Familie og børn i en opbrudstid - PowerPoint PPT Presentation

familie og b rn i en opbrudstid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familie og børn i en opbrudstid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familie og børn i en opbrudstid

play fullscreen
1 / 23
Familie og børn i en opbrudstid
115 Views
Download Presentation
snow
Download Presentation

Familie og børn i en opbrudstid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Familie og børn i en opbrudstid Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen

 2. Introduktion • Familien er fundamental i et menneskes personlige erfaring • Familien er også fundamental i artens historie • Familien ændrer sig over et livsforløb • Familien ændrer sig historisk • Hvad er det stabile i familien? Forelæsning 1

 3. Familiens kernefunktioner • Beskyttelse og tryghed • Den menneskelige ”reproduktion” • Parforholdet og alliancen • Børn og opdragelsen Forelæsning 1

 4. Hvad er en familie? • Far, mor og børn • Med mange variationer • Eneforsørgere • Par uden børn • Men barnet skaber en særlig familieverden Forelæsning 1

 5. Fire forelæsninger • 1. Forelæsning: familiens historie • 2. Forelæsning: den moderne familie • 3. Forelæsning: udsatte familier • 4. Forelæsning: børn i den moderne familie Forelæsning 1

 6. Familiens historie • Kernefamilien – versus storfamilie • Den klassebestemte familie • Hvornår blev den moderne familie skabt? • Hvad med kærligheden – er det et nyt fænomen? Forelæsning 1

 7. Familien er en kernefamilie • Det betyder to generationer • Og sådan har det været udbredt siden 1500-tallet • Tre generationer under samme tag har været undtagelsen • I en kort periode • Landbofamilier • håndværkerfamilier Forelæsning 1

 8. To familietyper • Den gamle familie, der dominerede op til 1960erne • Den nye familie, der i dag er fremherskende Forelæsning 1

 9. Det historiske forløb • Produktionsfamilien • Lønarbejderfamilien, hvor faderen er udearbejdende • Netværksfamilien, hvor begge voksne arbejder uden for familien • Er familien funktionstømt? Forelæsning 1

 10. Den gamle familie • Det er en komplementær familie • Faderen står for det økonomiske underhold • Moderen for hjemmet • Børn er afhængige af hjemmet • Familien er lukket – og privat • Baseret på ægteskab Forelæsning 1

 11. Den moderne familie • Opgaver aftales og fordeles • Alt kan diskuteres og forhandles – også med børn • Børn er afhængige af daginstitutioner • Familien er åben • - og baseret på parforhold • Opdragelsen sigter mod ydrestyrede børn Forelæsning 1

 12. Den gamle bondefamilie • En produktionsfamilie • Traditionsbestemt fordeling af opgaverne • Nødvendigheden og pligten • Opdragelsen • De funktionelle kontakter • En ydre frihed – en indre tvang • Sammenfald af sociale og økonomiske faktorer Forelæsning 1

 13. Familieakser: alder og køn Far Mor søn datter Forelæsning 1

 14. Rollerne i familien • Faderen står for instrumentalitet • Moderen for ekspressive • Komplementaritet og gensidighed • Funktionsdeling • Hvad med kærligheden? Forelæsning 1

 15. Den romantiske kærlighed • ”kærlighedskomplekset” • 1200 tallets romantisering • Kærlighed versus ægteskab • Den private familie • Romantikken omkring år 1800 • Udfoldelsen i slutningen af 1900 tallet • ”det rene forhold” (Giddens) Forelæsning 1

 16. To slags kærlighed • ”Romantisk kærlighed” bygger på projektiv identifikation • Modsætningen mellem maskulinitet og feminitet • ”Konfluerende kærlighed” handler om at åbne sig for hinanden • Den forudsætter ligestilling mht. følelsesmæssig given og tagen Forelæsning 1

 17. ”Det rene forhold” • To personer indgår i et socialt ”forhold” for dets egen skyld • For hvad de hver især kan få ud af en varig forbindelse med hinanden • Det fortsætter kun så længe hver af parterne anser det for at tilfredsstille dem tilstrækkeligt Forelæsning 1

 18. Den historiske ændring af familien • Aries (1962) ’Centuries af Childhood • Revolutionen i 15. og 16. Årh. • Privathed og intimitet • Befolkningstilvækst • Tager Aries fejl? • Heywood (2004): en langsom ændring Forelæsning 1

 19. Opdagelsen af barndommen • Barndommen er historisk set kort • Enorm høj børnedødelighed • Fra 10-12 indgår de reelt i arbejdsstyrken • 1851 udgør børn omkring 45 pct. af arbejdsstyrken • Hårdhændet tugtelse • Der var ikke en særlig begrebsmæssig idé om barndom • Skole og uddannelse ændrer synet på børn o. 1900 Forelæsning 1

 20. Den klassebestemte familie • Arbejderfamilien • Slægtskontakter og arbejdsfællesskab • Middelklassefamilien og privatheden • Mangelsamfundet Forelæsning 1

 21. Familien i velstandssamfundet • Det produktive islæt er borte • Der er ikke mere en social nødvendighed • Individualiseringen løsner familiebånd – og åbner for andre • Er det familiens død? Cooper (1972), Laing (1969) • Den borgerlige families død Forelæsning 1

 22. Udfordringer for familien • Familien som samlivsform tilpasser sig altid skiftende samfundsforhold • Sådan også i dag: den åbne familie • Men hvor er det stabile? • Hvordan lever den moderne familie op til kernefunktionerne: tryghed, menneskelig reproduktion og opdragelse? Forelæsning 1

 23. Litteratur • Dencik, L., Jørgensen, P. s. & Sommer, D. (2008) Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzel. • Dencik. L. & Jørgensen, P. S. (red.) (1999) Børn og familie i det postmoderne samfund. Hans Reitzel. • Giddens, A. (1994) Intimitetens forandring. Hans Reitzel. • Heywood, C. (2004) Barndom. Hans Reitzel. • Jørgensen, P.S. Forbrugsfamilien og dens børn. Akademisk Forlag. Forelæsning 1