upravljanje holisti kom marketin kom organizacijom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom. 22. poglavlje. HOLISTIČKI MARKETING. Čine ga: marketing odnosa i suradnje integrirani marketing interni marketing društveno odgovorni marketing. TRENDOVI U MARKETINŠKOJ PRAKSI (1/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
holisti ki marketing
HOLISTIČKI MARKETING

Čine ga:

 • marketing odnosa i suradnje
 • integrirani marketing
 • interni marketing
 • društveno odgovorni marketing
trendovi u marketin koj praksi 1 2
TRENDOVI U MARKETINŠKOJ PRAKSI (1/2)
 • reagirajući na okruženje koje se brzo mijenja, poduzećaprovode:
  • preustroj - timski pristup izgradnji vrijednosti za potrošače

- uklanjanje barijera među odjelima

  • izmještanje ili prebacivanje poslovnih operacija (tzv. outsourcing)
  • benchmarking ili uspoređivanje s najboljima
  • udruživanje s dobavljačima (veća povezanost s manjim brojem ključnih dobavljača)
  • udruživanje s kupcima (tzv. programi “bliskosti s kupcem”)
trendovi u marketin koj praksi 2 2
TRENDOVI U MARKETINŠKOJ PRAKSI (2/2)
 • reagirajući na okruženje koje se brzo mijenja, poduzećaprovode (nastavak):
  • spajanje – akvizicije ili spajanja u istoj ili komplementarnoj djelatnosti s ciljem ekonomije razmjera
  • globalizacija – “think globally act locally”
  • pojednostavljenje – smanjenje broja organizacijskih jedinica
  • fokusiranje – usredotočivanje na najprofitabilnije poslovanje i kupce
  • ubrzavanje – tzv. “fleksibilna” organizacija (brze reakcije na promjene)
  • osnaživanje – izgradnja odnosa sa zaposlenicima
unutarnji interni marketing
UNUTARNJI (INTERNI) MARKETING
 • zahtijeva da:
  • svatko u organizaciji prihvati koncepte i ciljeve marketinga (tj. da razmišlja marketinški)
  • sudjeluje u biranju, pružanju i odašiljanju poruke o vrijednosti za potrošača
 • traži usredotočenost na ključne procese i multidisciplinarni timski pristup
 • marketinški odjel – osposobljava marketinško osoblje, raspoređuje ih u timove i procjenjuje uspješnost
organizacija marketin kog odjela 1 9
Organizacija marketinškog odjela (1/9)
 • marketinški odjeli mogu biti organizirani na više različitih načina koji se ponekad poklapaju:
  • funkcionalno
  • geografski
  • po proizvodu ili marki
  • po tržištu
  • matrično
  • po korporacijskim odjelima
organizacija marketin kog odjela 2 9
Organizacija marketinškog odjela (2/9)

a) Funkcionalna organizacija

 • najuobičajeniji oblik
 • sastoji se od funkcionalnih specijalista koji su odgovorni marketinškom potpredsjedniku koji usklađuje njihove aktivnosti
 • glavna prednost je jednostavnost upravljanja
 • s povećanjem broja proizvoda (marki) u asortimanu i tržišta gubi na djelotvornosti
 • često dovodi do neprikladnog planiranja za određene proizvode i tržišta, zanemaruju se proizvodi koje nitko ne preferira
 • svaka se funkcionalna skupina bori s drugima za sredstva i status
organizacija marketin kog odjela 3 9
Organizacija marketinškog odjela (3/9)

a) Funkcionalna organizacija - nastavak

organizacija marketin kog odjela 4 9
Organizacija marketinškog odjela (4/9)

b) Geografska organizacija

 • poduzeće često primjenjuju geografsku organizaciju, posebice za prodajne aktivnosti
 • moguće hijerarhijske razine prodaje:
  • menadžer za domaću prodaju (1)
  • menadžeri za regionalne prodaje (4)
  • menadžeri za zonsku prodaju (6)
  • menadžeri za okružnu prodaju (8)
  • prodavači (10)
 • regionalizaciju su potaknule bolja informacijska tehnologija i tehnologija istraživanja tržišta (npr. praćenje lokalnih (ne)pravilnosti putem skeniranja EAN kodova u maloprodaji)
organizacija marketin kog odjela 5 9
Organizacija marketinškog odjela (5/9)

c) Organizacija za upravljanje proizvodom ili markom

 • koriste ju poduzeća sa širokim i dubokim asortimanom
 • ne zamjenjuje funkcionalnu organizaciju, nego služi kao dodatna razina upravljanja
 • moguća hijerarhija:
  • menadžer za proizvod
  • menadžer za proizvodne kategorije
  • menadžer za specifični proizvod (marku)
 • prednosti: menadžer za proizvod može se koncentrirati na razvoj učinkovitog marketinškog miksa za proizvod; može brže reagirati na nove proizvode na tržištu
organizacija marketin kog odjela 6 9
Organizacija marketinškog odjela (6/9)

c) Organizacija za upravljanje proizvodom ili markom - nastavak

 • nedostaci: često nemaju dovoljno ovlasti za izvršavanje svojih zadataka, rijetko postižu funkcijsku stručnost, skup pristup i sl.
 • zadaci menadžera za proizvod:
  • razvoj dugoročne i konkurentne strategije
  • priprema godišnjeg marketinškog plana i predviđanja (prognoze) prodaje
  • rad s agencijama za marketinšku komunikaciju (razvoj kampanja IMK)
  • osiguranje podrške partnera (prodavača, distributera)
  • prikupljanje podataka o uspješnosti proizvoda, zadovoljstvu kupaca, prilikama i problemima
  • predlaganje poboljšanja
organizacija marketin kog odjela 7 9
Organizacija marketinškog odjela (7/9)

d) Organizacija upravljanja tržištem

 • koristi se kada kupci spadaju u različite grupe potrošača sa specifičnim kupovnim sklonostima i navikama (npr. proizvođač PC-a prodaje na tržištu krajnje, B2B i institucionalne (vladine) potrošnje)
 • menadžeri za tržište razvijaju dugoročne i godišnje planove za svoja tržišta tj. imaju slične zadatke kao i menadžeri za proizvod
 • prednost: marketinška aktivnost je organizirana kako bi se zadovoljile potrebe specifičnih grupa potrošača umjesto da su usredotočene na marketinške funkcije, regije ili proizvode
organizacija marketin kog odjela 8 9
Organizacija marketinškog odjela (8/9)

e) Organizacija upravljanja matricom

 • prikladno za poduzeća koja proizvode brojne proizvode za brojna tržišta
 • smatra se da potječe od poduzeća DuPont
 • nedostaci:
  • sustav je skup i često stvara sukobe
  • značajni trošak pružanja podrške svim menadžerima
  • postoji pitanje autoriteta i odgovornosti
organizacija marketin kog odjela 9 9
Organizacija marketinškog odjela (9/9)

f) Organizacija po korporacijskim odsjecima

 • rastom tržišta i povećanjem asortimana, poduzeća pretvaraju veće proizvodne ili tržišne grupe u odsjeke
 • odsjeci uspostavljaju svoje vlastite odjele i usluge
 • mogući pristupi organizaciji marketinga poduzeća:
  • ne postoji marketing na razini poduzeća – svaki odjel ima svoj vlastiti odjel za marketing
  • umjereni marketing narazini poduzeća – mali broj zaposlenih u korporativnom marketingu i oni obavljaju nekoliko funkcija (savjetovanje uprave i odjela, promicanje uloge marketinga u poduzeću)
  • snažan marketing na korporativnoj razini poduzeća – marketinško osobljepruža različite marketinške usluge odsjecima (istraživanje tržišta, oglašavanje, UP,)
odnosi s drugim odjelima 1 2
Odnosi s drugim odjelima (1/2)
 • odnose među odjelima često potresaju rivalstva i nepovjerenje (uslijed razlika u mišljenjima, stereotipa i predrasuda te neznanja)
 • zadatak odjela marketinga i potpredsjednika za marketing (CMO)
  • promicanje i usvajanje “orijentacije na kupca/potrošača” od strane svih zaposlenika poduzeća
  • usklađivanje marketinških aktivnosti unutar poduzeća
  • usklađivanje marketinga sa svim funkcijskim područjima u poduzeću
 • prekid komunikacije dodatno pogoršava problem
odnosi s drugim odjelima 2 2
Odnosi s drugim odjelima (2/2)
 • na primjer, sukobi su:
  • inženjerstvo – zahtjevi tržišta (npr. više modela proizvoda) vs kompetencije i mogućnosti za proizvodnju
  • direktori za nabavu – “marketing previše inzistira na kvalitetnim materijalima” (nema mogućnosti za ekonomiju razmjera)
  • financijski direktori – zamjeraju način predviđanja koji koriste marketinški stručnjaci
  • računovođe – “marketinški stručnjaci su previše opušteni u izvještavanju”…
izgradnja kreativne marketin ke organizacije
Izgradnja kreativne marketinške organizacije
 • poduzeća koja se pokušavaju pretvoriti u ona koja su stvarno usredotočena na tržište trebaju:
  • razviti strast prema potrošaču unutar cijelog poduzeća
  • organizirati se prema segmentima potrošača umjesto prema proizvodima
  • razviti razumijevanje potrošača putem kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja
 • neophodna je i kreativnost – učinkovita i trajna razlikovnost u odnosu na konkurenciju se postiže sve teže
 • neophodno je praćenje trendova
dru tveno odgovoran marketing 1 2
DRUŠTVENO ODGOVORAN MARKETING (1/2)
 • poticaji za etičan i društveno odgovoran marketing:
  • rastuća očekivanja potrošača i zaposlenika
  • zakonodavni okviri tržišta
  • zanimanje ulagača za socijalnu osjetljivost poduzeća
  • promjene u praksi i sustavima nabave
 • uspješna poduzeća – ona koja uslužuju interese svih ciljnih javnosti
dru tveno odgovoran marketing 2 2
DRUŠTVENO ODGOVORAN MARKETING (2/2)
 • etički problemi poslovne prakse:
  • podmićivanje i krađa poslovnih tajni
  • obmana potrošača (reklama, netočnost informacija na etiketama, lažna jamstva)
  • obvezujući ugovori i ekskluzivna prava
  • greške u kvaliteti i sigurnosti proizvoda
  • dogovori i namještanje cijena
  • diskriminacija (nelojalna tržišna utakmica, predatorska konkurencija)
  • brojnost netarifnih barijera
dru tvena odgovornost poduze a 1 2
Društvena odgovornost poduzeća (1/2)
 • postiže se:
  • legalnim ponašanjem – zakonski okvir mora definirati ilegalnu i protudruštvenu praksu, a poduzeće mora osigurati i provjeravati poznaju li i poštuju li zaposlenici zakone
  • etičnim ponašanjem – uvođenje i primjena pisanih etičkih kodeksa poduzeća, odgovornost zaposlenika za poštivanje etičkih normi
  • društveno odgovornim ponašanjem – prakticiranje ˝društvene svijesti˝ u odnosima sa svim interesno-utjecajnim skupinama (od potrošača do cijele javnosti)
dru tvena odgovornost poduze a 2 2
Društvena odgovornost poduzeća (2/2)
 • primjer etičkog kodeksa: poduzeće RE/MAX (podružnica u RH)
dru tveno odgovorni poslovni modeli
Društveno odgovorni poslovni modeli
 • temelje se na korištenju napredne tehnologije poput:
  • solarne energije
  • telekomunikacija (internetske mreže, kablovske i satelitske televizije itd.)
  • biotehnologije
marketing povezan s op om dobrobiti 1 2
Marketing povezan s općom dobrobiti (1/2)
 • doprinos poduzeća određenom društvenom cilju s izravnim ili neizravnim sudjelovanjem potrošača u transakcijama koje donose zaradu (npr.: Amex, Tesco, ZABA, Ledo, DM, Konzum itd.)
  • prednost: poboljšava opću dobrobit, diferencira pozicioniranje marke, razvija snažne odnose s potrošačima, povećava prodaju, stimulira zaposlenike, poboljšava imidž
  • nedostatak: potrošači mogu dovesti u pitanje vezu između proizvoda i opće dobrobiti te zaključiti da se poduzeće teži vlastitim ciljevima i samo iskorištava situaciju
  • odabir dobrotvornog cilja: jedan ili manji broj glavnih ciljeva radi učinkovite izvedbe i maksimalne djelotvornosti programa
marketing povezan s op om dobrobiti 2 2
Marketing povezan s općom dobrobiti (2/2)
 • mogućnosti označavanja markom u programima marketinga povezanim s općom dobrobiti:
  • samooznačavanje markom – poduzeće osmišljava program za odabrani, svoj dobrotvorni cilj, npr. “Volim zimu, volim sladoled” – Ledo, Ronald McDonald‘s Charities...
  • zajedničko djelovanje marki – partnersko povezivanje s programom s dobrotvornim ciljem – npr. partneri u kampanji “Sve za nju” su DM, Vipnet, Samsung, GlaxoSmithKline itd., ali marke se ne ističu uz naziv programa...
  • zajedničko označavanje markom – povezivanje s postojećim dobrotvornim ciljem; eksplicitno, zajedničko označavanje marke i programa; npr. Zaba i Udruga Krijesnica za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti...
dru tveni marketing
Društveni marketing
 • provode ga neprofitne i vladine organizacije kako bi se izravno riješio postojeći društveni problem
 • primjeri kampanja društvenog marketinga u RH: “Reci da nepušenju”, “Volim Hrvatsku”, “Mir i dobro”, “Zaustavimo trgovanje ljudima”, “Tu pripadamo” itd...
 • kampanjama ciljevi mogu biti:
  • promjena shvaćanja (npr. važnost zaštite okoliša)
  • djelovanje(npr. potaknuti ljude na davanje krvi)
  • ponašanje(npr. odgovarati od prekomjerne konzumacije alkohola)
  • vrijednosti(npr. mijenjati stav o pobačaju, stav o pojedinim profesijama – zanimanjima...)
provedba marketinga
PROVEDBA MARKETINGA
 • proces koji pretvara marketinške planove u zadatke te jamči izvršenje planova kako bi se ispunili zacrtani ciljevi
 • 4 skupine vještina potrebnih za provođenje marketinških planova i programa:
  • dijagnostičke: utvrđivanje problema – strateški ili provedbeni?
  • utvrđivanje razine u poduzeću: provedbeni problemi mogu biti na razini funkcije, programa i/ili politike marketinga
  • provedbene: raspodjela sredstava, organizacija, motivacija, međudjelovanje
  • evaluacijske: nadzor, ocjenjivanje
ocjenjivanje i nadzor 1 6
OCJENJIVANJE I NADZOR (1/6)
 • u brojnim je poduzećima utvrđeno nepostojanje odgovarajućih metoda ocjenjivanja i nadzora
 • četiri potrebne vrste marketinškog nadzora su:
  • Nadzor godišnjeg plana – na razini uprave
  • Nadzor profitabilnosti – na razini marketinga
  • Nadzor učinkovitosti – na razini uprave i marketinga, uključuje nadzor prodajnog osoblja, oglašavanja, unapređenja prodaje, distribucije
  • Strateški nadzor – na razini uprave (provjera učinkovitosti i izvrsnosti) + marketinška revizija (sveobuhvatna, sustavna, neovisna, periodična)
ocjenjivanje i nadzor 2 6 proces kontrole
OCJENJIVANJE I NADZOR (2/6)Proces kontrole

Što želimo

postići?

Utvrđivanje ciljeva

Što se

događa?

Mjerenje uspješnosti

Zašto se

to događa?

Dijagnoza uspješnosti

Što bismo

trebali

učiniti?

Korektivne aktivnosti

slide29

OCJENJIVANJE I NADZOR (3/6)Nadzor godišnjeg plana

 • ima za cilj zajamčiti postizanje prodaje, dobiti i drugih ciljeva utvrđenih godišnjim planom poduzeća
 • svrha: istražiti postižu li se planirani rezultati
 • pristup:
  • analiza prodaje
  • analiza tržišnog udjela
  • odnos prodaje i troškova
  • financijska analiza
  • analiza rezultata po tržištima
slide30

OCJENJIVANJE I NADZOR (4/6)Nadzor profitabilnosti

 • svrha: istražiti gdje poduzeće zarađuje, a gdje gubi novac
 • pristup:

profitabilnost s obzirom na:

  • proizvod
  • područje
  • potrošače
  • segment
  • trgovinski kanal
  • veličinu narudžbe
slide31

OCJENJIVANJE I NADZOR (5/6)Nadzor učinkovitosti

 • svrha: ocijeniti i poboljšati učinkovitost ulaganja/trošenja te učinak marketinških rashoda
 • pristup:

učinkovitost s obzirom na:

  • prodajno osoblje
  • oglašavanje
  • unapređenje prodaje
  • distribuciju
slide32

OCJENJIVANJE I NADZOR (6/6)Strateški nadzor

 • svrha: istražiti iskorištava li poduzeće svoje najbolje prilike s obzirom na tržišta, proizvode i kanale
 • pristup:
  • instrument za ocjenjivanje marketinške učinkovitosti
  • marketinška revizija
  • provjera marketinške izvrsnosti
  • provjera etičke i društvene odgovornosti poduzeća
budu nost marketinga 1 2
BUDUĆNOST MARKETINGA (1/2)
 • nestanak odjela za marketing i uspon holističkog pristupa marketingu
 • nestanak marketinga koji troši po volji i uspon marketinga koji se temelji na povratu na uloženo
 • nestanak marketinške intuicije i uspon znanosti o marketingu
 • nestanak manualnog marketinga i uspon automatiziranog marketinga
 • nestanak masovnog marketinga i uspon marketinga preciznosti
budu nost marketinga 2 2
BUDUĆNOST MARKETINGA (2/2)
 • neophodno potrebna stručnost u područjima kao što su:
  • upravljanje odnosima s potrošačima
  • upravljanje odnosima s partnerima
  • marketing baze podataka i “rudarenje” podataka
  • upravljanje kontaktnim centrom/ima i telemarketing
  • odnosi s javnošću
  • izgradnja marke i upravljanje imovinom marke
  • marketing doživljaja
  • integrirana marketinška komunikacija
  • analiza profitabilnosti po segmentu, potrošaču i kanalu