Pu apki opodatkowania gazu upkowego w polsce marek garbicz hanna sok
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce Marek Garbicz, Hanna Sokół. KAZIMIERZ DOLNY, 21.06.2012. Czy należy szczególnie opodatkowywać gaz ziemny?. Dlaczego nie na zasadach ogólnych? Rozwiązania przyjmowane w różnych krajach są bardzo zindywidualizowane

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pu apki opodatkowania gazu upkowego w polsce marek garbicz hanna sok

Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w PolsceMarek Garbicz, Hanna Sokół

KAZIMIERZ DOLNY, 21.06.2012


Czy nale y szczeg lnie opodatkowywa gaz ziemny
Czy należy szczególnie opodatkowywać gaz ziemny?

 • Dlaczego nie na zasadach ogólnych?

 • Rozwiązania przyjmowane w różnych krajach są bardzo zindywidualizowane

 • Jeśli należy wprowadzać odrębne zasady to jakie?

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Obecny stan prawny w zakresie opodatkowania gazu ziemnego
Obecny stan prawny w zakresie opodatkowania gazu ziemnego

Jednorazowa opłata za poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin 211,62 zł/km2

Opłata eksploatacyjna za gaz wysokometanowy

5,89 zł/tys. m3

Symboliczne opłaty - bez znaczenia ekonomicznego

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Jakie cele sobie stawiamy konstruuj c system opodatkowania gazu upkowego
Jakie cele sobie stawiamy konstruując system opodatkowania gazu łupkowego?

 • Pozyskanie dodatkowych zasobów gazu ziemnego

 • Dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu

  (przejęcie przynajmniej części renty surowcowej)

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Renta ekonomiczna
Renta ekonomiczna gazu łupkowego?

Renta ekonomiczna = dochód z wykorzystania czynnika produkcji ponad jego koszt alternatywny

Renta wystąpi jedynie kiedy podaż czynnika produkcji (w tym przypadku - zasób naturalny) jest sztywna

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


J stiglitz principles of micro economics 1996
J. gazu łupkowego?Stiglitz: „Principles of Micro-Economics” 1996

Economic rent is the difference between the price that is actually paid andthe price that would have to be paid in order for the good or service to beproduced . . .

Anyone who is in the position to receive economic rents isfortunate indeed, because these “rents” are unrelated to effort . . .

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Asymetria informacyjna a renta surowcowa
Asymetria informacyjna a renta surowcowa gazu łupkowego?

 • Renta surowcowa pojawia się losowo (dla danej kopalni)

  (nie zależy od nakładów firmy poszukującej)

 • Nie ma zatem żadnych powodów, by przechwytywała ją firma eksploatująca.

 • Wiedzę o skali renty pozyskujemy ex post

  Stąd:

  Bariera informacyjna władz publicznych w ustalaniu zobowiązań podatkowych

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


System kontraktowy gaz w asno ci producenta
System kontraktowy (gaz własnością producenta) gazu łupkowego?

Podatki:

 • Royalty (kwotowy, nałożony na jednostkę produkcji, obciąża przychód nie zysk)

 • Podatek dochodowy (na zasadach ogólnych)

 • Podatek surowcowy (gazowy)

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Podatek od kopalin mied
Podatek od kopalin - miedź gazu łupkowego?

Podstawa opodatkowania : ilość miedzi w tonach (t)

T – stawka podatku

 • p < 15 000 zł/t T = (p - 12 000)*0,44,

  T ≥ 0,005*p

 • p > 15 000 zł/t T = 0,033*p + (0,001p)2,5,

  T ≤ 16 000 zł

 • Podatek = stawka podatku T * ilość

 • Ceny miedzi ustalane na London Metal Exchange

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Podatek gazowy
Podatek gazowy gazu łupkowego?

 • Naliczany od dodatnich przepływów pieniężnych

 • Przepływy liczone są z uwzględnieniem wcześniejszych nakładów inwestycyjnych na poszukiwania i powiększone o minimalną stopę zwrotu R

 • Firma zaczyna płacić podatek w momencie gdy skumulowane przepływy staną się dodatnie, tj. gdy przychody netto pokryją nakłady inwestycyjne wraz z oczekiwaną stopą zwrotu R.

 • Wysokość stopy podatku gazowego g jest decyzją o podziale przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych między firmę a budżet (g = 50%?)

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Pob r podatku gazowego
Pobór podatku gazowego gazu łupkowego?

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Plusy rozwi zania recovery model
Plusy rozwiązania gazu łupkowego?recovery model

 • Maksymalizuje wydobycie gazu ziemnego

 • Najgorsze firmy nie są zniechęcane (np. podatkiem dochodowym) do eksploatacji

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Ryzyko zwi zane z recovery model 1
Ryzyko związane z gazu łupkowego?recovery model(1)

 • Jak wyznaczać R?

  zbyt niskie R zniechęca do wydobycia

  zbyt wysokie R straty w podatkach

  jak policzyć ryzyko (czy istnieje benchmark?)

 • Przerzucenie całego ryzyka na budżet

  buforujeporażki i błędy firm

  skłania firmy do nadmiernego ryzyka (pokusa nadużycia)

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Ryzyko zwi zane z recovery model 2
Ryzyko związane z gazu łupkowego?recovery model(2)

 • W sprzyjających warunkach firma może w nieskończoność odwlekać obowiązek podatkowy

  zwłaszcza w sytuacji gdy pojawia się obowiązek poniesienia kosztów likwidacji złoża (czy rekultywacji)

  pokusy korupcyjne

 • Przerzucanie strat i kosztów między różnymi projektami danej firmy

  czy opodatkować dane złoże, czy całość przedsięwzięć biznesowych firmy w kraju?

  koszty nadzoru finansowego

 • Miejsce opodatkowania w łańcuchu wartości

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Ryzyko zwi zane z recovery model 3
Ryzyko związane z gazu łupkowego?recovery model(3)

 • Miejsce opodatkowania w łańcuchu wartości

  kto ma płacić?

  Produkcja, przesył, skraplanie, odbiorca końcowy, przetwarzanie gazu

  Ceny transferowe

  spółki córki

  Sprzedaż na rynek krajowy i rynki zagraniczne (czy istnieją zobiektywizowane ceny referencyjne?)

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Mo e jednak royalty
Może jednak gazu łupkowego?royalty?

 • Zgodne z porządkiem prawnym i nie wymaga wielu zmian

 • Rozwiązanie odporne na manipulacje (wyeliminowano uznaniowość i zobiektywizowano kryteria)

 • Zagrożenie zbyt silną restrykcyjnością, opodatkowany przychód

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Opodatkowanie na zasadach og lnych
Opodatkowanie na zasadach ogólnych gazu łupkowego?

 • Zgodne z porządkiem prawnym i nie wymaga wielu zmian

 • Opodatkowany jest zysk, nie przychód

 • W sposobie rachowania zysku można uwzględnić koszty poszukiwań

 • Podlega manipulacjom firm wydobywczych i pozwala im przechwycić znaczącą część renty surowcowej

  progresywny podatek gazowy kłopotliwy ze względu na asymetrię informacyjną

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny


Regulator nie ma atwego ycia
Regulator nie ma łatwego życia gazu łupkowego?

Rozwiązanie idealne nie istnieje

 • Każde szczególne opodatkowanie gazu skutkuje – ze względu na asymetrię informacyjną – potencjalną redukcją wydobycia gazu ziemnego,

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza rezygnację fiskusa z przejęcia renty surowcowej

Rynek Gazu 2012, Kazimierz Dolny