World Wide Web Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation

sinjin
world wide web magyarorsz gon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
World Wide Web Magyarországon PowerPoint Presentation
Download Presentation
World Wide Web Magyarországon

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
64 Views
Download Presentation

World Wide Web Magyarországon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. World Wide Web Magyarországon Kovács László MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály dsd.sztaki.hu

 2. Az első Web szerverek 1993-1994 • Budapesti Műszaki Egyetem • Debreceni Egyetem • MTA SZTAKI (1994. július 24-től folyamatos)

 3. SZTAKIWeb 1994 MTA SZTAKI ------------------------------------------------------------------------ Actual Information JOB - ÁLLÁS ------------------------------------------------------------------------ General information about MTA SZTAKI MTA SZTAKI is the Computer and Automation Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences located in Budapest, the capital of Hungary. Foreword Research & development in high-tech fields Business policy and references External relationships

 4. Intézményi honlapok

 5. Web portálok • Internetto • Index • Origo • stb.


 6. Kormányzatiportál

 7. Digitális tartalom infrastuktúra Szabványosítás Keresés Metaadat regisztráció Web Szolgáltatások Digitális könyvtárak (tárolás) Hálózati infrastruktúra

 8. Digitális tartalom infrastruktúra • Kutatás • Digitalizálás • Infrastuktúra fejlesztés • Oktatás, társadalmi befogadás • Kormányzati szabályozás

 9. Kutatások • informatika • könyvtártudomány • szociológia • jogtudomány

 10. Digitalizálás • Digitalizálandó tartalom kiválasztása • Digitalizálás országos folyamatának megszervezése • Nagy értékű digitalizáló berendezések kihasználtságának biztosítása • Szabványos digitális formátumok és entitások létrehozása

 11. Tartalom Infrastuktúra • Országos rendszer (állam szerepe) • Szoftver és intézményi infrastuktúra (állami, magán, önszervező közösségek. stb.) • Szabad és kereskedelmi szoftverek • Tartalom ipar és tartalom piac • Digitális könyvtárak mint elemi MM információ tárolók (pl: Neumann-Ház, NAVA) • Együttműködőképesség (interoperabilitás) • Fejlett szolgáltatások (pl. szemantikus web)

 12. Együttműködőképesség (interoperabilitás) • Metaadat szabányosítás (nemzeti, ágazati, közösségi, stb) • Metaadat formátum kicserélési pontok Egységes digitális tudástér

 13. Tartalom Infrastuktúra Program World Wide Web Magyar Iroda szerepe: • Műszaki-tudományos információ forrás • Helyi közösségi találkozási pont W3C

 14. Magyar Web terminológia • 1995. Február 14. Home page = Ottlap vagy Honlap Az "ottlap" a "Home Page" angol kifejezés magyar nyelvű fordítása. Az "ottlap" szó nyelvújítással keletkezett 1995-ben. Alkotta: Kovács László Az eredeti javaslat: • > kezdokep • > nyitokep • > cimkep • > vezeroldal • > bazisoldal • > cimoldal • > cimlap • > alaplap > Torzslap > Indulap Date: Tue, 14 Feb 95 10:37:51 +0100 From: Laszlo Kovacs To: www-l@fsz.bme.hu Subject: Re: homepage Sender: owner-www-l@fsz.bme.hu Precedence: bulk Reply-To: www-l@fsz.bme.hu X-Charset: ISO_8859-1 X-Char-Esc: 29 • …

 15. Motto “Hogy végre ne nyaggassatok tanácsért: jó, adok tanácsot, Csupán egy feltételt szabok, azt, hogy követni nem fogjátok.” Goethe