psihologija rada n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psihologija rada PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psihologija rada

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Psihologija rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Psihologija rada. Rajna Golubić, dr. med. Sadržaj. Definicija i domene psihologije rada Stres na radnom mjestu Stres i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika Psihološko zlostavljanje na radnom mjestu. Psihologija rada. Ispitivanje: ponašanja pojedinca na poslu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psihologija rada' - meg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psihologija rada

Psihologija rada

Rajna Golubić, dr. med.

sadr aj
Sadržaj
 • Definicija i domene psihologije rada
 • Stres na radnom mjestu
 • Stres i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika
 • Psihološko zlostavljanje na radnom mjestu
psihologija rada1
Psihologija rada
 • Ispitivanje:
  • ponašanja pojedinca na poslu
  • uspješnosti ljudi na poslu
  • funkcioniranja radnih organizacija
 • Cilj:
  • povećati učinkovitost radne organizacije i zadovoljstvo djelatnika
domene psihologije rada
Domene psihologije rada
 • Psihofiziološke promjene tijekom rada
 • Stres na poslu
 • Analiza poslova i radnih zadataka
 • Individualne razlike među zaposlenicima
 • Profesionalna orijentacija i selekcija
 • Izobrazba i usavršavanje zaposlenika
 • Procjena radne uspješnosti
 • Motivacija za rad, zadovoljstvo poslom
 • Međuljudski odnosi i rukovođenje
domene psihologije rada1
Domene psihologije rada
 • Organiziranje radnih organizacija
 • Radni uvjeti
 • Oblikovanje radne okoline
 • Organizacija radnog vremena
 • Odnos čovjek-stroj i čovjek-računalo
 • Stanja pospanosti, dosade i umora
 • Sigurnost i zdravlje zaposlenika
 • Fluktuacija i izostanci zaposlenika
stres na radnom mjestu
Stres na radnom mjestu
 • Obrazac
  • emocionalnih,
  • kognitivnih,
  • bihevioralnih i
  • fizioloških reakcija
 • na štetne značajke posla u smislu sadržaja, organizacije i radnog okruženja
modeli i koncepti stresa na radnom mjestu
Modeli i koncepti stresa na radnom mjestu
 • Demand-control model- Karasek, 1979 :
  • Stres raste kako raste zbroj povećanih zahtjeva i niske razine odlučivanja
 • Effort-reward imbalance model
  • Stres je posljedica neravnoteže između napora i nagrade za uloženi napor
 • Trećina Europljana pati od stresa na radnom mjestu(European Agency for Safety and Health at Work)
reakcija na stres ovisi o
Reakcija na stres ovisi o
 • Individualnoj osjetljivosti
 • dob,
 • spol,
 • struktura ličnosti,
 • životni stil
 • Vanjskim okolnostima
  • okoliš,
  • radna atmosfera,
  • obitelj,
  • prijatelji
 • Stresnim čimbenicima
slide10
National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH)- shema nastanka stresa i njegovih posljedica

Stresni uvjeti rada

Rizik za ozljede i bolesti

Individualni i situacijski čimbenici

burnout syndrome sindrom izgaranja
Burnout syndrome (sindrom izgaranja)
 • Rezultat dugotrajne izloženosti stresu na radu
 • Psihička i fizička iscrpljenost
 • Gubitak interesa za rad
 • Depersonalizacija
najva nije skupine stresora na radnom mjestu
Najvažnije skupine stresora na radnom mjestu
 • Organizacija posla
 • Napredovanje u karijeri
 • Uloga pojedinca
 • Radni zadaci
 • Radno okružje i uvjeti
 • Smjenski rad
organizacija posla
Organizacija posla
 • Promjene u organizaciji
 • Neadekvatna komunikacija
 • Loši međuljudski odnosi
 • Odstupanje od organizacijskih ciljeva
napredovanje u karijeri
Napredovanje u karijeri
 • Manjak mogućnosti za napredovanje u karijeri
 • Nove odgovornosti koje nadilaze znanja
 • Nezaposlenost
uloga pojedinca
Uloga pojedinca
 • Konflikt uloga
 • Nejasna/dvosmislena uloga
 • Nedovoljno financijskih sredstava za obavljanje posla
 • Neodgovarajuća ovlaštenja za obavljanje posla
radni zadaci
Radni zadaci
 • Kvalitativno i kvantitativno preopterećenje
 • Kvalitativno i kvantitativno nedovoljno opterećenje
 • Odgovornost za život drugih ljudi
 • Mala sloboda donošenja odluka
radno okru je
Radno okružje
 • Loše estetsko uređenje
 • Ergonomski problemi
 • Buka
 • Neugodni mirisi
 • Ostale štetnosti i opasnosti
smjenski rad
Smjenski rad
 • Kvalitativni i kvantitativni poremećaji spavanja
 • Gastrointestinalne tegobe
  • Komplikacije u liječenju kroničnih bolesti:
   • Promjene u cirkadijanom ritmu lučenja hormona (npr. inzulin)
   • Nepravilno uzimanje lijekova- rizik za pogoršanje astme, epilepsije
smjenski rad1
Smjenski rad
 • Kardiovaskularne bolesti- rizik veći za 40% nego u radnika koji ne rade u smjeni
  • Učestala konzumacija sredstava ovisnosti
  • Češći spontani pobačaji, prerani porodi i intrauterini zaostatak u rastu
  • Češća pojava depresije
mentalne bolesti povezane sa stresom na radu
Mentalne bolesti povezane sa stresom na radu
 • Blage subjektivne tegobe
  • Anksioznost
  • Ljutnja
  • Depresija
  • Gubitak koncentracije
  • Razdražljivost
mentalne bolesti povezane sa stresom na radu1
Mentalne bolesti povezane sa stresom na radu
 • Blage ponašajne manifestacije
  • Sve rjeđe sudjelovanje u obiteljskim događanjima
  • Smanjena socijalna aktivnost
  • Bračni nesklad
  • Rizično ponašanje
mentalne bolesti povezane sa stresom na radu2
Mentalne bolesti povezane sa stresom na radu
 • Klinički psihijatrijski poremećaji
  • Poremećaji prilagodbe
  • Afektivni poremećaji
  • Anksiozni poremećaji, uključujući i PTSD
  • Egzacerbacija postojećih psihijatrijskih bolesti
  • Konzumacija sredstava ovisnosti

*Psihijatrijske bolesti cine 5 od 10 vodećih uzroka nesposobnosti za rad.

kardiovaskularne bolesti povezane sa stresom na radu
Kardiovaskularne bolesti povezane sa stresom na radu
 • Koronarna bolest
  • Tip A osobnosti
  • Povišena koncentracija kolesterola
  • Aritmije
  • Hipertenzija
gastrointestinalne bolesti povezane sa stresom na radu
Gastrointestinalne bolesti povezane sa stresom na radu
 • Peptički ulcus
 • Sindrom iritabilnog kolona
 • Konstipacija
ostale bolesti povezane sa stresom
Ostale bolesti povezane sa stresom
 • Dijabetes
 • Bolovi u kralježnici
 • Glavobolja
 • Astma
 • Ozljede i nesreće
utjecaj stresa na radu na radnu organizaciju
Utjecaj stresa na radu na radnu organizaciju
 • Povećana odsutnost s posla (apsentizam)
 • Narušena produktivnost i uspješnost
 • Povećana učestalost nesigurnih postupaka i broja nesreća na radu
 • Učestale pritužbe klijenata
 • Smanjena posvećenost radu
 • Povećana fluktuacija djelatnika
 • Veća podložnost sudskim tužbama od strane djelatnika
 • Nanošenje štete ugledu radne organizacije
prevencija stresa na radu
Prevencija stresa na radu
 • Primarna prevencija
  • Ergonomske mjere
  • Oblikovanje rada i radnog okružja
  • Razvoj organizacije i upravljanja
  • Sekundarna prevencija
   • Edukacija radnika
   • Tercijarna prevencija
    • Razvoj osjetljivijih i pristupačnijih sistema upravljanja
prevencija stresa na radu1
Prevencija stresa na radu
 • Individualna razina
 • Razina radne organizacije
 • Nacionalna razina
 • Internacionalna razina
individualni pristup prevenciji i upravljanju stresom
Individualni pristup prevenciji i upravljanju stresom
 • Fizička aktivnost
 • Tehnike relaksacije
 • Tehnike meditacije
 • Biofeedback
 • Kognitivno-bihevioralna terapija
individualni pristup prevenciji i upravljanju stresom1
Individualni pristup prevenciji i upravljanju stresom
 • Edukacija o boljoj prilagodbi na stresnu situaciju:
  • Upravljanje vremenom
  • Vježbe asertivnosti
  • Rješavanje konflikata
  • Postavljanje prioriteta i ciljeva
  • Vježbe međuljudskih odnosa
  • Kombinacija tehnika –bolji rezultati od primjene jedne tehnike
grupni organizacijski pristup prevencije i upravljanja stresom
Grupni/organizacijski pristup prevencije i upravljanja stresom
 • Cilj: smanjiti djelovanje stresora koji potječu iz organizacije posla
 • Prilagodba radnog opterećenja mogućnostima radnika
 • Jasan opis radnih zadataka
 • Poboljšanje kvalitete komunikacije
 • Uključivanje radnika u donošenje odluka
 • Ugodno radno okruženje u skladu s ergonomskim mjerama
 • Socijalna potpora na radnom mjestu- team building
dobro osmi ljen posao uklju uje
Dobro osmišljen posao uključuje:
 • Jasnu organizacijsku strukturu i praksu
 • Odgovarajući izbor i edukaciju osoblja
 • Jasan opis posla
 • Komunikaciju
 • Društveno okružje

Važno je što ranije otkriti svako neslaganje

između zahtjeva posla i radnikovog znanja i vještina!

stres na radu europski okviri
Stres na radu-europski okviri
 • Prema European Agency for Safety and Health at Work
  • 50-60% izgubljenih radnih dana su uzrokovani stresom na radu
  • Prema Direktivi 89/391/EEC- stres na radu je dio zakonodavstva o zdravlju i sigurnosti na radu
  • Guidance on Work-related Stress, 2000
   • Objašnjava uzroke i posljedice stresa
   • Primarna prevencija
stres u zdravstvenih djelatnika
Stres u zdravstvenih djelatnika
 • Velika odgovornost
 • Skrb za bolesnike
 • Etičke dileme
 • Smjenski rad
 • 24h dežurstva
 • Biološki i kemijski štetni čimbenici

STRES, BOLESTI, PRERANI ODLAZAK U MIROVINU

u zdravstvenih djelatnika se e e javljaju nego u op oj populaciji
U zdravstvenih djelatnika se češće javljaju nego u općoj populaciji:
 • Depresija
 • Sklonost suicidu
 • Koronarna bolest
 • Ulcus želuca i dvanaestnika
 • Infekcije
 • tumori
psiholo ko zlostavljanje na radnom mjestu mobbing
Psihološko zlostavljanje na radnom mjestu (mobbing)
 • Engleski: to mob (glagol)= nasrnuti na nekog u
 • masi;
 • mob (imenica)= gomila,svjetina, fukara
 • Najčešći prijevod u hrvatskom: zlostavljanje na
 • radnom mjestu
 • Sinonimi: work abuse, mistreatment, bossing,

emotionalabuse, bullying

definicija psiholo kog zlostavljanja
Definicija psihološkog zlostavljanja
 • neprijateljska i neetična komunikacija
 • sustavno usmjerena od strane jednog ili više pojedinaca
 • prema, uglavnom, jednom pojedincu
 • koji je gurnut u poziciju u kojoj je bespomoćan
 • u nemogućnosti obraniti se
 • Aktivnosti traju barem jednom

tjedno, dulje od 6.mj

aktivnosti psiholo kog zlostavljanja
Aktivnosti psihološkog zlostavljanja
 • Leymann (1996) sve mobizirajuće aktivnosti dijeli u sljedeće kategorije:
  • Napadi na mogućnost adekvatnog komuniciranja
  • Napadi na mogućnost održavanja socijalnih odnosa
  • Napadi na osobnu reputaciju
  • Napadi na kvalitetu rada
  • Napadi na zdravlje žrtve
vrste mobbinga
Vrste mobbinga
 • Horziontalni
  • Zlostavljanje se događa među radnicima koji su na jednakom položaju u hijerarhijskoj organizaciji.
  • Osjećaj ugroženosti, ljubomora ili zavist
  • Želju da se eliminira nekoga od kolega
  • reakcija na frustraciju i uvjete rada
  • zbog potencijalne konkurencije
vrste mobbinga1
Vrste mobbinga
 • Vertikalni
  • Pretpostavljeni zlostavlja jednoga ili više podređenih radnika, dok ne uništi cijelu grupu (strateški mobbing, bossing),
  • Jedna grupa radnika (podređenih) zlostavlja jednoga pretpostavljenog.
  • Strateški mobbing:
   • Rukovoditelji odluče tko treba biti udaljen i mobing najčešće provodi direktni pretpostavljeni sa svojim najbližim suradnicima
   • Cilj je profesionalno onesposobiti žrtvu i tek kad postane nepotrebna konkurenciji, treba je udaljiti iz tvrtke.
zakonski okviri mobbinga
Zakonski okviri mobbinga
 • Francuska, Švedska, Norveška, Finska, Nizozemska, Danska, Belgija i Švicarska:
  • izglasale zakon protiv mobbinga
  • poslodavac kazneno odgovoran za psihička maltretiranja.
 • 15. prosinca 2006.- Europska konfederacija sindikata i udruge poslodavaca parafirali su:

Okvirni sporazum o zlostavljanju i nasilju na radu

zakonski okviri mobbinga hr
Zakonski okviri mobbinga- HR
 • Zakon o zabrani mobbinga još uvijek ne postoji
 • 2003. Zakon o radu- uvodi zaštitu dostojanstva radnika
 • Travanj 2007.- Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu
posljedice koje e proiste i dono enjem zakona o sprje avanju zlostavljanja na radu
Posljedice koje će proisteći donošenjem zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu
 • Uklanjanje nedostataka dosadašnjeg Zakona o radu
 • Uvođenje društveno odgovornog poslovanja i odgovorne kompetitivnosti
 • Smanjenje troškova koji su uzrokovani nasiljem na radnom mjestu zbog bolovanja i smanjene produktivnosti
 • Humanizacija odnosa na poslu, smanjenje stresa na radnom mjestu, te smanjenje broja bolovanja