slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. I. I. N. S. N. I. I. S. N. I. I. S. N. I. I. S. N. I. I. S. Flemingovo pravidlo ľavej ruky:. - prsty ukazujú smer prúdu, - indukčné čiary vstupujú do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - sook


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PaedDr. Jozef Beňuška

jbenuska@nextra.sk

slide2

I

I

N

S

slide3

N

I

I

S

slide4

N

I

I

S

slide5

N

I

I

S

slide6

N

I

I

S

slide7

Flemingovo pravidlo ľavej ruky:

  • - prsty ukazujú smer prúdu,
  • - indukčné čiary vstupujú do dlane,
  • natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou
  • pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom.
slide8

- anglický technik

John Ambrose Fleming (1849 - 1945)

slide9

I

I

N

S

Ak sa zmení smer prúdu...

slide10

N

S

I

a

l

Fm- magnetická sila

l - aktívna dĺžka vodiča

I - elektrický prúd vo vodiči

a - uhol medzi indukčnými čiarami a vodičom

slide12

- juhoslovanský technik

Nikole Tesla (1856 - 1943)

slide13

Permanentné magnety

B = (0,01 - 0,5) T

Elektromagnety

B = až 2 T

slide14

3

2

1

B - je vektorová fyzikálna veličina...

slide15

2

1

B - je vektorová fyzikálna veličina...

I1

slide16

B - je vektorová fyzikálna veličina...

N

S

B je konštantná, pole je homogénne.

slide17

orientácia za nákresňu

orientácia pred nákresňu

slide18

Riešte úlohu:

Akou veľkou silou pôsobí homogénne magnetic-

ké pole s magnetickou indukciou B=2T na pria-my vodič aktívnej dĺžky 8 cm, ktorým prechádza prúd 6 A ?

Vodič zviera s vektorom magnetickej indukcie uhol 30o.

Fm= 0,48 N

slide19

Riešte úlohu:

Určte veľkosť magnetickej indukcie homogén-

neho magnetického poľa, ak na vodič kolmý na

indukčné čiary pôsobí sila veľkosti 0,2 N.

Vodič má aktívnu dĺžku 12,5cm a prechádza

ním stály prúd 4 A.

B = 0,4 T

slide20

Test

Veľkosť magnetickej sily pôsobiacej na vodič

s prúdom v magnetickom poli závisí od :

a)B, I, l, sin a,

b)B, I, l, cos a,

c)B, U, l, cos a,

d)B, U, l, sin a.

1

slide21

Test

Magnetická sila pôsobiaca na vodič s prúdom

v magnetickom poli je maximálna, ak uhol me-

dzi vodičom a indukčnými čiarami je:

a)a = 0o,

b)a = 45o,

c)a = 90o,

d)a = 60o.

2

slide22

Test

Magnetická sila pôsobiaca na vodič s prúdom

v magnetickom poli je minimálna, ak uhol medzi

vodičom a indukčnými čiarami je:

a)a = 0o,

b)a = 45o,

c)a = 90o,

d)a = 60o.

3

slide23

Test

Smer magnetickej sily pôsobiacej na vodič s prú-

dom v magnetickom poli je určený:

a) Flemingovým pravidlom pravej ruky,

b) Ampérovým pravidlom ľavej ruky,

c) Flemingovým pravidlom ľavej ruky,

d) Ampérovým pravidlom pravej ruky.

4

slide24

Test

Vektor magnetickej indukcie v danom mieste

poľa má smer:

a) dotyčnice k indukčnej čiare,

b) kolmice na dotyčnicu k indukčnej čiare,

c) k južnému magnetickému pólu,

d) k severnému magnetickému pólu.

5

slide25

Test

Jednotka magnetickej indukcie je:

a)[B] = 1 newton,

b) [B] = 1 ampér,

c) [B] = 1 tesla,

d) [B] = 1 fleming.

6

slide26

Test

Fyzikálny rozmer jednotky magnetickej indukcie

je:

a)1 T = 1 N.A.m-1,

b) 1 T = 1 N-1.A-1.m-1,

c) 1 T = 1 N.A-1.m,

d) 1 T = 1 N.A-1.m-1.

7