Elanor global verzia 201109
Download
1 / 16

Elanor Global verzia 201109 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Elanor Global verzia 201109. VERZIA 201109 MZDY 2. ČASŤ. S NAMI DOKÁŽETE VIAC. Elanor Global verzia 201109. Zahraničné poistné. S NAMI DOKÁŽETE VIAC. Boli vytvorené nové IA pre odvody do SP a ZP za zamestnanca: IA 3048 - Poistné ZP zahr.za zam. IA 3088 - Poistné SP zahr.za zam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Elanor Global verzia 201109' - marge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elanor global verzia 201109
Elanor Global verzia 201109

VERZIA 201109

MZDY 2. ČASŤ

S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

28.10.2011, Zákaznícky deň EG


Elanor global verzia 2011091
Elanor Global verzia 201109

Zahraničné poistné

S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

 • Boli vytvorené nové IA pre odvody do SP a ZP

 • za zamestnanca:

  • IA 3048 - Poistné ZP zahr.za zam.

  • IA 3088 - Poistné SP zahr.za zam.

   Pozn. Tieto ZLM znižujú základ dane tak ako tuzemské poistenie

 • V číselníku ZLM môže byť platných viac ZLM s týmto IA

 • 28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011092
  Elanor Global verzia 201109

  Zahraničné poistné

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  • Boli vytvorené nové IA pre odvody do SP a ZP

  • za organizáciu:

   • IA 5141 - Poistné za org.do zahr.soc.

   • IA 5142 - Poistné za org.do zahr.zdr.

    Pozn. Tieto ZLM sú iba evidenčné a neovplyvňujú výpočet

 • V číselníku ZLM môže byť platných viac ZLM s týmto IA

 • 28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011093
  Elanor Global verzia 201109

  Formulár Základné údaje - osoba – protokol zmien

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  • Nové tlačidlo „Protokol zmien“

  • uloženie protokolu do *.txt

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011094
  Elanor Global verzia 201109

  Zmeny v súvislosti so zmenou zákoníku práce od 1.9.2011

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  • Čerpanie limitov pre prekážky v práci (IA 63, 64 a 65)

  • Stanovuje že čerpanie/nárok týchto limitov bude vykazované v hodinách (limit v dňoch násobený počtom hodín pripadajúcim na 1/5 jeho zjednaného tyždenného prac.úväzku)

  • Je možné tieto limity v závislosti na dĺžke PV krátiť

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011095
  Elanor Global verzia 201109

  Zmeny v súvislosti so zmenou zákoníku práce od 1.9.2011

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Riešenie v aplikácii

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011096
  Elanor Global verzia 201109

  Zmeny v súvislosti so zmenou zákoníku práce od 1.9.2011

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Krátenie dovolenky za neodpracovanú dobu ZMENA z povinnosti na možnosť

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011097
  Elanor Global verzia 201109

  Zmeny v súvislosti s vyhlásením priemernej mzdy v hosp. za rok 2009

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  • Nové hodnoty na platné od 1.1.2012:

  • maximálny VZ na NP a GP 1153,5 €

  • - maximálny VZ na StP, IP, PvN a RF 3076 €

  • - maximálny VZ na ZP 2307 €

  • Nastavené parametre SP_VSEOB_VZ_SR a PRUM_MZDA_SK s platnosťou od 1.1.2012 na 769 €

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011098
  Elanor Global verzia 201109

  Zmeny v súvislosti s vyhlásením priemernej mzdy v hosp. za rok 2009

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Konfigurácia EG – MZDY legislatíva

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 2011099
  Elanor Global verzia 201109

  ZP Oznámenie platcu poistného o zmenách – nová metodika

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Z toho vyplýva, že od 1.10.2011 je nutné u zamestnanca, ktorý:

  - prestal byť dočasne považovaný za zamestnanca z hľadiska zdravotného poistenia z dôvodu čerpania neplateného voľna alebo neospravedlnenej absencie

  -začal byť dočasne považovaný za zamestnanca z hľadiska zdravotného poistenia z dôvodu vyplatenia príjmu po skončení pracovného pomeru

  použiť pre oznámenie tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni (pre dočasné odhlásenie a prihlásenie) nový kód zmeny „2Y – Zamestnanec- osobitný kód“.

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 20110910
  Elanor Global verzia 201109

  ZP Oznámenie platcu poistného o zmenách – nová metodika

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Tento nový kód zmeny ZP bol pridaný do číselníka zmenových kódov ZP (Akcia – Číselníky – Kódy zmien zdravotných poisťovní)

  Zamestnanca, ktorý začal byť dočasne považovaný za zamestnanca z hľadiska ZP z dôvodu vyplatenia príjmov po skončení zamestnania, je nutné prihlásiť a zároveň odhlásiť týmto kódom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný.

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor Global verzia 201109

  Výpočet mzdy a periodické úpravy

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Sociálne poistenie – ukončenie RD a PV súčasne + príjem

  - v prípade, že zamestnanec končí PV spolu s ukončením RD v jedeň deň v priebehu mesiaca a zároveň je mu preplatená napr. dovolenka, jedná sa z hľadiska poistenia o prerušenie poistenia „po celý mesiac“ a preto poistenie netrvalo ani jeden den - príjem má byť rozpočítaný na predchadzajúce poistené mesiace.

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor global verzia 20110911
  Elanor Global verzia 201109

  Nová zostava: Prehľad zahraničného poistného - S05POJ33

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  Uvádza zoznam zamestnancov s jednotlivými sumami poistného, ktoré si buď hradí sám alebo zamestnávateľ za neho, je smerované do zahraničia, a to vrátane čísla ZLM.

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor Global verzia 201109

  Z05OPI11 – zobrazovanie súčtov

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  V zostave – Opis vstupných zložiek mzdy

  bolo upravené zobrazovanie súčtov

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Elanor Global verzia 201109

  Z05DAN22 – Štvrťročný prehľad o preddavkoch na daň

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  V zostave bola upravená možnosť editovať matematické znamienka v riadkoch 2,3,5 a 6 výkazu.

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  Ďakujem za pozornosť

  Róbert Danihlík

  Elanor Global verzia 201109

  S NAMI DOKÁŽETE VIAC...

  28.10.2011, Zákaznícky deň EG


  ad