elanor global verze 201101
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elanor Global verze 201101

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Elanor Global verze 201101 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Elanor Global verze 201101. V E R Z E 201101 M O D U L M Z D Y. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE. Elanor Global verze 201101. Odvody na sociální zabezpečení. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE. Od 1.1.2011 změna systému placení: zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci mají

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elanor Global verze 201101' - candie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elanor global verze 201101
Elanor Global verze 201101

V E R Z E 201101

M O D U L M Z D Y

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

elanor global verze 2011011
Elanor Global verze 201101

Odvody na sociální zabezpečení

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Od 1.1.2011 změna systému placení:
 • zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci mají
 • na výběr 2 možnosti placení pojistného:
   • zvláštní režim platby pojistného v sazbě 26%

s odpočet ½ vyplacených náhrad při DPN

   • základní režim platby pojistného v sazbě 25%
 • bez odpočtu náhrad při DPN
 • 2) Ostatní zaměstnatelé platí pojistné:
   • v základní sazbě ve výši 25%
elanor global verze 2011012
Elanor Global verze 201101

Změna parametrů platby na sociální pojištění:

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Menu – Akce – Číselníky –
 • Konfigurace Elanor Globál – Mzdy Uživatel
elanor global verze 2011013
Elanor Global verze 201101

Schéma zpracování:

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Zaměstnavatelé se zvýšenou sazbou 26%
  • vytváří se SLM s IA 5043 (Refundace náhrad DNP)

2) Zaměstnavatelé se základní sazbou 25%

  • nevytváří se SLM s IA 5043

V této souvislosti byl upraven

„Přehled o výši pojistného (S05SOC01) a

export do XML – soubor Přehledu pro e-podání PVOPJ10

elanor global verze 2011014
Elanor Global verze 201101

Úprava redukčních hranic pro náhradu příjmu DPN

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Změna redukčních hranic od 1.1.2011

I.Redukční hranice 144,38 Kč (dosud 138,43 Kč)

II. Redukční hranice 216,48 Kč (dosud 207,55 Kč)

III. Redukční hranice 432,95 Kč (dosud 414,93 Kč)

elanor global verze 2011015
Elanor Global verze 201101

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

elanor global verze 2011016
Elanor Global verze 201101

Úprava náhrady příjmů při dočasné pracovní neschopnosti

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Pro nemoci začínající od 1.1.2011 se mění doba, pro kterou platí

náhrada mzdy při DNPna 21dnů

U nemocí pokračujících z roku 2010 se stále kontroluje maximální délka 14 dnů

elanor global verze 2011017
Elanor Global verze 201101

Rozhodný příjem pouze důchodově pojištěných zaměstnanců

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Pro důchodově pojištěné zaměstnance se zvyšuje rozhodný příjem z 6000 Kč na 6200 Kč

elanor global verze 2011018
Elanor Global verze 201101

Maximální vyměřovací základ na SZ a ZP

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Maximální vyměřovací základ činí 72 násobek průměrné mzdy,

která pro r. 2011 byla stanovena na 24 740 Kč

Výše MVZ tedy činí

1 781 280 Kč

elanor global verze 2011019
Elanor Global verze 201101

Daňová sleva na osobu poplatníka

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Od ledna 2011 se snižuje sleva na dani podle §35a ZDP

ročně z 24 840 Kč na 23 640 Kč

a

měsíčně z 2 070 Kč na 1970 Kč

elanor global verze 20110110
Elanor Global verze 201101

Nezabavitelné částky

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

V souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 414/2010 Sb.

se mění hodnoty pro výpočet exekucí a výživného takto:

Nezabavitelná částka na povinného 5 326 Kč

elanor global verze 20110111
Elanor Global verze 201101

Nezabavitelné částky

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1 331,50 Kč

elanor global verze 20110112
Elanor Global verze 201101

Nezabavitelné částky

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Hranice plně zabavitelné části čisté mzdy 7 989 Kč

elanor global verze 20110113
Elanor Global verze 201101

Formuláře a číselníky

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

elanor global verze 20110114
Elanor Global verze 201101

Hromadná změna formuláře Srážky,

záložka Příjemce

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Hromadnou změnu lze nově provádět nad:

1) Formulářem Srážky - záložka Příjemce

2) Položkami - Úhrada před VT

- Způsob zasílání

Hromadná změna bude provedena pouze nad individuálními typy úhrad.

elanor global verze 20110115
Elanor Global verze 201101

Způsob zadání ruční opravy náhrady příjmu při DNP

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Byly přidány možnosti chování výpočtu při ruční opravě:

0 = Ne

1 = Ruční zadání s kontrolou limitu 24 hodin

2 = Ruční zadání bez kontroly limitu 24 hodin

elanor global verze 20110116
Elanor Global verze 201101

Výběr nad formulářem Údaje o dovolené

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Do výběru nad formulářem (F2)

„Údaje o dovolené“

byla přidána položka

Čerpaná dovolená po MD

slide18
Elanor Global verze 201101

Oprava JPČ - zps

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Opraveny názvy textů kódů tak, aby odpovídaly

pojmenování stupňů ZPS podle zákona

o zaměstnanosti:

 • OZP – osoba invalidní v I. a II. stupni
 • OZP TZP – osoba invalidní ve III.stupni
slide19
Elanor Global verze 201101

Výpočet mzdy a periodické úpravy

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

elanor global verze 20110117
Elanor Global verze 201101

Oprava chybného krácení dovolené při opakovaném rušení výpočtu mzdy

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Bylo opraveno chybné krácení dovolené pří opakovaném rušení výpočtu,

pokud docházelo k úpravě zůstatku dovolené na formuláři „Údaje o dovolené“.

elanor global verze 20110118
Elanor Global verze 201101

Rozúčtování náhrad na URI a dlouhodobé SLM

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Byla opravena chyba

v rozúčtování dlouhodobých SLM za dva a více čtvrtletí.

Jedná se o způsob placení náhrad průměrným výdělkem, kdy se vypočtená náhrada rozpočítává v poměru URI částek.

elanor global verze 20110119
Elanor Global verze 201101

Zpětné přeúčtování URI náhrad příjmu při DPN

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

Byla opravena chyba

ve zpětném přeúčtování náhrad příjmu při DPN.

slide23
Sestavy a exporty

Elanor Global verze 201101

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

elanor global verze 20110120
Elanor Global verze 201101

PVPOJ10 a S05SOC01

Přehled o výši pojistného pro rok 2011

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Sestava a export jsou upraveny dle legislativy
 • pro rok 2011
 • na základě příslušné volby platby pojistného na SP.

(výše sazby 25% nebo 26%)

 • přihlášením zaměstnavatele k základní sazbě není možné

odečíst ½ vyplacených náhrad při DPN.

elanor global verze 20110121
Elanor Global verze 201101

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

slide26
Elanor Global verze 201101

Sestavy

S05NEM04, S05NEM07 S05NEM08

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • S05NEM04 - Podpůrčí doba
  • sestava zrušena
 • S05NEM07– Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku
  • upravena dle vzoru ČSSZ pro rok 2011
  • sestava již nezahrnuje IA 4105 – dohodnuté pohledávky
 • S05NEM08 – Potvrzení o provedení srážek ČSSZ
  • sestava již nezahrnuje IA 4105 – dohodnuté pohledávky
slide27
Elanor Global verze 201101

Sestava S05DAN06 + export XML, S05DAN08

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • S05DAN06 - Vyúčtování daně z příjmu FO
  • upraveno dle aktuální předlohy vydané MF ČR
 • S05DAN08 – Přehled souhrnných údajů uvedených na
 • mzdových listech poplatníků
  • nově se zahrnují i nerezidenti, jejichž příjem je zdaňován
 • pouze srážkovou daní
slide28
Elanor Global verze 201101

Sestavy

S0ZDR01, S05ZDR03

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • S05ZDR01 – Hromadné oznámení zaměstnavatele
  • upraveno dle aktuální předlohy vydané VZP pro rok 2011
 • S05ZDR03 – Přehled o platbě pojistného
  • upraveno dle aktuální předlohy vydané VZP pro rok 2011
slide29
Elanor Global verze 201101

Sestava S05ZPS01

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • S05ZPS01– Podklad pro Povinný podíl zaměstnanců se ZPS
  • upraveno načítání SLM s IA 0066 – Pracovní volno nad rámec ZP
  • SLM s IA 066 nepatří do počtu hodin, o které se zvyšuje počet
 • skutečně odpracovaných hodin pro výpočet průměrného ročního
 • přepočteného počtu zaměstnanců
slide30
Elanor Global verze 201101

S05DOK01- Potvrzení pro soud

 • Nová vstupní parametr sestavy "Průměrný čistý příjem počítat :
 • z evidovaných SLM s IA 5005 (1) - vyčísluje se průměrný čistý příjem jako vypočítaný průměr z evidovaných vypočtených SLM s IA 5005 (čistý příjem) za sledované období
 • průměr zobrazovaných hodnot (0) -vyčísluje se průměrný čistý příjemjako průměr ze zobrazovaných hodnot čistého příjmu (mzdy) jako dosud.

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

slide31
Elanor Global verze 201101

Export ONZ a ELDP

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Export ONZ
  • úprava adresních údajů – položka ulice
 • POZOR! Po verzi může nastat případ generování změnových dokladů
 • ELDP
  • načítání upraveno u zaměstnanců, kteří měli po skončení PV evidovanou sociální událost (SLM s IA 0051 – 0058)

nevyplněna na formuláři = nevyplněno ani v exportu

slide32
Elanor Global verze 201101

Export platebních příkazů pro OberBank ve formátů Multicash

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • Vytvořen nový formát s kódem zaslání 32 – OberBank MultiCash CZ.
 • MENU – AKCE – EXPORTY
slide33
Elanor Global verze 201101

Export poštovních poukázek B

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

 • upraveno naplňování adresních údajů
 • doprovodný doklad a export v položce ulice se zobrazuje ve tvaru:
 • Ulice č.pop./č. or.
 • Na Hrádku /23
slide34
Přeji krásný zbytek dne.

Elanor Global verze 201101

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

ad