slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VJE ŽBE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

VJE ŽBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

T ALKOT PARSONS i R OBERT MERTON (STUKTURALNI FUNKCIONALIZAM) RALF DARENDORF (TEORIJA DRUŠTVENOG SUKOBA). VJE ŽBE. Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam). APIL – IMPERATIVI ODRŽANJA SISTEMA 1. ADAPTACIJA 2. POSTIZANJE CILJA 3. LATENTNOST 4. INTEGRACIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VJE ŽBE' - zwi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TALKOT PARSONS i ROBERT MERTON (STUKTURALNI FUNKCIONALIZAM) RALF DARENDORF (TEORIJA DRUŠTVENOG SUKOBA)

VJEŽBE

talkot parsons stukturalni funkcionalizam
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)
 • APIL – IMPERATIVI ODRŽANJA SISTEMA
 • 1.ADAPTACIJA
 • 2. POSTIZANJE CILJA
 • 3. LATENTNOST
 • 4. INTEGRACIJA
 • DA BI PREŽIVJEO SVAKI SISTEM MORA DA ZADOVOLJI ČETIRI IMPERATIVA USMJERENA NA ZADOVOLJENJE NJEGOVIH POTREBA.
talkot parsons stukturalni funkcionalizam1
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)
 • SVEOBUHVATNI NIVOI DJELANJA
 • 1. KULTURNI SISTEM
 • 2. DRUŠTVENI SISTEM
 • 3. SISTEM LIČNOSTI
 • 4. PONAŠAJUĆI ORGANIZAM (bihevioralni)
 • PROBLEM PORETKA – Kako u društvu ukloniti sukob, devijantnost i neslaganja?
 • Odgovor: Strukturalni funkcionalizam
talkot parsons stukturalni funkcionalizam2
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)
 • Sistemiimajusvojstvoredainezavisnostidjelova;
 • Sistemiteže samoodržavanju reda ili ravnoteže;
 • Sistem može biti statičan ili uključen u organizovan proces promjene;
 • Priroda jednog dijela sistema ima uticaj na oblik drugih djelova sistema;
 • Sistemi održavaju granice sa svojom okolinom;
 • Alokacija i integracija predstavljaju dva osnovna procesa neophodna za održavanje sistema;
 • Sistemi teže samoodržavanju koje podrazumijeva održavanje granica i odnosa između djelova i cjeline.
talkot parsons stukturalni funkcionalizam3
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)
 • Društveni sistem
 • Dihotomija statusa i uloge
 • Status – strukturalni položaj u društvu
 • Uloga – ono što akter radi na tom položaju
 • Sistem ličnosti
 • Razlikovanje dispozicije potreba i nagonskog ponašanja
talkot parsons stukturalni funkcionalizam4
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)
 • Društvo – relativno samodovoljna zajednica u kojoj svi članovi mogu da ostvare i zadovolje svoje individualne i zajedničke potrebe.
 • 1. Politički sistem
 • 2. Privredni sistem
 • 3. Starateljski sistem
 • 4. Društvena zajednica
 • Svaki od pomenutih društvenih podsistema obavlja četiri funkcije (imperativa) iz opšteg sistema djelanja.
robert m erton
Robert Merton
 • Teorija srednjeg obima – teorije koje objašnjavaju samo jedan dio društvenog sistema.
 • Kritika osnovnih postulata strukturalno-funkcionalne analize. To su:
 • 1. Postulat o funkcionalnomjedinstvudruštva. Različiti djelovi društvenog sistema moraju pokazivati visok stepen integracije.
 • 2. Postulat univerzalne funkcionalnosti. Sve standardizovane društvene i kulturne forme imaju pozitivnu funkciju.
 • 3. Postulat neophodnosti. Sve strukture i funkcije su funkcionalno neophodne za društvo.
robert merton
Robert Merton
 • Mertonova paradigma funkcionalne analize
 • Funkcije predstavljaju uočljive posledice koje pomažu nekom pojedinačnom sistemu da se prilagodi okolini.
 • Disfunkcije (primjer ropstva)
 • Nefunkcije – posledice koje su nevažne za proučavani društveni sistem.
 • Manifestne i latentne funkcije
 • Manifestne funkcije – namjeravane posledice
 • Latentne funkcije – nenamjeravana posledica koja je funkcionalna za sistem
r alf darendorf teorija dru tvenog sukoba
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba
 • Zagovornik teze da društvo ima dva lica.
 • Sociološka teorija treba da se podijeli na dvije oblasti, i to: oblast sukoba i oblast konsenzusa.
 • Snažan uticaj strukturalnog funkcionalizma
 • Klučni element Darendorfove teorije jeste vlast. Vlast nije konstantna jer je povezana sa položajima, a ne sa ljudima. Identifikacija različitih uloga koje u društvu obavljaju funkciju vlasti.
r alf darendorf teorija dru tvenog sukoba1
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba
 • Imperativno koordinisana udruženja.
 • Interesi
 • Latentni interesi – interesi kojih pripadnici grupe nisu svjesni.
 • Manifestni interesi – latentni interesi kojih su pripadnici grupe postali svjesni.
 • Kvazigrupa – mnoštvo pojedinaca koji zauzimaju položaje na osnovu kojih imaju isti interes.
 • Konfliktna grupa – grupe koje stvarno učestvuju u sukobu.
r alf darendorf teorija dru tvenog sukoba2
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba
 • Kada je sukob intenzivan, promjene koje se javljaju su radikalne.
 • Kada je sukob praćen nasiljem, strukturalne promjene će biti iznenadne.
 • Kakva god da je priroda sukoba, sociolozi moraju biti svjesni odnosa između sukoba i promjene, kao i odnosa između sukoba i postojećeg stanja.