slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE VALKERIJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE VALKERIJ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

DE VALKERIJ - PowerPoint PPT Presentation

sofia
183 Views
Download Presentation

DE VALKERIJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2. DE BOUW VAN DE ROOFVOGEL 3. BENODIGDHEDEN VOOR DE VOGELS. 1. DE GESCHIEDENIS DE VALKERIJ 4. HOE WORD IK VALKENIER? 7. VOND JE DIT INTERESSANT? 5. HET TRAINEN VAN DE VOGEL. 6.VERZORGING VAN DE VOGELS.

  2. 1. DE GESCHIEDENIS

  3. 2. DE BOUW VAN DE ROOFVOGEL

  4. 3. BENODIGDHEDEN VOOR DE VOGELS

  5. 4. HOE WORD IK VALKENIER?

  6. 4. HOE WORD IK VALKENIER? BELANGRIJK STAGE KENNIS EXAMEN VALKENIERS- VERGUNNING LIJST

  7. 5. HET TRAINEN VAN DE VOGEL

  8. 6. DE VERZORGING VAN DE VOGEL VOLGEWICHT VLIEGGEWICHT JACHTGEWICHT

  9. 7. VOND JE DIT INTERESSANT?