slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Renáta Somorová PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Renáta Somorová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PaedDr. Renáta Somorová - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Rakúska republika. PaedDr. Renáta Somorová. Logo projektu (ak je). Počet obyvateľov: 8,19  mil.                        Rozloha: 83 858 km2                    Hlavné mesto: Viedeň Štátne zriadenie: parlamentná demokratická spolková republika                                      

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PaedDr. Renáta Somorová' - patience


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rakúska republika

PaedDr. Renáta Somorová

slide2

Logo projektu

(ak je)

 • Počet obyvateľov: 8,19  mil.                       
 • Rozloha: 83 858 km2                   
 • Hlavné mesto: Viedeň
 • Štátne zriadenie: parlamentná demokratická spolková republika                                      
 • Jazyk: nemčina (úradný jazyk), slovinčina, chorváčtina
 • Mena – Euro
 • Ministerstvo školstva: www.bmbwk.gv.at

Meno autora

slide3
GRAZ

Graz alebo Štajerský Hradec (historický slovenský názov)

 • Hlavné mesto spolkovej krajiny Štajersko
 • Druhé najväčšie mesto Rakúska – 242 tis. obyvateľov
 • Európske hlavné mesto kultúry – od roku 2003(Projekt „Európske hlavné mesto kultúry” prispieva k podpore bohatstva, rôznorodosti a európskeho kultúrneho dedičstva. Umožňuje tiež občanom Európskej únie lepšie sa navzájom spoznávať.)
 • Graz sa preslávil historickým centrom, ktoré bolo v roku 1999 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, rok pred historickým centrom Viedne
 • Hlavným symbolom a akýmsi poznávacím znakom Grazu je Schlossberg – Zámocký vrch pochádzajúci z 9. storočia
 • Graz je známy aj ako mesto študentov, lebo na 6 univerzitách tu študuje

50 tisíc vysokoškolákov z celého sveta

tandardiz cia rovn ovl dania slovensk ho jazyka
Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka
 • RIEŠITELIA PROJEKTU

Filozofická fakulta UCM v Trnave

Štátny pedagogický ústav

 • VÝCHODISKÁ PROJEKTU
rak sko srdce eur py
Rakúsko – srdce Európy
 • Rakúsko je:
 • najkrajšia krajina,
 • najbezpečnejšia krajina z celého sveta,
 • krajina prekrásnych hôr,
 • Krajina hlbokých a čistých jazier,
 • krajina krásnych nížin,
 • krajina úrodných viníc, ktoré dávajú veľmi dobré a kvalitné plody.
 • Rakúsko sa skladá z niekoľkých oblastí:
 • každá má svoj špecifický ráz a zvyklosti,
 • vo všetkých nájdete priateľských ľudí so zmyslom pre humor a chuťou baviť sa.
zodpovednos za kolstvo
Zodpovednosť za školstvo
 • Za školstvo v Rakúsku v plnej miere zodpovedá štát v spolupráci s obcami a samotnými školami. Ide teda o verejne spravované školstvo. Školstvo v Rakúsku sa riadi zákonom z roku 1962, všetky zmeny v školstve sa realizujú tzv. postupnou reformou, t. j. postupne sa zákon podľa potreby novelizuje. Na každú zásadnú zmenu v školskom zákone je potrebná 2/3 väčšina hlasov v Národnej rade Rakúska, čím je zabezpečené, že pri zmene politickej moci nedôjde v školstve k výkyvom.
bilater lne medzin rodn zmluvn dokumenty v oblasti vzdel vania ml de e vedy a portu
Bilaterálne medzinárodné zmluvné dokumenty v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu
 • Vládny medzinárodný zmluvný dokument
 • Dohoda medzi ČSSR a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy - Viedeň, 22. 11. 1977

PLATÍ BEZ OBMEDZENIA

 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry vzdelávania a vedy - Viedeň, 13. 10. 1999

PLATÍ BEZ OBMEDZENIA

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci - Viedeň, 19. 2. 2004

PLATÍ BEZ OBMEDZENIA

bilater lne medzin rodn zmluvn dokumenty v oblasti vzdel vania ml de e vedy a portu1
Bilaterálne medzinárodné zmluvné dokumenty v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu
 • Rezortný medzinárodný zmluvný dokument
 • Protokol z 2. zasadnutia zmiešanej slovensko-rakúskej komisie - Viedeň, 22. 10. 2004

PLATÍ OD 1. 1. 2005 DO 31. 12. 2007

 • Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky - Viedeň, 25. 4. 2002
 • Protokol o ďalšom pokračovaní Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

BRATISLAVA 22. 11. 2001

PLATÍ OD 22. 11. 2001 DO 31. 12. 2007

 • PROTOCOL ON CO-OPERATION IN SPORT between the Ministry of Education of the Slovak Republic and the State Secretariat for Sport of the Federal Chancellery of the Republic of Austria
rak sky kolsk syst m
Rakúsky školský systém

Povinná školská dochádzka trvá 9 rokov.

Povinnú školskú dochádzku tvoria:

 • Materské školy (Kindergarten)
 • Základné školy (Volksschule) – 4 roky
 • Nižšie stredné školy:
  • Hlavná škola (Hauptschule) – 4 roky,
  • Nižší stupeň všeobecnovzdelávacej školy

(Unterstufe der Allgemeinbildence Höhere Schule) – 4 roky.

 • Pre znevýhodnené deti a mládež existujú podobne ako v SR špeciálne školy.
rak sky kolsk syst m1
Rakúsky školský systém
 • Vyššie stredné školy:
 • Vyšší stupeň všeobecnovzdelávacej školy (Oberstufe der AHS) – 4 roky,
 • Reálne gymnázium (Realgymnasium) – 4 roky,
 • Vzdelávacie zariadenie na štúdium pedagogiky materských škôl (Bildunganstalt fűr Kinderpädagogik),
 • Vzdelávacie zariadenie pre štúdium vychovávateľov (Bildunganstalt fűr Erzieher),
 • Vyššie odborné školy (Berufsbildence Höhere Schule) – 5 rokov,
 • Polytechnická škola (Politechnischer Lehrgang) – 1 rok, po jej ukončení sa pokračuje 2 až 4 roky na učňovských školách (Berufschule),
 • Stredná učňovská škola (Berufsbildende Mittlere Schule).
rak sky kolsk syst m2
Rakúsky školský systém
 • Vysoké školy:
  • Odborné vysoké školy (Fachhoschule),
  • Pedagogické akadémie (Pädagogische Academie) – 3 roky,
  • Univerzity (Universität) – 4-6 rokov.Existujú aj ďalšie typy škôl, napríklad večerné školy (Abendschule), kolégiá (Kollege), ktoré nie sú vysokými školami, ale spolu s vysokými školami vytvárajú oblasť terciárneho (pomaturitného) vzdelávania.
rak sko program druhej ance
Rakúsko – program druhej šance

Umožňujú jednotlivcom doplniť si svoje stredoškolské vzdelanie a ak chcú, môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Najvýznamnejšie z nich sú:

 • Večerné školy pre dospelých (stredné školy)
 • Intenzívny program učňovskej výučby
 • Ľudové vysoké školy (Volkshochschulen - VHS) majú niekoľko programov druhej šance, ktoré sú na rôznych školách rôzne.
 • Rakúsko vytvorilo množstvo ciest druhej šance, ktoré napĺňajú súčasne akademické formy , duálny systém a netradičné vzdelávanie.
slide13
Večerné školy pre dospelých (stredné školy)
 • Študenti sa zúčastňujú na programe po práci. Niektoré z nich sú akademické programy, ktoré končia maturitou (Reifeprüfung) alebo získajú tzv. Reife- und Diplomprüfung (na stredných technických školách a na učňovských školách), ktoré umožnia prístup k vysokoškolskému štúdiu alebo k Fachhochschule (Vysoká odborná škola). Pokračujú v tradícii rakúskeho Berufsbildung, sú to dlhé a náročné programy; obvykle ide o 4-hodinové vyučovanie večer, 5 dní v týždni, ktoré trvá 4 roky.
slide14

Večerné školy pre dospelých

 • Učebné osnovy obsahujú jazyk, matematiku, cudzí jazyk, prírodné vedy a predmety, ako je elektrické inžinierstvo, elektronika, mechanické inžinierstvo a iné technické disciplíny na technických a učňovských školách. Existujú vstupné a výstupné body, niektorí študenti (stredných technických a učňovských škôl) po štvrtom semestri so záverečnou skúškou, ale väčšina zostáva na 4 roky a získava maturitné vysvedčenie, resp. diplom (Reife- und Diplomprüfung) s ukončeným stredoškolským vzdelaním. To je podstatná flexibilita v týchto programoch, podľa cieľov a podľa študentov. Podľa doterajších výsledkov sa zdá, že úspešnosť programov vzrástla.
intenz vny program u ovskej v u by
Intenzívny program učňovskej výučby
 • Intenzívny program učňovskej výučby je paralelný s učňovským systémom, zabezpečuje praktickú učňovskú výučbu, ako aj výučba školských predmetov. Intenzívne učňovské kurzy trvajú rok; priemerný vek študentov je 33 rokov, na rozdiel od klasického učňovského školstva, kde sú študenti od 15 do 18 rokov. Kvalifikácia na konci intenzívnej výučby je certifikát Facharbeiter, ktorý má rovnakú hodnotu ako klasické vyučenie.
 • Existuje možnosť výnimočného pripustenia k záverečnej učňovskej skúške pre všetkých, ktorí neprešli formálnym vyučením, tréningovým programom so zameraním na vyučenie, ale nadobudli zručnosti neformálnou cestou (t.j. prostredníctvom kurzov, výkonom povolania v praxi. Napríklad v roku 2002 získalo takýto certifikát cca 5300 osôb.
udov vysok koly volkshochschulen vhs
Ľudové vysoké školy (Volkshochschulen - VHS)

Majú niekoľko programov druhej šance, ktoré sú na rôznych školách rôzne.

 • Ľudová vysoká škola vo Viedni má 10% svojich žiakov zapojených do programov druhej šance, hoci miera predčasných odchodov je vysoká (odhaduje sa na 20-25%). Tieto programy sú zabezpečované v inštitúciách, ako je večerná škola a tieto dokážu pritiahnuť žiakov, ktorí sa už vzdialili od konvenčnej školy. Jedným z argumentov na udržanie VHS je, že môžu podchytiť prostredníctvom programov druhej šance a iných ponúk, veľa jednotlivcov, ktorí zanechali konvenčný školský systém.
 • Niektorí poskytovatelia školení zabezpečujú príležitosti na druhú šancu a niektoré strediská pre vzdelávanie dospelých ponúkajú programy, pripravujúce na Berufsreiseprüfung, čo je jedna zo skúšok, ktorá umožňuje vstup na univerzitu, alebo FHS (Fachhochschule).
zabezpe enie stredo kolsk ch programov hauptschul abschluss
Zabezpečenie stredoškolských programovHauptschul-Abschluss
 • Dôraz na druhú šancu vo vzdelávaní sa dlho kládol na zabezpečovanie stredoškolských programov (upper secondary programs). Ale najnovšie nižšia stredná kvalifikácia (Hauptschul-Abschluss – kvalifikácia, dosiahnutá po 8 rokoch povinnej školskej dochádzky) sa stala hlavnou výzvou. Vďaka imigrácii a iným sociálnym zmenám nemôže už byť táto základná kvalifikácia automaticky predpokladaná. Preto sa významne zvýšili snahy integrovať mladých a dospelých jednotlivcov do uvedených programov druhej šance na druhom stupni základných škôl.
 • Kurzy pre Hauptschul-Abschlusssú zabezpečované na druhomstupni základných škôl (Hauptschule) a na polytechnických školách pre mladých do 18 rokov veku alebo vo vzdelávacích  inštitúciách pre dospelých a mládež.
cesty druhej ance
Cesty druhej šance
 • Rakúsko vytvorilo množstvo ciest druhej šance, ktoré napĺňajú súčasne akademické formy:
 • duálny systém a 
 • netradičné vzdelávanie.

Nie je však dosť jasné, do akej miery sú efektívne pri zaraďovaní jednotlivcov naspäť do vzdelávacieho a ekonomického mainstreamu. Väčšina programov pripúšťa, že majú vysokú mieru predčasných odchodov, najmä v prvých rokoch programu, keď študenti zistia časovú náročnosť štúdia; vo väčšine prípadov citujú mieru predčasných odchodov 20-25%, hoci tieto údaje nie sú systematicky zberané a je predpoklad, že sú vyššie.

z v zky tudentov v zamestnan
Záväzky študentov v zamestnaní
 • Študenti v systéme druhej šance (vrátane VHS pre dospelých):
 • majú počas relatívne dlhej doby záväzky v zamestnaní,
 • ako aj v odbornom vzdelávaní,
 • tento dlhý a náročný proces trvá 4 roky v prípade večerných škôl a VHS.
 • Napokon študenti vykonajú kvalifikačnú skúšku.
programy druhej ance pred asn odchody
Programy druhej šance – predčasné odchody
 • Zákonite sú vysoké miery predčasných odchodov

v programoch druhej šance:

 • pretože je malá modularizácia kurzov v pravidelnom vzdelávacom systéme,
 • často nie je možné rozšíriť tieto programy do dlhších časových období,
 • alebo akumulovať potrebné učenie a rozličné časy (napr. počas voľnejších období v hospodárstve),
 • málo sa využíva uznávanie predošlého učenia,
 • takže akákoľvek znalosť, ktorú jednotlivec nadobudol v práci, musí byť zopakovaná aj v priebehu práce v kurze,
 • vplyvom stresov, ktoré sa vyskytujú v kombinácii vzdelávania dospelých so zamestnaním na plný úväzok.
pr prava u ite ov
Príprava učiteľov
 • Učitelia pre gymnáziá sa pripravujú na univerzitách. Štúdium prevažne teoretického charakteru trvá najmenej 9 semestrov. Po štátnych záverečných skúškach a po absolvovaní 1 roka v praxi dostanú diplom.
 • Učitelia ľudových a hlavných škôl študujú na 6-semestrálnych pedagogických akadémiách, na prijatie na akadémiu je potrebná maturita z nemeckého jazyka, matematiky a talentové prijímacie pohovory z hudobnej výchovy, telesnej výchovy a komunikácie.
obsah t dia pedagogick ch akad mi
Obsah štúdia pedagogických akadémií
 • Obsah štúdiapedagogických akadémií je rozdelený na tri časti:
 • 1/3 tvoria humanitné vedy (pedagogika, psychológia, sociálne vedy, školské právo, náboženská pedagogika),
 • 1/3 tvoria odborné didaktiky predmetov,
 • 1/3 tvorí školská prax.
 • Polovicu súvislej praxe musia študenti absolvovať v meste, polovicu na dedine. Štúdium končí záverečnými ústnymi skúškami z 2 humanitných predmetov a 4 didaktík. Učiteľ ľudovej školy má úväzok 24 hodín, učiteľ hlavnej školy 23 hodín týždenne.
 • V Rakúsku je umožnené experimentovať v školách, súčasne môže experimentovať maximálne 10% škôl a dobré výsledky sú zavedené do školského systému.
slide23

Logo projektu

(ak je)

Ďakujem za pozornosť

Meno autora