slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Consell de Govern de 19 de setembre de 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Consell de Govern de 19 de setembre de 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Consell de Govern de 19 de setembre de 2014. Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari. Punt de partida.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Consell de Govern de 19 de setembre de 2014' - tevy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Consell de Govern de 19 de setembre de 2014

slide2
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Punt de partida

 • D’ençà que s’inicià la tasca normativa de la CAIB, l’any 1983, s’han publicat al voltant de 400 normes amb rang de llei i 4.500 reglaments, dels quals devers 300 i 1.600, respectivament, estan actualment en vigor.
 • L’Institut d’Estudis Autonòmics va rebre l’encàrrec del Govern de dur a terme, en coordinació amb les conselleries, una anàlisi exhaustiva de totes les normes dictades per conèixer la situació de l’ordenament jurídic autonòmic.

19/09/14

Pàgina 2

slide3
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Per què una Llei de racionalització i simplificació?

L’informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics detecta dos grans problemes en l’ordenament jurídic actual:

Contaminació legislativa

Manteniment d’un gran nombre de normes que no han estat derogades expressament, tot i que ja no s’apliquen perquè han perdut el seu objecte, estan en desús, n’ha vençut el termini de vigència o han estat derogades tàcitament

Múltiples modificacions que dificulten la consulta

Multitud de normes que s’han modificat reiteradament i, a més, mitjançant instruments normatius diversos, la qual cosa obliga l’operador jurídic a una exhaustiva tasca de recerca pels successius butlletins oficials per tal d’esbrinar quin és el text actualment en vigor.

19/09/14

Pàgina 3

slide4
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Objectius del Projecte de Llei

 • Millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic
 • Simplificar la profusió de normes existents
 • Facilitar l’accés de la ciutadania i dels operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents

19/09/14

Pàgina 4

slide5
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Què implica aquesta Llei?

1.- La derogació expressa de totes les normes en desús, obsoletes o que han perdut el seu objecte o finalitat

2.- L’autorització al Govern per aprovar, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, els texts refosos de les lleis que s’han modificat de manera successiva i dispersa

3.- L’encàrrec al Govern perquè elabori, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la nova Llei, les versions consolidades de les normes reglamentàries que s’han anat modificant repetidament en aspectes substancials

19/09/14

Pàgina 5

slide6
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Al voltant de 250 normes afectades

2 lleis

Derogació expressa

223 decrets

7 lleis

Lleisper ser refoses

Reglaments per ser consolidats

11 decrets

19/09/14

Pàgina 6

slide7
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Un nou concepte de text consolidat d’un reglament

Es modifica la Llei del Govern per introduir el concepte de text consolidat d’un reglament i el procediment que s’ha de seguir per aprovar-lo

Existeixen decrets que han sofert successives modificacions en el seu articulat. Es tracta, per tant, d’aprovar una única versió, amb plena validesa jurídica, per tal de facilitar el coneixement i l’aplicació de la norma per part de la ciutadania.

Per facilitar aquesta consolidació, es crea un procediment simplificat en el qual es redueixen els terminis de la majoria dels tràmits i se n’ometen uns altres que perden el seu sentit una vegada van passar els tràmits corresponents en el seu moment

19/09/14

Pàgina 7

slide8
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Lleis que s’han de refondre

 • Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües
 • Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d’Innovació Tecnològica
 • Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears
 • Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
 • Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balear
 • Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears
 • Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

19/09/14

Govern de les Illes Balears

Pàgina 8

slide9
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Decrets que s’han de consolidar (1)

 • Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el Registre de Contractistes
 • Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen la formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 • Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears

19/09/14

Govern de les Illes Balears

Pàgina 10

slide10
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Decrets que s’han de consolidar (2)

 • Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió
 • Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del sistema de Salut de les Illes Balears
 • Decret 31/2006, de 31 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de televisió local per ones terrestres en l’àmbit territorial de les Illes Balears
 • Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

19/09/14

Govern de les Illes Balears

Pàgina 11

slide11
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Decrets que s’han de consolidar (i 3)

 • Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació
 • Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

19/09/14

Govern de les Illes Balears

Pàgina 12

slide12
Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari

Normes que es deroguen expressament

 • Llei 6/1988, de 25 de maig, per la qual es modifica l’apartat 6 de l’article 228 de la Llei del sòl
 • Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de carns fresques
 • Fins a 223 decrets que podeu consultar en el Projecte de llei que s’ha penjat a la web a hisendaipressuposts.caib.es

19/09/14

Govern de les Illes Balears

Pàgina 13

ad