Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operációs Rendszerek I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operációs Rendszerek I.

Operációs Rendszerek I.

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Operációs Rendszerek I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Operációs Rendszerek I. Gyakorlat I. <>

 2. Tantárgy ismertető • Windows és Unix/linux alapok elsajátítása • Követelmények: • 2 zárthelyi dolgozat (6. és 13. hét) • (zh1.erdemjegy>=2) && (zh2.erdemjegy>=2) • Órák elején kis zh lehet (bejelentés nélkül) • 1 pótlási lehetőség (14. hét) • erdemjegy>=2 ? hallgato= “:-)” : hallgato= ”:-(“ ;

 3. Ütemezés (1) • 1. óra: Windows alapok • 2. óra: Felhasználó kezelés • 3. óra: Hálózati alapok • 4. óra: Munkacsoport, tartomány használat • 5. óra: Windows szolgáltatások • 6. óra: 1. zárthelyi, parancssoros kezelés (1) • 7. óra: Parancssoros kezelés (2) • 8. óra: Szünet

 4. Ütemezés (2) • 9. óra: Unix/Linux alapok, fájlműveletek • 10. óra: Unix felhasználó kezelés, jogosultság • 11. óra: Linux napi használatban • 12. óra: Összefoglalás, gyakorlás • 13. óra: 2. zárthelyi dolgozat • 14. óra: Pótzh

 5. Windows ** • Windows 95Windows 98Windows ME • Windows XP Professional (2001 rel.) • 2002 SP1, 2003 SP1a, 2004 SP2 • Windows XP Home Edition • Windows XP Tablet PC Edition 2005 • Windows XP 64-Bit Edition • Windows XP Media Center Edition 2004 • Windows XP Home < Windows XP Professional

 6. Windows XP verziók • Windows XP Home vs. Windows XP Professional • Többprocesszoros rendszer • 64-bites processzorok • Filerendszer titkosítás, IPSec • Automatikus rendszervisszaállítás • Internet Information Services (IIS) • Távoli Asztali Kapcsolat (szerverként) • Domain kezelés • Dinamikus lemezkezelés (több lemez egyként) • Group policy editor • Media Player…USB2…Firewall…

 7. Windows alapok (1) • Képernyő részei • Asztal – Desktop Hasonlatosan a dolgozóasztalhoz minden rajta helyezkedik el. • Ikonok • Tálca - system tray A képernyő alján található csík • Start gomb A Windows főmenüje jön elő, billentyűhöz van kötve + shortcut • Gyorsindítás –Quick launch • Feladatlista /A futó alkalmazások gombjai/ Taskbar • Értesítési terület – Notification Area • Állapotterület

 8. Windows alapok (2) - Taskbar • Taskbar • zárolás, automatikus elrejtés • eszköztárak • gyorsindítás • áthelyezés • tálca • ikonok elrejtése (egyénileg beállítható) • alkalmazások csoportosítása • HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced új duplaszó TaskbarGroupSize – érték: csoportosítás alsó határa

 9. Windows alapok (3) – Start menü • Programok indítására alkalmas • Új módi vs. klasszikus • Beállítása: taskbaron jobb gomb/tulajdonságok • (A-Z):\Documents and Settings\%User%\Start menu • Felhasználónként eltérő • Sima könyvtárszerkezet, módosítható intézőben is. • Rendezés nem névsorrendben alapból

 10. Windows alapok (4) – Billentyűparancsok • (WIN): Start menü megnyitás • (WIN)+M: aktuális ablak minimalizálás • (WIN)+Shift+M: ablakméret visszaállítás • (WIN)+D: asztal megjelenítés • (WIN)+E: windows intéző megnyitása • (WIN)+R: futtatás • (WIN)+L: gyors felhasználóváltás

 11. Windows alapok (5) – Beállítások • Start menü • Klasszikus start menü • Kis ikonok használata • Testreszabott menük használata (NEM) • Windows intéző • Rendszermappák tartalmának megjelenítése • Ismert fájltípusok kiterjesztésének elrejtése (NEM) • Rejtett fájlok és mappák megjelenítése

 12. Fájltípusok (1) • Fájltípusok (kiterjesztések) fajtái • fájlnév vége alapján: .txt, .pdf, .cpp (Windows) • Windowsra jellemző • Egyszerű implementáció • rossz fájlnév esetén hiba • fájl header alapján (linux) • bonyolultabb • fájl átnevezés esetén is működik

 13. Fájltípusok (2) • Fontosabb kiterjesztések Windows alatt: • Futtatható állományok • .exe, .com, .bat • Rendszerállományok • .dll, .sys, .inf • Irodai kiterjesztések • .doc, .xls, .ppt, .odt, .odp, .pdf, .tex • Források • .c, .cpp, .asm, .php, .html

 14. Fájltípusok (3) – Program hozzárendelés megváltoztatása • Egyszeri megváltoztatás: • Fájlon jobb klikk: társítás • Végleges megváltoztatás: • Fájlon jobb klikk: társítás/program választás/mindig • Fájltípusok kezelése: • Intéző / Eszközök / Mappa beállításai / Fájltípus • Ikoncsere: A hozzárendelt fájltól független • Ikonhelyek: exe, dll, ikon fájl

 15. Környezeti változók (1) - Bevezetés • Különféle azonosítók tárolására alkalmas • pl: C:\Windows --> WINDIR • Minden érték, ami változhat, egy helyen van eltárolva • Hivatkozás a változóra: %név% • Hivatkozásokat össze lehet fűzni:set AXIS_HOME=C:\apache-tomcat-5.5.12\webapps\axis\WEB-INFset AXIS_LIB=%AXIS_HOME%\libset AXISCLASSPATH=%AXIS_LIB%\axis.jar

 16. Környezeti változók (2) - Beállítás • Sajátgép/Tulajdonságok/Speciális/Környezeti változók • Kétféle környezeti változó: • Felhasználó változói • Rendszerváltozók • Fontosabb változók: • %SystemRoot%, %windir%, %UserName% • Használatuk parancssorban: • set nev=”string” • echo %nev%

 17. Vezérlőpult • Indítás: Start menü/Beállítások/Vezérlőpult • Közvetlenül: control.exe (pl: control powercfg) • %SystemRoot%\System32: cpl fájlok összegyűjtve

 18. CPL File-ok cpl=Control Panel / Közvetlenül is indítható • File name Purpose • ----------------------------------------------------------------------- • Access.cpl Accessibility properties • Appwiz.cpl Add/Remove Programs properties • Desk.cpl Display properties • FindFast.cpl FindFast (included with Microsoft Office for Windows 95) • Inetcpl.cpl Internet properties • Intl.cpl Regional Settings properties • Joy.cpl Joystick properties • Main.cpl Mouse, Fonts, Keyboard, and Printers properties • Mlcfg32.cpl Microsoft Exchange or Windows Messaging properties • Mmsys.cpl Multimedia properties • Modem.cpl Modem properties • Netcpl.cpl Network properties • Odbccp32.cpl Data Sources (32-bit ODBC, included w/ Microsoft Office) • Password.cpl Password properties • Sticpl.cpl Scanners and Cameras properties • Sysdm.cpl System properties and Add New Hardware wizard • Themes.cpl Desktop Themes • TimeDate.cpl Date/Time properties • Wgpocpl.cpl Microsoft Mail Post Office

 19. Kategórianézet • Frissebb, lágyabb, jobb (?) - Újdonság az XP-ben • HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} tárolja a kategóriába sorolásokat - módosítható • Klasszikus nézet • Minden egybe - “haladóknak”

 20. Vezérlőpult elemei (1) • Ütemezett feladatok • Megadott időben indítható egy program • pl. temp könyvtár ürítése naponta, biztonsági mentés készítése hetente, ébresztőóra (winamp+hangerő reggel) • %SystemRoot%\Tasks könyvtárban (rejtett!)

 21. Vezérlőpult elemei (2) • Betűtípusok • Betűtípusokat adhatunk a rendszerhez • %SystemRoot%\Fonts könyvtár (rejtett!) • Eltávolítás és telepítés: menüből vagy simán törölni/hozzáadni

 22. Vezérlőpult elemei (3) • Egér • Egér kezelés állítható (sebesség, követés) • Egérmutató beállításai/Ugrás: Az alapértelmezett gombra ugrik. Minden ablaknak van egy alapértelmezett gombja és, ha az ugrás opciót bekapcsoljuk, akkor az egér arra a gombra ugrik automatikusan.(még gyorsabban nyomható OK a hibaüzeneten)

 23. Vezérlőpult elemei (4) • Billentyűzet nyelvének beállítása • Nem a vezérlőpult/billentyűzet menüben • Területi és nyelvi beállítások/Nyelvek/Részletek