slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skälet till detta seminarium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Skälet till detta seminarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Skälet till detta seminarium Rektorsbeslut att till UB anslå medel ur universitets-gemensamma satsningar för en treårsperiod med start 2008 för att bygga upp en bibliometrisk service för universitet Varför bibliometri? Rankinglistor (Shanghai, THES m.m.) Resursutredningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skälet till detta seminarium' - sonora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Skälet till detta seminarium
  • Rektorsbeslut att till UB anslå medel ur universitets-gemensamma satsningar för en treårsperiod med start 2008 för att bygga upp en bibliometrisk service för universitet
 • Varför bibliometri?
  • Rankinglistor (Shanghai, THES m.m.)
  • Resursutredningen
  • Utvärderingen av forskningen vid Uppsala universitet
  • Den norska modellen
  • OBS Bibliometriska undersökningar ger en indikator/ett indicium bland andra på forskningskvalitet
rankinglistorna
Rankinglistorna
 • UB och universitetet i övrigt skall som en del av sitt löpande arbete kritiskt granska rankinglistor av olika slag där universitet utvärderas
  • Ofta med stora inslag av bibliometriska studier
  • Försöker ge en global, regional eller nationell bild av universitetens inbördes rangordning.
  • Centralt för universitetet att ha en egen kritisk kunskap om rankinglistor och bibliometriska studier.
  • Data från rankinglistor och bibliometriska beräkningar kommer i ökande utsträckning att användas i utvärdering.
  • Se vidare Cavallin, M., Lindblad, S Världsmästerkskap i vetenskap. (https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3102)
varf r skall ub arbeta med bibliometri

Varför skall UB arbeta med bibliometri?

Kritisk kunskap om källdatabaserna

Erfarenheter på UB

1980-talet inom Ansvarsbiblioteksprojektet, Nordinfoprojekt

1990-talet

Biomedicinska biblioteket

Futubirapporten

2002 Publikationsräkning för GU via Web of Science

2004 - GUP-projektet (GUP och GUPEA)

2006 VM i vetenskap, utbildningar i bibliometri (Leiden)

2007 Bibliometriutbildningar två omgångar

Projekt: Docentkompetens, Svensk genusforskning i världen

PubSwe-projektet

slide4
Bredd
  • UB – Antal bibliotekarier utbildas att hantera frågorna
  • GU – utbildning av fakulteterna i bibliometrisk analys
  • Flera bibliometriska databaser
 • Djup
  • En bibliometrisk specialist – gärna disputerad
  • 50% bibliometriker som bl.a. ansvarar för bredden inom UB/GU
  • Vidare utvecklingsprojekt
  • Allianser med bibliometrisk arbete/forskning
 • Olika infallsvinklar och olika behov
  • Enskilda forskare
  • Institution, forskargrupp
  • Fakultet
  • Universitet
  • Nationellt
slide5

Vad behövs för projektet?

 • Personal
  • 100% bibliometrisk expert
  • + 50% bibliometrisk arbetskraft inom UB
  • Ytterligare bibliometriskt kunniga inom UB
   • Kompetenssamordnare inom UB och universitetet
 • Samarbets- och styrformer inom universitetet
  • Forskningsberedningen
  • Kvalitetsrådet
  • Planeringsavdelningen
  • Ytterligare?
 • Samarbete med andra universitet m.m.
  • SUHF-nivå, VR, Högkolan i Borås, Chalmers
 • Datakällor
  • Web of Science (+rådata?), ESI, SCOPUS, GUP/GUPEA, PubSwe. , Europeisk bas…
slide6
Vision om en ökad synlighet för GU
   • Universitet skall synas mer på den globala forskningskartan som utformas av bibliometriska analyser via SCOPUS, Web of Science m.m. (Kvalitetskontroll av de stora dataleverantörerna via GUP)
   • Universitet skall synas i Google Scholar som referenser och sökbara i sina fulltexter (GUPEA)
   • För att kunna nå det globala vetenskaps-samfundet ut på ”det platta nätet” skall universitetet i sina publikationer öka sin användning av engelska (sammanfattningar av avhandl. (GUPEA)
   • Universitetet skall ha kontroll över sina egna publikationsdata (GUP)
slide7
Farhågor och frågor på slutet
 • Onda aningar om att siffermaterial förväxlas med fakta på olika beslutsnivåer
 • Beställa en undersökning eller göra själv?
 • Begränsningar i täckningen
 • Osäkra och inkorrekta namndata
 • Nationella och språkliga bias etc
 • Inte bara ISI…
 • Användning utanför citering - Mätning av dokumentanvändning
ad