O scrisoare pierdut ă de I.L. Caragiale - PowerPoint PPT Presentation

snowy
o scrisoare pierdut de i l caragiale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O scrisoare pierdut ă de I.L. Caragiale PowerPoint Presentation
Download Presentation
O scrisoare pierdut ă de I.L. Caragiale

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
O scrisoare pierdut ă de I.L. Caragiale
146 Views
Download Presentation

O scrisoare pierdut ă de I.L. Caragiale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. O scrisoarepierdută de I.L. Caragiale -comedie-

  2. CÓMIC, -Ă, comici, -ce, adj., subst. 1. Adj. Care aparţinecomediei, de comedie, relativ la comedie.♦ Care provoacărâsul; hazliu, ridicol. 2. S.m. Actor care interpreteazăroluri de comedie. 3. S. n. Categorieesteticăîn a căreisferăintrăactele, situaţiilesaupersonajele din viaţăsau din artă care provoacărâsul; ceeaceconstituietemeiulridicolului; parte hazlie, element sauefect comic, notăridicolăpe care o reprezintăcevasaucineva.—Din fr. comique, lat. comicus DEX

  3. UMÓR s.n. Înclinarespreglumeşiironii, ascunse sub o aparenţă de seriozitate; manifestarepringlumesauprinscris a acesteiinclinaţii; p.ext. veselie, haz. ♦ Categorieesteticăce constăînsubliniereaincompatibilităţii şiabsurdităţii laturilorunorsituaţiiîn general fireşti. [Var.: humor s.n]—Din fr. humeur, humour. Cf. engl. Homuor DEX

  4. IRONÍE, ironii, s.f. Vorbă, frază, expresie, afirmaţie care conţine o uşoarăbatjocură la adresacuivasau a ceva, folosind de obiceisemnificaţiiopusesensuluilorobişnuit; zeflemea, persiflare. ♦ Expr. Ironiasorţii=jocneaşteptat al întâmplării.—Din fr. ironie, lat. ironia DEX

  5. SURSE ALE COMICULUI Comic al situaţiilor: rezultat din fapteneprevăzuteşi din prezenţaunorgrupuriinsolite( triunghiul conjugal Zoe—Trahanache —Tipătescu, cuplulFarfuridi--Brânzovenescu), din prezenţaîncurcăturilor, a coincidenţelor etc.

  6. Comic al caracterelor: prezenţaunorpersonaje de tipul păcălitorului păcălit, al beţivului, al bărbatuluiîncornorat, al bătrânuluisenil, al slugoiului

  7. Comic de limbaj: prinprezenţanumeroaselorgreşeli de vocabular : famelie, renumeraţie, bampir, adrisant; prinîncălcarearegulilorgramaticaleşi ale logicii: “Dupălupteseculare care au durataproape 30 de ani” (contradicţiaîntermeni); “Industriaromânăesteadmirabilă, e sublimă, putemzice, darlipseşte cu desăvârşire” (asociaţieincompatibilă); “un popor care nu merge înaintestăpe loc” (truismul) printicurileverbale;

  8. Comicul de nume: Trahanache—”Numeleluisugereazăzaharisealaşicapacitatea de a se modelauşor (trahanauae o cocămoale).” G.Ibrăileanu Pristanda –”Numelepersonajului, luat de la un jocmoldovenescîn care se bate pasulîntr-o parte şialta fără să se porneascăniciunde” G.Ibrăileanu Farfuridi—Brânzovenescu AgamiţăDandanache

  9. Comediaeste o specie a genului dramatic care provoacărâsulprinsurprindereamoravurilor, a unortipuriumanesau a unorsituaţiineaşteptate.