Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(kis-2) Zárthelyi 1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
(kis-2) Zárthelyi 1.

(kis-2) Zárthelyi 1.

107 Views Download Presentation
Download Presentation

(kis-2) Zárthelyi 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. (kis-2) Zárthelyi 1. • Mit jelölnek az alábbiak:Eh, FCFS, LCFS, QoS, GoS, TTEVálasz a pontos magyar vagy angol megnevezés(6 p.) Erlang hour, First Come First Served, Last Come First Served , Quality of Service, Grade of Service, Teletraffic Engineering Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  2. (kis-2) Zárthelyi 2-1. • Egy 2 kiszolgáló szervből álló veszteséges rendszerhez PCT-I forgalom érkezik. Az igények beérkezési intenzitása = 0,5, a tartásidő 1/μ = 2. Az érkező igények egyidejűleg egyetlen kiszolgálószervet foglalnak le. Mennyi a felajánlott forgalom? A vonatkozó eloszlás képletét felhasználva számítsa ki annak valószínűségét, hogy egyetlen vonal foglalt – p(1). Táblázatból állapítsa meg annak valószínűségét, hogy mind a két vonal foglalt – p(2). Ezek felhasználásával állapítsa meg, hogy mi a p(0) valószínűség értéke.(9) Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  3. (kis-2) Zárthelyi 2-2. A = 0,5 x 2 = 1 p(2) = E 1,n(A) = 0,2 p(1) = 1/ (1 + 1 + 0,5) = 1/2,5 = 0,4 p(0) = 0,4 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  4. (kis-2) Zárthelyi 3. • Egy 5 kiszolgáló szervből álló veszteséges rendszerhez PCT-II forgalom érkezik. A forgalomforrások száma 10, a szabad források hívásintenzitása  és a tartásidő 1/μ. Az érkező igények egyidejűleg egyetlen kiszolgálószervet foglalnak le. Rajzolja fel az állapotteret és jelölje be az átmeneti intenzitások nyilait és írja be az átmeneti intenzitások értékét. (6 p.)Állapotok: 0,1, 2, 3, 4, 5. Keletkezési int.: 10, 9, 8, 7, 6,. Megszűnési int.: μ, 2μ, 3μ, 4μ, 5 μ. Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  5. (kis-2) Zárthelyi 4-1. • Egy 4 vonalas vonalcsoportra két forgalomfolyam érkezik. A forgalomfolyamokra külön-külön kiszámított valószínűségi eloszlásokat a táblázat tartalmazza. Számítsa ki a konvolúciós algoritmussal a vonalcsoporton eredményül adódó valószínűségi eloszlást, ügyelve arra, hogy 4 vonalnál több egyidejűleg nem lehet foglalt. (8 p.) Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  6. (kis-2) Zárthelyi 4-2. Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  7. (kis-2) Zárthelyi 5-1. • Egy 2 kiszolgáló szervből álló rendszerhez egy PCT-I és egy PCT-II forgalomfolyam érkezik. A PCT-I forgalomfolyam jellemzői: 1 = 2, μ1 = 1. A PCT-II forgalomfolyam jellemzői: S1 = 4, 1 = 0,25, μ1 = 1. Hány állapota lehet a rendszernek? Rajzolja fel az állapotteret és jelölje be az átmeneti intenzitások nyilait és az átmeneti intenzitásokat. Határozza meg a rendszer állapotvalószínűségeinek értékét. (11 p.) 0,2 2 0,75 2 0,1 1,1 1 1 1 1 1 2 2 0,0 1,0 2,0 1 2 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  8. (kis-2) Zárthelyi 5-2. q(i,j) = 8,38 p(i,j) = q(i,j)/8,38 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  9. Zárthelyi – 6. • Korlátlan számú várakozási hellyel rendelkező M/M/n • rendszerben a tartásidő: s = 3 perc, a felajánlott forgalom: • A = 6 erlang, a kiszolgáló egységek darabszáma: n = 8. • Mennyi a ténylegesen várakozók átlagos várakozási ideje ? • Hány igény érkezik percenként ? (4 p.) w8 = 3/(8 – 6) = 1,5 perc. A = .s  = A/s  = 6/3 = 2 db. percenként Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.

  10. Zárthelyi – 7. • Az Erlang C képlet érvényességét feltételezve hogyan alakul a minden igényre érvényes átlagos sorhosszúság és a ténylegesen várakozó igényekre érvényes sorhosszúság egy n = 10 kiszolgáló egységet tartalmazó rendszerben, ha a felajánlott forgalom A = 6 erl.(6 p.) Összpontszám: 50 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 11. 17.