1871 1945 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Пол Валери (1871 - 1945) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Пол Валери (1871 - 1945)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Пол Валери (1871 - 1945) - PowerPoint PPT Presentation

solomon-burch
236 Views
Download Presentation

Пол Валери (1871 - 1945)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Пол Валери(1871 - 1945) Френски поет, прозаик, мислител

 2. БИОГРАФИЯ • 1871г.-Роден в в Сет-средноголямо пристанище в Лионския залив, в семейството на корсиканец-митнически чиновник и майка от италиански произход. • Образование: - учи в колежа на Сет • в лицея в Монпелие • в Правния факултет • Неосъществена мечта: да стане моряк • 1891г. – изкарва военната си служба • 1892г.- заминава за Париж • След 1895г.- живее двадесет години в неизвестност по собствено желание и продължава изследванията си, които имат за цел да преустроят неговия начин на мислене и езика му • Месторабота: - чиновник в службата по печата на Чартърната компания • чиновник в Министерството на войната • чиновник в бюрото за артилерийски материали • чиновник в агенция „Хавас” • 24 юли,1945г.-умира. По настояване на генерал Де Гол му е устроено национално погребение пред двореца Шаийо.

 3. Творчество Значително по обем творчество, което включва: • Поезия • 14 тома записки-„Тетрадки”, запълващи днес близо четири хиляди страници от престижната библиотека”Плеяд”; • „Сократически” диалози и недовършени пиеси • Много страници официални приветствия, речи и юбилейни портрети • Лекции в „Колеж Дьо Франс” • Хронология на творбите му: • Ранна поезия- до двадесетгодишната му възраст, публикувана в мласдежки списания. • 1917г.-„Младата парка”- най-енигматичната поема във френската литература,тя е сбогуването на Валери с поезията. • 1922г.- основната му стихосбирка „Очарования”

 4. Проза: • 1895г.- „Вечер с господин Тест”, а за пръв път излиза в сп.”Кентавър” през 1896г. • 1919г.- „Кризата на духа”- двете писма излизат в лондонското списание „Атенеум” • 1919г.- „Забележка и отклонение” • 1923г.- „Поклон пред Марсел Пруст”-излиза за пръв път в сп.”Нувел рьовю франсез” • 1924г.- лекцията „Положението на Бодлер”-изнесена в Лекционното общество в Монако • 1924г.- „Писмо от един приятел”-излиза в сп.”Комерс” • 1924г.- „Писмо от госпожа Емили Тест”- излиза в сп. „Комерс” • 1925г.- „Извадки от дневника на господин Тест”-излиза в сп. „Комерс” • 1926г.- предисловие към „Персийски писма” • 1927г.- „Стендал”-излиза като предговор в събраните съчинения на Стендал • 1927г.- „Разговор за поезията”-лекция,изнесена в Института за архивите • 1928г.- „Леонардо и философите”-есето е публикувано в сп. „Комерс”

 5. 1935г.- „По въпроси на поезията”-статия, публикувана в сп.”Новел рьовю франсез” • 1937г.- „Човекът и раковината” -статия, публикувана в сп.”Новел рьовю франсез” • 1937г.- „Неоходимост от поезия”-лекция, изнесена в Института на архивите • 1938г.- „Битието на символизма” • 1942г.- „Изкушението на Флобер”

 6. Приятелски лесВглъбени и с помисли чисти в душата,по път лъкатушен сред злачна лъкавървяхме отдавна - ръка за ръка -безмълвни... сред мрачния свят на цветята.В зелената нощ на лъки и ливадисами - годеници под звездния свод -деляхме луната - блестящия плод,наслада за луди и влюбени млади.А после умряхме на мека моравадалече, сред сянката нежно-болнаваи шепот на чезнещ в мечти гъсталак;и горе, в безкрайното вечно сияние,облени в сълзи се намерихме пак,о, скъпи приятелю мой по мълчание.

 7. НароветеПукате се, нарове корави,от зърната - този сочен взрив;сякаш виждам някой лоб плешив,пръснал се от мисли величави.Толкова обгарящи слънцас кръв във вас, о, нарове, прелята,че от гордост пръсват се зърната - тупкащи рубинени сърца.И кората ви от сухо златопукне ли, и всичко е облятос пламналата кръв на сока свеж,вашата пукнатина сияйнапред душата ми разкрива тайна -тайнството на нейния строеж.

 8. Характеристика на творчеството му Поезията на Валери е устремена към устойчива, самостойна красота,тя е изчистена от всичко случайно и произволно, стегната е в строга система от изисквания и правила.Образите, връзките и асоциациите са сгъстени докрай и подчинени от една изострена мисъл на висша хармония, която постепенно поглъща читателя. Стиховете се отличават с неотклонното придържане към класическото стихосложение и римата. В статиите и есетата Валери рисува убедително качествения скок във френската поезия, осъществен от Бодлер и поетите след него, очертава зараждането на символизма, на неговата естетика. Валери избира основния жанр-класическия тип есе за свободно и изчерпателно движение на мисълта около нейния предмет, целящо обаче и определено художествено въздействие.

 9. Мисли на Пол Валери: • „Скуката няма лице.” • „Умната жена - тази, която може да се държи в обществото колкото е угодно глупаво.” • ”Компетентен човек - човек, грешащ по правилата.” • „Умна жена – тази която в обществото може а се държи като угодно глупава.” • „Съзнанието царува, но не управлява.” • „В бъдещето ние влизаме, оглеждайки се в миналото.” • „Властта без злоупотреба няма очарование.” • „В природата коренът се намира във влагам, върха - при слънцето и растението се формира от една неудовлетвореност към друга… Да се живее - означава всеки миг да се изпитва в това недостатък: да се изменя, за да се достигне нещо, - и така преминавайки в състояние на някаква си недостатъчност.” • „Наука – това е истина, умножена със съмнение.” • „Само когато ние достигнем до целта, тогава решаваме, че пътят е бил верен.””Всички ние говорим с желание за това, което не знаем.”

 10. Отличия, награди, почетни длъжности: • Носител на всички степени на Почетния легион • Носител на испански, полски, гръцки и други ордени • Доктор хонорис кауза за университетите в Оксфорд и Коимбра • Член на Френската академия • Председател на Пен-клуба • Член на Комисията за интелектуално сътрудничество към ОН • Ректор на Средиземноморския научен център в Ница • Професор в Колеж дьо Франс

 11. Другите за Пол Валери: • „министър на словото”; „официален мислител”; „държавен поет”; „най-съвършения човек на столетието”; „най-чистия продукт на цивилизацията”; • Т.С.Елиът: „Представителният поет, символът на поета от първата половина на двадесети век” • Роже Лан-поет и критик: „Неприложността на Валери е предпоставка той така добре да влезе в ролята на украса на епохата, на нейно алиби”.

 12. Изготвил : Николета Николова – Х “а” клас