Download
leren leren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leren Leren!? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leren Leren!?

Leren Leren!?

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Leren Leren!?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leren Leren!? Wat na de eerste graad?

 2. Leren leren in het Sint-Janscollege (Sint-Amandsberg, Gent) • Joke Maelfeyt • Lisa Neyrinck • Amoury Pype • Emilien-Maria Rosseel • Loes Schutyser • Charlotte Van Ackere

 3. Presentatieverloop • Inleiding • Korte opdracht: tekst i.v.m. structureren • Reflectie • Sint-Janscollege • Keuze thema • Programma • Implementatie • Suggesties en alternatieven • Kort videofragment • Discussie alternatieven

 4. Inleiding (1) • Opdracht • Studeer de tekst zoals een cursus • Zorg dat je de tekst echt kent • Beantwoord de gestelde vragen

 5. Inleiding (2) • Vragen (tekst omdraaien!) • Wat is volgens de tekst de beste methode om te leren? • Waarom is structureren volgens de tekst belangrijk?

 6. Inleiding (3) • Reflectie • Welke werkwijze heb je gehanteerd om de tekst in te studeren? • Heb je altijd zo gestudeerd? • Heb je nog andere methodes uitgeprobeerd?

 7. Inleiding (4) • Reflectie • Studeer je elk vak op dezelfde wijze? • Hoe en wanneer heb je deze methode(n) ontwikkeld. • Had jouw secundaire school hierin een aandeel?

 8. Sint-Janscollege (Sint-Amandsberg) • 950 leerlingen • ASO + STV/STW • Campus Heiveld 1ste graad • Campus Visitatie 2de en 3de graad • Open sfeer • Veel werk-groepen VOET’en

 9. Keuze van het thema ‘Leren Leren’ • Eerste graad via leefsleutels • Tweede en derde graad  knelpunten • Tekort in verticale opbouw en integratie • Hoofd- en bijzaken? • Samenvattingen? • Plannen?

 10. Programma (1) • Stellingenspel • Akkoord = recht staan • Niet-akkoord = blijven zitten • Argumentatie en discussie

 11. Programma (2) • ‘Leren leren’, dat leer je op school. • ‘Leren leren’ behoort tot de lessen i.p.v. aparte workshops. • Het is de taak van alle leerkrachten om leerlingen te begeleiden op het vlak van ‘leren leren’.

 12. Programma (3) • Schoolniveau • Grote verschillen • Eerste graad vs. tweede en derde graad • Één leerkracht vs. meerdere • Bestede tijd • In les vs. buiten les • Inhoud en aanpak • CLB • PBD

 13. Programma (4) • Schoolniveau • VCLB / CLB • Recent verantwoordelijkheid bij de scholen • Overzicht met studeertips (site) • Advies • PBD • Advies • Coaching leerlingen en leerkrachten + scholen • Vorming op maat

 14. Implementatie (1) • Even brainstormen • ZOEMSESSIE • Overleg met 3 personen om de vragen te beantwoorden • Noteer per vraag 3 tot 5 elementen • Groepsbespreking • Vragen

 15. Implementatie (2) • Even brainstormen • Hoe zouden jullie ‘leren leren’ als leerkracht in een werkgroep uitwerken? • Welke elementen moeten volgens jullie zeker aanwezig zijn?

 16. Implementatie (3) • Werkgroep ‘leren leren’ • Leerlingen, leerkrachten en ouders • Algemene en individuele initiatieven - zo kort als mogelijk, zo lang als nodig • Klas- en schoolniveau • Kijkje nemen buiten de schoolmuren

 17. Implementatie (4) • Initiatieven voor • Leerlingen • Klasniveau • Tweede graad • Derde graad • Schoolniveau • Activiteiten in de omgeving • Ouders • Leerkrachten • Waar te vinden? • Organisatie en visie

 18. Implementatie (5) • Initiatieven voor leerlingen • Klasniveau: tweede graad • Breintrein

 19. Implementatie (6) • Initiatieven voor leerlingen • Klasniveau: derde graad • Leerbuddy • Lemotesten • Workshops • Mijn Masterplan

 20. Implementatie (7) • Initiatieven voor leerlingen • Schoolniveau • Topic van de maand • Begeleide studie • Nieuwsbrief  ouders • Kennen Kunnen Doen-blad • Chatsessie • Tips rond planning

 21. Implementatie (8) • Initiatieven voor leerkrachten • Tips • Initiatieven voor ouders: • Info avond • Contactname bij problemen kind • Brief , website, smartschool • Nieuwsbrief

 22. Implementatie (9) • Organisatie en visie • Organisatie • Werkgroepen • Verschillende initiatieven • Visie • Continue zorg voor 'leren leren' • Goede overgang tussen de verschillende graden

 23. Suggesties en Alternatieven (1) • VOOR DE LEERLINGEN • Voormiddag in het kader van leren leren • Zelf-evaluatie rond leren leren • Leerstijl bepalen

 24. Suggesties en Alternatieven (2) • VOOR DE LEERLINGEN • Voormiddag in het kader van leren leren • Leerlingen derde graad • Tijdens ingeroosterde lessen • Mogelijke thema’s • Plannen • Grote taken aanpakken • Samenvatten • Mindmaps maken • Onderscheid kennen en kunnen • Vaardigheden inoefenen • Leren naar aanleiding van het examen • Hoe wiskunde studeren?

 25. Suggesties en Alternatieven (3) • VOOR DE LEERLINGEN • Voormiddag in het kader van leren leren • Zelf-evaluatie rond leren leren • Leerstijl bepalen

 26. Suggesties en Alternatieven (4) • VOOR DE LEERLINGEN • Voormiddag in het kader van leren leren • Zelf-evaluatie rond leren leren • Weinig ruimte voor evaluatie en reflectie • Oplossing: zelf-evaluatieportfolio • Per rapport aantal vragen invullen over 4 thema’s • Planning, werkorganisatie –en houding • Nauwkeurig en net werken • Studeren en schematisch werken • Resultaten en reflectie • Resultaten uittekenen in schema

 27. Suggesties en Alternatieven (5)

 28. Suggesties en Alternatieven (6) • VOOR DE LEERLINGEN • Voormiddag in het kader van leren leren • Zelf-evaluatie rond leren leren • Leerstijl bepalen • Niet elke leerling leert op dezelfde manier • De dromer • De doener • De beslisser • De denker • Leerstijl bepalen + gepaste strategie uitwerken

 29. Suggesties en Alternatieven (7) • VOOR DE LEERLINGEN • VOOR DE OUDERS • Info via nieuwsbrief, website, infoavond, oudercontact,... • Contact met de school via mail  ALTERNATIEVEN • Telefonisch • Chatsessies tijdens de examens

 30. Suggesties en Alternatieven (8) • VOOR DE LEERLINGEN • VOOR DE OUDERS • VOOR DE LEERKRACHTEN • Infosessie rond leren leren • Voorbeeld inleidend voorbeeld • Reflectie • Wat vind je van deze ‘truc’? • Hoe kan dergelijk voorbeeld jou inspireren als leerkracht?

 31. Suggesties en Alternatieven (9) • Discussie • Wat is jullie mening over deze alternatieven? • Met welke alternatieven gaan jullie akkoord? • Met welke alternatieven gaan jullie niet akkoord? • Zijn de alternatieven waardevol?

 32. Tot slot Nog vragen? Bedankt voor de aandacht!

 33. Referenties presentatie • Deneve, M. & Peeters, L. (z.j.). Breintrein: Leren leren 14+. Geraadpleegd op 04/05/2012, via http://www.averbode.be/fr/solerenleren/Leren-leren-14.html • http://www.sjc-gent.be/ • You Tube (z.j.). De Truc 16: Rap je les [filmbestand]. Geraadpleegd op 09/05/2012, via http://www.youtube.com/watch?v=1yMdPN3tu1g