kunstvoeten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
kunstVOETen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

kunstVOETen - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

kunstVOETen. “Leren leren”. © CAV. De dagdagelijkse job van leraar. Voet-en nastreven . Klas managen. Eindtermen per vak bereiken. Leerlingen evalueren. Leraar. Zorg- verbreding . Beheersen inhouden . Jaarplan realiseren. Al doende leerkracht worden met “Leren leren” of

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'kunstVOETen' - jacob


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunstvoeten

kunstVOETen

“Leren leren”

© CAV

de dagdagelijkse job van leraar
De dagdagelijkse job van leraar

Voet-en

nastreven

Klas

managen

Eindtermen

per vak

bereiken

Leerlingen

evalueren

Leraar

Zorg-

verbreding

Beheersen

inhouden

Jaarplan

realiseren

slide3
Al doende leerkracht worden met

“Leren leren”

of

“krachtig” in het leren

slide4
Opfrissing algemene didactiek
  • Leercirkel van KOLB
  • 8 didactische principes
  • Relatie prestatie-mediagebruik
  • Taxonomie van Bloom
  • Ontwerp-theorie: proces-product model
 • Hoe concreet voet-en vormgeven in de praktijk voor de vakken:
  • Projectietekenen/architectuurtekenen
  • Esthetica/kunstbeschouwing
  • Plastische opvoeding/waarnemingstekenen
 • Geen “cosmetica-operatie”!
 • Hoe dan wel?
 • Practische uitwerking ervan…
enkele begrippen
Enkele begrippen
 • Beroepsprofielen: geëiste beroepskennis
  • Opleidingsprofielen (studieprofielen)

1e gr S.O. en A.S.O

   • Eindtermen(bereiken) per vak (ontwikkelingsdoelen)

A-stroom 1ejB en BVL=B-stroom

zijn minimumdoelen (kennis en vaardigheden bereiken

attitudes nastreven)

    • 7vakoverschrijdende eindtermen (Voet-en) moet school nastreven: met eigen planning er aan werken
     • Leren leren
     • Sociale vaardigheden
     • Opvoeden tot burgerzin
     • Gezondheids- en milieu-educatie
     • Muzisch-creatieve vorming (artistieke vorming)
     • Technisch-technologische vorming (voor ASO)
voet en gedurfd concept
Voet-en = gedurfd concept!
 • Leerlingen moeten almaar complexere vaardigheden, attituden, kennisinhouden en inzichten aankunnen
 • Voet-en vragen een creatieve reorganisatie van het schoolwerkplan: leerlijnen opbouwen over de drie graden heen
 • Keuze van de school: hoe de voet-en met de vakgebonden doelen verbinden en tot nieuwe gehelen schikken?
leren leren over de drie graden heen

1ste graad (17 ET/OD)

2de graad (15 ET)

3de graad (20 ET)

Attitudes, leerhoudingen, opvattingen en overtuigingen (De leerlingen …)

Opvatting over leren(De leerlingen kunnen …)

Opvatting over leren(De leerlingen …)

11 zijn bereid zelf naar oplossingen te zoeken en durven leer- en studieproblemen signaleren en uitleg of hulp vragen.

12 zijn bereid ordelijk, systematisch en regelmatig te werken.

13 beseffen dat leren reeds in de klas begint en niet alleen thuis hoort.

01 hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl in vraag stellen en zonodig veranderen.

02 kennen verschillende leerstijlen en zijn bereid hun leerstijl zonodig aan te passen met het oog op het te bereiken doel.

01 kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl.

(Link: SV 4)

Uitvoering (De leerlingen kunnen …)

Informatie verwerven en verwerken (De leerlingen kunnen …)

Informatie verwerven en verwerken (De leerlingen kunnen …)

“leren leren” over de drie graden heen
leren
LEREN
 • Is een dynamisch proces

(actief, cumulatief en constructief)

 • Zich hierin bekwamen = leren leren of

zelfstandig en levenslang leren

 • In elk leertraject gaat om het leerproces
   • veronderstelt betrokkenheid en welbevinden
 • Van reproductie- naar procesgerichte benadering

Leren leren = niet efficiënter leren studeren!

achterliggende gedachte
Achterliggende gedachte
 • Vlaams onderwijs scoort internationaal goed maar…
 • Goed in kennis en vaardigheden bij wiskunde, wetenschappen en taalbeheersing (leesvaardigheid) reproductie
 • Toepassing in andere realiteitsgerichte contexten ?
 • Kunnen omgaan met teksten, verhalen, tabellen ?
 • Eigen mening formuleren uit teksten ?
 • Band tussen schoolse kennis en praktijk ?

begrijpen en toepassen

kritische geluiden
Kritische geluiden

Leerlingen:

 • vinden school geen aangename leerplek
 • ondervinden geen leer- en leesplezier
 • 15% van hen behaalt geen diploma
 • hebben één of meer mislukkingen achter de rug
 • zijn leermoe en haken af
 • Schoolcultuur en “leefcultuur” verschilt te sterk
 • Te veel overbodige overlappingen tussen de vakken
 • Niet voldoende geïntegreerde aanpak (T.O en B.S.O)
mogelijke oplossing
Mogelijke oplossing

Werken met VOET-en

 • Leren leren
 • Sociale vaardigheden
 • Muzisch-creatieve vorming

(kunstzinnige vorming)

 • Technologische vorming (in A.S.O)
opfrissing algemene didactiek
Opfrissing algemene didactiek
 • Leercirkel van Kolb
 • 8 didactische principes
 • Relatie prestatie-mediagebruik
 • Taxonomie van Bloom (= classeren van doelen)
 • Ontwerp-theorie : proces-product model
leercirkel van kolb

ervaren

Leercirkel van Kolb

inductie

reflecteren

experimenteren

leeractiviteit

concept

deductie

8 didactische principes
8 didactische principes
 • Aanschouwelijkheids-principe
 • Activiteits-principe
 • Belangstellings- of motivatie-principe
 • Herhalings-principe
 • Individualisatie-principe
 • Integratie-principe
 • Beperkings-principe
 • Geleidelijkheids-principe
relatie prestatie mediagebruik
Relatie prestatie-mediagebruik

Oppervlakte vierkant als halve diagonaal=3 m?

Persoon-en

omgeving

Aanpak

strategie

prestatie

Krachtige

leeromgeving

media

8 didactische

principes

taxonomie van bloom
Taxonomie van Bloom
 • Informatie
  • Weten : verwerven
   • GAS-principe toepassen : eerst globaal, dan aspecten en vervolgens synthese
 • Inzicht stimuleren
  • Begrijpen : verwerken
   • Onderscheiden, vergelijken, relateren, besluit trekken
 • Toepassen
  • Kennis en inzicht aanwenden en toepassen in een andere dan geziene context
ontwerp theorie
Ontwerp-theorie

transformatie

divergentie

convergentie

PROCES

PRODUCT

hoe voet en nu concreet vormgeven voor de vakken
Hoe voet-en nu concreet vormgeven voor de vakken :
 • Projectie-, perspectief- en architectuurtekenen
 • Esthetica/kunstbeschouwing
 • Plastische opvoeding/waarnemingstekenen
 • niet geïsoleerd
 • maar ingebed in “inhoudsrijke” domeinen
geen cosmetica operatie

Lesonderwerp

Techniek

Doel

Media

Het tarot-spel met verwijzing naar de oorsprong in vreemde culturen (Egypte, Italië, Tempe-liers en zigeuneroorsprong)

Kaartmateriaal per leerling aanmaken en in verband brengen

Zelfstandig een gerichte opdracht kunnen uitvoeren rond een beeldend probleem

Voorgesneden kaart ontwerpen naar kleur en vorm

Spiegeloefening

Een textuur uitknippen uit tijd-schrift en spiegelen

Begrippen structuur/textuur bij-brengen en afbeelding kunnen spiegelen

Tijdschriften

Uitgewerkt voorbeeld

Paradijservaring oproepen via beelden uit de kunstgeschiedenis

Waterverftechniek en schetsen

Kunnen werken met beeldmateriaal uit de kunstwereld en zelfstandig kunnen verwerken

Voorbeelden uit 2000 jaar kunstgeschiedenis : Atlantis en Santorini

OF bestaand jaarplan voorzien van voet-en

Geen “cosmetica”- operatie

A2

F2

F4

hoe dan wel
Hoe dan wel?
 • In deze sessie op zoek gaan naar:

“hoe zit leren in mekaar?”

 • Inzichten daarrond verfijnen en

bewuster maken

 • Daarrond voorstellen uitwisselen
 • Gemeenschappelijke visie doen ontstaan
 • Hoe in de klaspraktijk met leren leren omgaan?
enkele thema s
Enkele thema’s
 • De eigen onderwijsstijl
 • Doelgericht werken
 • Zelfsturing en motivatie binnen het leren
 • De school als krachtige leeromgeving
 • Evaluatie
aandacht voor leren leren bij de
Aandacht voor leren leren bij de:
 • Motivatiefase (lesintro)
 • Verwervingsfasen
 • Verwerkingsfasen (inoefenen) met feedback
 • Controlefase/slotfase

Gevolgen van “leren leren” voor jaarplan

en evaluatie

leren leren in de motivatiefase
“leren leren” in de motivatiefase
 • Lln laten verwoorden: hoe vorige les geleerd?
 • Zichelf kunnen motiveren tot het volgen van een les: bepaalt de kwaliteit van hun leren
 • Lln laten formuleren waarin zij goed zijn en waarin niet: verklaring zoeken daarvoor
leren leren in de verwervingsfase
Leren leren in de verwervingsfase
 • Lln laten plannen, zich oriënteren, info structureren en zichzelf leren toetsen
  • Bruikbare leren leren vaardigheid in PGO (= probleem gestuurd onderwijs)
 • Lln tijd laten om te reflecteren
 • Lln laten afvragen waar zij nieuwe leerinhouden reeds zijn tegengekomen
 • Teksten laten schematiseren
  • Via sleutelbegrippen-relateren tot plan, structuur of tabel
 • Eigen mening/redenering laten opbouwen en verwoorden
leren leren in de verwerkingsfase d i inoefenfase
Leren leren in de verwerkingsfased.i. inoefenfase
 • Na oefening diverse oplossingsstrategieën door lln laten verwoorden, t.o.v elkaar afwegen, lessen daaruit trekken voor toekomst
 • Lln leren een stapsgewijze oplossingsstrategie eigen te maken – leraar heeft hierin modelfunctie
 • Falen niet laten wijten aan onkunde lln maar aan gebrekkige aanpak/strategie
leren leren in de controle slotfase
Leren leren in de controle-/slotfase
 • Lln verbeteren zelf hun toets en doen aan fouten-analyse en formuleren een alternatief om fouten te vermijden in de toekomst
 • Fouten niet per sé extern attribueren
 • Lesdoelen door lln zelf laten formuleren
 • Lln laten stilstaan bij belangrijke leerinzichten van deze les
 • Lln laten nadenken over prioriteiten in weekplanning
 • Schoolagenda leren gebruiken als planningsinstrument
consequenties van leren leren voor jaarplan en evaluatie
Consequenties van “leren leren”voor jaarplan en evaluatie
 • Leerstof minder als doel op zich beschouwen maar als middel tot …
 • In vakvergadering nadenken over de implementatie
 • Kan pas geëvalueerd worden indien er effectief in de les aan gewerkt is
 • Procesmatig karakter van evaluatie meer benadrukken
 • Bewust zijn van grotere taakbelasting

voor leerkracht en leerlingen

=planlast!

toepassing leren leren bij projectietekenen
Toepassing “leren leren” bij projectietekenen
 • Maak “taakbladen” met links de opgaven en rechts ruimte om oplossingen te zoeken
 • Aan de keerzijde (of elders) staan de resultaten gefaseerd voorgedrukt
 • Alzo de nodige feed back voor lln om uit te zoeken waar fout en door te zetten tot de oplossingswijze gevonden is (zelfregulering)
 • Zelfstandig persoonlijk werk of groepswerk is mogelijk
 • Lkr is beschikbaar om even bij te sturen waar nodig of om hints geven door gerichte vraagstelling
 • Alzo kan het denkwerk van de lln weer in gang schieten
  • Taak leraar niet minder maar anders
leerlijn esthetica
Leerlijn esthetica

Te doorlopen leeractiviteiten om de inhoud te kunnen verwerken:

 • Informeren en demonstreren(verzamelen van beelden bij het bespreken)
 • Relateren-structureren-concretiseren

(semantische analyse)

 • Relateren(aanbrengen buiten-tekstuele informatie)
 • Kritisch verwerken(opbouwen van een interpretatie)
 • Daarbij expliciteren van
  • Cognitieve verwerkingsactiviteiten (analyseren, selecteren ..)
  • Metacognitieve regulatieactiviteiten (planning, zelfcontrole..)
 • Volgende stap: begeleiden van zelfstandig werk: lln ondersteunen in zelfstandig uitvoeren van CV en MR
 • Leren leren wordt: diepe vakoverschrijdende leerlijn
toepassing leren leren voor esthetica
Toepassing “leren leren” voor esthetica

Opdracht:

De leerlingen krijgen een pakketje info dat zodanig is opgesteld dat ze zelfstandig kunnen doorwerken

met opdracht: maak samenvattend schema volgens gegeven richtlijnen

met als bijlage: teksten met uitspraken; in elke uitspraak zit een fout; deze moet onderlijnd en verbeterd worden.

Deze stijl van evalueren kan ook bij een test of proefwerk aangewend worden.

Afspraken:

strikte timing naar wat kennen, hoe presenteren, hoe verloopt quotering?

toepassing leren leren en ict in esthetica
Toepassing “leren leren” en ICT in esthetica

Opdracht:

“Bezoek op internet minimum een drietal sites en maak daarrond een verantwoorde synthese”

Vrij complexe opdracht met enkele vraagjes:

 • Hoe leer je lln zoeken op het web? Moet je sites opgeven,
 • Hoe leer je lln kritisch omgaan met artikels en de waarde van hun bronnen inschatten?
 • Hoe onderscheiden zij amateuristische egotripperij of misleidende propagande van degelijk professioneel werk?
 • Hoe leer je hen een geïntegreerde tekst maken die steunt op informatie uit verschillende bronnen?
 • In welke mate aangeven dat zij citeren en hoe aan bronvermelding doen
 • Volgens welke criteria ga je evalueren, en waar ligt de cesuur?
 • Hoe ga afschrijverij vaststellen en sanctioneren?
vakdidactische lijn voor plastische opvoeding
Vakdidactische lijn voor plastische opvoeding
 • Bedenk een originele opdracht: moet lln uitdagen om iets boeiends en oorspronkelijks te maken
 • Formuleer een beeldende probleemstelling waarin lln zich kunnen inleven
 • Inbreng kunsthistorie: niet uitputtend
  • Kunstwerk kiezen: verwijzen naar essentie opdracht
  • Centrale vraag: verhaal kunstenaar, hoe vormgegeven, via bevraging
 • Opdracht in deelstappen uitschrijven: lln heeft een overzicht en kan plannen
  • Alzo beeldend proces laten plaatsgrijpen dat leidt tot een product: het kunstwerk
 • Lesdoelen classeren en formuleren
 • Leerinhoud: vakspecifieke kant van de zaak
  • Beeldaspecten: licht, kleur, ruimte en vorm/materialen en technieken
 • Beoordelingscriteria relateren aan gestelde doelen: proces en product
hoe project leren leren laten slagen
Hoe project “leren leren” laten slagen?
 • “leren leren” vereist een horizontale integratie en leerlijnen opbouwen over de drie graden heen
 • Meer dan een opknapbeurt van het jaarplan voor je vak
 • De gehele school moet achter het project staan
 • Leeractiviteiten stimuleren op de “werkvloer” in elke les met een leerinhoud of bij overbrengen van vaardigheden
 • Niet geïsoleerd maar geïntegreerd met een inhoud aanbieden
 • Denk eraan: inspanningsverplichting
algemeen besluit
Algemeen besluit
 • Leren leren: van tips voor goed studeren naar leerstijlgebonden studiebegeleiding
 • D.i. een permanente bekommernis
 • Geïntegreerde leerlijn over de drie graden dwz

ingebouwd in de leerstof, in elk vak in elke graad

 • Leren leren: moet frequent en systematisch aangeboden worden via regelmatige training
 • Cognitieve verwerkingsactiviteiten inlassen
  • Analyseren, selecteren, memoriseren, herhalen, concretiseren, toepassen, structureren, relateren en kritisch verwerken
 • Metacognitieve regulatieactiviteiten voorzien
  • Oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren, reflecteren
veel succes

Veel succes

Ten voeten uit!

ad