zam rler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAMİRLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

ZAMİRLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

ZAMİRLER. GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR. Merhaba çocuklar. Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım. Bugün sizlere zamirlerden bahsedeceğim. İsim olmadığı halde, ismin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirleri 4 gruba ayıracağız. Kişi zamirleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAMİRLER' - merrill-shaw


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zam rler
ZAMİRLER

GAYRET EDEN BAŞARIR ,BAŞARAN KAZANIR

www.egitimcininadresi.com

merhaba ocuklar
Merhaba çocuklar.

www.egitimcininadresi.com

retmeninizden rica ettim bug n dersi size ben anlataca m
Öğretmeninizden rica ettim.Bugün dersi size ben anlatacağım

www.egitimcininadresi.com

zamirleri 4 gruba ay raca z
Zamirleri 4 gruba ayıracağız.

Kişi zamirleri

İşaret zamiri

Soru zamiri

Belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.com

slide8

Merhaba Ponpon.Nasılsın?

www.egitimcininadresi.com

slide15

Sizgidin biz oynamayacağız.

www.egitimcininadresi.com

biz siz onlar s zc kleri birden ok ki inin yerine kullan l r yani o ul adlar ifade eder
Biz, siz, onlar sözcükleri birden çok kişinin yerine kullanılır.Yani çoğul adları ifade eder

www.egitimcininadresi.com

ocuklar konu urken bazen ki i adlar yerine baz kelimeler kullan r z
Çocuklar konuşurken bazen kişi adları yerine bazı kelimeler kullanırız.

www.egitimcininadresi.com

te ki i adlar yerine kulland m z ben sen o biz siz onlar ki i zamirleridir
İşte kişi adları yerine kullandığımız ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com

yani isim olmad klar halde ismin yerine kullan lan kelimelere zamir diyoruz
Yani isim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir diyoruz..

www.egitimcininadresi.com

aferin size
Aferin size.

www.egitimcininadresi.com

sim olmad klar halde isim yerine kulland m z bu kelimeler ismin zelliklerini de ta rlar
İsim olmadıkları halde, isim yerine kullandığımız bu kelimeler, ismin özelliklerini de taşırlar.

www.egitimcininadresi.com

bunlar neydi kim sayabilecek bana
Bunlar neydi, kim sayabilecek bana?

www.egitimcininadresi.com

aferin ocuklar
Aferin çocuklar!

www.egitimcininadresi.com

sim yal n halde e halinde i halinde de halinde ve den halinde bulunurdu
İsim, yalın halde, -e halinde, -i halinde, - de halinde ve –den halinde bulunurdu.

www.egitimcininadresi.com

zamirler yani ben sen o biz siz onlar ismin hallerine nas l girer inceleyelim mi
Zamirler yani ben, sen, o, biz, siz, onlar ismin hallerine nasıl girer inceleyelim mi?

www.egitimcininadresi.com

slide30

ben

yalın halde

bana

-e halinde

beni

-i halinde

bende

-de halinde

benden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

slide31

sen

yalın halde

sana

-e halinde

seni

-i halinde

sende

-de halinde

senden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

slide32

o

yalın halde

ona

-e halinde

onu

-i halinde

onda

-de halinde

ondan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

slide33

biz

yalın halde

bize

-e halinde

bizi

-i halinde

bizde

-de halinde

bizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

slide34

siz

yalın halde

size

-e halinde

sizi

-i halinde

sizde

-de halinde

sizden

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

slide35

onlar

yalın halde

onlara

-e halinde

onları

-i halinde

onlarda

-de halinde

onlardan

-den halinde

www.egitimcininadresi.com

bunlar ki i zamirleriydi imdide i aret zamirlerine de inelim mi
Bunlar kişi zamirleriydi.Şimdide işaret zamirlerine değinelim mi?

www.egitimcininadresi.com

varl k adlar n n yerini i aret yoluyla tutan zamirlere de i aret zamirleri denir
Varlık adlarının yerini işaret yoluyla tutan zamirlere de işaret zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com

bu u o bunlar unlar onlar s zc kleri de i aret yolu ile varl k adlar n n yerini tutarlar
Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar sözcükleri de işaret yolu ile varlık adlarının yerini tutarlar.

www.egitimcininadresi.com

bun a un a onlar a bun da un da bun u unlar bun dan bunlar dan onlar dan gibi
Buna, şuna, onlara, bunda, şunda, bunu, şunları,bundan, bunlardan, onlardan gibi.

www.egitimcininadresi.com

unutmadan s yleyeyim o ve onlar s zc kleri ki i adlar yerine kullan ld nda ki i zamiri
Unutmadan söyleyeyim, o ve onlar sözcükleri kişi adları yerine kullanıldığında kişi zamiri,

www.egitimcininadresi.com

ki i d ndaki varl k adlar n n yerine kullan ld nda da i aret zamiridir
Kişi dışındaki varlık adlarının yerine kullanıldığında da işaret zamiridir.

www.egitimcininadresi.com

varl klar n yerini soru yolu ile tutan zamirlere soru zamirleri denir
Varlıkların yerini soru yolu ile tutan zamirlere soru zamirleri denir.

www.egitimcininadresi.com

kim ne neden hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir
Kim, ne, neden, hangisi gibi kelimeler de soru zamirleridir.

www.egitimcininadresi.com

bu zamirler varl klar n yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir
Bu zamirler, varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

www.egitimcininadresi.com

varl k adlar n n yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamirler denir
Varlık adlarının yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamirler denir.

www.egitimcininadresi.com

herkes baz lar birileri bir o u birka n z ba kas
Herkes, bazıları, birileri, birçoğu, birkaçınız, başkası,

www.egitimcininadresi.com

pek o u herhangi biri kimileri hi biri belgisiz zamirlerin rnekleridir
Pek çoğu, herhangi biri, kimileri, hiçbiri belgisiz zamirlerin örnekleridir.

www.egitimcininadresi.com

birazda uygulama yapal m m
Birazda uygulama yapalım mı?

www.egitimcininadresi.com

slide53

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde

kişi zamir vardır?

Şu evler iyi.

Onlar arkadaşlarımızdır.

Bu kızın saçı uzun

www.egitimcininadresi.com

slide54

Aşağıdakilerden hangisi belgisiz zamirdir?

bunlar

şunlar

bazıları

www.egitimcininadresi.com

slide55

Aşağıdaki tümcelerde mavi yazılı sözcüklerin

hangisi soru zamiridir?

Nasıl bir ev istiyorsun?

Bunlardan hangisi sizin?

Hangi evi beğendin?

www.egitimcininadresi.com

slide56

“Onlar pencereden kime bakıyorlar?

Tümcesindeki zamir türleri hangileridir?

kişi zamiri - soru zamiri

Kişi zamiri – kişi zamiri

Kişi zamiri – belgisiz zamir

www.egitimcininadresi.com

slide57

Aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri,

ismin -i halindedir?

Onu okulda gördüm.

Yüzündeki beni ona yakışıyordu.

Bana bakar mısın?

www.egitimcininadresi.com

slide58

“………………bu evde oturuyoruz.”cümlesinde

noktalı yere ne yazılmalıdır?

Ben

Sen

Biz

www.egitimcininadresi.com

slide59

“O çiçeği bana verir misin?” cümlesinde

hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?

O

Çiçeği

Bana

www.egitimcininadresi.com

slide60

“Gülsüm ve Sevda pastaneye gittiler.”

cümlesinde altı çizili yere hangisi gelebilir.

Siz

Biz

Onlar

www.egitimcininadresi.com

slide61

“Bunları sen mi suladın?” cümlesinde kişi

adı yerine hangi sözcük kullanılmıştır.

suladın

bunları

sen

www.egitimcininadresi.com

slide62

“Elmaları kasaya yerleştir.” cümlesinde altı

çizili sözcüğün yerine hangisi gelemez?

şunları

bunları

onlar

www.egitimcininadresi.com

slide63

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide64

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide65

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide66

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide67

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide68

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide69

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide70

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide71

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide72

Doğru bildin,

aferin sana.

www.egitimcininadresi.com

slide73

Yanlış oldu

tekrar dene.

www.egitimcininadresi.com

imdilik bu kadar ho akal n
Şimdilik bu kadar hoşçakalın.

www.egitimcininadresi.com

ad