introduktion til konferencen h ndh velse af eu s udbudsregler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler”. Steen Treumer Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Medlem af Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret i samarbejde med folketingsmedlemmerne Brian Mikkelsen (Kons) og Benny Engelbrecht (Soc)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler”' - sirius


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion til konferencen h ndh velse af eu s udbudsregler

Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler”

Steen Treumer

Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Medlem af Klagenævnet for Udbud

Dansk Forening for Udbudsret i samarbejde med folketingsmedlemmerne Brian Mikkelsen (Kons) og Benny Engelbrecht (Soc)

Christiansborg, 9. april 2013

1 introduktion
1. Introduktion
  • Nærmere om baggrunden for denne konference:
  • Forestående evaluering af Håndhævelsesloven
  • Forestående revison af det danske håndhævelsessystem (lov og bekg.)
  • Markant interesse for emnet blandt medlemmerne af DFFU
1 introduktion1
Konferencens hovedtemaer:

Den forestående revison af det danske håndhævelsessystem

Udvalgte problemstillinger der ikke adresseres af ovennævnte, fx opsættende virkning, erstatning og graden af effektivitet

1. Introduktion
2 ndring af h ndh velsesloven
Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v:

Lovudkast i høring fra 21/12 2012 til 21/1 2013

Lovforslag nr. L 153 i 2013 af 27/2 2013

1. Behandling i Folketinget 14/3 2013

Ikrafttræden 1/5 2013?

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven1
Lovforslagets grundlæggende ændringer relaterer sig til:

Forkortede klagefrister (præklusive klagefrister)

Giver Klagenævnet mulighed for at afvise en klage

Begrænser anvendelsen af sanktionen uden virkning på to områder

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven2
Benny Engelbrecht udtalte ved førstebehandlingen i Folketinget at:

“Forslaget understøtter samlet set en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne” og at det er “forventelig og klokkeklar win-win …. for begge parter [ordregivere & tilbudsgivere]”

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven3
Brian Mikkelsen ved førstebehandlingen i Folketinget:

“[vi er] positive over for forslaget, men har brug for at få boret nogle af konsekvenserne ud, før vi endelig tager stilling”

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven4
Uddrag af høringssvar fra repræsenter fra tilbudsgiverne:

[DI og FRI] “forholder sig stærkt kritisk til anbefalingerne og opfordrer regeringen til at værne om virksomhedernes retsstilling”

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven5
Uddrag af høringssvar (fortsat)

Håndværksrådet

“er … ikke enigt i alle de tiltag der ønskes gennemført ved nærværende lovforslag og bekendtgørelse, da man risikerer at ramme de mindre virksomheder”

“de foreslåede forkortelser af klagefristerne er alt for drastiske”

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven6
Uddrag af høringssvar (fortsat)

Dansk Byggeri

Stillede “sig tvivlende overfor, at de foreslåede tiltag skulle være egnede til at løse de angivelige problemer”

Danske Arkitekt Virksomheder

“Lovforslaget medfører således ikke en effektivisering, men en forringelse af tilbudsgivernes retsstilling”

2. Ændring af Håndhævelsesloven
2 ndring af h ndh velsesloven7
Grundlæggendeuenighedom

hvorvidt der aktuelter et problem eller en afbalanceretløsning

Om forståelsenafbegrebeteffektivitet

Om processenforud for lovforslagetirimelig grad hartagethøjde for tilbudsgivernesinteresser

2. Ændring af Håndhævelsesloven
3 ndringer i klagen vnsbekg
Et udkastforeliggerendnuikke

Men forventes at kommeihøringogbl.a. at vedrøre:

Sagsomkostninger (ordregivers)

Klagegebyretsstørrelse

3. Ændringer i Klagenævnsbekg.
4 perspektivering
Antalletafklager

Relativtbegrænseti international sammenhæng (Se S. Treumer & F. Lichère (red.), Enforcement of the EU Public Procurement Rules, 2011)

Klagefrister

Ordregiverssagsomkostninger

Forhøjetklagegebyr

4. Perspektivering
4 perspektivering1
Konstatering – fremdeles den mestanvendtesanktion

Opsættendevirkning

(tidligerevar der flereårstørke, afslagblevlakoniskbegrundetog der var fundamental usikkerhedombetingelserne for at give ops.virkn.)

4. Perspektivering
4 perspektivering2
Erstatning (KLFU fra 2000, trenden i Nævnets nuværende praksis, smh. med praksis i andre medlemslande)

Uden virkning/pligt til at bringe kontrakten til ophør

(C-503/04 fra 2007, praksis fra de ordinære domstole fra 2007/2008 samt direktiv 2007/66 og Håndhævelsesloven)

4. Perspektivering