slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anotace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
sopoline-vance

Anotace - PowerPoint PPT Presentation

61 Views
Download Presentation
Anotace
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anotace • Materiál je určen pro žáky 1. stupně v předmětu Český jazyk • Je vhodný pro práci na interaktivní tabuli • Materiál obsahuje: a) řadu vyjmenovaných slov s obrázky b) úkol, při kterém si děti ověřují používání správného i,í/y,ý ve vyjmenovaných slovech po obojetné souhlásce -p-, uvědomují si rozdíly ve významu slov ve větách

  2. Vyjmenovaná slova po -p-

  3. pýcha pytel pysk netopýr kopyto slepýš pyl

  4. klopýtat třpytit se zpytovat pykat pýr pýřit se čepýřit se

  5. Doplňte i/y nebo í/ý do neúplných slov ve větách. Pod obrázkem za každou větou najdete správné řešení. Šťastné pátrání!

  6. K snídani p__l čaj. pil Tonda slep__l obrázek moc rychle. slepil V dáli se třp__tí prstýnek. třpytí pyšní Rodiče jsou p__šní na svou dceru.

  7. opylují Včely op__lují na jaře květy. Šípková Růženka se p__chla o trn. píchla písek Na poušti bývá hodně p__sku. Klop__tl jsem o pařez. klopýtl

  8. Použité zdroje • Slepýš křehký [online]. Wikipedie, aktualizováno 5.12.2004 [cit. 2012-01-27]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Anguidae.jpg. • www.officemicrosoft.com