slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Markku Koponen Markkina- ja operatiiviset riskit Rahoitustarkastus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Markku Koponen Markkina- ja operatiiviset riskit Rahoitustarkastus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Markku Koponen Markkina- ja operatiiviset riskit Rahoitustarkastus - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Viranomaisten vaatimukset rahoituslaitosten jatkuvuussuunnittelulle Finanssialan CERT-CIP yhteistoimintaseminaari 16.9.2008. Markku Koponen Markkina- ja operatiiviset riskit Rahoitustarkastus. Jatkuvuussuunnittelu – Ratan ohjeistus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Markku Koponen Markkina- ja operatiiviset riskit Rahoitustarkastus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Viranomaisten vaatimukset rahoituslaitosten jatkuvuussuunnittelulleFinanssialan CERT-CIP yhteistoimintaseminaari 16.9.2008

Markku Koponen

Markkina- ja operatiiviset riskit

Rahoitustarkastus

jatkuvuussuunnittelu ratan ohjeistus
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONJatkuvuussuunnittelu – Ratan ohjeistus
 • Ratan operatiivisten riskien hallinnan standardi (4.4b), luku 6.4 (voimaan 1.1.2005)
 • liiketoimintojen jatkuvuussuunnittelussa varaudutaan keskeisten liiketoimintojen merkittäviin uhkiin ja laaditaan toimintamallit näiden varalle
 • tietotekniikan varajärjestelyt, varautuminen erilaisiin tietotekniikan häiriöihin ja tietojärjestelmien toipumissuunnitelmien laatiminen ovat myös olennainen osa jatkuvuuden turvaamista
 • jatkuvuussuunnittelu riskienhallinnan osa-alue
jatkuvuussuunnittelu ratan ohjeistus1
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONJatkuvuussuunnittelu – Ratan ohjeistus
 • keskeisillä liiketoiminnoilla oltava ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat (ylin johto vastaa)
 • määriteltävä vastuut jatkuvuussuunnittelulle (toimiva johto vastaa)
 • kartoitettava ja priorisoitava liiketoimintaprosessit
 • laadittava liiketoimintojen uhka- ja haavoittuvuus-analyysit
 • laadittava tietojärjestelmien toipumissuunnitelmat
 • varauduttava ulkoisten sidosryhmien toiminnan häiriöihin
 • jatkuvuussuunnitelmia pidettävä ajan tasalla ja testattava
 • jatkuvuussuunnittelu nähtävä prosessina
jatkuvuussuunnittelu ratan tarkastukset
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONJatkuvuussuunnittelu - Ratan tarkastukset
 • jatkuvuussuunnittelutarkastuksia vuodesta 2002 lähtien
 • jatkuvuusteema on kuitenkin koko ajan huomioitu osassa muita tarkastuksia (mm. maksujärjestelmä-tarkastukset)
ratan tarkastukset havaintoja
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan tarkastukset - havaintoja
 • pankit ovat panostaneet jatkuvuussuunnitteluun
 • kehittämiskohteita joissakin tapauksissa:
  • jatkuvuussuunnittelun koordinointi ja ohjeistus
  • tehtävien vastuutus jatkuvuussuunnitteluprosessissa
  • jatkuvuussuunnitelmien tarkkuus: ohjaavatko oikeasti toimintaa
  • yksittäisten jatkuvuussuunnitelmien testaaminen
  • jatkuvuussuunnittelun kytkeminen riskienhallintaan joskus puutteellista: jatkuvuussuunnittelu nähtiin enemmän tietotekniikka- tai tietoturvallisuusasiana kuin luonnollisena osana liiketoimintaa ja riskienhallintaa
varautuminen poikkeusoloihin taustaa
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONVarautuminen poikkeusoloihin – taustaa
 • laki velvoittaa eräät rahoitusmarkkinoiden toimijat varautumaan poikkeusoloihin
 • tällaisia varautumisvelvollisia ovat
  • luottolaitokset ja sellaiset rahoituslaitokset, jotka pääasiallisena liiketoimintanaan tarjoavat maksukortti- ja maksamispalveluja
  • rahastoyhtiöt
  • ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit ja sellaisten ulkomaisten rahoituslaitosten sivukonttorit, jotka pääasiallisena liiketoimintanaan tarjoavat maksukortti- ja maksamispalveluja
  • arvopaperikeskus.
varautuminen poikkeusoloihin taustaa1
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONVarautuminen poikkeusoloihin - taustaa
 • nämä toimijat joutuvat lain mukaan varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen myös poikkeusoloissa
  • osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmiussuunnitteluun
  • valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuva toimintaa
  • sekä muin toimenpitein
 • Rata voi antaa ohjeita em. kohdan soveltamisesta
varautumisen haasteet
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONVarautumisen haasteet
 • Rajojen avautumisen ja ulkomaisen omistuksen myötä toimintoja on siirretty maan rajojen ulkopuolelle ja samalla pitkälti Suomen viranomaisten ulottumattomiin. Erityisesti tämä koskee tietotekniikkaa.
 • Ulkoistusketjut
 • Poikkeusoloihin varautumisen vuoksi annettavat laajat varautumisvelvoitteet eivät ole EU-oloissa ongelmattomia.
varautuminen poikkeusoloihin ratan ohje
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONVarautuminen poikkeusoloihin - Ratan ohje
 • Ratan ohjeistus osana operatiivisten riskien hallinnan standardia (4.4b), luku 6.5.
 • noudattelee Rahoitushuoltopoolin antamaa rahoitusmarkkinoiden varautumisohjetta
 • linjassa Vakuutusvalvontaviraston vastaavan ohjeen kanssa
 • standardimuutos tuli voimaan 1.11.2007
ratan ohjeen sis lt
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan ohjeen sisältö
 • ylimmän johdon vastuu
 • valmiussuunnitelma, sen sisältö
 • toiminta poikkeusoloissa, erityisesti tietojenkäsittelyn infrastruktuuri
ratan ohje it infra
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan ohje - IT-infra
 • luku 6.5, varautuminen poikkeusoloihin, kohta 40:
 • tietojenkäsittelyn tulee olla kahdessa erillisessä toimipisteessä, joiden kapasiteetti on sellainen, että poikkeusoloissa ylläpidettäviä palveluja voidaan tarjota, vaikka toinen toimipiste ei olisi käytettävissä
 • toiminnan jatkuvuuden kannalta riittävä tietojen ja ohjelmien suojakopiointi toipumisjärjestelmineen on järjestetty riittävän etäälle varsinaisista tietojenkäsittelykeskuksista turvallisiin tiloihin mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
ratan ohje it infra1
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan ohje - IT-infra
 • luku 6.5, varautuminen poikkeusoloihin, kohta 41:
  • Varautumisvelvollisen tulee suunnitella suojakopioiden käyttö siten, että

se pystyy suojakopioidun tiedon ja käytettävissä olevien ohjelmistojen avulla käynnistämään liiketoimintansa uudelleen siinäkin tapauksessa, että

varsinainen tietojenkäsittelykeskus ja sen lähialueet ovat pysyvästi tuhoutuneet.

Varautumisvelvollisen tulee varmistua siitä, että suojakopiot ovat koska tahansa käyttöönotettavissa ja että niiden tietosisältö on käyttökelpoista.

ratan ohje it infra2
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan ohje - IT-infra
 • edellä oleva ei tarkoita sitä, että
  • vaaditaan 3. konekeskus
 • vaan
  • toiminnan kannalta kriittiset tiedot tulee olla palautettavissa vaikka konekeskukset eivät olisi toiminnassa
miten rata voi edist poikkeusoloihin varautumista
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONMiten Rata voi edistää poikkeusoloihin varautumista?
 • jatkuva valvonta ja tarkastukset
 • asian tärkeyden korostaminen erityisesti silloin, kun Rata on yhteydessä valvottavien ylimpään johtoon
 • kytkemällä poikkeusoloihin varautumisen entistä tiiviimmin osaksi valvottavien riskienhallintaa
ratan valvontak ynnit
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRatan valvontakäynnit
 • Rata selvitti poikkeusolojen varautumista syksyn 2007 ja kevään 2008 valvontakäynneillään
 • havaintoja
  • jatkuvuuteen on panostettu: yleensä 2 rinnakkain toimivaa konekeskusta
  • suojakopiovaatimusta ei ole täytetty nykyjärjestelyillä
rahoitushuoltopoolin varautumisohjeen uusiminen
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISIONRahoitushuoltopoolin varautumisohjeen uusiminen
 • rahoitushuoltopoolin kokouksessa 21.4.2008 suojakopioasia kytkettiin rahoitusmarkkinoiden varautumisohjeen uusimiseen
  • mitkä ovat kriittiset tiedot
  • mikä on tavoiteaika tietojen palautukselle
  • miten palautettua tietoa voidaan käytännössä hyödyntää
 • uudistettu varautumisohje on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2008 loppuun mennessä
slide17
RAHOITUSTARKASTUS • FINANSINSPEKTIONEN • FINANCIAL SUPERVISION
 • Kiitoksia!
 • Kommentteja?

Email Markku.Koponen@rahoitustarkastus.fi

Puhelin 010 831 5389

www.rahoitustarkastus.fi