Download
sim lasyona dayal a temelleri dersi e itimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

641 Views Download Presentation
Download Presentation

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi • Öğr.Gör. Mustafa SAYAR • Afyon Kocatepe Üniversitesi • Bolvadin Meslek Yüksekokulu • Bilgisayar Programcılığı Programı Akademi Bilişim 2013

 2. HEDEF Bilgisayar Programcılığı bölümünde yürütülen Ağ Temelleri dersi içeriğini incelemek Bilgisayar Ağları öğretiminde Simülasyon/emülasyon kullanımı hakkında temel fikir vermek Cisco PacketTracer yazılımını tanımak ve Ağ Temelleri dersi öğretiminde kullanmak Akademi Bilişim 2013

 3. Ağ Temelleri Dersi • Haftalık ders saati 3 saat olarak gösterilen bir derstir. • Dersin müfredatı genel hatları ile incelendiğinde ; • AĞ TOPOLOJİSİ • Ağ Topolojileri • Ağ Bağlantı Tipleri • Ağ Türleri • Ağ Cihazları • AĞ KABLOLARI • Kablo Tipleri • Ağ Tasarım Aletleri • Kablolama Standartları • Kablo Bağlantı Türleri Akademi Bilişim 2013

 4. AĞLARIN YAPISI • AĞ ADRESLEME • Cihazlar arası bağlantı • IP Adresleme standartları • TCP/IP adresleme sınıfları • İşletim sistemi ağ ayarları • Ağ protokol sistemleri • Ağ test komutları Akademi Bilişim 2013

 5. PAYLAŞIM VE GÜVENLİK • Paylaşım • Klasör paylaşımı • AĞ ÇEVRE BİRİMLERİ • Ağ yazıcısı • İşletim sistemine ağ yazıcısı ekleme • IP kamera • IP kamera izleme ve kayıt programları • IP Kamera Web ayarları Konuları yer almaktadır. Akademi Bilişim 2013

 6. Öğrenme Hedefleri Ağ topolojilerini ve kablo çeşitlerini bilir ve ortama uygun olan ağ tasarımını seçebilir. Ağ cihazlarını tanıyabilir, yapılandırabilir, temel ve orta düzeyde sorunlarını giderebilir. IP adresleme konularına hakimdir. Kablosuz ağ cihazlarının kurulumunu yapabilir. kablosuz ağ teknolojileri arasındaki farkları takip eder Akademi Bilişim 2013

 7. Simülasyon Kavramı «Simülasyon", gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin taklit edilmesidir (Banks ve Carson, 1984). Bilişim Sistemlerinde ise eğitim amaçlı kullanılan simülasyon yazılımları mevcut olan yada olabilecek işlemler hakkında objektif bilgiler verir. Akademi Bilişim 2013

 8. Ağ Simülasyon Programları Ağ Simülasyonu, bir ağ ortamının bilgisayarda modellenmesi ve ağın fiziksel olarak kurulumu yapılmadan nasıl çalışacağının test edilmesi demektir. Bu test, TCP ve OSI referans modelini tüm detaylarıyla kapsayacak düzeyde olursa gerçek yaşamdaki ağların modellenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla tamamlanabilir. Akademi Bilişim 2013

 9. Ağ Simülasyon Programları Ağ simülatör programlarının büyük bir çoğunluğu, ağ ürünleri geliştiren firmaların eğitim ve tasarım amacıyla kullandıkları programlardır. Günümüzde CİSCO firması, verdiği CCNA,CCNP vb. düzeyi eğitimlerin büyük bir bölümünde laboratuvar kullanımı yerine geliştirdiği simülatör programlarını kullanmaktadır. Akademi Bilişim 2013

 10. Ağ Simülasyon Programları Günümüzde Ağ simülasyon programlarını 2 şekilde sınıflandırabiliriz. Açık Kaynak Yazılımlar Georgia Tech Network Simulator (GTNetS) SSF-NET ns-2 Kapalı Kaynak Yazılımlar Cisco PacketTracer QpNet QualNet Router.Sim Akademi Bilişim 2013

 11. Ağ simülasyon yazılımının faydalarından bazıları şunlardır: • İyi bir öğrenme ortamı sağlar. Gerçek dünyada anlaşılması güç kavramların (örneğin yönlendirme algoritmaları) anlaşılmasını kolaylaştırır. • Öğrenciler sanal ekipmanları kullanarak ağ ortamını tasarlar ve ağ cihazlarını yapılandırabilir. • Eğitim maliyetlerini düşürür ve her öğrenci için tahsis edilmiş bir laboratuvar ortamı sunar • Sınav hazırlanabilir ve öğrencilerin yaptıkları işlemlere göre puanlama yapılmasını sağlar. Akademi Bilişim 2013

 12. Cisco PacketTracer Programı Bu sunum da Cisco PacketTracerprogramı tanıtılacak, programın sağlamış olduğu eğitim ortamı incelenecektir. Günümüzde ağ uzmanı olabilmek için gerekebilecek kapsamlı bir öğrenme ortamı bu program tarafından sağlanmaktadır. Akademi Bilişim 2013

 13. Cisco PacketTracer Programının Genel Yapısı Akademi Bilişim 2013

 14. Cisco PacketTracer Programının Genel Yapısı Şekilde numaralanmış çubuklar şunlardır: 1. Menü çubuğu 2. Ana araç çubuğu 3. Ortak araç çubuğu 4. Mantıksal / Fiziksel çalışma alanı 5. Çalışma Alanı 6. Gerçek Zaman / simülasyon çalışma kipi 7. Ağ bileşen kutusu 8. Ağ cihazı belirleme alanı 9. Ağ cihazı alt türü belirleme aracı 10. Paket simülasyon izleme penceresi Akademi Bilişim 2013

 15. Ağ Donanımı Cihazları 1. Yönlendirici (Router) 2. Anahtar (Switch) 3. Dağıtıcı (Hub) 4. Erişim noktası (Access Point) 5. Bağlantı kabloları (Connections) 6. Son kullanıcı cihazları (EndDevices) 7. İnternet bulutu (WAN Emulation) 8. Kullanıma hazır cihazlar(CustomMadeDevices) 9. Çok kullanıcılı bağlantı (Multiuser Connection) Akademi Bilişim 2013

 16. Çalışma Alanına Ağ Bileşeni Ekleme Akademi Bilişim 2013

 17. Çalışma Alanına Ağ Bileşeni Ekleme Mantıksal çalışma alanında bir yönlendirici ve bir anahtar eklenmiş bulunan resimde, 1 numaralı daire ile gösterilen bölüm, yeni bir cihaz ekleneceğini gösteren fare imleci şeklidir. İmlecin bu şekilde görünmesinin sebebi, ağ cihazları alanında son kullanıcı cihazları (EndDevices) bölümünden bilgisayarın seçilmiş olmasıdır. Akademi Bilişim 2013

 18. Ağ Donanım Cihazlarının Fizksel Yapılarını Simülatör ile Keşfetme Akademi Bilişim 2013

 19. Routercihazı ve bağlantı portları Routercihazı için şu fiziksel yapıların öğrenilmesi gerekir. • Wan Portları ve genel yapıları • Lan Portları ve genel yapıları • Console Portu ve işlevi Akademi Bilişim 2013

 20. Router Ethernet Portları IP Yapılandırması Akademi Bilişim 2013

 21. Router Ethernet Portları IP Yapılandırması Router arabirimlerinden Ethernet Portları FastEthernet 0/0 ve FastEthernet0/1 isimleri ile tanımlıdır. Bu arabirimlere IP yapılandırması yapılır. Akademi Bilişim 2013

 22. Lan Simülasyonu Bilgisayar, Switch , Hub ve doğru kablo çeşitleri ile yapılandırılabilen bir LAN ortamı oluşturularak gerekli öğrenme çalışmaları yapılabilir. Akademi Bilişim 2013

 23. Lan Simülasyonu Bu örnekte öğrenci Yerel Ağlarda kullanılan cihazları tanıyacak ve bilgisayarlarda gerekli IP yapılandırmalarını tanımlayarak sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemleyecektir. Akademi Bilişim 2013

 24. Bilgisayarlarda IP Yapılandırması Akademi Bilişim 2013

 25. Bilgisayarlarda IP Yapılandırması • PC yapılandırması, bilgisayara TCP parametrelerinin (IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi) atanması işlemidir. Akademi Bilişim 2013

 26. Kablo Bağlantıları Kablo bağlantıları da önemli bir konudur. • Bilgisayar – Switch • Switch –Hub • Bilgisayar –Bilgisayar • Switch-Router cihazları arasında ne tip kablolar kullanılacağı bilgisi simülatör vasıtası ile öğrenilebilir. Akademi Bilişim 2013

 27. Kablo Bağlantıları 1- Bağlantı türünü otomatik olarak belirler. Cihazların hangi kabloyla bağlanması gerektiğinden emin olunmadığında bu seçenek kullanılır. 2- Konsol (Console) kablosu, bilgisayarla yönlendirici veya anahtar arasında yapılan bağlantı türüdür. Genellikle yönetilebilir ağ cihazları ilk kez yapılandırılacağı zaman kullanılan bağlantı türüdür. 3- Düz bakır kablo, OSI veya TCP ağ modellerinde farklı katmanlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak için kullanılır, yani farklı cihazlar düz kabloyla birbirine bağlanırlar. Örneğin: PC-Switch, Switch- Router vb. 4- Çapraz bakır kablo, OSI veya TCP ağ modellerinde aynı katmanlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak için kullanılır. Yani aynı cihazlar çapraz kabloyla birbirine bağlanırlar. Örneğin, PC-PC, PC-Router, Switch- Switch vb. 5- Fiber optik kablo, veri iletiminin ışıkla yapılması gereken durumlarda kullanılan kablo türüdür. 6- Telefon kablosu, modem veya telefonları bağlamak için kullanılır. Akademi Bilişim 2013

 28. Kablo Bağlantıları • 7-Koaksiyel kablo, kablo TV yayınlarında veya eski ağ topolojilerinde kullanılan kablodur. • 8- DCE seri kablo, yönlendirici gibi cihazların birbiriyle bağlantısında kullanılan iletişim hızının belirlenmesi gereken seri kablodur. DCE kablolarda “Clock Rate” değerinin mutlaka verilmesi gerekir. • 9- DTE seri kablo, iletişim hızının belirlenmesi gerekmeyen seri kablodur. T1/E1 bağlantılarda standart hızı kullanır. Akademi Bilişim 2013

 29. Kablo Bağlantıları Burada uygun olan kablo tipi Straight-Through (Düz Kablo) şeklindedir. Diğer kablo tiplerinin uygun olmadığını deneyerek öğrenen öğrenci kablo bağlantı tipleri hakkında yeterli bilgi ve beceriyi kazanır. Akademi Bilişim 2013

 30. Kablo Bağlantıları Diğer bir örnekte ise; Bilgisayar ve anahtar üzerinde yanan yeşil ışıklar, bağlantının hatasız bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Eğer düz bakır kablo yerine çapraz (Cross) kablo kullanılsaydı diğer resimde görüldüğü gibi kabloların uçlarında kırmızı ışık yanardı. Bunun anlamı, bağlantı olmasına rağmen veri iletimi sağlanamıyor olmasıdır. Akademi Bilişim 2013

 31. Sonuç Program kapsamlı olmasına karşın oldukça da kullanıcı dostu bir arabirime sahiptir. Ağ temelleri dersi içeriğinin büyük bir kısmı bu simülatör programı kullanılarak anlatılabilir. Burada anlatılan konular derslerde yapılabilecek uygulamaların küçük bir kısmıdır. Her hafta anlatılan konularla ilgili kısa ödevler verildiğinde çoğu öğrencinin derse güdülendikleri, ders uygulamasını sıkılmadan yapmaya çalıştıkları gözlemlendi. Özellikle IP adresleme ile ilgili konuların çok daha iyi anlaşıldığı ve bu konularda yapılan tüm uygulamaların çok faydalı olduğu gözlemlendi. Akademi Bilişim 2013

 32. Kaynaklar Ağ Simülasyon Yazılımı Yardım Menüsü MEGEP Bilişim Sistemleri Ağ Simülasyonu Ankara,2012 Açık Kaynak Kodlu Network Simülasyonları, Yrd.Doç.Dr. Enis Karaarslan Akademi Bilişim 2013

 33. Dinlediğiniz için teşekkürler. • E-mail: msayar@aku.edu.tr Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulu Akademi Bilişim 2013