slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Agenda. Rechtsbescherming Europees Rechstbescherming nationaal. Rechtsbescherming nationaal. Alcatel Termijnen procedures Instanties Vorderingen. Alcatel I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - snana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda
 • Rechtsbescherming Europees
 • Rechstbescherming nationaal
rechtsbescherming nationaal
Rechtsbescherming nationaal
 • Alcatel
 • Termijnen procedures
 • Instanties
 • Vorderingen
alcatel i
Alcatel I
 • "de lidstaten er voor moeten zorgen dat tegen een aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaand besluit waarbij de aanbestedende dienst kiest met welke inschrijver hij de overeenkomst wil sluiten, in elk geval een beroep kan worden ingesteld waarin de nietigverklaring van dit besluit gevorderd kan worden los van de mogelijkheid om na het sluiten van de overeenkomst schadevergoeding te krijgen."C-81/98 28 oktober 1999)
alcatel ii
Alcatel II
 • In Nederland (nog) niets (wettelijk) geregeld: geen duidelijke scheiding tussen gunningsbeslissing en sluiten ovk
 • Cie Procedure gestart tegen Nederland
termijnen procedures i
Termijnen procedures I
 • Redelijke termijn tussen gunning en inwerkingtreding overeenkomst (Universale bau HvJ C–470/99);
 • Federale circulaire is geen toereikende omzetting (Cie/Oostenrijk HvJ EG C-315/01)
termijnen procedures ii
Termijnen procedures II
 • Aanbesteder bepaalt zelf redelijke termijn;
 • Bij gebreke van een termijn:” een teleurgestelde inschrijver dient immers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid rekening te houden met het gerechtvaardigde belang van de aanbestedende dienst (en van de overige inschrijvers) bij spoedige duidelijkheid en zekerheid omtrent de resultaten van de aanbestedingsprocedure.”(RSA/gemeente Utrecht Hof A’dam 13 maart 2003);
termijnen procedures iii
Termijnen procedures III
 • Redelijke termijn opnemen in aanbestedingsdocumenten
 • ARW 2004 / art.2.34.6: 15 dagen maar voornemen tot gunning bevat opgaaf van redenen en naam winnende inschrijver.
best practice ioea
Best practice - IOEA
 • Overeenkomst onder opschortende voorwaarde (I.s.m. alcatel?)
 • Afwijzingsbrief standaard met nadere motivering
 • Redelijke termijn; 15 dagen
 • Afwachten uitspraak in kort geding
instanties
Instanties
 • Civiele rechter (ook igv ARW 2004/ nieuwe Aanbestedingswet)
 • Raad van Arbitrage
 • Bestuursrechter (concessies / WOB)
wet openbaarheid bestuur
Wet Openbaarheid Bestuur
 • Richtlijn kent een uitputtende regeling die als bijzondere regeling voorrang heeft boven de WOB (RvS Papiergroothandel Vierhout 5 mei 1997)
 • Maar: Haarlems Dagblad GS/ N-Holland: beroep op WOB gegrond verklaard (Rb Haarlem, sectie bestuursrecht 15 juni 2004).
vorderingen sancties
Vorderingen/Sancties

Onrechtmatige daad;

 • Overeenkomst gesloten i.s.m. aanbestedingsrecht niet nietig (HR Uneto/De Vliert);
 • Gunning aan eiser
 • Heraanbesteding
 • Herevaluatie offertes
 • Schadevergoeding
onwettig gunningsbesluit
Onwettig gunningsbesluit

Geen nakoming vorderen van een verbintenis uit onwettig gunningsbesluit (RSA,Meyra/gem. Lopik, Nieuwegein e.a. Hof A’dam 2 mei 2002 )

heraanbesteding i
Heraanbesteding I

Heraanbesteding ondanks gesloten overeenkomst: “belang van de in eerste instantie winnende leverancier behoort niet zwaarder te wegen dan het belang van de gedupeerde leverancier en het algemene belang dat de aanbestedingsprocedure correct en rechtmatig dient te verlopen.”(Doge/Achmea Hof A’dam 3 oktober 2002)

heraanbesteding ii
Heraanbesteding II
 • Onwettig gunningscriterium: intrekken aanbesteding (HvJ C-448/01 4 december 2003 Wienstrom)
 • Selectiecriterium als gunningscriterium:
   • Referenties over producten (HvJ C-315/01 19 juni 2003 Gat/Osag)
   • “ kwaliteit van de leverancier” Intrekken aanbesteding (Ricas/Belastingdienst, Rb Utrecht 24 juni 2004)
   • “individuele ervaring in te zetten chauffeurs”toegestaan (Maastricht/CTS Hof DB 20 april 2004)
schadevergoeding
Schadevergoeding
 • Proportioneel: verlies van een kans (alleen gederfde winst, geen algemene kosten) (SluisgroepII RB Utrecht 4 juli 2001)
 • 10% van de aanneemsom;geen offertekosten van Camp/Almere Rb Zwolle 28 april 2003)
bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht !

Corvers Procurement Services B.V.

CJGM Bartels Aanbestedingsadvocaat

Havensingel 5

5211 TX ‘s-Hertogenbosch

Tel. 073-6126566 / 073-6138000

Email: info@corvers.com / info@aanbestedingsadvocaat.nl