psihologija vje be n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSIHOLOGIJA vježbe PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSIHOLOGIJA vježbe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PSIHOLOGIJA vježbe - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

PSIHOLOGIJA vježbe. Ponedjeljak, 29.10.2012. godine Mustafa Šuvalija, asistent. UČENJE. UČENJE: TRAJNA PROMJENA U PONAŠANJU DO KOJE DOLAZI POD UTICAJEM ISKUSTVA PRVI NAČINA RAZLIKOVANJA UČENJA: NA OSNOVU NAMJERE; UČENJE PO OVOJ OSNOVI DIJELIMO NA NAMJERNO I NENAMJERNO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PSIHOLOGIJA vježbe' - skyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psihologija vje be

PSIHOLOGIJAvježbe

Ponedjeljak, 29.10.2012. godine

Mustafa Šuvalija, asistent

u enje
UČENJE
 • UČENJE: TRAJNA PROMJENA U PONAŠANJU DO KOJE DOLAZI POD UTICAJEM ISKUSTVA
 • PRVI NAČINA RAZLIKOVANJA UČENJA: NA OSNOVU NAMJERE; UČENJE PO OVOJ OSNOVI DIJELIMO NA NAMJERNO I NENAMJERNO
 • DRUGI NAČIN RAZLIKOVANJA VRSTA UČENJA: NA OSNOVU KOMPLEKSNOSTI
u enje1
UČENJE
 • PO OVOJ OSNOVI, UČENJE DIJELIMO NA:
  • KLASIČNO USLOVLJAVANJE
  • INSTRUMENTALNO USLOVLJAVANJE
  • UČENJE PUTEM POKUŠAJA I POGREŠKE
  • UČENJE IMITACIJOM
  • UČENJE UVIĐANJEM ODNOSA
klasi no uslovljavanje
KLASIČNOUSLOVLJAVANJE
 • NAJJEDNOSTAVNIJI OBLIK UČENJA
 • OTKRIO GA RUSKI PSIHOLOG IVAN PAVLOV
 • DEFINICIJA KLASIČNOG USLOVLJAVANJA: PROCES TOKOM KOJEG PRETHODNO NEUTRALNA DRAŽ, NAKON ODREĐENOG BROJA POJAVLJIVANJA ZAJEDNO SA DRAŽI KOJA BEZUSLOVNO IZAZIVA NEKU REAKCIJU, I SAMA STIČE SPOSOBNOST DA IZAZOVE TU REAKCIJU
klasi no uslovljavanje1
KLASIČNO USLOVLJAVANJE
 • OSNOVNI POJMOVI VEZANI ZA KLASIČNO USLOVLJAVANJE:
  • BEZUSLOVNA DRAŽ
  • BEZUSLOVNA REAKCIJA
  • NEUTRALNA DRAŽ
  • USLOVNA DRAŽ
  • USLOVNA REAKCIJA
klasi no uslovljavanje2
KLASIČNO USLOVLJAVANJE
 • MOGUĆE, OSIM USLOVLJAVANJA FIZIOLOŠKIH REAKCIJA, USLOVLJAVATI I EMOCIONALNE REAKCIJE
 • NAJPOZNATIJI EKSPERIMENT TE VRSTE JE EKSPERIMENT USLOVLJAVANJA EMOCIJE STRAHA KOD MALOG ALBERTA
 • SAŽETAK EKSPERIMENTA: MALI ALBERT, DJEČAK OD 11 MJESECI, U POČETKU EKSPERIMENTA SE NIJE PLAŠIO BIJELOG ZECA.
klasi no uslovljavanje3
KLASIČNO USLOVLJAVANJE
 • DOK SE IGRAO SA ZECOM, ISTOVREMENO JE IZLAGAN JAKOM I IZNENADNOM ZVUKU; NAKON SAMO NEKOLIKO PUTA PONOVLJENE PROCEDURE, DJEČAK SE POČAO PLAŠITI I ZECA.
 • VAŽNO JE ZNATI DA NIJE MOGUĆE PUTEM KLASIČNOG USLOVLJAVANJA NAUČITI DA SE REAGIRA NA NA BILO KOJU DRAŽ
klasi no uslovljavanje4
KLASIČNO USLOVLJAVANJE
 • KARAKTERISTIKE USLOVNIH EMOCIONALNIH REAKCIJA: BRZO I LAHKO SE STIČU, SPORO I TEŠKO SE GASE, LAHKO I ŠIROKO SE GENERALIZIRAJU
 • PROCES ELIMINACIJE OVAKO NAUČENIH REAKCIJA NAZIVA SE RAZUSLOVLJAVANJE
 • OSNOVNI PRINCIP RAZUSLOVLJAVANJA: USLOVNA DRAŽ SE UPARUJE SA NEKOM DRUGOM DRAŽI, TAKO DA NA KRAJU NE IZAZIVA ONU REAKCIJU KOJU JE PRETHODNO IZAZIVALA
klasi no uslovljavanje5
KLASIČNO USLOVLJAVANJE
 • KLASIČNIM USLOVLJAVANJEM MOGU SE OBJASNITI NEKE PSIHOPATOLOŠKE POJAVE, KAO ŠTO SU FOBIJE
 • SHODNO TOME, I LIJEČENJE FOBIJA MOŽE SE ZASNOVATI NA ISTIM PRINCIPIMA, I UPRAVO TAJ PRISTUP SE PRIMJENJUJE U TZV. BIHEJVIORALNIM TERAPIJAMA
 • PRIRODU FOBIJA KAO NEČEGA ŠTO JE NAUČENO BIHEVIORISTI (I DRUGI) KORISTE KAO DOKAZ PROTIV TVRDNJI PSIHOANALITIČARA PREMA KOJIMA SU FOBIJE MANIFESTACIJA NEKOG PODSVJESNOG PROCESA
pam enje
PAMĆENJE
 • PAMĆENJE: SPOSOBNOST ZADRŽAVANJA INFORMACIJA KOJE SMO STEKLI UČENJEM ILI ISKUSTVOM
 • PAMĆENJE SE SASTOJI IZ TRI PROCESA: KODIRANJE, POHRANJIVANJE I PRONALAŽENJE INFORMACIJA
 • JOŠ JEDNA DEFINICIJA PAMĆENJA: PROCESI KOJIM SE INFORMACIJE KODIRAJU, POHRANJUJU I PRONALAZE
 • KODIRANJE: PRETVARANJE PERCIPIRANIH INFORMACIJA U OBLIKE KOJI MOGU BITI MENTALNO REPREZENTIRANI
pam enje1
PAMĆENJE
 • TRI VRSTE KODOVA: VIZUELNI, AUDITIVNI I SEMANTIČKI
 • VIZUELNI KOD: ZADRŽAVANJE INFORMACIJA NA OSNOVU NJIHOVIH VIZUELNIH KARAKTERISTIKA
 • AUDITIVNI KOD: ZADRŽAVANJE INFORMACIJA NA OSNOVU NJIHOVIH ZVUČNIH KARAKTERISTIKA
 • SEMANTIČKI KOD: ZADRŽAVANJE INFORMACIJA NA OSNOVU NJIHOVIH ZNAČENJA
pam enje2
PAMĆENJE
 • POHRANJIVANJE: ZADRŽAVANJE INFORMACIJA TOKOM VREMENA; ZA INFORMACIJU KAŽEMO DA JE POHRANJENA AKO SMO JE USPJELI ZADRŽATI U PAMĆENJU KROZ ODREĐENI PERIOD VREMENA
 • PONAVLJANJE: JEDAN OD NAČINA POHRANJIVANJA INFORMACIJA
 • PRONALAŽENJE: LOCIRANJE POHRANJENIH PODATAKA I NJIHOVO VRAĆANJE U SVIJEST
pam enje3
PAMĆENJE
 • STRATEGIJA PRONALAŽENJA POHRANJENIH INFORMACIJA ZAVISI OD NAČINA KODIRANJA
 • NEMOGUĆNOST PRONALAŽENJA INFORMACIJA SE MOŽE DESITI USLJED:
  • LOŠEG KODIRANJA
  • NEPOHRANJIVANJA KODIRANIH INFORMACIJA
  • POHRANJIVANJA BEZ ODGOVARAJUĆIH ZNAKOVA ZA PRONALAŽENJE
pam enje4
PAMĆENJE
 • POSTOJE TRI VRSTE PAMĆENJA:
  • EPIZODIČKO PAMĆENJE
  • SEMANTIČKO PAMĆENJE
  • PROCEDURALNO PAMĆENJE
  • RAZLIKA IZMEĐU OVE TRI VRSTE PAMĆENJA JE U VRSTI SADRŽAJA KOJI SE PAMTE
pam enje5
PAMĆENJE
 • EPIZODIČKO PAMĆENJE: PAMĆENJE INFORMACIJA VEZANIH ZA DOGAĐAJE I NJIHOVO VREMENSKO – PROSTORNO POVEZIVANJE
 • TO JE SJEĆANJE NA DOGAĐAJE KOJI SU SE DOGODILI NAMA ILI U NAŠEM PRISUSTVU
 • PRIMJERI: SJEĆANJE NA TO ŠTA SMO JELI ZA RUČAK, ILI SJEĆANJE O ONOME O ČEMU SE GOVORILO NA PREDAVANJU
pam enje6
PAMĆENJE
 • SEMANTIČKO PAMĆENJE: PAMĆENJE OPŠTEG ZNANJA I ČINJENICA O SVIJETU (RIJEČI, POJMOVA, GRAMATIČKIH PRAVILA); PRIMJERI: ZNANJE KOJE JE TESTIRANO NA TESTU OPŠTE INFORMIRANOSTI JE NAJVEĆIM DIJELOM DIO NAŠEG SEMANTIČKOG PAMĆENJA
 • PROCEDURALNO PAMĆENJE: PAMĆENJE VEZANO ZA TO KAKO NEŠTO TREBA UČINITI; NAZIVA SE JOŠ I PAMĆENJE VJEŠTINA; PRIMJERI: PAMĆENJE O TOME KAKO VOZITI BICIKLO, KAKO PLIVATI, KAKO TIPKATI NA TASTATURI I SL.
pam enje7
PAMĆENJE
 • TRI SU FAZE PAMĆENJA:
  • SENZORNO PAMĆENJE
  • KRATKOTRAJNO PAMĆENJE
  • DUGOTRAJNO PAMĆENJE
 • SENZORNO PAMĆENJE: KRATKOTRAJNO; DJELUJE U SUSRETU SA PODRAŽAJEM
pam enje8
PAMĆENJE
 • FUNKCIONIRA POMOĆU TZV. SENZORNIH REGISTARA, KOJI OMOGUĆAVAJU KRATKOTRAJNO ZADRŽAVANJE SENZORNIH INFORMACIJA, ALI DOVOLJNO DUGO DA SE PROCESIRAJU (DA BI DOŠLO DO NPR. PREPOZNAVANJA); PRETPOSTAVLJA SE DA ZA SVAKO ČULO POSTOJI ZASEBAN SENZORNI REGISTAR
 • KRATKOTRAJNO PAMĆENJE: DOBIJA INFORMACIJE IZ SENZORNOG PAMĆENJE I IMA MOGUĆNOST DA IH ZADRŽI DUGO PUTEM PONAVLJANJA
pam enje9
PAMĆENJE
 • NAZIVA SE JOŠ I RADNO PAMĆENJE, JER SE U NJEGA POZIVAJU INFORMACIJE IZ DUGOROČNOG PAMĆENJA KOJE NAM TREBAJU U DATOM TRENUTKU
 • UKOLIKO INFORMACIJE IZ KRATKOROČNOG PAMĆENJA BUDU DOVOLJNO PONAVLJANE, MOGU BITI POHRANJENE U DUGOROČNO PAMĆENJE
 • DUGOTRAJNO PAMĆENJE: ONO ŠTO U SVAKODNEVNOM GOVORU PODRAZUMJEVAMO POD PAMĆENJEM
pam enje10
PAMĆENJE
 • DUGOROČNO PAMĆENJE NAM OMOGUĆAVA CJELOŽIVOTNO POHRANJIVANJE INFORMACIJA
 • PREMA NEKIM TEORIJAMA, SVE INFORMACIJE KOJE POHRANIMO U DUGOROČNO PAMĆENJE U NJEMU OSTAJU DO SMRTI, A NE MOŽEMO DA IH SE PRISJETIMO ZATO JER SMO IZGUBILI TRAG PAMĆENJA ILI ZATO JER TRAŽENU INFORMACIJU NE MOŽEMO DA NAĐEMO
pam enje11
PAMĆENJE
 • POREMEĆAJI PAMĆENJA:
  • HIPOMNEZIJA
  • HIPERMNEZIJA
  • PARAMNEZIJE
  • RETROGRADNA AMNEZIJA
  • ANTEROGRADNA AMNEZIJA
 • PRIRODNE PROMJENE PAMĆENJA NASTAJU USRED STARENJA I PATOLOŠKIH PROMJENA U MOZGU
zaboravljanje
ZABORAVLJANJE
 • ZABORAVLJANJE: PROCES SUPROTAN PAMĆENJU
 • ZABORAVLJANJEM NESTAJU PROMJENE NASTALE UČENJEM I USVAJANJEM
 • REZULTAT JE NEMOGUĆNOST REPRODUCIRANJA PRETHODNO NAUČENOG GRADIVA
 • POSTOJI VIŠE TEORIJA O TOME KAKO DOLAZI DO ZABORAVLJANJA
zaboravljanje1
ZABORAVLJANJE
 • ZABORAVLJANJE KAO GUBITAK TRAGOVA PAMĆENJA
 • ZABORAVLJANJE KAO NEMOGUĆNOST PRONALAŽENJA INFORMACIJA U “SKLADIŠTU” U KOJEM SU POHRANJENE, TJ. DUGOROČNOM PAMĆENJU
 • PSIHOANALITIČKA TEORIJA: DO ZABORAVLJANJA DOLAZI ZBOG REPRESIJE, ODNOSNO POTISKIVANJA ODREĐENIH SJEĆANJA IZ SVIJESTI I PAMĆENJA ZATO JER SU NEPRIHVATLJIVI I NEUGODNI ZA OSOBU
zaboravljanje2
ZABORAVLJANJE
 • TEORIJA INTERFERENCIJE: DO ZABORAVLJANJA DOLAZI DO MEĐUSOBNOG OMETANJA PRETHODNO NAUČENIH I NOVIH SADRŽAJA
 • PROAKTIVNA INTERFERENCIJA: KADA PRETHODNO NAUČENI SADRŽAJI OMETAJU ZAPAMĆIVANJE ILI PRISJEĆANJE NOVIH SADRŽAJA
 • RETROAKTIVNA INTERFERENCIJA: KADA NOVI SADRŽAJI OMETAJU PRSIJEĆANJE PRETHODNO NAUČENIH SADRŽAJA
pitanja za ponavljanje
PITANJA ZA PONAVLJANJE
 • UČENJE DEFINIRAMO KAO...?
 • NAJJEDNOSTAVNIJI OBLIK UČENJA JE UČENJE IMITACIJOM?
 • REAKCIJU NA BEZUSLOVNU DRAŽ NE NAZIVAMO USLOVNOM REAKCIJOM?
 • EMOCIONALNE REAKCIJE JE TAKOĐER MOGUĆE USLOVLJAVATI?
 • NAJPOZNATIJI EKSPERIMENT USLOVLJAVANJA EMOCIJA JE EKSPERIMENT SA MALIM ALBERTOM U KOJEM JE USLOVLJAVANA EMOCIONALNA RFEAKCIJA...?
pitanja za ponavljanje1
PITANJA ZA PONAVLJANJE
 • PUTEM KLASIČNOG USLOVLJAVANJA ORGANIZAM SE MOŽE USLOVITI DA REAGIRA NA BILO KOJU DRAŽ?
 • PROCES ELIMINACIJE USLOVLJENIH REAKCIJA NAZIVA SE...?
 • JEDNA VRSTA PSIHOLOŠKIH POREMEĆAJA KOJI SE MOGU OBJASNITI PRINCIPIMA KLASIČNOG USLOVLJAVANJA SU...?
 • PAMĆENJE DEFINIRAMO KAO...?
 • TRI PROCESA OD KOJIH SE SASTOJI PAMĆENJE SU: POHRANJIVANJE, PRONALAŽENJE I...?
pitanja za ponavljanje2
PITANJA ZA PONAVLJANJE
 • VRSTA PAMĆENJA NA KOJU SE OBIČNO MISLI KADA U SVAKODNEVNOM GOVORU KAŽEMO “PAMĆENJE” JE...?
 • TRI VRSTE PAMĆENJA SU...?
 • SEMANTIČKO PAMĆENJE JE PAMĆENJE ONOGA ŠTO SE DESILO NAMA ILI U NAŠEM PRISUSTVU?
 • SMATRA SE DA LJUDSKA SPOSOBNOST POHRANJIVANJA INFORMACIJA U DUGOROČNO PAMĆENJE NIJE NEOGRANIČENA?
 • NAVEDITE JEDAN POREMEĆAJA PAMĆENJA (OSIM ANTEROGRADNE I RETROGRADNE AMNEZIJE)?
 • KADA PRETHODNO NAUČENI SADRŽAJI OMETAJU ZAPAMĆIVANJE ILI PRISJEĆANJE NOVIH SADRŽAJA, GOVORIMO O PROAKTIVNOJ INTERFERENCIJI?