Szervezet talak t si kulcsmentorok
Download
1 / 19

Szervezet-átalakítási kulcsmentorok - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Szervezet-átalakítási kulcsmentorok. Andor Csaba Bogdán Ágnes Fodor Valéria Gruiz Katalin Marketti Judit Szollár Zsuzsanna Vályi Réka 2012. december 13. A szervezet-átalakítási kulcsmentor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szervezet-átalakítási kulcsmentorok ' - sol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szervezet talak t si kulcsmentorok

Szervezet-átalakítási kulcsmentorok

Andor Csaba

Bogdán Ágnes

Fodor Valéria

Gruiz Katalin

Marketti Judit

Szollár Zsuzsanna

Vályi Réka

2012. december 13


A szervezet talak t si kulcsmentor
A szervezet-átalakítási kulcsmentor

A szervezet-átalakítási kulcsmentor az a személy, aki a megbízóval és a szervezet vezetésével egyeztetve

koordinálja, monitorozza, minőségbiztosítja

a kiváltással kapcsolatos tudás integrálását az intézmény szervezeti és szakmai életébe,

támogatja az új típusú működés kialakítását,

befolyást gyakorol szervezet-átalakítási, fejlesztési célok megvalósulását biztosító folyamatra.


A szervezet talak t si kulcsmentor1
A szervezet-átalakítási kulcsmentor

Célja:

Biztosítani a céloknak, értékeknek, terveknek való megfelelést.

Hatásköre:

Folyamat-tanácsadási tevékenységet végez, döntési jogköre nincs.

Betekinthet az intézményt leíró, ill. a változtatási folyamatban keletkező szervezeti dokumentumokba, nyomon követve a változtatási folyamatot; Javaslatot, ajánlásokat tehet a projekt rögzített keretein belül; Szakmentori erőforrások igénybevételét koordinálja, nyomon követi;

A kívánatos paraméterektől való eltéréseket jelzi, konfliktusok esetén az FSZK felé eszkalál.

Felelős:

Apályázat megvalósítása során a kiváltási program helyi megvalósításának megfelelő szakmai minőségéért, ezen belül a szervezeti működést leíró ún. hard elemek megfelelő kialakításáért a vezetői teammel és a fenntartóval közösen.


A szervezet talak t si kulcsmentor m k d si ter lete

Struktúra

(Structure)

Stratégia

(Strategy)

Rendszerek

(Systems)

Közös értékek

 • (SharedValues)

Vezetési stílus

(Style)

Képességek

(Skills)

Személyzet (Staff)

A szervezet-átalakítási kulcsmentor működési területe

Hard elemek


A szervezet talak t si kulcsmentor tev kenys gei
A szervezet-átalakítási kulcsmentor tevékenységei

 • Mentorhálózatban való működés

 • Információgyűjtés és információfeldolgozás

 • Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés a szervezet vezetőjével, projektmenedzserrel

 • Szervezeti változtatások tervezésének minőségbiztosítása

 • A szervezeti változtatások megvalósításának minőségbiztosítása

 • Együttműködés a többi kulcsmentorral, szakmentorral, külső szolgáltatókkal


A szervezet talak t si kulcsmentor feladatai
A szervezet-átalakítási kulcsmentor feladatai

 • Felkészülés, tájékozódás, a feladat pontosítása

 • Kulcsmentor-team megalakításában közreműködés

 • Az intézmény megismerése

  • Kapcsolatfelvétel az intézmény vezetőjével, projekt-menedzserrel

  • Az intézmény megismerése (információk begyűjtése)

  • Fenntartó elvárásainak megismerése

 • Mentori munkaterv elkészítése

  • Szakmentorokkal egyeztetés

 • Belső szerződés kötése az intézmény vezetőjével, fenntartójával


A szervezet talak t si kulcsmentor feladatai1
A szervezet-átalakítási kulcsmentor feladatai

 • Szervezet-fejlesztési folyamat tervezésének minőségbiztosítása

 • Diagnózis minőségbiztosítása

 • Szolgáltatási térkép elkészítésének minőségbiztosítása

 • Szervezet- átalakítási terv minőségbiztosítása

 • Szervezeti változtatások végrehajtásának minőségbiztosítása

 • Projektzárás, a tapasztalatok összegzése


Mentorok sz m ra ny jtott tud s inform ci kompetencia
Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia

Valamennyi mentorcsoport számára:

 • Konkrétan, a projekt folyamathoz kapcsolódóan:

  • A szervezet átalakítási folyamat lépései, tervezett szerepek, feladatok, felelősségek, inputok, outputok, kritikus tényezők.

 • Általában, kompetencia szinten, a közös munka során modellezés, példamutatás során átadva:

  • A tevékenységekhez szükséges teljesítmény- és cselekvési, kognitív, személyes hatékonysági, támogatói, befolyásolási, vezetői, kommunikációs, személyközi, kulturális, vállalkozói, folyamatszervezési, etikai, humán kompetenciák (részletesen ld. Kompetenciák).


Mentorok sz m ra ny jtott tud s inform ci kompetencia1
Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia

Stratégiai szakmai mentorok

 • A szemléleti és szakmai szemléletváltás szervezeti előzményei, eddigi gyakorlat, adottságok, szokások

 • A változtatás esélyei, kilátásai a szervezeti feltételek megvalósíthatósága szempontjából

  Intézményvezetőt támogató coach

 • Az átalakítás konkrétabbá, megfoghatóbbá tételéhez szükséges információk (miben lesz más a szervezet, pontosan mire kell felkészülnie a vezetőnek?)

 • A sikeres átalakításhoz szükséges kritikus vezetői kompetenciák megadása

 • Az átalakítási folyamat során azok a jelentős vezetői feladatok meghatározása, amelyekre fel kell készíteni a vezetőket

  Rehabilitációs szakmérnök mentorok

 • A beruházás során a rehabilitációs és környezeti tényezőket érintő szervezeti kockázatokról információk (pl. vezetők döntési képessége, várható változtatási igények)

 • Az épületekben várhatóan zajló tervezett tevékenységekről , a lakók összetételéről és ezek tervezett időtávjáról szóló információk


Mentorok sz m ra ny jtott tud s inform ci kompetencia2
Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia

Szupervízor – coach mentorok

 • Az átalakítás konkrétabbá, megfoghatóbbá tételéhez szükséges információk (miben lesz más a szervezet, pontosan mire kell felkészülnie a dolgozóknak?)

 • A sikeres átalakításhoz szükséges kritikus dolgozói kompetenciák megadása

 • Az átalakítási folyamat során azok a jelentős vezetői feladatok meghatározása, amelyekre fel kell készíteni a dolgozókat

  Szervezeti, működési mentorok

 • Konkrét feladatvégzéshez szükséges információk, követelmények, igények (pl. milyen iratminta, munkaköri leírás, szerződésminta, szervezeti dokumentum, eljárás készüljön)

  Foglalkoztatási mentorok

 • A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szervezeti feltételek meghatározása

 • A foglalkoztatáshoz kapcsolódó dolgozói és vezetői feladatok, szerepkörök, felelősségi körök, eljárások meghatározásához információ átadás


Mentorok sz m ra ny jtott tud s inform ci kompetencia3
Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia

Képzési mentorok (dolgozók)

 • Szükséges készségfejlesztési, szemléletformálási, ismereti igények és új eljárásokkal kapcsolatos képzési igények, szükséges anyagok, információk megadása

 • Szervezeti jellegű előzmények, a motivációs háttér és igények megértéséhez

 • Hosszabb távú képzési programok kidolgozásához a szükséges szervezeti feltételek meghatározása

  Képzési mentorok (lakók)

 • A lakók képzésének eredményességéhez kapcsolódóan, a dolgozók és vezetők szerepeivel, feladataival, hozzáállásával kapcsolatos szervezeti információk, ismeretek átadása

  Támogatási szükségletfelmérő mentorok

 • A felmérés eredményességéhez kapcsolódóan, a dolgozók és vezetők szerepeivel, feladataival, hozzáállásával kapcsolatos szervezeti információk, ismeretek átadása


A szervezet-átalakítási kulcsmentor kompetenciái

 • Általában, kompetencia szinten, a közös munka során modellezés, példamutatás során átadva:


Kulcskompetenci k
Kulcskompetenciák

Kommunikáció – kommunikálni, kapcsolatba lépniés kapcsolatot tartani a kulcs- és szakmentorokkal, az intézményvezetővel, ill. az intézmény vezetésével annak érdekében, hogy az intézmény átalakulási, fejlődési és működési területei/ lehetőségei kiaknázásra kerüljenek.

Személyközi kompetenciák (társas – és interakciós kompetencia) – személyközi készségek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez.

Kulturális kompetencia – a gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezése.

Vállalkozói kompetencia – a változás kiváltására való törekvés, a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képessége:beavatkozni és szolgáltatást (segítséget) nyújtani a változások elérése érdekében, a megfelelő szintű támogatás biztosítása révén.


Kulcskompetenci k1
Kulcskompetenciák

Folyamat-, folyamatszervezési kompetencia (témák, időzítés, felmérés és tervezés): partneri együttműködésben felmérni és áttekinteni az intézményi kultúrát, az ott dolgozó szakemberek, valamint kliensek értékrendjét, körülményeit, tapasztalatait, motivációját, hogy megtervezhető legyen az átalakulási folyamat, szükségleteikre, elvárásaikra, feladataikra és felelősségvállalásukra adott válaszok.

Etikai- és humánkompetencia: elősegíteni, hogy az intézmény szakemberei lehetőséget kapjanak saját erejük, képességük és tudásuk bővítésére, megerősítésére, felhasználására, amivel képessé válnak a változásra.

Áttekintőképesség, rendszerszemlélet: hozzájárulni a szervezetben folyó munkához.

Menedzsment- és teljesítménykompetencia: saját képességeiket szakmai kompetenciájuknak fejlesztése érdekében irányítani és értékelni.

Digitális kompetencia – az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek.


Tudástartalom

 • A kiváltással kapcsolatos emberi jogi háttér

 • Az intézményi férőhely-kiváltásával kapcsolatos nemzetközi kutatások, modellek tapasztalatai,

 • Az EU-s stratégiák, szabályzók, szakmai ajánlások

 • A hazai jogszabályok, stratégiák,

 • A hazai intézményrendszert feltáró és a férőhely kiváltással kapcsolatos kutatások eredményei,

 • A pályázati rendszer, a pályázatban foglalt elvárások és keretrendszer,

 • A szolgáltató szervezetek jelentősége, funkciója és a terület kulcsfaktorai,

 • A lakhatás és életminőség biztosításának kontextusa,


Tudástartalom

 • Az intézményi kiváltásban érintettek értékrendje, fogalomrendszere,

 • Az érintettek (fogyatékos személyek, pszichoszociális fogyatékossággal élők és a szerhasználó emberek) jogai, valamint szükségletei,

 • Az átalakulás folyamatát meghatározó alapelvek, alapértékek,

 • Terület specifikus kommunikáció,

 • Az átalakulás folyamatát meghatározó alapelvek, alapértékek,

 • Szervezeti, vezetési ismeretek, szervezet-fejlesztési ismeretek,

 • A szervezet-átalakítási és szervezetfejlesztési folyamatok koordinálása,

 • A mentorhálózatban elfoglalt helye, szerepe, feladatai, felelőssége.


Megval s that s gi tanulm ny swot
Megvalósíthatóságitanulmány – SWOT

LAKÓKÖRNYEZETBE INTEGRÁLT MINŐSÉGI KIVÁLTÁS


Kulcsmentorok kiv laszt sa swot
Kulcsmentorok kiválasztása –SWOT

LAKÓKÖRNYEZETBE INTEGRÁLT MINŐSÉGI KIVÁLTÁS SZAKMAI MENTORÁLÁSA


Köszönjük a figyelmet!

Andor Csaba

Bogdán Ágnes

Fodor Valéria

Gruiz Katalin

Marketti Judit

Szollár Zsuzsanna

Vályi Réka


ad