elanor global verze 201101 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elanor Global verze 201101 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elanor Global verze 201101

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Elanor Global verze 201101 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Elanor Global verze 201101. V E R Z E 201101 PERSONÁLNÍ EVIDENCE. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE. Elanor Global verze 201101. Systémový modul a společné funkce. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE. Elanor Global verze 201101. Kontrola síly hesla. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE. Oprava chybného vyhodnocení číslice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elanor Global verze 201101


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Elanor Global verze 201101 V E R Z E 201101 PERSONÁLNÍ EVIDENCE S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  2. Elanor Global verze 201101 Systémový modul a společné funkce S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  3. Elanor Global verze 201101 Kontrola síly hesla S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Oprava chybného vyhodnocení číslice. (číslice byla vyhodnocena jako velké písmeno)

  4. Elanor Global verze 201101 Interní pošta S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Přidán check box „min adresáti“ . Po zaškrtnutí, se v seznamu objeví pouze uživatelé či skupiny, kterým již byla odeslaná zpráva a je uložena ve složce Odeslaná pošta.

  5. Elanor Global verze 201101 Modul: Pracovní místa S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  6. Elanor Global verze 201101 KZAM – legislativní úpravy S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Přepis starých hodnot KZAM hodnotami novými Pro převod byl použit převodník – viz. ISPV KZAM-R = CZ-ISCO

  7. Elanor Global verze 201101 Přepis hodnoty Místo výkonu práce S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pří kopírování nevyplněné položky „Místo výkonu práce, NUTS“ z PM na PV se na PV nepřepíše již vyplněná hodnota.

  8. Elanor Global verze 201101 Formulář Tarif S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Oprava pole „Pobídka“ již opět aktivní

  9. Elanor Global verze 201101 Modul: Personální evidence S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  10. Elanor Global verze 201101 JPČ Druh PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Vrácena platnost hodnotám: • 8 – VPČ formou dohody o pracovní činnosti • 9 – VPČ formou dohody o provedení práce

  11. Elanor Global verze 201101 Formulář Registr profesorů a docentů S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Na formuláři Adresy - nová položka „Kód adresy“

  12. Elanor Global verze 201101 Změna u položky „Programy a obory“ vazba na nový relační číselník Studijní obory vysokých škol – AKVO S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  13. Elanor Global verze 201101 Formulář Pracovní úrazy S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Formulář rozšířen o nové položky dle aktuální legislativy

  14. Elanor Global verze 201101 Sestavy- záznam o úrazu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... • Nové sestavy BOZP: • S10ZAOU1 – Záznam o úrazu – Hlášení změn • S10ZAOU2 – Záznam o úrazu

  15. Elanor Global verze 201101 S10ZAOU1 - Záznam o úrazu – hlášení změn S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  16. Elanor Global verze 201101 S10ZAOU2 - Záznam o úrazu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  17. Elanor Global verze 201101 JPČ Rodinný stav S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Rozšířen o hodnotu 7 – Registrované partnerství

  18. Elanor Global verze 201101 Průvodce novým PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Opraven výpočet průměrného měsíčního fondu

  19. Sestavy Elanor Global verze 201101 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

  20. Elanor Global verze 201101 S04EVST4, S04PRS4, S04PRS8, S04PRS9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Tiskové sestavy rozšířeny o mezisoučty za jednotlivé úrovně organizační struktury –„Celkem za organizační jednotku“

  21. Elanor Global verze 201101 S04PZ01 – Zápočtový list S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Rozšíření dle legislativy o pevný text: • Pracovní vztah byl/nebyl ukončen z důvodu porušení povinností vyplývající z právních předpisů

  22. Elanor Global verze 201101 S04PZ01C – Zápočtový list S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Rozšíření o možnost volby poskytnutého odstupného ve výši: • Trojnásobku průměrného výdělku • Dvanáctinásobku průměrného výdělku

  23. Elanor Global verze 201101 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji za pozornost.