10-24 Temmuz 1921

 • Tekalif-i Milliye Emirleri: 7-8 Ağustos 1921

 • Sakarya Meydan Muharebesi: 23 Ağustos-13 Eylül 1921

 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi: 26 Ağustos

 • Mudanya Ateşkes Antlaşması: 11 Ekim 1922


Lozan bar antla mas
Lozan Barış Antlaşması Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • I. Görüşme: 20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923

 • II. Görüşme: 23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923

 • I. TBMM: 23 Nisan 1920

 • II. TBMM: 11 Ağustos 1923 tarihinde göreve başlamıştır.

 • Lozan Barış Antlaşması, II. Meclis tarafından 24 Ağustos 1923 tarihinde onaylanmıştır.


Atat rk lkeleri
Atatürk İlkeleri Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Kurtuluş Savaşımızın askeri yönü sona erip, vatan toprakları dış düşmanlardan temizlenince, başta bilgisizlik, yoksulluk ve geri kalmışlık olmak üzere, bütün iç düşmanların tüm güçleri ile ayakta kaldığı ve ülkemizin çağdaş milletler düzeyine çıkabilmek için çok şeyler yapmak gerektiği görüldü. Bunun için öncelikle, toplumda uyanmış bulunan “Millet” olma bilincini pekiştirmeye lüzum vardı. Yüzyılların birikimi olan yanlış inançlar ve anlayışlar yüzünden milletimiz bu bilinçten oldukça yoksun bir seviyede kalmıştı.


Cumhuriyet ilik
Cumhuriyetçilik Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Halkın, kendi kendisini yönetmesi gerçeği üzerine kurulmuştur. Ulus, bu düzende, kendi egemenliğine sahiptir. Bir ölüm-kalım savaşı olan Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırıp bağımsızlığı elde ettikten sonra, milletin yeniden “Mutlakiyet” ya da “Meşrutiyet”e dönmesi söz konusu olamazdı.

 • Cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olmasıdır. Egemenlik, kayıtsız şartsız millete aittir.


Milliyet ilik
Milliyetçilik Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Kişilerin, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışması ve bu bilincin diğer kuşaklara yansıtılmasıdır.

 • Millet, toplumun en son ulaştığı aşamadır. Osmanlı İmparatorluğu, döneminde milliyetçilik fikri gelişmemişti. Devletin yapısı din temeline dayandığı için “Ümmet” anlayışı vardı.

 • Atatürk’e göre milliyetçilik, bir ırk değil, bir vicdan ve duygu işidir. Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirası korumanın ortak amaç olmasına, sevinçte ve üzüntü de beraber olmaya ihtiyaç vardır.


Halk l k
Halkçılık Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Halkçılık; yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelir dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar.

 • Devlet karşısında bütün vatandaşlar aynı hak ve ödevlere sahiptir.

 • Devlet, vatandaşın sorunlarını çözmek ve hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak zorundadır.

 • Egemenlik, halkın tümüne aittir.


Laiklik
Laiklik Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Devlet işleri ile din işlerinin birbirine karıştırılmaması ve tanrı ile kul arasına devletin ya da başka bir varlığın girmemesidir.

 • Atatürk, “Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz, dine saygı gösteririz. Hiç bir kimse, hiç bir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhep kabulüne icbar edebilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz” demiştir.


Devlet ilik
Devletçilik Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Toplum halinde yaşayan insanların, aralarında düzeni kurmak ve sürdürmek için oluşturdukları güce “devlet” denir. Devletin varlığının temel nedeni, insanlar arasında düzeni sağlamaktır.

 • Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

 • Devletçilik ilkesi, ekonomi bakımından kalkınmada tutulacak yolu ve yöntemi belirleyen esastır. Ferdin, kişisel etkinliği, ekonomide kalkınmanın asıl kaynağı olmalı, ancak milletin hayatında önemli olup, ferdin yapamayacağı işler devlet eliyle yapılmalıdır.

 • Karma ekonomiye dayanmakta ve “Sosyal Devlet” anlayışından hareket etmektedir.


Nk l p l k
İnkılâpçılık Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • İnkılâpçılık, çağdaşlaşma yolunda, ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir.

 • İnkılâplar, her yönde ve her şeyde varolan eski biçimi değiştirip çağdaş, yeni ve uygar bir biçim ortaya çıkarmaktadır.

 • Atatürk’ün tanımlaması şöyledir: “ Devrim… Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olacaktır”.


Nk l plar n amac
İnkılâpların Amacı Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Atatürk, inkılâpların amacını şöyle açıklar: “T.C. halkını, tamamen modern ve bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir sosyal toplum haline ulaştırmaktır. İnkılabımızın asıl ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen zihniyetleri darmadağın etmek zorunludur. Şimdiye kadar, milletin beynini paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler tamamıyla boğulacaktır. Onlar çıkarılmadıkça, beyinlere gerçeğin ışıklarını sokmak imkansızdır”.


Atat rk nk l plar
Atatürk İnkılâpları Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922

 • Cumhuriyetin İlanı: 29 Ekim 1923

 • Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 3 Mart 1924

 • Şapka Kanunu: 25 Kasım 1925

 • Latin Alfabesinin Kabulü: 1 Kasım 1928

 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması: 30 Kasım 1925


Atat rk nk l plar1
Atatürk İnkılâpları Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Miladi Takvimin Kabulü:26 Aralık 1925

 • Medeni Kanunun Kabulü: 17 Şubat 1926

 • Latin Harflerinin Kabulü: 1 Kasım 1928

 • Türk Tarih Kurumu’nun Açılması: 1931

 • Türk Dil Kurumu’nun Açılması: 1932

 • Soyadı Kanunu: 21 Haziran 1934

 • Kıyafet Kanunu: 3 Aralık 1934


Atat rk nk l plar2
Atatürk İnkılâpları Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Kadınların Belediye Seçimlerine Katılmaları: 1930

 • Kadınların Milletvekili Seçimlerine Katılmaları: 1934

  Atatürk,“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı; asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır” demiştir.


Atat rk nk l plar3
Atatürk İnkılâpları Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Kadınların Belediye Seçimlerine Katılmaları: 1930

 • Kadınların Milletvekili Seçimlerine Katılmaları: 1934

  Atatürk,“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı; asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır” demiştir.


Atat rk l k
Atatürkçülük Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Prof. Enver Ziya Karal: “Atatürkçülük, bir ruhtur, bir espridir, bir dinamizmdir, bir faaliyettir ve bir açık ufuktur”.

 • Atatürkçülük; kişi haysiyet ve onuruna inanan, milli, akılcı, insancıl ve statükoculuğu reddeden hamleci bir görüştür.

 • Toplumun modernleşmesini sağlayacak temel ilkeleri ve düşünce sistemini kapsar.

 • Ana felsefe, memleketi ve milleti zengin ve müreffeh kılmaktır.


Atat rk l k1
Atatürkçülük Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Hedef, “bilim”i temel alarak çağdaş uygarlığa ulaşmaktır. Ön koşul ise “Yurtta Barış; Dünyada Barış”tır.

 • Hedef, milli birlik ve beraberliktir.


Atat rk l k2
Atatürkçülük Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Atatürkçü görüş, kişilere ve sosyal gruplara geniş özgürlük tanımakla beraber, diktacı ve şeriatçı uçlara yer vermeyen bir hürriyet düzeni kabul etmiştir.

 • “Hürriyeti yok etme hürriyeti” tanınmaz.

 • Hürriyet, dini ve siyasi irticanın elinde oyuncak değildir.

 • “Bırakınız yapsınlar” ya da “bırakınız yıksınlar” şeklindeki bir yaklaşım olumsuz sonuçlar oluşturur.


K lt r deali
Kültür İdeali Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Bir yurdun en değerli varlığı; yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ile çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. Ulusal birlik, ulusal duygu ve ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir. Pozitif bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, düşünce eğitiminde de yetenekli ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir kuşak yetiştirmek ana amaçtır.


Uygarl k
Uygarlık Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamın şartıdır. Ulus, açıklıkla bilmelidir, uygarlık öyle bir ateştir ki ona ilgisiz olanları yakar ve yok eder. İçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde, yaraşır olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacağız. Refah, mutluluk ve insanlık buradadır.


Bat uygarl
Batı Uygarlığı Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Bir yabancı gazetecinin, “Batılıların nelerini, ulusunuz için almak istersiniz? sorusuna Atatürk’ün cevabı şudur:

  “ Biz Batı Uygarlığı’nı bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda, iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için Dünya uygarlık düzeyinde benimsiyoruz”.


Ekonomi program
Ekonomi Programı Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Ekonomi; tarım demektir, ticaret demektir, emek demektir.

 • Bağımsızlığın temeli ekonomidir.

 • Yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün esasları ve programları ekonomi programından çıkmalıdır. Çocuklarımıza öyle bilim ve kültür vermeliyiz ki, tüm çalışma alanlarında etkili, yapıcı ve verimli olsunlar.


Ak lc l k
Akılcılık Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Milli Mücadele Savaşı kazanıldıktan sonra Atatürk, “Asıl iş şimdi başlıyor” der.

 • İlmin ve aklın rehberliği altında sürekli çağdaşlaşma esastır.

 • Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.


1921 maarif kongresi
1921 Maarif Kongresi Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • 15 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan Maarif Kongresi, yurdun her tarafından gelen 250’den fazla erkek ve kadın öğretmeni bir araya getirmiştir. Kongreyi, Mustafa Kemal Atatürk, cepheden gelerek açmış ve çok önemli bir açılış konuşması yapmıştır.


T rk ordular ba kumandan y m
Türk Orduları Başkumandanıyım Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Afyonkarahisar’ın hatlarının çözülmesi sonunda, birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal’in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi Selanik’ten gelmişti. Yunanlı asker, kim olduklarını sormaya başladı:

  -Binbaşı mısınız?

  -Hayır.

  -Albay mı?

  -Hayır.

  -Korgenaral mi?

  -Hayır.

  -Peki nedir göreviniz?

  -Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım!

  Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:

  -Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değildir!


Yurdumun topra temizdir
Yurdumun Toprağı Temizdir! Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

 • Kral Edvard, İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaştı. Atatürk, rıhtımda onu bekliyordu. Deniz, dalgalıydı. Kralın bindiği motor, inip çıkıyordu. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek tozlandı. O sırada Atatürk, elini uzatmış bulunuyordu. Bunu gören Kral, bir mendille elini silmek istediği zaman Atatürk:

  - “Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez!” diyerek, Kralı elinden tutup rıhtıma çıkardı.


D bas nda atat rk
Dış Basında Atatürk Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,

“ Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti”.

ABD Basını.

“Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar, önderlikleri ile yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır”.

İran Basını.


Atat rk n hayati ve kisiligi

 • Bütün insanlığın varlığını, kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki, o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, “kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır”.

  Mustafa Kemal Atatürk


10 kas m 1938 per embe b r tar h g yor
10 Kasım 1938 Perşembe gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki, o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey,BİR TARİH GÖÇÜYOR…

 • Bir ara Hasan Rıza dayanamadı: “Kılıç bak, koca bir tarih göçüyor!” dedi.

  Saat tam 9’u 5 geçiyordu…