frank marijnen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frank Marijnen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frank Marijnen

play fullscreen
1 / 6

Frank Marijnen

243 Views Download Presentation
Download Presentation

Frank Marijnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Frank Marijnen Ervaringswerker tegen wil en dank

  2. Frank Marijnen Partner Vader van Esther en Rosa Vriend Vrijwilliger ZZP-er

  3. Frank Marijnen etiketten LZA EPA DSM IV Dubbele Diagnose MD + Verslaving

  4. Frank Marijnen Durven Dromen Denken & Doen

  5. Frank Marijnen Nieuwe Perspectieven Hoop en Groei Eigen wijsheid & Eigenwijs (met dank aan Wilma Boevink)

  6. Frank Marijnen Ervaringswerker tegen wil en dank, maar met overtuiging en plezier. Dank voor jullie aandacht.