1 / 22

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC

GVHD: LÊ TRUNG HIẾU. SVHD: Trần Thị Hoa Tranh Nguyễn Lê Kiều Thanh Trúc Thạch Thị Út Hồng Đặng Văn Khuyên Thạch Chanh Rây Thạch Sơn Hoàng Nguyễn Hoàng Linh. CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC. NỘI DUNG CHÍNH. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN XIN VIỆC CÁCH TRÌNH BÀY MỘT ĐƠN XIN VIỆC VIẾT TAY

slade
Download Presentation

CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GVHD: LÊ TRUNG HIẾU SVHD: Trần Thị Hoa Tranh Nguyễn Lê Kiều Thanh Trúc Thạch Thị Út Hồng Đặng Văn Khuyên Thạch Chanh Rây Thạch Sơn Hoàng Nguyễn Hoàng Linh CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC

 2. NỘI DUNG CHÍNH • GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN XIN VIỆC • CÁCH TRÌNH BÀY MỘT ĐƠN XIN VIỆC VIẾT TAY • CÁC KỶ NĂNG VIẾC ĐƠN XIN VIỆC • BÍ QUYẾT KHI VIẾT ĐƠN XIN VIỆC • NHỮNG SAI LẦM KHI VIẾT ĐƠN XIN VIỆC • CÁCH TRÌNH BÀY MỘT SƠ YẾU LÝ LỊCH

 3. HỒ SƠ XIN VIỆC • Đơn xin việc • Sơ yếu lý lịch • Bản sao văn bằng chứng chỉ các loại (Ngoại ngữ, Tin học, chứng chỉ khác,...) • Giấy chứng nhận sức khỏe • Photo hộ khẩu/ Giấy CMND • Những bằng chứng về thành tích trong thời gian đã qua và bảng điểm kết quả học tập trong thời gian đào tạo

 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN XIN VIỆC KHÁI NIỆM • Đơn xin việc chính ( Cover Letter ) là chiếc cầu nối để người xin việc tỏ ý mong muốn làm việc ở cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. • Tác dụng của đơn xin việc cũng giống như lý lịch cá nhân; nhưng về nội dung, nó sẽ hỗ trợ cho lý lịch tóm tắt cá nhân.

 5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN XIN VIỆC MỤC ĐÍCH Khơi dậy sự chú ý và chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng Đơn xin việc chính là cơ hội để bạn nói với nhà tuyển dụng rằng họ cần xem xét hồ sơ của bạ kỹ hơn.

 6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN XIN VIỆC NỘI DUNG Trong lá thư xin việc, bạn phải cho nhà tuyển dụng biết được: - Vì sao bạn muốn làm việc trong công ty. - Vì sao bạn cho rằng mình phù hợp với vị trí tuyển dụng. Làm nổi bật những bằng cấp, kỹ năng riêng của bạn liên quan đến công việc. Văn phong cũng là yếu tố quan trọng khiến nhà tuyển dụng hứng thú đọc resume của bạn. Diễn đạt ý muốn được chấp nhận vào làm việc Hãy nói rõ về năng lực chuyên môn,khả năng cá nhân và kinh nghiệm công tác. Hãy đề nghị công ty tuyển dụng có hồi âm để tiến tới tiếp xúc.

 7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc • ĐƠN XIN VIỆC • Kính gửi: …………………………….…………………………. • ………………………………………………………………….. • Tôi tên là: …………………………………. • Sinh ngày: …………….tháng…………... năm…………... • Tại:……………………………………………………….... • Chứng minh nhân dân số: ……………………………….... • Cấp ngày: ………tháng ……… năm………..Tại:………... • Hiện cư ngụ tại: …………………………………………... • Trình độ văn hóa: ………………………….……………… • Ngoại ngữ: ………………………………………………... • Nghề nghiệp chuyên môn: ……………………………….. • Sức khỏe: .................................................................................... • Hiện nay chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm. Nếu được tuyển dụng tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chế độ, nội quy, kỷ luật của Cơ quan, Xí nghiệp, và các chủ trương chính sách Nhà nước. • Kính mong sự chấp thuận của Quý Cơ quan, Xí nghiệp. • ………………, Ngày … Tháng … năm … • Người viết • (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 8. CÁCH TRÌNH BÀY MỘT MẪU ĐƠN XIN VIỆC VIẾT TAY • Đối với đơn xin việc thì chỉ dùng một mặt của giấy không nên dùng hai mặt của tờ giấy đó; • Trình bày trên giấy A4; • Khi sử dụng font chữ, cần sử dụng những loại font chữ thường được dùng đểđánh văn bản.;

 9. CÁCH TRÌNH BÀY MỘT MẪU ĐƠN XIN VIỆC VIẾT TAY • Viết về công việc, bạn đã thấy thông báo tuyển dụng ở đâu và khi nào • Trình bày bất cứ thông tin nào về công việc bạn làm trước đây. • Cuối thư, bạn nên có các thông tin liên lạc của bạn, gồm cả số điện thoại liên lạc, địa chỉ email vv... • Sau cùng bạn nên giải thích tại sao bạn là ứng cử phù hợp với công việc.   • Ký tên rõ ràng và tên đầy đủ của bạn ở dưới chữ ký nếu bạn gửi thư tay.

 10. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc • ĐƠN XIN VIỆC • Kính gửi: Ông Lê Trung Hiếu_Giám đốc nhân sự, Công ty liên doanh KTB • Ông Hiếu kính mến! • Tôi tên: Nguyễn Lê Phúc • Sinh ngày: 07 tháng 09 năm 1988 • Tại: Long Đức, Trà Vinh • Chứng minh nhân dân số: 333456789 • Cấp ngày: 08 tháng 08 năm 2005 Tại: Công An Trà Vinh • Hiện cư ngụ tại: Số 777 Đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh tỉnh Trà Vinh • Qua thông tin tuyển dụng trên mạng Internet, qua báo và đài truyền hình, tôi được biết hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc ở vị trí Trợ lý Giám đốc. • Là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kế toán tài chính Trường Đại học Trà Vinh. Ngoài ra, tôi còn có thêm hai bằng cấp Cao đẳng Tiếng Anh và Trung cấp Tin học tại trường Đại học Trà Vinh. • Tính cách hướng ngoại, kỹ năng giao tiếp và các bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí Trợ lý Giám đốc trong công ty liên doanh KTB. • Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống như các sinh viên mới ra trường khác. Trong lúc học tập, để trang trải chi phí học tập cho các chuyên ngành tôi đã làm thêm với nhiều công việc như: bán báo dài hạn, quản lý tiệm net và làm gia sư cho nhiều học sinh qua đó đã giúp tôi có được kỹ năng giao tiếp, tự tin, sử dụng thành thạo máy vi tính và khả năng làm việc nhóm cũng như là khả năng giao tiếp lưu lót bằng ngoại ngữ. • Qua kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến thức đã học ở trường, tôi thiết nghĩ đã thu nhận được nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc mà quý Công ty đang cần tuyển. Ngoài ra, là người năng động, sáng tạo và luôn cầu tiến, tôi tin chắc sẽ không phụ lòng tin của lãnh đạo Công ty nếu được nhận vào làm việc cho chức danh Trợ lý Giám đốc. • Tôi gửi kèm theo đây bản lý lịch chi tiết và bản sao các bằng cấp của mình để ông xem xét. • Tôi rất mong nhận được sự phúc đáp của Ông. • Trân trọng kính chào! Trà Vinh, ngày 01 tháng 08 năm 2011 • Kính đơn • Nguyễn Lê Phúc

 11. KỸ NĂNG KHI ĐI XIN VIỆC Kỹ năng tổ chức Kỹ năng ra quyết định Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc theo nhóm Kỹ năng giải quyết nhiều loại công việc

 12. BÍ QUYẾT KHI VIẾT ĐƠN XIN VIỆC 1. Nhắc đến tên của một người mà nhà tuyển dụng biết. 2. Đặt một câu hỏi thu hút nhà tuyển dụng và khiến họ phải suy nghĩ. 3. Đưa ra một tuyên bố táo bạo đủ khiến nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu bạn sẽ làm thế nào để thực hiện hoặc muốn tìm hiểu tiếp theo bạn sẽ nói về điều gì 4. Bắt đầu bằng việc trích dẫn một câu nói của người khác.

 13. NHỮNG SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI VIẾT ĐƠN • Gởi thư xin việc sai tên, địa vị hoặc văn phòng làm việc của nhà tuyển dụng • Chọc giận nhà tuyển dụng tiềm năng với một sự tự đề cao, kiêu ngạo • Sai lỗi in ấn, lỗi chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp. • Viết lang man, không đúng trọng tâm và không có tiêu đề • Viết quá dài, thậm chí đúng trọng tâm và viết tốt • Viết một lá thư xin việc mà chỉ nói toàn bộ về bạn, không đề cập đến việc bạn có thể làm được gì cho nhà tuyển dụng tương lai • Cách trình bày lỗi thời, dùng nhiều kiểu chữ và màu sắc làm phương tiện thu hút sự chú ý

 14. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH Khái niệm Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giải thưởng, các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao gồm từ hai trang trở lên.

 15. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH Cấu trúc của một lý lịch- Mục tiêu nghề nghiệp - Tiểu sử về trình độ học vấn và quá trình đào tạo - Kinh nghiệm làm việc - Các kỹ năng - Người giới thiệu, thư tham chiếu

 16. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH Một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả • Minh bạch - bố cục rõ ràng và logic • Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết • Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng • Nhất quán – dùng font và kiểu chữ thống nhất • Thông tin cập nhập

 17. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----oOo----- SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:……… Nam, nữ:……………. Sinh năm: ………………………………….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh thư nhân dân số: ……. Cấp tại: …………………… Ngày……..tháng……..năm 200… Khi cần báo tin cho ai, ở đâu? ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 18. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Sinh ngày …….… tháng ….… năm ………………………. Tại: Nguyên quán: ………………………………………………………… Dân tộc:…………………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….. Đảng / Đoàn viên:…………………..Ngày vào:……………………Nơi vào:………………… Trình độ văn hóa: ………………Xếp loại TN:…………… Trình độ chuyên môn: ( đã tốt nghiệp CĐ; ĐH ) …………………… Xếp loại TN: ………….. Trình độ ngoại ngữ: ………………Xếp loại: ………………. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN Từ tháng năm đến tháng nămLàm công tác gìỞ đâuGiữ chức vụ gì KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT Khen thưởng: Kỉ luật: II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH Họ và tên bố: ………….. Năm sinh:……………… Nghề nghiệp …………………………………………. Nơi làm việc:………………………………………………………………..……………………… Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… Họ và tên mẹ: ....................................................................................... Năm sinh:....................... Nghề nghiệp ………………………………………….

 19. Nơi làm việc: ………………………………………………………………..………………………………………………………………. Nơi ở hiện nay :……………………………………………………………………………………………………………………………. Họ và tên vợ/chồng:………….. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………. Nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………………………………… Nơi làm việc:………………………………………………………………..………………………………………………………………. Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………………………… Các con: ( Tên, năm sinh ) …………………………………………………………………………….................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... Anh chị em ruột: ( tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Xác nhận của địa phương Ngày .....tháng.....năm.......... Người khai ký tên

 20. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH Những lỗi thường gặp khi viết lý lịch- Không nêu rõ được các ưu thế của mình - Không nêu được kinh nghiệm đã qua - Kể lể quá dài dòng lê thê và không tập trung vào những mô tả công việc chính và phù hợp với những gì nhà tuyển dụng mong đợi cho chức danh cần tuyển

 21. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH • Các điều cần tránh khi viết lý lịch a. Không nên nói xấu về công ty cũ hoặc lãnh đạo cũ trong lý lịch của mình b. Cần chú ý cách trình bày sao cho khúc chiết, sạch sẽ, không bôi xóa, không làm rối mắt người đọc, kiểm tra lỗi chính tả và dùng từ thích hợp c. Nếu bạn viết bằng tiếng Anh thì nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trong việc viết lý lịch bằng tiếng Anh

 22. CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA THẦY VÀ CÁC BẠN

More Related