Download
volonteri sindrom sagorevanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOLONTERI Sindrom sagorevanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOLONTERI Sindrom sagorevanja

VOLONTERI Sindrom sagorevanja

495 Views Download Presentation
Download Presentation

VOLONTERI Sindrom sagorevanja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VOLONTERISindrom sagorevanja Nataša Todorović

  2. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Radni ili profesionalni stes označava neusaglašenost između zahteva i organizacije rada u odnosu na mogućnosti, želje i očekivanja. Psihičke posledice rada sa bolesnim ljudima označavaju se sa tri pojma: • Posredna (sekundarna) traumatizacija, psihički učinci rada sa bolesnim: posledice su snažna empatija i identifikacija. • Protivtransfer javljanje vlastitih osećanja i misli pomagača podstaknutih iskustvom • Sindrom sagorevanja (pripadnici profesija i neprofesionalci koji pomažu ljudima)

  3. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Mogući znaci upozorenja: • Osećaj telesne i emocionalne iscrpljenosti • Gubitak osećanja lične vrednosti • Negativizam • Gubitak interesovanja, cinizam,neosetljivost • Osećaj bespomoćnosti i beznađa, pesimizam • Razdražljivost i niska tolerancija na frustracije • Rigidnost, neprilagodljivost • Učestali sukobi i agresivni ispadi • Povlačenje u socijalnim odnosima

  4. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Povećana upotreba alkohola, duvana, stimulansa • Povećan ili smanjen apetit • Izostajanje sa posla • Osećaj opšte slabosti • Učestalo poboljevanje • Preosetljivost na nadražaje, zvuke, mirise, toplotu • Teškoće u komunikaciji • Problemi sa spavanjem • Gubitak seksualnog interesa, problemi • Telesni simptomi: glavobolje, bolovi u leđima, poteškoće u disanju

  5. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Tri aspekta: • Telesno iscrpljenje (istrošenost, hronični umor, poteškoće u spavanju) • Emocionalno iscrpljenje (bespomoćnost, beznadežnost, depresivnost, životno zadovoljstvo smanjeno) • Mentalno iscrpljenje (negativan stav prema bolesniku/porodici, timu, emocionalno udaljavane, može da se prelije na privatno područje života)

  6. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Faze sagorevanja: • Radni entuzijazam (preterani, neumorni, nerealna očekivanja brzog postignuća, preveliko ulaganje, radi duže, ne dopušta sebi odmor) • Faza stagnacije (domeni posla nisu onakvi kako je očekivao,stanje osjećenosti, frustracije, razočarenje, sumnja u sebe, povlačienje i izolacija) • Emocionalno povlačenje i izolacija (dublje udaljavanje i doživljavanje posla kao besmislenog i nevrednog, znaci telesne iscrpljenosti) • Apatija gubitak životnih interesa (znaci depresije jasno uočljivi, motivacija potpuno iscrpljena)

  7. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Izvori sagorevanja pomagača: unutrašnji i spoljašnji • Unutrašnji zavise od ličnosti pomagača (nerealna očekivanja, preterana identifikacija, potreba za stalnom kontrolom situacije, preterana vezanost i osećaj da snosimo odgovornost, identifikacija sa poslom, da on postaje smisao života, neprepuštanje, preterana upornost, rigidnost, neadekvatno korišćenje vremena, pomanjkanje redosleda prioriteta, osećaj nekompetentnosti). • Za radne uslove (neodgovarajući mikroklimatski uslovi, pomanjkanje privatnosti i stalna izloženost, nedostatak mesta za vođenje poverljivih razgovora) • Za organizaciju (svakodnevno provođenje vremena sa osobama koje prati, prevelika odgovornost u odnosu na raspolive mogućnosti, nepostojanje odmora tokom dana,nejasna organizaciona struktura, nejasna podela posla, pojava preklapanja)

  8. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Za odnose unutar tima (pomanjkanje jasne filozofije i vizije njenih ciljeva, pomanjkanje povratnih informacija o postignućima i planovima, nepostojanje formalnog i stvarnog pružanja lične i profesionalne pomoći pomagačima, nepostojanje duha zajedništva i pripadnosti timu) • Za vrstu pomagačevog posla ili karakteristike ljudi kojima pomaže (veliki broj osoba kojima pomaže, puno problema bez zadovoljavajućeg rešenja, emocionalna iscrplenost zbog stalne svesti o problemima koje imaju osobe koje prati, opasnost od tih osoba da ih može fiziški ugroziti, sličnost iskustva)

  9. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Imaginacija-tehnike relaksacije • Prepoznavanje misli i racionalno mišljenje, pozitivno mišljenje • Meditacija • Organizacija vremena • Traženje i prihvatanje pomoći • Postavljanje granica • Edukacija TRAŽENJE POMOĆI NIJE ZNAK SLABOSTI.Odličan način da se dobro brinemo o sebi

  10. Sindrom sagorevanjaBURNOUT BRIGA O TELU • Spavanje (uspostavljanje ritma bez hipnotika, zabrana poslepodnevnog odmora ili ležanja u toku dana) • Tehnike relaksacije • Ishrana (neredovni obroci znak nedostatka brige osebi, dobijate ili gubite na težini) • Odmor/rekreacija, pronaći vreme za odmor • Uživanje u životu TRAŽENJE POMOĆI NIJE ZNAK SLABOSTI.Odličan način da se dobro brinemo o sebi