Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
529. Atât de aproape e Domnul PowerPoint Presentation
Download Presentation
529. Atât de aproape e Domnul

529. Atât de aproape e Domnul

230 Views Download Presentation
Download Presentation

529. Atât de aproape e Domnul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 529. Atât de aproape e Domnul

  2. 1. Atât de aproape e Domnul, aud râul vieţii curgând, Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând... Alungă Isuse şi ultima noapte de chin, Să treacă, să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin!

  3. 2. Atât de aproape e Domnul, văd îngerii gata de zbor, Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea, cântarea de dor... Dă-mi Doamne, iubirea, să spun tuturor ce-ai promis, Să-mi fie deplină jertfirea, să trec peste-al lumii abis.

  4. 3. Atât de aproape e Domnul, văd Legea deschisă în cer, Să las Babilonul în urmă, Cuvântul mi-e sigur reper! Te rog, Doamne, iarăşi cu lacrima rugii de foc, Fă-mi Doamne şi mie acolo în ceruri şi mie un loc!

  5. 4. Atât de aproape e Domnul, zăresc ai Edenului zori, Şi-n liniştea vieţii eterne, aud glas de biruitori... Întoarce-Te Doamne, să-avem iarăşi cerul senin, Să treacă, să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin...