Download
grupa 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupa 3 PowerPoint Presentation

Grupa 3

224 Views Download Presentation
Download Presentation

Grupa 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Grupa 3 Proiect Trăsăturile nuvelei - Două loturi - de I.L Caragiale

  2. - Nuvela - • Nuvela este o specie a genului epic în proză, de dimensiuni medii, cu un singur fir narativ şi cu un conflict concentrat care implică un număr redus personaje, prezentateîn mediullor de viață. • In nuvelămodul de expunere dominant estenaratiunea.Apar, de asemenea, descrierea, dialogulsimonologul.

  3. NUVELA Caracteristici: - autorulîșiexprimăîn mod indirect ideile , sentimentele ; - dimensiune , întreschițăși roman ; - un singur fir narativ ; - acțiunearespectămomentelesubiectului; - se desfășoarăîntr-un timpmaiîndelugatșiînlocuridiferite ; - timpulșispațiulsuntlimitate ; - intrigaesterigurosconstruită , genereazăconflicteputernice ; - relațiadintrenaratorșipersonajetindespreobiectivitate ; - personajul principal este complex caracterizat ; - accentul e pus maimultpedefinireapersonajului ; - personajele au caractereputernice ; - narațiuneapredomină , dar se îmbină cu dialogulși cu descrierea.

  4. 2 Loturi Despre nuvelă ... de I.L Caragiale • Nuvela "Douăloturi" de Ion Luca Caragiale, a fostpublicatămaiîntâi în "Gazeta săteanului„ în anul 1889 sub titlul de "Douabiletepierdute„ și apoiinclusă în volumul "Momente și schițe", apărut în 1901 sub numele său actual. • Tema nuvelei realiste "Două loturi" de I.L.Caragiale o constituie drama omului obişnuit, al cărui destin este situat la limita dintre comic şi tragic. Locul primordial îl ocupă stările sufleteşti ale eroului, aflat într-un moment esenţial al vieţii, când şansa i-ar putea schimba anonimatul în care se zbate, în această nuvelă, Caragiale pune accent pe tragedia psihologică a personajului, reieşită din îmbinarea visului cu realitatea, zbuciumul lăuntric al eroului fiind construit cu o lucidă ironie. • Titlul nuvelei "Două loturi" semnifică - simbolic - şansa pe care omul obişnuit poate avea la un moment dat în viaţa lui. Speranţa că soarta s-ar putea schimba printr-un noroc pe care-l ignorase până atunci este concretizată prin două bilete de loterie ce ar fi putut fi câştigătoare, dacă legea firii n-ar hotărî implacabil destinul fiecărui om.

  5. Momentele Subiectului -Intriga -Nuvela se numarăprintreputineleopereliterare al cărorsubiect începecu intriga,din care aflamdesprecăutariledisperate ale luiLefterPopescuîn scopulgăsiriibiletelor de loterie. - Expozițiunea -      Din expozițiuneaflăm ca Leftersi-a cumpărat 2 bilete de loterie cu baniîmprumutatide la căpitanulPandele.Lefteresteanunțat de căpitan căbiletelesuntcâștigătoare.Bucuros,Leftercautăbiletele,darnu le maigăsește. 

  6. Momentele Subiectului - Desfăsurareaactiunii -Urmeazădesfășurareaactiuniiîn care Lefter,disperat,răscoleștetoatăcasa pentru a găsiloturile,darnu dăde ele.La un moment dat,Lefterîșiaduceamintecă lăsasebileteleîntr-o jachetacenușie.Fugerepedesăcautebiletele,darsoțiasaiîspunecă vândusejachetaunortigănci.Intr-o criza de nervi,spargetoatefarfuriilesipleacaîn căutareatigăncilor,daresteînjositșiagresat de acestea.Totușireușește sărecuperezejacheta,darnu sibiletele.Leftera lipsitmaimulttimpde la serviciu șiestesomatsătreacape la ministerulundelucra. - Punctul culminant -Acțiuneaatingepunctul culminant când, întorcându-se la slujbă găseștebileteleintr-un dosar.Bucuros,Lefter își dămulțumitdemisiașiapoifuge la loterie.Ajunsacolo,aflăde la funcționar căbiletelesuntinvalide.In acel moment devineagresivsiîși manifestăregretul. - Deznodămant -Îndeznodământ autorullasă cititorulîn suspans,spunând cănu știe ce s-a întâmplatcu personajeledespre care a vorbit.

  7. Momentele Subiectului Opera începe cu căutarea biletelor presupus câștigătoare în casă . Aceasta constituie intriga . Din planul prezent , naratorul se întoarce în timp , cu trei seri în urmă , pentru a prezenta expozițiunea . Lefter Popescu a cumpărat două bilete de la loterie cu bani împrumutați de la Căpitanul Pandele , pentru a înlătura ghinionul . Desfășurarea acțiunii reia firul evenimentului prezentând agitația din casa lui Lefter pentru găsirea biletelor . După trei zile de căutări își amintește că ar fi lăsat biletele într-o jachetă pe care soția a dat- o în schimbul a zece farfurii . Sparge farfuriile și pleacă acasă la chivuțe . Țiganca recunoaște că a luat jacheta , dar nu știe nimic de bilete . Acestea sunt duse imediat la poliție și interogate . La berărie Lefter se îtălnește cu șeful său , care-l mustră pentru absența de la serviciu . După eliberarea țigăncilor , Lefter decide să le mai viziteze o dată , dar e alungat de acestea Ajuns acasă , găsește un bilet de la un amic , în care e informat că șeful e decis să-l destituie . Punctul culminant se declanșază , când a doua zi la serviciu își găsește biletele în paginile dosarului cu sfacerea Goldstein . Fericit își dă demisia , dar ajuns la încasarea sumelor , vede că biletele erau inversate . Deznodământul are două ipoteze : În prima variantă Lefter înnebunește , plimbându - se prin fața Observatorului și rostind ,, VICEVERSA “ , iar soția lui ajunge o măicuță bătrână , care adună chioburi . În a doua ipoteză , naratorul mărturisește că nu mai cunoaște de stinul personajelor .

  8. Schemă de analiză • Introducere; • Tema; • Titlul; • Definiția nuvelei; • Demostrația; • Concluzia.

  9. Exprimarea opiniei (10-15 rânduri) În opinia mea, opera literară Două loturi de I.L. Caragiale este o nuvelă , deoarece întrunește trăsăturile acestei specii literare. În primul rând, intriga este riguros construită, generând conflicte puternice. Lefter Popescu trăiește atât un conflict exterior, cât şi unul interior. Conflictul exterior este între Lefter şi soţie, între Lefter şi şeful său, respectiv între Lefter şi chivuţe.Conflictul interior îl priveşte pe Lefter care trece prin diverse stări, de la scepticismul şi neîncrederea omului care nu are noroc, la violenţa celui care îşi vede câştigul ameninţat. Un alt argument îl constituie caracterizarea complexă a personajului. Acesta este caracterizat atât direct, prin autocaracterizare Ți-ai găsit! eu și noroc!, cât şi indirect din nume, fapte, limbaj, relația cu celelalte personaje. Numele sugerează că este sărac ( Lefter) şi anonim ( Popescu). În concluzie, “Două loturi “ de I.L.Caragiale este o nuvelă, fiindcă există un singur fir narativ , căutarea lozurilor câştigătoare şi are un conflict care implică un număr mic de personaje , iar personajele sunt complex caracterizate.

  10. - SFÂRȘIT -